16 september 1999. Betreft: SAMEN FIETSEN Kenmerk: JH/LH990916. Dear Elizabeth, Nijmegen, donderdag 16 september 1999. Liefde is... ...samen fietsen. Dat is een goed idee. Laten we dat maar doen. Ik heb sinds augustus 1996 al genoeg fietstochten alleen gemaakt en ik mag aannemen dat er vanuit de lucht geen bezwaar tegen kan worden aangetekend als we weer eens samen worden aangetroffen. Speculaties ontstaan tóch altijd. Het is dan maar het beste dat men op het juiste gedachtenspoor komt en er wereldwijd geen misverstanden meer ontstaan. Zo werd ik gistermiddag aangesproken door de heer L.J.J.M. Puts, waarnemend directeur van de ING Bank Nijmegen Dukenburg. Hij vroeg mij of ik iets weet over het "Feest van Alexander". Hij heeft mij ook gevraagd hoe het zit tussen hem en Máxima. Hierop heb ik hem laten weten dat zij in mijn visie een nieuwe beleidsmedewerkster is die wij nodig hebben in New York en Buenos Aires. Het gesprek ging verder alsvolgt (P) "En hoe zit het dan met hun verloving?", was daarop zijn vraag. "Daar is geen sprake van (JH)". "Maar daar wordt wel over gesproken door de pers (P)". "Dat kan wel zijn, maar de pers heeft het hier niet voor het zeggen! (JH)". "Dus zij wordt geen koningin? (P)". "Dat denk ik niet. Dat bepaalt nog altijd 'die zwarte hoed' en uiteindelijk Alexander zelf, maar niet de roddelpers. De Rijks Voorlichtings Dienst is daar duidelijk in geweest. Zij hebben gesproken over 'vriendschap' en verder niets meer. Het is een goede zaak dat de Minister-President de mededeling over Alexanders vriendschap heeft gedaan. Dat voorkomt een situatie als die van Diana. De pers moest daar ook zo nodig gaan vertellen wat Diana van plan was. Daar hadden ze niets mee te maken. Haar broer heeft hen niet voor niets de schuld gegeven van haar dood." "En hoe zit het nu met Diane? Hebt u nog contacten (P)?" "Ik werk met vijf vorstenhuizen en wellicht ook met Zweden. Carl Gustav is eerder bekend bij mijn zoon. Ik heb een claim op Harrods." "Heeft u ook contacten met Griekenland (P)?" Daar had ik nog niet bij stilgestaan, maar ik denk daarbij aan de Grieken van de Griekse restaurants in Utrecht. "Ja" dus, "maar niet van koninklijken huize". Ik neem echter wel aan dat ik bij voormalig koning Constantijn van Griekenland geen onbekende ben. De heer Cottrell van NatWest Kensington Royal Garden Branche is bij de ING Nijmegen bekend. Eergisteren ontving ik bijgaande brief van mevrouw A. van Munster. Gisteren vertelde zij mij dat de kluizen worden opgeheven en verzocht mij mijn kluis leeg te halen voordat ik weer naar Spanje vertrek. De kluis bevat onder meer de originelen van alle koninklijke brieven die ik in de loop van de tijd heb ontvangen. Wellicht kunnen ze worden geveild door Christie's om het ontwikkelingsproces verder op gang te brengen. Informeer maar of zij daar belangstelling voor hebben. Dan kunnen we volgende week gezellig een eindje gaan fietsen. Met uitzondering van dinsdag 21 september is mijn agenda de hele week leeg. 12.30 Bezoek gebracht aan de bank. Op zijn verzoek heb ik de heer Puts mondeling toestemming verleend contact op te nemen met de heer Cottrell in Londen.

Zijn voorganger, de heer Fransen, had al in april 1997 contact met hem. Ook de heer Thijssen is van de situatie op de hoogte. Ik ga naar de musical op de Wedren en neem het fototoestel mee om de hoofdrolspelers op de gevoelige plaat vast te leggen. Ik koop graag iets leuks voor jou omdat je de heer Breuker hebt laten weten dat ik als een fenix zal herrijzen. De verborgen schat zit hier inderdaad in de kluis. De brieven zijn naar mijn idee enkele miljarden waard en ik voel er weinig voor om ze in mijn koffertje mee naar Spanje te nemen. Laten we Christie's maar inschakelen. Lord Balfour kan ongetwijfeld een leuke catalogus samenstellen met de foto's van mijn brieven. Dan kunnen we ook nog kijken naar de andere reservepotjes. Mijn handelsmerk is immers ook nog wel een paar miljarden waard. Maar eerst de brieven 'verpatsen'. Dan komt de rest vanzelf. Dan praten we weer over ons Cervantesproject. Het is goed alle ontwikkelingen vanaf het begin nog eens door te lopen en punt voor punt alle acties (genomen en nog te nemen) af te vinken. Aangaande de veiligheidsvoorschriften heb je onder meer te maken met de voorschriften van de banken NatWest, ING en Deutsche Bank. Tevens met de voorschriften van de Beveiligingsdienst Koninklijk Huis. Die was zeer nadrukkelijk op Het Valkhof aanwezig afgelopen woensdag.

Mij werd door - vermoedelijk - één van hen nog toegeroepen "U bent een echte fan", nadat hij de gouden kroon op mijn rug had gezien. Ooit is uit de koffer van de heer Lamèris de agenda van Hare Majesteit gestolen, kort na haar officieuze bezoek aan Koning Juan Carlos en het Museum Thyssen Bornemisza te Madrid.

Om die reden ben ik in die tijd naar Soestdijk getogen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Ik hoop dat de veiligheidsvoorschriften van de vorstenhuizen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden geharmoniseerd. Als het kalf verdronken is dempt men de put, maar ik hoop dat Diana's dood in ieder geval ertoe zal leiden dat dit soort wantoestanden - zoals die aan het Hof van Groot-Brittannië hadden postgevat - ons in de toekomst zullen worden bespaard. Dan praten we uiteraard over de zogenaamde kritische massa waarover Harry spreekt in het stuk regelen is een kunst. In de trein van Nijmegen naar Groningen heb ik vorige week vrijdag een aantal passages met paars onderstreept. Dat zijn mijns inziens op dit moment de belangrijkste elementen bij de opbouw van ons bedrijf. De openbare verkoop van mijn brieven kan een goed hulpmiddel zijn om die kritische massa te bereiken. Ik hecht ook aan stap 8 en 9: Maak een lijst van medewerkers en anderen die door de regelzucht schade en leed hebben ondervonden en zorg ervoor dat toegebrachte schade en leed voor zover mogelijk worden goedgemaakt. Ik denk - achteraf - dat Diana en Wij de Prins van Wales hebben geschaad door hem niet expliciet in kennis te stellen van mijn trouwplannen met zijn ex. Hierdoor heeft hij - naar mijn inzichten - een totaal verkeerd signaal afgegeven aan het grote publiek, de dood van de moeder van zijn kinderen tot gevolg hebbende. Dat neemt niet weg dat hij had kunnen weten wat ik van plan was. Dat heb ik in mijn brief aan zijn vader nadrukkelijk gesteld: "In spite of everything Princess Diana is the mother of the new king of Britain and I will remain my course in the direction of St. James's Palace (EDUCATION)" Ik denk dat dit aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Daar zal de kritische massa van 6 september 1997 het volledig mee eens zijn. Bij het opruimen van de kast vond ik nog een leuk artikeltje van jou in Baakbericht 136. Daar sta je leuk op. Vandaar dat ik hem heb meegezonden in de volgende brief: VRIJSTELLING. Laten we dus maar gauw gaan fietsen. Ik weet nog wel een leuke route. Wellicht kunnen we nog een keer op bezoek bij 'oude bekenden', waarvan bijgaand een artikel uit De Brug. Niet op Prinsjesdag, want dan zit ik weer in het ziekenhuis (voor mijn aderlating) en voor de televisie, zoals op 6 september 1997 en 30 april van dit jaar. WITH LOVE AGAIN! Bijlagen: Brief van de ING Bank Nijmegen Dukenburg d.d. 13 september 1999; "Het regisseren van de beweging" en "Organisatie-advies of opleiden? Wie zal het zeggen? uit BAAKBERICHT 136 MEI/JUNI 1995."; "Nijmegen voor even Hofstad" (De Brug 15 september 1999). P.S. Mevrouw Van Munster beschikt óók nog over mijn Businessplan. Ik hoop dat de ING thans ook over De Brug komt!

17 SEPTEMBER 1999 DULCINEA