WAARDE COLLEGAE

15 februari 2001. Betreft: VALENTIJN. Kenmerk: JH/HdK20010215. Nijmegen, woensdag 14 februari 2001. Beste Herman, De Telegraaf is niet bezorgd vanmorgen. Wel lag er een Gelderlander in de bus. Bij Bruna heb ik een 'landelijk dagblad' gekocht op rekening van de holding. Op het eerste gezicht is mijn Valentijnsadvertentie niet geplaatst. Het is hier in Nederland klaarblijkelijk ook niet geheel duidelijk wat Sint Valentijn oorspronkelijk heeft bedoeld. In feite is het een openbaarmaking van een 'geheime liefde'. In 1992 heb ik mijn kaart uit Parijs nog persoonlijk afgeleverd op de Parallelboulevard in Noordwijk. Na die tijd werd het al een stuk moeilijker. Vooral Professor Knol liet zich daarover nog wel eens uit als we samen op de hometrainer zaten in het fitnesscentrum Scheepstra aan de Oudegracht in Utrecht. Ik heb zijn automatisch antwoordapparaat heel wat keren aan de telefoon gehad in die tijd. "U spreekt met het antwoordapparaat van J.G. Knol", zei hij dan, althans zijn apparaat. Het antwoordapparaat zweeg dan echter in alle talen als ik hem iets te vertellen had. Hij noteerde ook goed mijn hartslag als ik op de lopende band liep. Als die zo opliep naar 178 vertelde ik hem dat mijn hart alweer aardig begon te kloppen voor een mooie dame. "Voor Liesbeth zeker", was dan zijn reactie. "Liesbeth is gelukkig getrouwd". "Hoe weet jij dat nou, ben je ook nog ambtenaar bij de burgerlijke stand?" was dan mijn antwoord. "Ik ben ook getrouwd geweest. Er is van alles mogelijk in 'change management'". En zo kon dat uren doorgaan. Totdat we een gesprek hadden gevoerd bij King Arthur's Pub en dan zagen we elkaar een hele tijd niet meer. Zo af en toe kwam er een faxje binnen op de Neude 30c.

In dat verband vond ik nog een leuke brief van 4 juni 1998. Ik ga nu naar Utrecht (11.00 uur) 21.22 Daar kwam ik ruim op tijd aan. Deze keer via de uitgang Sijpestijnkade. De eerste hint kreeg ik al voor de deur van Hotel Smits, waar ooit de oprichtingsvergadering van de Vereniging Spaans op School heeft plaatsgevonden.

Ik vroeg mij daarbij af hoelang ik dat geheim nog moet bewaren. Op deze dag werd ik uiteraard al direct herinnerd aan mijn bezoek aan de Franse hoofdstad negen jaar geleden.

In mijn postbus trof ik wederom een verrassing aan. Van onze Minister van Financiën deze keer. Hij luidt alsvolgt. Ministerie van Financiën Centrale Directie Voorlichting De heer / mevrouw Van de Heijden Postbus 689 3500 AR UTRECHT. Den Haag 29 januari 2001 Uw brief (kenmerk) Begin januari 2001 Ons kenmerk CDV0110023 Inlichtingen Bedrijfs-en Publieksvoorlichting. cdvbpv@minfin.nl. Geachte heer of mevrouw Van de Heijden, ' De minister van Financiën heeft mij verzocht u te bedanken voor uw goede wensen voor 2001 en de cd's. Met vriendelijke groet, De directeur Voorlichting J.J.C. Sprenger. Postbus 20201 2500 EE Den Haag Bezoekadres Korte Voorhout 7, Den Haag www.minfin.nl.

Ik maak hieruit dus op dat de heer Florisson heeft plaatsgemaakt voor de heer of mevrouw Sprenger. Dat doet mij deugd. Vervolgens heb ik mijn wandeling voortgezet langs de Oudegracht. Daar trof ik onderstaande Valentijnsboodschap in een etalage aan.

De kleuren deden mij ogenblikkelijk denken aan de bikini die ik vier jaar geleden bij deze gelegenheid per EMS naar St. James's Palace heb verzonden. Samen met (ingekort) Report 5:

10 February 1997
REPORT 5 - VALENTINE Dear Diana, This letter is heading Valentine's Day, but I start this report as usual on Monday. Monday 3-02-1997, Tuesday, 4-02-1997, Wednesday 5-02-1997, Thursday 6-02-1997 Fax message to the management of de Baak in Noordwijk: 'Dear Colleagues, With appropriate pride I herewith send you my appointment as the director of Instituto Cervantes Limited. Now I can assign myself the function of General Manager Instituto Cervantes Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales. All action plans can be executed now. I resolved to settle permanently in the United Kingdom as from the next first of April.' Het paars ontbreekt aan deze foto. Daar is Hans Wiegel in de Telegraaf van gisteren al op vooruit gelopen. Wiegel verwacht einde Paars in 2002.

Waarmee hij terzake mijn mening geheel en al onder woorden heeft gebracht. De heer Wiegel heeft echter wel een andere perceptie van Paars dan ondergetekende. Maar wijsheid komt met de jaren. Aldus voortfilosoferende heb ik mijn wandeling door een van de hoofdsteden van het oude Keizerrijk voortgezet. Mijn illegale collega op het Domplein is nog actief.

Er wordt echter wel flink gerenoveerd bij de buren. In de regel slaat zo'n vernieuwingsdrang gauw over. Ik denk dat het een goede zaak is dat de Spanjaarden in hun logo de rechterhelft een paarse kleur gaan geven in het kader van de te realiseren eenheid. Even voor de Tolsteeg kwam ik immers weer een oud familiewapen tegen dat mij inmiddels vertrouwd is geworden.

Met Jos Gelissen heb ik een vlot gesprek gevoerd van iets meer dan een half uur. Volgende afspraak woensdag 28 maart 11.15 uur. Via de Oudegracht ben ik naar het station teruggewandeld. Mijn voormalige huisarts Querido blijkt zijn praktijk op nummer 360 te hebben opgeheven. In zijn voormalige praktijk heeft zich thans een kunsthandelaar gevestigd.

De tijdschriftenhandelaar op Hoog Catharijne heeft mij vervolgens van de laatste ontwikkelingen binnen mijn beleidskader in kennis gesteld. Onder meer de mededeling dat Prins Johan Friso heterosexueel is. Daar heb ik ook nooit aan getwijfeld, hoewel het fitness-centrum Scheepstra tevens deel uitmaakt van het etablissement De Roze Wolk, waar ik mij nooit erg op mijn gemak voelde, 'to be honest'. Friso werkt bij Goldman Sachs in Fleet Street in Londen, alwaar hij naar ik hoop ook de contacten onderhoudt met Carollanne Lindley die ik daar op 18 april 1997 heb gesproken nadat ik mijn bevoegdheden in Londen aan Diana had overgedragen.

Na Diana's overlijden heb ik Liesbeth terzake gemachtigd, zoals je kunt zien aan bijgevoegde 'authorization' d.d. 9 oktober 1997, welke ik toen nog in shocktoestand heb geschreven. Friso heeft in dit verband vandaag verklaard dat hij bereid is de Nederlandse troon te bestijgen ingeval PWA voor een andere routing kiest. Ik ga er daarbij vanuit dat hij mijn aanbevelingen terzake dan ook ter harte neemt. Mede in verband met de drie brieven die hij in de periode 1996/1997 van mij heeft ontvangen: Convocatie, Operationalisering en tenslotte: Britse Partner.

Donderdag 15 februari 2001
Uit de Telegraaf van gisteren heb ik het volgende opgetekend. 'Prins geen homoseksueel' Ik ben blij dat Friso hiermee naar buiten is getreden. Dit soort roddels dienen direct de kop in te worden gedrukt zodra ze de ronde doen. Zo was de heer Bert Bartelds van 'Star Services' in Torremolinos ook in de veronderstelling dat ik homoseksueel zou zijn. Dat is echter geenszins het geval. Integendeel zelfs. Ik heb mij in de afgelopen jaren echter wel afgeschermd tegen roddels die een collega zou kunnen schaden. Liesbeth Halbertsma in dit geval. De hele wereld weet inmiddels - gelukkig - waar mijn sympathieën liggen. Mijn Letters to Diana laten daar ook geen enkel misverstand over bestaan. Liesbeth heb ik tot drie keer toe voorgedragen als 'zakenvrouw van het jaar' om de doodeenvoudige reden dat ik het een prestatie van formaat vond om als eerste vrouw in de geschiedenis de directie van het meest prestigieuze management-instituut van de Benelux op zich te nemen. Ik vond in dat verband ook nog de volgende brief aan de jury van de Prix Veuve Clicquot: Zakenvrouw 1998. Liesbeth heeft deze voordracht - achteraf bezien terecht - van de hand gewezen. Volgens het Stan Huygens' Journaal van gisteren is er wederom een zakenvrouw van het jaar gekozen. Zakenvrouw uit Zeeland Goede bekenden dus. Champagne was ook altijd Liesbeths favoriete drank. Vandaar. Van Yvonne van Rooy ontving ik toendertijd bijgaande brief d.d. 17 november 1995.

Zij maakt ook nog deel uit van de Commissie van Aanbeveling aangaande de herbouw van de Valkhofburcht en is dus ook een goede bekende van Fer Boshouwers en het bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg. 19.15 Vanmiddag had ik om 15.25 een gesprek met Dr. A. Dofferhoff. De 'leverwaarde' was 66 (normaal < 50), ijzergehalte 30 (normaal < 30), ferretine 35 (normaal < 50). Het verhaal over Friso bracht mij in gedachten terug naar het veertigjarig bestaan van de Baak. Ik heb Liesbeth daar alsvolgt over gerapporteerd: El Mundo de Mañana empieza Hoy. Een van de hoogtepunten van dit Midlife Event was overigens een voordracht van een Britse docent van INSEAD in Parijs. Dit heb ik niet vermeld, omdat dat voor haar weinig of geen toegevoegde waarde zou bevatten. Vanavond om 18.00 vernam ik op het RTL4 Journaal dat Karel Aalbers is gearresteerd in zijn woning te Eerbeek wegens valsheid in geschrifte. Hierbij denk ik aan het onrechtmatig gebruik van mijn businessplan. Nu is Al Fayed aan de beurt. Ik ga nog even terug naar gisteren. Om 16.15 heb ik in Utrecht de trein naar 's-Hertogenbosch genomen. Na een korte wandeling naar het geboortehuis van mijn moeder in de Sint Jorissstraat (van de draak) heb ik met Ramon een tijdje van gedachten gewisseld in de onmiddellijke omgeving van het standbeeld van Hiëronymus Bosch.

De familie Van den Broek was alweer druk aan het werk. Met Ramon heb ik afgesproken om op zaterdag 17 maart aanstaande een ritje te gaan maken naar Heyden. Met de trein van 18.07 vanuit Oeteldonk Centraal naar Dukenburg teruggereden. Ik raakte onderweg in gesprek met een heer die buitengewoon geïnteresseerd was in mijn organisatiemodel. Hij vroeg zich af hoe ik 'belangenverstrengeling' zou kunnen voorkomen. Ik heb hem daarbij uitgelegd dat ik daartoe verschillende rechtspersonen in het leven heb geroepen. Het wordt thans een kwestie van de juiste partijen op de juiste plaats. In dat verband zie ik geen enkel verband met de zogenaamde Greet Hoffmans-affaire, alhoewel ik van mening ben dat de heer Willem Oltmans zich nog teveel met de interne zaken van de Koningin bemoeit. Wij praten over een toekomstgericht plan vanuit een aloud historisch perspectief. Daar is niets mis mee. Zo las ik in de trein dienaangaande ook nog Kok wil Drees 'volgen' bij oplossen Máxima perikelen. Nochtans beschouw ik het als een anachronisme om in deze tijd nog 'vadertje' Drees te volgen. Inzake de heden ten dage te volgen koers is er slechts één leidraad: de TELEAC-cursus Follow Me, Please. In dat verband ben ik vanmiddag direct vanuit het CWZ naar Garage Knoops gelopen aan de Hatertseweg. Daar heb ik al vaker een auto gehuurd. Onder meer voor een bezoek aan 'de overkant'.

Op de Haterseweg werd ik al direct voorbijge'jogged' door een jongedame die mij vooral veel aan een soortgelijke situatie in Hyde Park deed denken along the Serpentine. En bij garage Knoops stond de nieuwe Nissan Maxima QX al voor de deur onder het motto Regeren is Vooruitzien. Voor het weekend van 17 maart kon ik kiezen uit verschillende kleuren Micra's voor mijn rit naar Heyden.

Ik heb deze keer voor rood gekozen, because red colours very well in the heather. Deze keer doe ik het eens zonder horoscoop, vanwege tijdgebrek. De volgende keer weer beter. P.S. Van begin april tot begin juni ga ik weer voor twee maanden naar de Zuidkust.

16 FEBRUARI 2001 KEIZER KAREL