DONDERDAG 15 APRIL 2010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mijn brief POSITIEVE ONTWIKKELINGEN met bijlagen JE MOET ZE ALLES VOORKAUWEN IN DEN HAAG en ALEXANDER PECHTOLD EN DE CODES 361106 EN 95064 heb ik gisteren even voor 18:00 uur verzonden. Na 21:00 heb ik de heer Geert Peters op bezoek gehad met de wijzigingspapieren voor de STICHTING CERVANTES BENELUX. Ik heb hem laten weten dat het belastingadviesbureau R.M. TIJSSEN CS in MALDEN beschikt over de gegevens inzake mijn VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN als vermeld in 13 SEPTEMBER 1996: AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voor de goede orde vermeld ik hier de correspondentie die ik vanaf 1992 met dit adviesbureau heb gevoerd: 8 DECEMBER 1992: UW OFFERTE D.D. 15 OKTOBER 1992 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTSKANTOOR R.M. TIJSSEN TE NIJMEGEN, 31 DECEMBER 1992: BALANSGEGEVENS 1992 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTSKANTOOR R.M. TIJSSEN TE NIJMEGEN, 10 MEI 1995: AFREKENING NOTARIS TER ATTENTIE VAN BELASTINGADVISEUR R.M. TIJSSEN, 4 MAART 1997: INKOMSTENBELASTING EN DECLARATIE TER ATTENTIE VAN TIJSSEN BELASTINGADVISEURS, 27 FEBRUARI 1998: INKOMSTENBELASTING 1997, 16 FEBRUARI 2000: INKOMSTENBELASTING 1999, 25 FEBRUARI 2002: AANSLAG 1999 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVIESBUREAU R.M. TIJSSEN, 8 APRIL 2002: AANSLAG 681.87.038.H.96 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVIESBUREAU R.M. TIJSSEN, 13 APRIL 2002: AANSLAG 681.87.038.H.96 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTS-BELASTINGADVISEURS R.M. TIJSSEN MALDEN (2). Na invulling en ondertekening en toevoeging van de gevraagde identiteitsbewijzen (kopie paspoort en residencia d.d. 2 maart 2009) heb ik de bescheiden in de bijgeleverde antwoordenveloppe van de KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM gestoken en voorzien van twee eigen postzegels ter verzending aan de heer Peters meegegeven. Ik ontving een uitnodiging voor een vergadering van de afdeling Nijmegen van D66 voor vanavond in het restaurant Valdin vanaf 20:00. Hiervan heb ik THOMAS TRIEBELS in kennis gesteld. We kunnen nu starten met een schone lei en overgaan tot de invordering van het door DE NEDERLANDSE REGERING aan de STICHTING CERVANTES BENELUX verschuldigde bedrag beste MAAGD: De dag kan met een negatieve toon beginnen, maar de situatie verbetert naarmate de tijd vordert. Door nu al een vakantie te plannen kunt u kiezen uit de goedkoopste vluchten en bestemmingen. Struin het internet af op zoek naar de beste deals. Denk eens aan een reisje naar TORTOLA op de Britse MAAGDENEILANDEN als vermeld in 11 MEI 2008: FORWARD ANNUAL RETURN INSTITUTO CERVANTES LTD 2008 TER ATTENTIE VAN DE FREEMONT GROUP TE FOLKESTONE UNITED KINGDOM en 6 JULI 2008: VERSLAG ARNHEM EN DEN HAAG TEN BEHOEVE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Wellicht is de reisoranisatie SUMMUM.NL een idee. In dit verband heb ik mij voor de Algemene Ledenvergadering van D66 Nijmegen vanavond weer eens in mijn outfit uit URUGUAY getooid.

De vergadering vindt plaats in het restaurant Valdin tegenover het kasteel HEYENDAEL.

Dat oude landgoed dat in de vorige eeuw door de grootvader van mijn oud-klasgenoot FRANS JURGENS is overgenomen heb ik voor het laatst bezocht op 11 januari 2010 als vermeld in BEZOEK AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT. De duinbranden bij BERGEN AAN ZEE hebben mij verontrust. Het brengt mij in gedachten terug naar de datum 10 maart 1993, toen ik een hart in het zand op het strand heb getekend met onze namen John/Liesbeth. Ik heb begrepen dat ROBERT STAMBOLIEV daar ook woonachtig is. Hij is vermeld in 12 JUNI 2004: NUCLEOUS OF AN ORGANIZATION, 11 JULI 2004: REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 19 JANUARI 2005: A380 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 DECEMBER 2005: DE HEEREN VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 25 NOVEMBER 2006: EEN KONINKLIJK PREDIKAAT. In dit verband gaan mijn gedachten opnieuw uit naar mijn voormalige cursusplaats 180: ALKMAAR. SCHORPIOEN: Deals en onderhandelingen lijken veelbelovend. U bent niet alleen in staat om transacties bevredigend tot stand te brengen, maar ook gesprekken zullen aangenaam verlopen. Blijf echter op uw hoede en bovenal realistisch. Dat is goed. Als ik op de Telegraaf van vandaag moet afgaan blijft het moeilijk zakendoen met Egyptenaren als vermeld in mijn dagboek uit KENSINGTON PALACE met de woorden ZE HEBBEN MIJ LIEVER DAAR, DAN EEN EGYPTENAAR. Vanavond vinden er op de BBC voor het eerst in de geschiedenis verkiezingsdebatten plaats. Ik kan echter slechts op één plaats tegelijk zijn en dat wordt het restaurant VALDIN. Nog bekend uit de tijd dat ik ondergedoken zat in het RADBOUDZIEKENHUIS. Tussen BERGEN AAN ZEE en SCHOORL is er een groot natuurgebied door brand verloren gegaan. Uit dit gebied verwacht ik nog een officiële reactie van de heer KEES DE BAKKER van uitgeverij CONSERVE uit SCHOORL op mijn brieven 7 SEPTEMBER 2006: BRIEVEN AAN DIANA, PRINSES VAN WALES TER ATTENTIE VAN DE HEER KEES DE BAKKER VAN UITGEVERIJ CONSERVE IN SCHOORL en 10 DECEMBER 2009: NEDERLANDSE VERSIE LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES. Ik vind het mét burgemeester Mevrouw Hafkamp van Bergen aan Zee eveneens een merkwaardige zaak dat de gevraagde CHINOOK-helikopter niet als blushelikopter is ingezet. Dit type heli treffen wij ook aan in 28 OKTOBER 1999: ACTUALIDADES I, 20 JANUARI 2000: POSTBUS 689, 29 AUGUSTUS 2000: SLEUTELMINISTER, 20 MEI 2001: VEERTIEN WITTE ROZEN, 2 MEI 2002: BERICHT VAN HARRY MENS, 17 MEI 2002: BEZOEK AAN FUENTEVAQUEROS EN GRANADA, 17 MEI 2002: CONTINUÏTEIT VAN BELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 MEI 2002: BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 16 MEI 2003: PARTIJEN STEMMEN IN MET REGEERAKKOORD, 28 OKTOBER 2003: A ROYAL DUTY VII, 25 JUNI 2004: EEN LAATSTE KATTENBELLETJE VOOR LIESBETH HALBERTSMA, 11 JULI 2004: REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en 14 OKTOBER 2004: EEN KERN VAN WAARHEID. Ik heb er op 31 JULI 1996 een goede ondersteuning van ondervonden onder het motto Blauw is al lange tijd lucht voor mij, maar ik denk dat het goed is dat Joris zijn helm thuis zoekt: bij het smalle vlot waar het ERNST was om te vliegeren.

GESPREK MET MW. DRS. EVELINE VOS FRUIT, DE LEDENVERGADERING VAN D66 NIJMEGEN EN HET EERSTE BRITSE VERKIEZINGSDEBAT