Nijmegen, 29 mei 1995. CORRECTIE. Betreft: Herregistratie woordmerk INSTITUTO CERVANTES in de Benelux. Uw ref.: T/22075. Geachte heer Thiel, In uw brief van 27 februari jl. heeft u mij bevestigd de noodzakelijke maatregelen te hebben getroffen voor het indienen van een verzoek tot herregistratie van mijn bovengenoemd merk in de Benelux in dienstenklasse 41. Ik heb u daartoe een volmacht ingevuld en ondertekend retourgezonden. Ook uw rekening heb ik - zij het met enige vertraging - op 10 april jl. voldaan. Ik verzoek u mij mede te delen welke maatregelen u inmiddels heeft getroffen. Aanleiding daartoe is het verschijnen van bijgaande advertentie in de Volkskrant d.d. 27-05-1995 met de aanhef Instituto Cervantes. Deze organisatie heeft de naam niet met mijn toestemming in De Volkskrant geplaatst. Ik acht mij hierdoor in zeer ernstige mate gedupeerd. Ik verzoek u mij per kerende post mede te delen welke mogelijkheden mij openstaan om de schade op dit Centro in Utrecht te verhalen. Ik had mij net voorgenomen mijn Instituto Cervantes per 21 september 1996 operationeel te laten worden. De advertentie is nu verschenen op het moment dat aan de randvoorwaarden van een succesvolle start van mijn toekomstige organisatie is voldaan. Dus gaarne met spoed een schriftelijke reactie. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.