TELEFAX Datum: 25 februari 1997. Tijdstip: 11.25 u. Aantal pagina's: 6. Betreft: Bericht aan de Minister President. Uw ref.: T/22075 / TM 14713. Geachte heer Thiel, Conform onze telefonische afspraak van hedenmorgen ontvangt u hiermede de informatie welke ik om 11.05 uur per fax aan de Minister President heb doen toekomen. De kerstkaart van de Spaanse Minister President geeft de erkenning door de Spaanse Regering overigens keihard aan. Vandaar bijgaand nog een kopie. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Faxbericht aan de Minister President d.d. 25 februari 1997 11.05 uur; Kerstkaart van El Presidente del Gobierno gericht aan het Instituto Cervantes Benelux.

UW BRIEF VAN 24-02-97