J.L. van der Heijden Directie ING Nijmegen. T.a.v. mevrouw Jansen-Duyghuizen. Mariënburg 83. 6511 PS NIJMEGEN. Nijmegen, 23 juli 1995. Betreft: OPENING REKENING COURANT STICHTING CERVANTES BENELUX Geachte mevrouw Jansen-Duyghuyzen, Van uw collega, mevrouw van Munster, ontving u op 10 juli jl. mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux alsmede de statuten van de Stichting Cervantes Benelux, teneinde voor deze stichting een rekening te openen. In het verlengde van mijn gesprekken van 10 en 11 juli met mevrouw van Munster had ik onlangs een gesprek met een kandidaat-bestuurslid. Na bestudering van de notulen van het bestuur zal deze kandidaat besluiten of hij in het bestuur zitting neemt. Het eerstvolgende gesprek met hem heb ik op 24 augustus a.s. Ik zal u verder van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Bestuurslid Stichting Cervantes Benelux.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN