1 maart 1997. Tijdstip: 20.05 u. Aantal pagina's: 3. Betreft: CONCEPT VOORSTEL AAN SPANJE Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, De afgelopen dagen heb ik mij beziggehouden met het zoeken naar een oplossing voor mijn Nederlands-Spaanse conflict. Bijgaand treft u hiertoe mijn concept voorstel aan ten behoeve van de wederpartij. Ik verzoek u dit voorstel kritisch te bestuderen en zonodig aan te vullen en te corrigeren alvorens ik het naar Bureau Gevers doorfax. Aanstaande maandag neem ik hierover contact met u op en zal u verder mondeling over mijn persoonlijke ontwikkelingen in kennis stellen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

UW BRIEF VAN 17-03-1997