Datum: 2 juni 1995. Aantal pagina's: 4. Betreft: Herregistratie woordmerk INSTITUTO CERVANTES in de Benelux. Uw ref.: T/22075. Geachte heer Thiel, Aansluitend aan mijn fax van 29 mei jl. ontvangt u hiermee afschriften van mijn brieven aan de Casa de España te Utrecht, dat klaarblijkelijk onder de naam Instituto Cervantes actief is geworden. Ik heb uw reactie niet kunnen afwachten aangezien er naar mijn idee ogenblikkelijke actie noodzakelijk was. Ik hoop dat ik juist heb gehandeld. Uw reactie op mijn fax is derhalve zeer belangrijk voor mij. In tegenstelling tot hetgeen ik aan uw medewerkster heb gezegd ben ik thans wel telefonisch te bereiken. U kunt ook een faxbericht zenden. Hoogachtend. Bijlagen: Aangetekende brieven in het Spaans en het Nederlands d.d. 30 mei 1995 aan de directie van de Casa de España. Vervolgbrief d.d. 1 juni 1995 met compromis-voorstel. 30 mei 1995. Betreft: Uw advertentie in de Volkskrant van 27 mei jl. onder de naam 'Instituto Cervantes'. 1 juni 1995. Betreft: Instituto Cervantes Benelux.