Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Telefoon 030 - 233 1574 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT Datum: 20 december 1997 Betreft: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 Kenmerk: ICB/Justitie971220 Geachte heer/mevrouw, Met verwijzing naar mijn brief ICB/Justitie970906 (moet zijn ICB/Justitie971009) van 9 oktober jongstleden bevestig ik u hiermede de goede ontvangst van uw brief d.d. 18 december 1997 waarin u meldt: "Hierbij deel ik u mede dat het beroep zal worden behandeld ter openbare terechtzitting van de rechtbank (enkelvoudige kamer) op woensdag 14 januari 1998, om 11.00 uur te Utrecht. Maliebaan 34. Ik nodig u uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent niet verplicht om ter terechtzitting te verschijnen, tenzij u naast deze uitnodiging een oproeping ontvangt. Uw kosten worden niet vergoed. U kunt getuigen en deskundigen ter terechtzitting meebrengen of hen bij aangetekende brief of deurwaardersexploit oproepen om ter zitting te verschijnen. U dient daarvan uiterlijk een week voor de zitting aan de rechtbank en aan de andere partijen mededeling te doen, met vermelding van de namen en woonplaatsen van de getuigen en deskundigen. Aan de door u opgeroepen of meegebrachte getuigen en deskundigen bent u een vergoeding wegens reis- en verblijfkosten en tijdverzuim verschuldigd, die na de zitting op uw verzoek ter griffie wordt vastgesteld. U kunt tot tien dagen voor de terechtzitting nadere stukken bij de rechtbank indienen. " Daar maak ik vandaag een begin mee door u in kennis te stellen van de teksten van de brieven welke ik vanaf het overlijden van My Lady op 31 augustus jongstleden aan mijn oud-collega Drs E.H. Halbertsma, statutair directeur van het Management Centrum VNO-NCW te NOORDWIJK, heb doen toekomen. 2 SEPTEMBER 1997 MACHTIGING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA Tekst faxbericht aan Britse Ambassade: "2 SEPTEMBER 1997 CONDOLENCES ON BEHALF OF THE BRITISH EMBASSY; 9 SEPTEMBER 1997 TESTAMENT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA; 8 SEPTEMBER 1997 REPORT 37 TO EARL CHARLES SPENCER; 15 SEPTEMBER 1997 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA;15 SEPTEMBER 1997 MEMORIAL SERVICE FAX MESSAGE ON BEYHALF OF MRS RUTH COWARD OF THE BRITISH EMBASSY IN THE HAGUE; 15 SEPTEMBER 1997 THE BIG SECRET ON BEHALF OF AMBASSADOR DAME ROSEMARY SPENCER OF THE UNITED KINGDOM IN THE NETHERLANDS; 27 AUGUST 1997 HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II; 19 SEPTEMBER 1997 KORTE TERUGBLIK OP DE HERDENKINGSDIENST VOOR DIANA IN DE KLOOSTERKERK AAN HET LANGE VOORHOUT TE 's-GRAVENHAGE; 24 SEPTEMBER 1997 RESEARCH VOOR BELEID TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA; 28 SEPTEMBER 1997 GEMENGDE GEVOELENS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA; 2 OKTOBER 1997 VERDERE BERICHTGEVING AAN LIESBETH; 4 OKTOBER 1997 STARTER VAN HET JAAR 1997; 6 OKTOBER 1997 AGENDAVOORSTEL; 7 OKTOBER 1997 LEGALE RECHTEN; 8 OKTOBER 1997 HOLDING LIMITED; 9 OKTOBER 1997 BESCHIKBAARHEID; 10 OKTOBER 1997 TERUGBLIK EN PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 13 OKTOBER 1997 INVESTEREN IN RELATIE; 14 OKTOBER 1997 DEADLINES; 15 OKTOBER 1997 ELFDE REDESIGN; 19 OKTOBER 1997 DE TOUWTJES AAN ELKAAR; 21 OKTOBER 1997 EEN FINANCIER; 22 OKTOBER 1997 TERUGBLIKKEN; 27 OKTOBER 1997 DE KROON OP HET WERK; 30 OKTOBER 1997 DE RONDE TAFEL; 3 NOVEMBER 1997 CERVANTES ENTERPRISES IN BRUSSEL; 4 NOVEMBER 1997 REPORT TO ENGLAND; 7 NOVEMBER 1997 TROUW TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA; 8 NOVEMBER 1997 NIGHTS OF WHITE SATIN; 11 NOVEMBER 1997 DE BLAUWE ENGEL; 12 NOVEMBER 1997 HET BUBBELBAD; 13 NOVEMBER 1997 VERJAARDAG VAN PAARS; 15 NOVEMBER 1997 MIJN ZESDE ROOS; 18 NOVEMBER 1997 CONGRESS A NEW RELATIONSHIP BETWEEN EUROPE AND SPAIN; 23 NOVEMBER 1997 DE REGENBOOG; 26 NOVEMBER 1997 GEDACHTEN VERSPREIDEN ZICH SNEL.....; 27 NOVEMBER 1997 NAGEKOMEN BERICHT HET PAD VAN "IK" NAAR "WIJ"; 27 NOVEMBER 1997 HOTEMETOTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA; 29 NOVEMBER 1997 DE STENEN TAFEL; 1 DECEMBER 1997 FAMILIEBERICHTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA; 2 DECEMBER 1997 VERDERE BELEIDSONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA; 4 DECEMBER 1997 ALTHORP; 7 DECEMBER 1997 CERVANTES PROJECT; 9 DECEMBER 1997 CERVANTES FONDS; 10 DECEMBER 1997 GOLDEN HEART FOUNDATION 14 DECEMBER 1997 COUNSELLINGGESPREK OP DE BAAK TE NOORDWIJK; 15 DECEMBER 1997 KONINGINNENDAG DECEMBER 1997; 16 DECEMBER 1997 LORD BROOKE, EARL OF WARWICK; 17 DECEMBER 1997 TROUW; Niet in deze brief opgenomen, maar toch van belang: JH/LH971218; 19 DECEMBER 1997 TUIN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA; 20 DECEMBER 1997 CHRISTMAS. UTRECHT, 20 DECEMBER 1997. JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Bijlage: Kopie Kerstkaart Her Majesty the Queen and the Duke of Edinburgh

27 DECEMBER 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (6) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN