Datum: 9 februari 1998. Betreft: 'Van Goethem'. Kenmerk: JH/TB980209. Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je artikel dat ik vandaag van je mocht ontvangen. Aangezien ik alles rapporteer aan mijn gewaardeerde Collega in Noordwijk neem ik graag de volledige tekst van dit artikel in deze reactie op. Gaarne wel bronvermelding. 'Burgemeester Beek declareert te veel' (Opbrengst van nevenfuncties gingen naar eigen BV). Van onze correspondent. BEEK - Burgemeester A. van Goethem van het Limburgse Beek heeft jarenlang de gemeente benadeeld door declaraties in te dienen die niet volgens de regels waren opgesteld. De burgemeester declareerde sommige privéreizen als dienstreizen en liet zich op andere privéreizen door de gemeentebode vervoeren. De bode kreeg daarvoor van de gemeente een onkostenvergoeding. Ook declareerde Van Goethem parkeergelden hoewel dat wettelijk is verboden, calculeerde hij hogere bedragen dan het Reisbesluit Binnenland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorschrijft, en declareerde hij ten minste een keer dubbel. Dat althans beweert Dagblad De Limburger dat het declaratiebedrag van Van Goethem tussen 1992 en 1996 onderzocht en daar gisteren over publiceerde. Volgens de krant heeft Van Goethem de gemeente Beek in genoemde periode voor enkele duizenden guldens benadeeld. Van Goethem heeft het artikel voor de publicatie zelf mogen lezen, zoals de president van de rechtbank in Maastricht had bepaald bij kort geding op 23 januari. Ook drukte de krant conform het vonnis van de rechtbank het commentaar van de burgemeester af. Maar hoofdredacteur G. Vogelaar voorzag bijna elk weerwoord van Van Goethem van commentaar, omdat volgens hem in het weerwoord van Van Goethem een paar falikante fouten stonden. Drie pogingen tot een gesprek met de burgemeester liepen op niets uit, omdat de manier van interviewen hem niet beviel." De burgemeester van Beek liet gisteren weten niet tevreden te zijn over de weergave van zijn reactie in Dagblad De Limburger en zich te beraden op verdere stappen. "Mijn weerwoord is onvolledig weergegeven en op onderdelen onjuist." Wel gaf hij toe dat zijn declaraties inderdaad soms afweken van het Reisbesluit Binnenland, maar dat daaraan een collegebesluit van B & W ten grondslag ligt. Slechts twee keer had hij ten onrechte parkeergeld gedeclareerd. Daarbij zou het zijn gegaan om een bedrag van 18 gulden. Ook bevestigde hij, dat hij een keer dubbel had gedeclareerd. Dat bedrag (66 gulden) heeft hij inmiddels terugbetaald aan de gemeente. De overige beschuldigingen over zijn declaratiegedrag ontkende hij. Hoofddocent openbare financiën dr. H. van Mierlo van de economische faculteit van de Universiteit van Maastricht heeft het onderzoek van de krant inmiddels beoordeeld en komt aan de hand daarvan tot de conclusie dat er sprake is van laakbaar handelen door Van Goethem. "Drie zaken vallen mij op", aldus van Mierlo. "In de eerste plaats zijn de declaraties te weinig gespecificeerd. Ten tweede werden kosten, bijvoorbeeld parkeergelden, dubbel gedeclareerd, terwijl parkeergelden zijn verwerkt in de kilometervergoeding. De burgemeester voerde die kosten echter nogal eens apart op onder de noemer 'overige uitgaven'. En tenslotte declareerde Van Goethem kosten bij de gemeente die voortvloeiden uit nevenfuncties, terwijl de opbrengst van die nevenfuncties niet terechtkwam in de gemeentekas, maar naar zijn eigen BV ging, waarvan hij de enige aandeelhouder is." Volgens Van Mierlo is er iets fundamenteel mis in de gemeentelijke organisatie van Beek: "Bijna de helft van de declaraties van de burgemeester is alleen door hemzelf ondertekend en vervolgens uitbetaald. Dat is de kat op het spek binden." De uitspraak van de rechtbank op 23 januari leidde tot een storm van protest in journalistiek Nederland. Volgens deskundigen, onder wie bijzonder hoogleraar mediarecht G. Schuijt van de Rijksuniversiteit Leiden, is de uitspraak in strijd met de Grondwet, waar het artikel over de vrijheid van meningsuiting begint met de woorden 'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig'. De Nederlandse Vereniging van journalisten laat zich niet uit over de manier waarop Dagblad De Limburger gehoor heeft gegeven aan het vonnis van de rechtbank. "Dat is een verantwoordelijkheid van de hoofdredactie", aldus sectiesecretaris I. Brakman. "Maar we steunen Dagblad De Limburger wel in het hoger beroep dat ze hebben ingesteld tegen de uitspraak." Jij stelt vervolgens de vraag "Een appel die onder de vaderlijke boom is gevallen?". Dat denk ik niet. Ik heb eerder de indruk dat het gaat om de broer van de enige jaren geleden overleden "Opa Europa" uit Vught, Noord-Brabant. Ik heb de stellige overtuiging dat ik vernoemde burgemeester op 30 april 1993 heb aangetroffen met een zonnebril en een speurhond op het recreatiegebied De Beerendonck te Nijmegen. Hij vertoonde immers een sterke gelijkenis met die overledene. 'Opa Europa' had een zeer goede relatie met Zuid-Limburg. Bijvoorbeeld met President Directeur Professor Van der Grinten van DSM, die ik ooit eens een lezing voor hem heb zien verzorgen. Daar is overigens niets mis mee. Ik trek de heer Van der Grintens integriteit op geen enkele wijze in twijfel. Wel heb ik mij al vele jaren grote zorgen gemaakt over de gedachte om het vliegverkeer van de luchthaven Beek uit te breiden met nachtvluchten. "Waar moeten al die vliegtuigen toch vandaan komen? heb ik mij daarbij afgevraagd. En welke lading brengen zij naar het Sjone Zuidlimburgsje Lajnd? Hoe lang blijft dat nachtegaaltje nog zingen in het bronsgroen eikenhout? Ik ben zeer verknocht aan dat mooie Zuidlimburgse land. Mede in verband met de Open Universiteit die daar is gevestigd en waarvan ik lange tijd heb meegewerkt aan de opbouw tot op de dag dat Hare Majesteit dat bedrijf heeft geopend. Daar heb ik nog uitstekende herinneringen aan. Majesteit ook overigens. En dat wil ik wel graag zo laten. De in het artikel geschetste praktijken komen mij overigens zeer bekend voor. Deze werden een jaar of tien geleden keihard aangepakt door mij en mijn Collega Halbertsma van de Baak te NOORDWIJK. Ik wil je bij deze gelegenheid thans ook laten weten dat ik van 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997 een goede relatie had opgebouwd met The Princess of Wales in het Verenigd Koninkrijk. De postzegel op deze enveloppe dateert van 22 april 1997 tijdens The Changing of the Guard voor BUCKINGHAM PALACE.

Ik was toen vijf jaar vrijgezel. Op dezelfde dag heb ik al mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk aan Diana overgedragen, teneinde er per 28 september vorig jaar een Family Company 'Van der Heyden/Spencer' van te maken. Daar is men zich nog niet zozeer van doordrongen, met uitzondering van Koningin Elizabeth. Als goede oude strijdmakker geef ik je hieronder ook de tekst van de brief weer die ik dienaangaande nog op 7 november jongstleden aan de vader van onze beoogde sponsor heb toegezonden: (zelfde tekst als in brief aan jou van gisteren). Zoals je ziet, zijn er nog steeds mensen die er moeite mee hebben om op een behoorlijke manier zaken te doen. Wat voor de burgemeester van Beek geldt, geldt onder meer ook voor de procureurs-generaal Docters van Leeuwen en Steenhuis (op een steenworp afstand van jouw huis). Zij zijn nu ziek thuis. Ik heb echter nog een declaratie van minimaal 80 miljoen zoals je weet. Nu beide heren niets hebben te doen in hun vrije tijd kunnen ze wellicht van dienst zijn om die declaratie toe te kennen. Ik mag aannemen dat jij in het noorden des lands dienaangaande nog wel enige actie kunt ondernemen. Mijn thema is thans En bétere waar, én tien procent, alleen Cervantes (want de Gruyter heeft geen werk meer). Als jij er in slaagt mijn gedeclareerde bedrag over te laten maken op rekening nummer 66834465 van NatWest Kensington Royal Garden Branche te Londen ten name van Instituto Cervantes Holding Limited, dan is 10% voor jou. Iets meer dan 8 miljoen gulden. Dat zeg ik je hierbij toe. Dan mag je nog een keer verhuizen, naar een plaats waar je riant kunt wonen. Maar doe het wel voorzichtig en bij voorkeur in goed overleg met de Directie van de Baak. Tenslotte ontvang je hierbij mijn Certificate of Incorporation Instituto Cervantes Limited England and Wales

met op de achterzijde enkele zinsneden van de brieven aan mijn op 31 augustus vorig jaar verongelukte partner. Met vriendelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN. Oprichter Stichting Cervantes Benelux, Eigenaar handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux, Eigenaar Instituto Cervantes Limited England and Wales, Vice President Instituto Cervantes Holding Limited, initiatiefnemer European Cervantes Foundation, manager 'Cervantes Enterprises' en Voormalig Adviseur van The Princess of Wales.

16 FEBRUARI 1998 THE REAL TRUTH ABOUT DIANA