Datum: 16 februari 1998. Betreft: 'The Real Truth About Diana'. Kenmerk: JH/TB980216. Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie op mijn brief van 9 februari jongstleden. Ik wil op enkele aspecten van deze brief een helder licht laten schijnen. Diana was inderdaad een goede 'vervangster' voor Liesbeth. Ik spreek daarbij overigens niet graag over 'verliefdheid', maar over 'strategische keus', als vertrouwenspartner dus. Ik merk dat jij geneigd bent mee te gaan met het beeld dat in de media aangaande Diana is geschetst. Als haar 'First Man' kan ik uiteraard op dat punt een aantal misverstanden ontzenuwen. Dienaangaande geef ik je hieronder de tekst weer van de brief die ik op 22 september jongstleden aan de Britse Minister President heb doen toekomen 22 SEPTEMBER 1997 FAITH, HOPE AND LOVE ON BEHALF THE PRIME MINISTER MR TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM. Alle verhalen over een op handen zijnd huwelijk tussen Di en Dodi kunnen gevoegelijk naar het rijk der fabelen worden verwezen. Beschouw ze maar als fantasieën van de heren Al Fayed junior en senior. Het was bekend dat Diana een besluit omtrent een nieuw huwelijk niet zou nemen zonder ruggespraak met Kroonrins William. En ik heb op ETON COLLEGE - waar Prins William wordt voorbereid op het koningschap - een betere reputatie dan de playboy uit Los Angeles. Ook bij het Nederlandse Koninklijk Huis heb ik inmiddels een goede reputatie opgebouwd, zoals je kunt zien op bijgevoegde groepsfoto tussen mijn supporters in Den Haag.

De door jou genoemde kitscherige ring is overigens niet geaccepteerd door My Lady. Ook Mohammeds veronderstelling dat het Britse establishment een samenzwering zou hebben georganiseerd is uiteraard volledig uit de lucht gegrepen. Daar hadden zij absoluut geen reden toe. Vooraleer er van een samenzwering sprake zou kunnen zijn - hetgeen ik niet kan aantonen - zou daarbij slechts één motief hebben kunnen gelden: Het voorkomen van de Family Company Van der Heyden/Spencer per 28 september. Ik sluit niet uit dat Mohammed zelf boter op zijn hoofd heeft nadat hij zich moet hebben gerealiseerd dat zijn spel was uitgespeeld na het verzenden van mijn faxbericht op 29 augustus om half zeven. Hij en zijn zoon hebben nadien fout op fout gestapeld en onverantwoordelijk gehandeld. Met name op het gebied van veiligheidsaspecten. De witte Fiat Uno is overigens gevonden. Hij was overgespoten, maar na zorgvuldig onderzoek bleek hij niet in aanraking te zijn geweest met My Lady's Car. Wel is er een film beschikbaar gekomen van twee Australische vakantiegangers, die een groot deel van het voorval hebben gefilmd op video. Volgens deze beelden zou blijken dat de Franse recherche maandenlang naar de verkeerde auto heeft gezocht. Blijkbaar is er een witte Citroën in het spel. Dit wordt thans op het hoogste niveau uitgezocht, volgens de pers. Je begrijpt dus dat ik geen behoefte meer heb aan contact met de heer Al Fayed voordat hij daadwerkelijk verantwoordelijkheid heeft genomen. Ik ben alleen nog geïnteresseerd in zijn geld en heb hem dus voor het ongeval verantwoordelijk gesteld in een faxbericht aan The Ambassador of the United Kingdom, Dame Rosemary Spencer. De erven Spencer te Althorp House zijn in het voetspoor van dit initiatief getreden. De situatie rond de burgmeester van Groningen is mij uiteraard ook goed ter ore gekomen. Ik acht burgemeester d'Hondt van Nijmegen ook een beter staatsman, aangezien hij over mijn beleidsplan beschikt en dat als uitermate belangrijk heeft aangemerkt. Wij hebben dus een wederzijdse bewondering voor elkaar. En Diana was liever met een toekomstig staatsman in zee gegaan dan met een playboy. Dat kan ik je wel verzekeren. Je ziet dus dat ik beter geïnformeerd ben dan jij. Aangaande de jou toegezegde 8 miljoen breng ik je hiermede tevens in kennis van de brief die ik heden verzond aan de Minister van Justitie: 16 FEBRUARI 1998 THERAPIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik wens je veel succes met je proces en denk dat je zeker op de steun van Liesbeth kunt rekenen. Er bestaat immers een aloude liefde-haat-verhouding tussen de families Halbertsma en Breuker. Ik heb haar daarom geadviseerd voor de liefde te kiezen. Dat is weer eens iets anders dan wat we gewend zijn. Hartelijke groet, P.S. De afkorting 'TB' in mijn brieven aan jou heb ik thans gewijzigd in 'TBG', aangezien 'TB' vanaf heden voorbehouden blijft aan Tony Blair. Bijlage: "Paars vol lof over Kok en Van Mierlo"

3 MAART 1998 OPERATIE HEIDEBEZEM