Datum: 18 maart 1997. Tijdstip: 21.00 u. Aantal pagina's: 1. Betreft: Uw brief van 17-03-1997. Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, Tot mijn grote schrik ontving ik uw mededeling dat u naar aanleiding van mijn brief van 25 februari jl. hebt besloten de aanvraagprocedure van mijn merk INSTITUTO CERVANTES in Groot-Brittannië te staken.

Dat is geenszins mijn bedoeling. De strekking van mijn voormalige bericht is dat ik u geen verdere werkzaamheden kan opdragen in verband met een tekort aan liquiditeit. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Ik heb per 1 juni aanstaande mijn huis verkocht en ben op zoek naar een Commercieel Manager en Venture Capital Maatschappijen om in het bedrijf te investeren. Inmiddels heb ik eveneens mijn beoogde toekomstige partner in het Verenigd Koninkrijk alsvolgt medegedeeld: "Enclosed you find the Trade marks examination report Ref: 2119738 of The Patent Office and Citation against trade mark No. 2119738. The trade marks examination report states: 'There is an objection under Section 5(2) because there is a likelihood of confusion with the following earlier mark(s):- 1499001. Full details can be found in the enclosed computer printout(s). There is an objection under Section 3(6) because the specification is so wide that there is some doubt about the accuracy of the statement on the application form that the applicant is using, or intends to use, the mark on all the goods/services applied for. The goods/services should therefore be (listed by name and) restricted, or documents or other information supplied to show that the specification accurately describes the range of goods/services for which the mark is used, or proposed to be used.' The citation against trade mark No.2119738 by the Spanish Instituto Cervantes of Alcalá de Henares gives as the specification of Goods and/or Services: 'Teaching of Spanish language; teacher's training; organising and conducting of teachers' tests; arranging and conducting of exhibitions, all relating to education and culture; publication of educational texts; production of educational videos; all included in Class 41'. The same citation also states: 'Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words "Instituto Cervantes". This means that all complementary activities will be possible in Britain under my or our 'Instituto Cervantes Label'." Dit houdt in dat ik een inventarisatie van complementaire activiteiten dien te maken en heb besloten daarvoor in de week van 21 april aanstaande naar Engeland te gaan om daarover afspraken te maken. Ik verzoek u derhalve de opdracht aan te houden totdat ik u kan betalen. Aangaande uw uitstaande nota doe ik ook mijn best. Ik hoop op uw verdere medewerking te kunnen rekenen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden * P.S. Voor de goede orde meld ik u dat het een voormalig lid van het Brits Koninklijk Huis betreft.

VOORSTEL AAN SPANJE