J.L. Van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Knijff & Partners. T.a.v.: De heer P.A.W. Thiel. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 24 februari 1997. Tijdstip: 20.15 u. Aantal pagina's: 11. Betreft: SPAANSE VRIENDEN Uw ref.: T/22075 / TM 14713. Geachte heer Thiel, Heden ontving ik bijgaande brief van Bureau Gevers te Diegem omtrent mijn Beneluxinschrijving nr. 508.277 voor het merk INSTITUTO CERVANTES. Dienaangaande verzond ik vandaag bijgaande brief Synergie aan de Minister President, zij het niet aangetekend, maar per EMS koeriersdienst. Ik heb tevens de eer u bijgaand de verklaring te doen toekomen van Instituut Blankestijn te Utrecht d.d. 10 februari jongstleden dat mijn historisch permanent recht bevestigt, alsmede een verklaring van de hoofdofficier van Justitie te Amsterdam welke mijn declaratie bij de Nederlandse overheid rechtvaardigt. Het meest eervol vind ik bijgaande brief PSU/CO d.d. 18/01/97 van Chief Executive John Holden van Companies House te Cardiff. Ik hoop per 1 april aanstaande naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen verhuizen. Er dient vooraf echter nog wel het een en ander te gebeuren. Zodra ik mijn declaratie heb ontvangen is er weer voor een behoorlijke tijd werkgelegenheid gecreëerd voor uw bureau. Een reactie op de brief van mijn Spaanse vrienden in Madrid zal ik u graag op zeer korte termijn ter beoordeling doen toekomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Brief 095000 - AQ 588.096 d.d. 21 februari 1997 van Bureau Gevers te Diegem, België; Brief ICB/REGNL970224 d.d. 24 februari 1997 aan de Minister President van de Staat der Nederlanden; Verklaring Instituut Blankestijn d.d. 10 februari 1997; Brief HW/ab/97/062 d.d. 21 februari 1997 van de hoofdofficier van Justitie te Amsterdam;

Brief PSU/CO van Chief Executive John Holden van Companies House te Cardiff d.d. 18/01/97;

Verzendbewijs EMS d.d. 24-02-1997

BERICHT AAN DE MINISTER-PRESIDENT