Datum: Vrijdag 3 september 2010 Betreft: ROAD TOWN, TORTOLA Kenmerk: 20100903JHLH Beste Liesbeth, Deze brief gaat grotendeels over de hoofdstad van de BRITSE MAAGDENEILANDEN. Mijn brief PIET HEIN DONNER met bijlagen ter attentie van jou heb ik om 14:31 ter verzending aangeboden in het postkantoor van Torremolinos en de brief INZAKE FC CERVANTES ARNHEM aan THOMAS TRIEBELS om 18:25 ter verzending in de brievenbus (de leeuwenbek) van hetzelfde postkantoor gedeponeerd. Aansluitend aan deze brief ben ik verder gaan nadenken over wie de werkelijke nieuwe eigenaar is van VITESSE. Er gaan verhalen de ronde dat er nu al onderzoek wordt verricht naar de geldstromen van de heer ZJORDANIA. Er is niet bekend hoeveel hij voor de aandelen van VITESSE heeft betaald. Daarvoor zou ik de financiële balans van de voetbalclub wel eens willen zien. Ingeval die nog steeds een negatief beeld geeft zou hij die aandelen OM NIET hebben kunnen overnemen. Vervolgens komen dan de investeringen aan de orde. Om dure spelers aan te trekken kan hij zijn eigen geld hierin steken, maar uiteraard ook vreemd vermogen aantrekken. Ik las in het artikel KNVB ONDERZOEKT GELDSTROOM VITESSE "Het geld waarmee VITESSE is gekocht zou afkomstig zijn van een investeringsmaatschappij op de Maagdeneilanden". In de hoofdstad TORTOLA bevindt zich klaarblijkelijk ook een kantoor van het HAAGS JURISTEN COLLEGE dat een 6 procent participatie heeft in de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. Ik sluit niet uit dat jij alle royalties van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES naar die limited hebt laten overhevelen. Dat is allemaal VOLLEDIG LEGAAL. In dit verband kijk ik ook naar mijn VERSLAG ARNHEM EN DEN HAAG van 6 juli 2008. Hierin lees ik dat de naam van de nieuwe voorzitter van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN nog niet bekend is. Die nieuwe voorzitter is nu wel bekend.

Ik sluit niet uit dat al mijn vorderingen en royalties uiteindelijk terecht zijn gekomen op een bankrekening van de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES in TORTOLA en ontvang hierover graag nadere mededelingen. HJC Participations - vermeld als Company Secretary Sigma Secretaries Ltd. Akara Bldg, 24 de Castro Street, Wickhams Cat 1. Post Town ROAD TOWN, TORTOLA, British Virgin Islands - is voor zes procent mede-eigenaar van mijn bedrijf. Ik bezit dus de overige 94 procent als vermeld op 12 FEBRUARI 2010 CONTACTGEGEVENS INSTITUTO CERVANTES LTD 2010 (aangehecht)

en begrijp nu ook wat JOHN STEVENS heeft bedoeld met zijn opmerking dat ik heel Nijmegen kan kopen. Ik sluit niet uit dat de heer ZJORDANIA een "stroman" is - zoals PETER OTTENHOFF mijn voormalige functie als directeur van het grootste instituut voor mondeling taalonderwijs in Nederland placht te noemen - en ik de daadwerkelijke eigenaar ben van de club, zoals ik dat op 25 september 2002 met HERMAN VEENENDAAL heb afgesproken als vermeld in 26 SEPTEMBER 2002 FC CERVANTES ARNHEM (3) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG. In dit verband ontving ik ook het volgende bericht van TRAFFORD PUBLISHING: Trafford E- Book Conversion & DFAD Distribution (aangehecht).

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2010
Ik heb gisteravond ook met belangstelling gelezen in het mededelingenblad van de
VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE met veel aandacht van en voor voorzitter GENERAAL MAJOOR JONKHEER J.H. DE JONGE waarmee ik tijdens het 75-JARIG BESTAAN VAN DE VOC IN VUGHT een prettige ontmoeting had tijdens het diner, BRIGADEGENERAAL B.D. J.M.A. THOMAS, die ik tijdens mijn laatste cavalerielunch in Den Haag op donderdag 8 april 2010 heb leren kennen, GILBERT MONOD DE FROIDEVILLE, (45 jaar in dienst van Hare Majesteit), LUITENANT KOLONEL B.D. DOUG ALEXANDER, LUITENANT KOLONEL B.D. DRS A.J. (AXEL) ROSENDAHL HUEBER, JAN KEES MEIJNEN en JONKHEER FREDERIK 'PICO' GROENINX VAN ZOELEN in wiens oogopslag ik de ogen van mijn vader heb herkend. In ons laatste telefoongesprek liet THOMAS TRIEBELS mij weten dat hij bij het lezen van mijn boek is gevorderd tot pagina 136 21 FEBRUARY 1997 LETTER TO MR JOSÉ MARÍA AZNAR. Deze pagina bevat een fout. "Friday 21-02-96" moet uiteraard zijn "Friday 21-02-97" beste MAAGD: Een prima dag om iets te vieren. Anderen zullen positief reageren als u ze uitnodigt. Een goed gestructureerde en georganiseerde gebeurtenis zal positiever verlopen dan iets wat u uit de losse pols op touw zet. SCHORPIOEN: Nonchalant gedrag kan er de oorzaak van zijn dat u het aan de stok krijgt met de wet. Houd u aan regels want uitleg of excuses zullen niet helpen. Gedraag u zoals het hoort. Studenten zullen de druk voelen van een naderend examen. 9:36 Telefoontje van CAROLINA SÁNCHEZ ontvangen. Twee betaalpasjes zijn gearriveerd. Ik ben van mening dat ik mij steeds aan de wet heb gehouden. Mede in goede harmonie met het HAAGS JURISTEN COLLEGE. De contactgegevens van de limited d.d. 28 januari 2010 heb ik nu uitgeprint. In dit verband stel ik vast dat TORTOLA is vermeld in 11 MEI 2008 FORWARD ANNUAL RETURN INSTITUTO CERVANTES LTD 2008 TER ATTENTIE VAN DE FREEMONT GROUP TE FOLKESTONE UNITED KINGDOM, 6 JULI 2008 VERSLAG ARNHEM EN DEN HAAG TEN BEHOEVE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 14 APRIL 2010 ALEXANDER PECHTOLD EN DE CODES 361106 EN 95064, 15 APRIL 2010 TORTOLA, DE VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN EN CURSUSPLAATS 180, 15 APRIL 2010 ALGEMENE LEDENVERGADERING D66 IN NIJMEGEN, 16 APRIL 2010 GESPREK MET MW. DRS. EVELINE VOS FRUIT, DE LEDENVERGADERING VAN D66 NIJMEGEN EN HET EERSTE BRITSE VERKIEZINGSDEBAT, 22 APRIL 2010 SANTANDER, DINSDAG 22 JUNI 2010 RUTTE, PECHTOLD, HALSEMA EN COHEN en DINSDAG 13 JULI 2010 PAUL DE INKTVIS. In hoeverre ik mij verder al of niet aan de wet heb gehouden laat ik graag ter beoordeling over aan de Nederlandse demissionare Minister van Justitie MR. ERNST HIRSCH BALLIN. Vanaf 1993 heb ik hem de volgende brieven doen toekomen: 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 11 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.11:30 Terug van de BANCO POPULAR. Ter hoogte van OPEN COR trof ik MARTIN CAUGHLIN van de IRISH HARP BAR. Hij nodigde mij uit nog even bij hem op bezoek te komen voordat ik weer naar Nederland terugkeer aanstaande dinsdag 7 SEPTEMBER 2010. HARTELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN Een brief van gelijke strekking is vandaag verzonden aan THOMAS TRIEBELS. Bijlagen: Contactgegevens Instituto Cervantes Ltd England and Wales; Email van Lynn Buena van Trafford Publishing d.d. 28 augustus 2010 12:02:17 AM GMT.

6 SEPTEMBER 2010 RETOUR TORREMOLINOS-NIJMEGEN