Stichting Haags Juristen College De heer T.Th.A.J. Manders Laan van Meerdervoort 415 2563 AR 's-GRAVENHAGE Datum: 25 juni 1997 Betreft: Inland Revenue Kenmerk: ICNBL/HJC970625 Geachte heer Manders, Met dank voor uw schrijven van 19 juni jongstleden ontvangt U hiermede afschrift van mijn reactie aan de heer G.P. Mitchell in Dover. Inmiddels hebben zich enige verschuivingen voorgedaan, zoals U ziet. Ik zie mij voor de taak gesteld de organisatie in de Benelux van de grond te trekken en heb mij derhalve recentelijk - voor enige tijd - in het centrum van het land gevestigd. De 'headquarters of the new organization' zullen worden gevestigd in Stratford-upon-Avon. Mijn bevoegdheden aldaar heb ik thans gedelegeerd. In het vertrouwen U hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd teken ik met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden Manager Benelux Bijlagen:
- Brief IC/IR970625 d.d. 25 juni 1997 aan Mr. G.P. Mitchell, HM Inspector of Taxes
- 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'

30 OKTOBER 1997 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN