5 februari 1998. Betreft: JUSTITIA Kenmerk: JH/LH980205. Beste Liesbeth, Woensdag 4 februari 1998. Gisteren heb ik een bedrijfspresentatie bijgewoond van de directeur van CAVO LATUCO in Utrecht. Dit is een veevoederbedrijf in de vorm van een coöperatieve vereniging met 6000 leden. Het was een interessante uiteenzetting. Met name de uiteenzetting van de organisatiestructuur vond ik interessant, alsmede het Mission Statement. Hierin is nadrukkelijk de terminologie 'Eerlijk zakendoen' opgenomen. Nadien rondleiding door het bedrijf en een diner bij Belle van Zuylen. Een restaurant dat mij wel aanspreekt, zoals je weet, aangezien de familie Van Zuylen afkomstig is van de Regtbank "Tho Söllynck" in Heyden. Ik heb daar gemeld dat mijn thema is "En betere waar, én tien procent, alléén Cervantes" (want de Gruyter heeft geen werk meer) en dat ik weer als vanouds met jou samenwerk. Dat werd allerwegen toegejuicht. Ik heb vooral genoten van de Haagse Hopjes met de ooievaar en de koningskroon. Wat de horoscoop betreft ben ik van mening dat jouw grootste problemen worden veroorzaakt door de Procureur Generaal van het Openbaar Ministerie. Ik weet niet of ik hem al tot mijn vrienden kan rekenen. Tactloos is hij in ieder geval wél jegens Vrouwe Justitia. Hij is ook verantwoordelijk voor de aanhoudende nevel. Aangezien jij mij ooit hebt geadviseerd om uitsluitend met decision makers te communiceren, zal ik daarin dus ook wat helderheid verschaffen en jou in deze brief laten weten welke informatie ik onze Minister van Justitie en haar collega's zo in de loop der jaren heb doen toekomen. Daar gaat hij dan! TIPGELD; BESCHIKKING 8509286; BRIEF VAN 22 APRIL 1995; 27 mei 1995; ONTWIKKELINGEN; HALF KRAT BIER; BESCHIKKINGSNUMMER: 8509286 (1); BESCHIKKINGSNUMMER: 8509286 (2); FAX 20-10-1995; BERICHTGEVING; INZAKE OPSPORING ; DECLARATIE; VOORTGANGSRAPPORTAGE; DECLARATIE; DECLARATIE; BEËINDIGING GEDOOGBELEID; REFERENDUM; RCID KENNEMERLAND. RCID KENNEMERLAND; NIETS BV; VERENIGING SPAANS OP SCHOOL; BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP; UW BRIEF 550342/96; BRIEF ICB/JUSTITIE960229; JUSTITIE ARNHEM; MENSENSMOKKEL; NAAMSWIJZIGING; LEVENSLIED; EEN AVOND AAN ZEE...; UW BRIEF C 024/549568; ICORRESPONDENTIE-OVERZICHT; BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR; ADELDOM; UW KENMERK NM 964/275; UW KENMERK NM 964/275; NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR; VORDERING (1); RECHT; OCTOPUS; DOSSIER CERVANTES; UW KENMERK NM 964/275 (3); VERMISSING BANKBESCHEIDEN; HAKKELAAR PROCES; FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE; BERICHTGEVING; OPENSTAANDE POST; NOG EEN OPENSTAANDE POST; STRATEGISCH PERSPECTIEF; CORRECTIE. Ik had er in die tijd blijkbaar moeite mee om mannetjes en vrouwtjes uit elkaar te houden, zowel in Nederland als Engeland. Vandaar dat ik dat heb gecorrigeerd: CORRECTIE; UW KENMERK NM 964/275; SECURITY MEASURES (1); SECURITY MEASURES; SECURITY MEASURES. "Now I feel responsible for that situation. I will stick to the complete package deal if you should wish so and come to St. James's Palace next 18 April already to speak with you or with one of your staff members. I will discuss the possibilities at my travel agency this afternoon. Scorpio: 'You have a lot of things to do, but make also place for nice activities. By starting early you will not have a shortage of time. Be charming in word and manners.' I don't consider myself very charming on the photograph with the Cabinet. I am not personally responsable for the image as a matter of fact. In my opinion the statue can be placed ad Madame Tussaud's. After having finished my work at home I will go out to Applebee's for example. I also received information of 'Kluwer Bedrijfsinformatie' about Human Resource Management. This will be a very important activity of the new organization. After having made arrangements in Britain I will decide for a subscription. 19.15: Back from Applebee's. Esther was in purple. I told her that my plans must be realized before the 28 of September. I am ashamed that I denied the 18th of April in my agenda. D-reizen tries to postpone my departure to 17 April. Next Monday I will know more. I bought a GSM mobile telephone. Sunday, 13-04-1997. At the office of D-reizen I met a lovely lady with dark hair looking for a new destiny. She was from Ireland. I told her that my family originates from Ireland (Heytherland) and we spoke about the Family Hyde, the Irish branche of Our Family. So this evening I listened some songs of Enya. I know I have to take the lead in Europe and that is a very difficult position. So I need the support of everybody concerned. 20.30. Today I attended church at the 'Heilig Land Stichting' (Holy Land Foundation). There also one of our former Prime Ministers, Mr Dries Van Agt, was present. I sent a letter to Elizabeth and went to Applebee's, where I spoke with the manager, Mr Goudsmit. The name is a funny coincidence. My house has been purchased by a goldsmith as well who forged a golden cross for you. I save that cross together with the photograph of you in the dress with the green colour of the Institute of English Studies and the golden heart. On television I saw Her Royal Majesty in a coat of exactly the same colour and wearing a red hat. It was stated that She also disposes of the British nationality and that this message was confirmed by British authorities. Her British nationality seems to derive from the the times of William and Mary, who also lived in the Loo Palace in Apeldoorn. This is very interesting because I discovered that the forefather of our Royal Family, Otto the First of Nassau, who died about 1290, had exactly the same coat of arms as Wennemar of Heyden, 1316 (Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Heiden, herausgegeben von Ludger Kremer und Bert Sniers, 1975). So apparently the House of Nassau derives from the House of Heyden. This seems also be the case of the British Royal Tudor Family that was related for example with John of Gaunt. Gaunt and Bruges were ruled by members of our family during the middle ages. Also Philippa of Hainault was married with King Edward III. But today I was mostly surprised by the colours of the clothes our queen was wearing. I hope it will be a bode well too. Enclosed you find a copy of the article 'Diana laat zich weer zien' of de Telegraaf of the 6th of August 1996.

That day I visited Henley-on-Thames. The 24th of April I will visit Henley for the second time and have dinner in The Old White Hart in Hart Street. Monday, 14-04-1997. I hope next Thursday will be the start of it. Your dedicated, INSTITUTO CERVANTES

Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales. John Van der Heyden. Enclosed: Photocopy of the envelope of the Fourteenth European Meeting on Cybernetics and Systems; Research Vienna, dated 01.4.97; Letter 97/88 of the Hoge Raad van Adel concerning nobility Van der Heyden of 4 April 1997; Faktuurnr. 370.14750.01 F of D-reizen dated 8 April 1997; Two letters from the Head Master of ETON COLLEGE date 4 April 1997; Advertisement 'De inschrijvingen voor het Government Game starten weer' in NRC 11-04-1997 on page 40; Messages 'Package Deal', 'We can work it out' and 'Ready for take off?' ; Photograph of 1986; Photocopy of article 'Diana laat zich weer zien', De Telegraaf 6-08-1996."

BEVESTIGING; UW KENMERK 964/275 TEN BEHOEVE VAN DE NEDERLANDSE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE; NAAMSWIJZIGING; PROCEDURE 97 / 2152 RWNK AZ; PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ; VERMISSING; OPSPORING; PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32; VERJAARDAG - TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE; FOR THE LOVE OF A PRINCESS; PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R09 II G32; BERICHTGEVING; PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32; Van mijn lijvige brief van 20 december 1997 aan de Arrondissementsrechtbank heb je een kopie ontvangen. Die laat ik hierin dus achterwege. "Verder PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 G32." Van mijn laatste brief aan de rechtbank d.d. 3 januari jongstleden heb ik je volledig op de hoogte gebracht. Gelet op het bovenstaande heeft de Procureur Generaal van het Openbaar Ministerie slechts één keus: Volledige gehoorzaming aan de Minister van Justitie en betaling van mijn declaratie. Tenslotte breng ik je ook in kennis van de brieven die ik in de loop van de tijd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heb gezonden: TAALCONGRES; BELEIDSONTWIKKELING (2); UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL; UW BRIEF VO/TAB-96011849; UW KENMERK VO/TAB-96013953; CORRECTIE;

Donderdag, 5 februari 1998. Als ik jou, Ruud en Harry als mijn vrienden kan beschouwen is er maar één oplossing om op dezelfde golflengte terug te keren: Weer meedraaien op de Baak, al is het parttime. Weer langzaam in het proces groeien. Alleen dit pakket bezorgt je al extra werk. Die assistentie kun je krijgen van mij. Bijvoorbeeld als directie-secretaris. We zijn immers een onafscheidelijk team en volledig op elkaar ingespeeld. Mijn nevenfunctie als Vice-President van de holding hoef ik niet meer te melden, want die weet je al. Ik denk hierbij aan het notuleren van de directievergaderingen. Een middag in de week. Daar kan ik dan ook al mijn nevenactiviteiten melden. De notulen werk ik dan thuis uit en kunnen op de beproefde wijze door jou worden gecheckt. We kunnen daarbij gebruik maken van jullie kantoor hier in de Biltstraat, waar je eveneens kunt vergaderen. Ik mag zo'n Hfl. 800,- netto bijverdienen naast mijn uitkering. Wanneer het hotel daarnaast mijn Amwayprodukten afneemt is mijn directe financiële nood gelenigd en kunnen we verdere lijnen uitzetten naar de toekomst. Hiervan geef ik vast een impressie op het voorblad van dit boekje. Hartelijke groet en graag weer samen aan het werk! JOHN VAN DER HEYDEN.

6 FEBRUARI 1998 EERLIJKHEID TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA