Datum: 30 januari 2004 Betreft: DE GEEST VAN DE SANGRÍA Kenmerk: 20040130JHLH Ik heb kennis genomen van het artikel Verkeerde keus KLM in De Financiële Telegraaf van 23 januari. Gisteren ben ik weer naar Velp geweest. Ik kwam daar om 16.00 uur aan. De sauna opende echter pas om 17.00 uur. Dus even bezoek gebracht aan L@rix en bijgepraat met Marco de Ruyter. Wim ten Hove zit in Senegal. Ik heb de heer De Ruyter van mijn gesprek met de heer Thiel in kennis gesteld en laten weten dat ik in feite niet weet of mijn handelsmerk in de periode 1995-2000 in gebruik is genomen in het Benelux-gebied op basis van de volmacht die ik jou terzake heb verstrekt.

Ook had ik de heer Thiel laten weten dat ik niet weet wat jij met mijn volmacht hebt gedaan. Aangezien jullie beiden als enigen over een volmacht beschikken van mij zijn jullie ook de enigen die terzake rechtsgeldige besluiten hebben kunnen nemen. Marco de Ruyter zweeg in alle talen toen ik hem in dit verband attendeerde op het bezoek dat ik op vrijdag 19 oktober 2001 terzake heb gebracht aan mevrouw Reijns van de 'Verenigde', zoals vermeld in mijn brief Spaans Staatsbezoek aan voormalig Minister-President Wim Kok. De brief van de heer Kok d.d. 4 oktober 2001 geeft aan dat mijn Instituto Cervantes Holding inmiddels door de Nederlandse regering is erkend, althans door de voormalige Minister-President.

Een rapport inzake de terzake doende besluitvorming heb ik nog niet gezien. Nadat ik de heer De Ruyter vier foto's van Me and My Lady had gegeven heeft hij mij voor het opmaken van mijn website het programma Adobe Go Live geadviseerd. De prijs bedraagt 495,- euro en dat kan Bruin niet trekken op dit moment. Verdienden mijn collega's bij de Baak in 1990 al 750 gulden per dagdeel, tot op heden heeft men mij dat nog niet kunnen betalen. Zodra mijn declaraties zijn vergoed kan ik op dit gebied ook weer verder met mijn ontwikkelingswerk. Van 17.00 tot 21.45 ben ik naar de sauna geweest in de Stationsstraat. Na de eerste saunagang heb ik in de leeskamer van de berichtgeving inzake Tony Blair en de BBC kennis genomen. Het bracht mij in gedachten terug naar de uitspraak van Andrew Neill op 8 oktober 1996 voor deze broadcasting company: "He or She who laughs last, laughs longest". Het lijkt mij zaak dat de nieuwe BBC-directie eens natrekt wat de heer Neill daar toendertijd mee heeft willen zeggen. Dat zal vele zaken helder maken. Deze keer was er een bekende aanwezig. Het was Patricia van der Heijden, de dame die ik heb vermeld in mijn brief Herbevestiging IV. Ik denk dat zij een belangrijke schakelfunctie kan vervullen omdat ik haar regelmatig op belangrijke momenten heb ontmoet. Een tweede bekende was een gepensioneerde politieman die mij 'zijn troon' aanbood in de sauna. Dat gebaar heb ik ten zeerste op prijs gesteld.

Men vertelde mij dat deze foto vorige week in de Privé had gestaan zonder mijn beeltenis. Ik heb Robbie laten weten dat daar een communicatie-strategie aan ten grondslag ligt en ik Privé met een claim heb gedreigd als ze maar iets zouden laten uitlekken over mijn relatie tot de Prinses van Wales. Hierover heb ik ook nog gesproken met een dame uit de Graafschap rondom het vraagstuk hoe het mogelijk is geweest dat de moeder van de Britse kroonprins kon worden geschaakt. Dagmar was niet aanwezig. Ik heb haar door Tony mijn groeten laten overbrengen en ben met de trein van 21.55 naar Nijmegen teruggekeerd. Vanaf 23.00 uur heb ik nog net de afloop van Napoleon kunnen zien. De nederlaag bij Waterloo en zijn verbanning en dood op St. Helena. Het deed mij allemaal denken aan het sterrenbeeld VISSEN. De film eindigde met het beeld van de Dome des Invalides. De eerste ansichtkaart die ik als kind van mijn ouders heb ontvangen. Die cirkel was dus ook gesloten. Genealogie blijft een leuke hobby. Mijn kinderen zijn een bron van inspiratie. Mark en Caroline vertrekken zondag naar Nieuw-Zeeland op huwelijksreis als de griep geen roet in het eten gooit. 15.47 Peter-Vincent Schuld belde. Hij kwam zojuist terug uit Afrika en zegt vanaf december geen betalingen meer van mij te hebben ontvangen. Vreemd. Ik heb hem laten weten dat ik het zal checken zodra ik weer in Spanje ben. 16.08 Postbanksaldo gechecked. Dat bedraagt thans 740,88 euro debet. Het wordt dus hoogtijd dat mijn declaraties worden betaald. Ik kan niet altijd blijven voorschieten. Twaalf en een half jaar is lang genoeg geweest. Bijgaand ontvang je de informatie die ik Peter-Vincent Schuld op 10 januari in Brummen heb verstrekt. Ik heb getracht de linosnede van Frater Jozef Boschaert te fotograferen. Morgen opnieuw. Want dit is geen succes. Het werk dateert van rond 1970. Het is een werk met een verhaal. Wellicht dien ik het te laten veilen door Christie's. Ik hoop echter dat het niet zover hoeft te komen. Vanavond ga ik naar Ernst & Luim. Zij voeren een nieuw toneelstuk op: DE GEEST VAN DE SANGRÍA Ik hoop dus dat ik die aderlatingen niet voor niets heb moeten doen. GOED WEEKEND EN TOT ZIENS JOHN L. VAN DER HEYDEN Aangehecht: Berichtgeving aan Peter-Vincent Schuld 30-01--2004, 16: 11 (11 pagina's)

31 JANUARI 2004 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN