24 januari 1997 Betreft: Registratie van het woordmerk INSTITUTO CERVANTES in Groot-Brittannië. Uw ref.: T/23402/ TM 23925. Geachte heer Thiel, Ik bevestig u de goede ontvangst van uw brief van 21-01-97 onder bovenvermeld kenmerk waarin u mij mededeelt dat het bovengenoemde merk is ingediend volgens onderstaande gegevens: Datum: 31 december 1996. Aanvraagnummer: 2119738. Hartelijk dank voor uw berichtgeving. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.