De secretaris/penningmeester van de STICHTING CERVANTES BENELUX, De heer G.C.L.M. Peters, Zwanenveld 91-23 6538 SH NIJMEGEN Datum: Zaterdag 2 juli 2011 Betreft: PALEIS SOESTDIJK Kenmerk: 20110702JHGP Beste Geert, Aangehecht ontvang je afschrift van mijn brief van vandaag inzake de vestiging van de STICHTING CERVANTES BENELUX en CERVANTES HOLDING in PALEIS SOESTDIJK aan mijn collega drs E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van de Stichting de Baak Management Centrum VNO-NCW te Noordwijk. Mevrouw Halbertsma heeft van mij vanaf 1 SEPTEMBER 1997 tot en met 3 AUGUSTUS 2009 per volmacht handelingsbevoegdheid gekregen ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux, de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales en het Benelux-handelsmerk Instituto Cervantes. Prettig weekend, John van der Heijden Stichting Cervantes Benelux Voorzitter CC DRS E.H. HALBERTSMA Bezorgd 17:15

VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHTGEVING AAN H. MORSINK