Datum: 25 februari 1997. Tijdstip: 19.35 u. Aantal pagina's: 1. Betreft: UW BRIEF VAN 24-02-97. Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, Bovengemelde brief heb ik in dank ontvangen. Het Britse depot van mijn Spaanse naamgenoot heeft mij volledig verrast. Op 18 december vorig jaar heeft mijn secretaris, de heer Manders, telefonisch in Engeland geïnformeerd of er al een Instituut bestond onder deze naam. Dit bleek naar zijn zeggen niet zo te zijn. Dit is dus ook de reden waarom ik uw bureau heb verzocht het handelsmerk te deponeren in het Verenigd Koninkrijk. Mijn Certificate of Incorporation heb ik ontvangen in een enveloppe met het opschrift 'On Her Majesty's Service'.

Ik beschouw mijn benoeming tot director Instituto Cervantes England and Wales derhalve als een Royal Appointment. Er loopt van mij namelijk reeds lange tijd een sollicitatie bij het Britse Hof. Ik ben derhalve wel verheugd dat uw overzicht van The Patent Office d.d. 27/01/97, 14:17:29 aan de voet vermeldt: "Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words "Instituto Cervantes"". Ik vind het, gezien mijn huidige liquiditeitspositie, niet verantwoord u een opdracht te verstrekken die ik thans niet kan betalen. Voor de goede orde meld ik u echter wel dat de beleidsdoelstelling van het Instituto Cervantes Benelux thans is verruimd tot Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. Hiermee tracht ik op zeer korte termijn een aanvang te maken met de oprichting van Cervantes Recruitment & Selection en Cervantes Education & Training met een vestiging op de luchthaven Schiphol. Deze activiteit zal tevens dienen als pilot project voor de ontwikkeling van Brits-Spaans arbeidsmarktbeleid. Ik heb geen moeite met de door het Spaanse Instituto voorgenomen activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Deze zijn complementair. Ik zal mijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk derhalve ontwikkelen in nauw overleg met het Britse Hof. De noodzakelijke contacten hiertoe heb ik inmiddels gelegd. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

CONCEPT VOORSTEL AAN SPANJE