Datum: 29 januari 2004 Betreft: WERKVERSLAG Kenmerk: 20040129JHLH Hierbij ontvang je mijn werkverslag van gisteren. 10.00 De heer Paul Thiel belde van Knijff & Partners i.v.m. verkoop handelsmerk. Ik doe hem een kopie van deze brief toekomen. Afspraak: ik kijk de post na in Utrecht en maak nadien afspraak om alle scenario's de revue te laten passeren. Met deze gedachten ben ik gisteren met de trein van 10.51 naar Utrecht vertrokken. Tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht diepgaand van gedachten gewisseld met een aardrijkskundelerares over Me and My Lady.

12.20 Postbus gelicht. Ik trof daar een factuur ad 26,55 euro van de Kamer van Koophandel te Amsterdam inzake de Stichting Cervantes Benelux. Die heb ik vandaag voldaan. Verder een kaart van Harrie Wagemakers, de 'Pelgrim naar Santiago' die ik ten tijde van Nieuw Elan heb leren kennen.

RECHT EN VERGEVING

Na dit te hebben gelezen ben ik op bezoek gegaan bij Hans Mulder, rector van Instituut Blankestijn in 1996. Ik heb hem laten weten dat ik zijn brief van 10 februari 1997 heb opgenomen in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales.

Daarna ben ik met de sneltram naar Westraven gegaan. Naar het ondernemerscentrum Element, waarvan ik de opening nog heb meegemaakt als oprichter van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen teneinde werkgelegenheid te creëren voor werkzoekende hispanisten. De receptioniste liet mij echter weten dat het bedrijf is verhuisd naar de Driebergseweg 16B in ZEIST. Terug met de sneltram voor een bezoek aan de Kamer van Koophandel. Daar staat een reproductiebedrijf met de naam Di. Daarom heb ik hen een foto gegeven van Me and My Lady in Málaga d.d. 16 oktober 1995.

In het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel heb ik vastgesteld dat de SBO en de BOAC-groep inderdaad zijn verhuisd, maar dat de Stichting Cervantes Benelux nog steeds op het adres Winthontlaan 200, B12 staat geregistreerd.

De activiteiten van mijn stichting kunnen daar dus thans een aanvang nemen zoals dat achttien jaar geleden is gepland. In verband met mijn in mijn brief NEC-Feyenoord aangekondigde bezoek en het bovenstaande verhaal ben ik nadien naar mijn voormalige collega Ottenhoff in zijn nieuwe pand in ZEIST getogen. Ik kwam daar aan om 15.00 uur. De heer Ottenhoff liet mij weten geen contact met mij te willen hebben. Dus geen VISSEN meer op het menu vanaf vandaag. Vervolgens ben ik met de trein naar Weesp gegaan. Om 17.00 uur had ik daar een kort onderhoud met de heer P.A.W. Thiel n.a.v. mijn brief Handelsmerk Instituto Cervantes van 13 januari jongstleden. Het was een zeer hartelijk weerzien na twaalf jaar. Ten gevolge van Diana's overlijden heb ik mijn handelsmerk na de herregistratie van 1995 niet binnen vijf jaar in gebruik kunnen nemen op het grondgebied van de Benelux (tenzij jij dit inmiddels hebt gedaan op grond van de verstrekte volmacht van 9 oktober 1997) .

Ik behoud echter de rechten tot en met 2012. Zodra activiteiten met gebruikmaking van mijn handelsmerk worden (of zijn) opgestart wordt/is onze onderhandelingspositie sterker. Ik heb daarom besloten om niet te verkopen en tot verdere ontwikkeling van zowel de stichting als de in holding om te zetten limited company over te gaan.

Ik heb ook laten weten dat ik een synergie-effect beoog, samen met Nederlands- en Engelstalige partners, zoals beschreven in mijn beleidsplan. Daarom stuur ik hierbij ook een afschrift van deze brief naar SCB-Penningmeester André Veltman in Amsterdam. Nadat de heer Thiel mij heeft laten weten dat zijn collega Mr. P.W.H. Gevers geen binding heeft met het gelijknamige advocatenkantoor te Diegem in België heb ik afscheid genomen en ben met de trein naar Nijmegen teruggekeerd. Daar trof ik aangehechte brief d.d. 23-01-2004 van de Burgemeester van Nijmegen als reactie op mijn brief Wijkbezoek 17 februari 2004.

Van een reactie op brief De 'beetje integere' Nijmeegse politiek met als voornaamste verzoek nog vóór 3 februari aanstaande - haar medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een nieuw stichtingsbestuur (vestigingsadres Winthontlaan 200, B12, 3526 KV Utrecht), invordering van de factuur zoals vermeld in brief Wijkbezoek 17 februari 2004 en Declaratie plus wettelijke rente tot op heden en vergoeding van het bovenvermelde bedrag van 40.824,36 euro plus inflatiecorrectie vanaf 1 september 1998 ben ik nog in afwachting. Ik heb ook website http://www.boacgroep.nl geraadpleegd en daarbij vastgesteld dat mijn naam daarbij ontbreekt als oprichter van de SBO. Het enige aanknopingspunt is de mededeling "Inmiddels opereert de BOAC-Groep ook zelf over de grens door het werven en selecteren van onder meer Spaanse tijdelijke en flexibel inzetbare arbeidskrachten voor Nederlandse ondernemingen". Dit is voor mij ook het enige motief geweest om aan de oprichting van dat bedrijf mijn medewerking te verlenen. De medewerking van het Amsterdamse Arbeidsbureau bij een marktonderzoek leverde mij kwantitatieve gegevens op van de toendertijd toekomstige behoeften aan functionarissen met kennis van het Spaans. Daar was het mij uitsluitend om te doen. In Spanje zal ik zien of ik een rekening voor de limited kan openen bij de ABN-Amro in Puerto Banús en een geldstroom op gang kan brengen. Onder meer door commercialisering van mijn website. HARTELIJKE GROET P.S. Ik zie reikhalzend uit naar een belangrijk document ter ondertekening. Cc André Veltman en Paul Thiel

30 JANUARI 2004 DE GEEST VAN DE SANGRÍA