WOENSDAG 14 MAART 2012

WAARDE COLLEGAE

In mijn DAGBOEK VAN GISTEREN constateerde ik vanmorgen bijzondere belangstelling voor 20 APRIL 2007 BURGEMEESTER HARDLEERS, DONDERDAG 5 AUGUSTUS 2010 MIJN ERVARINGEN MET MARJO EURLINGS, MAXIME VERHAGEN EN HILLARY CLINTON, DONDERDAG 7 OKTOBER 2010 EEN DAG IN HET TEKEN VAN D66, MAANDAG 18 OKTOBER ZENDING GESORTEERD IN SORTEERCENTRUM, DONDERDAG 21 APRIL 2011 COPA DEL REY, VRIJDAG 7 OKTOBER 2011 VAN HOOFDLIJNEN NAAR NITTY GRITTY DETAILS, 4 NOVEMBER 1997 REPORT 39 TO EARL CHARLES SPENCER en 6 NOVEMBER 1997 TOEKOMSTPERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN UITGEVERIJ COUTINHO.

Voorts ontving ik het volgende bericht: "From: INGEBORG MUSSCHE Subject: Afhandeling uw dossier 4420 Date: March 13, 2012 1:38:48 PM GMT+01:00 Cc: JOHN EGGEN. Geachte heer Van der Heyden, In het kader van de door u aan ons gestelde vragen ten aanzien van o.a. uw inkomen na het bereiken van de 65-jarige leeftijd bericht ik u als volgt.

Inkomen na 65e
Wij hebben u in contact gebracht met onze partner Forza om de financiële planning na uw 65e te bespreken. Daarnaast hebben wij u op basis van de thans bekende gegevens berekend wat u aan AOW-uitkering tegemoet kunt zien. Hierbij hebben wij aangegeven dat u een korting op uw AOW-uitkering krijgt vanwege het woonachtig zijn in het buitenland. Hierover hebben wij u op 2 februari jl. bericht.

Royalties boek
In ons gesprek hebben wij gesproken over het door u geschreven boek Letters to Diana. U gaf aan voor dit boek geen royalties ontvangen te hebben. Hierbij kunnen wij u echter niet van dienst zijn. Een en ander ligt op het rechtsgebied Intellectuele Eigendom en hierin zijn wij niet gespecialiseerd. Ik verwijs u hierbij naar de orde van advocaten. Op deze site kunt u zoeken naar een gespecialiseerde advocaat.

Handelsmerk

Ook het handelsmerk valt onder intellectuele eigendom. Ook hierin kunnen wij u niet terzijde staan en verwijzen wij u naar een gespecialiseerde advocaat.

Bedrijfsplan
Ten aanzien van het door u opgestelde bedrijfsplan/beleidsplan moeten wij verwijzen naar een advocaat/jurist gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Ook hiervoor verwijs ik u naar de orde van advocaten.

Ik wens u veel succes en mochten wij als De Unie op het gebied van arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht nog ergens mee van dienst kunnen zijn, verneem ik dit graag. Bovenstaande in aanmerking nemend zal ik onderhavig dossier sluiten. Vertrouwende u hiermede geïnformeerd te hebben, verblijf ik, Met vriendelijke groet,
mw. mr. I.E. Mussche Jurist"

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2012 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 3916 verwijzende pagina's CERVANTESONLINE BELGIË DONDERDAG 8 MAART 2012 NS KEUZEDAG EXTRA. Ik constateer dat CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY (NEDERLANDS) hierin PAARS gekleurd is en de overige links blauw. Ook onderstaande links zijn PAARS gekleurd:

5 DECEMBER 1999 BRUXELLES, 1 DECEMBER 2000 FAMILIEBERICHTEN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 13 NOVEMBER 2006 TIEN JAAR NIEUWE ECONOMIE, 23 MEI 2010 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN TE LEIDEN TER ATTENTIE VAN JHR. MR. J.P DE SAVORNIN LOHMAN, BENELUX, 1991, AEPE, SPAANSE INSTITUTO CERVANTES, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, JORIS VOORHOEVE, 1988, BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, DE BAAK, NOORDWIJK, D66, 5 JANUAR 1991, MIJN TOENMALIGE COLLEGA/WERKGEEFSTER, DE BAAK TE NOORDWIJK, MIJN LOOPBAAN, 1977, CERVANTES EN ERASMUS, CERVANTES.NU, JUSTITIE, SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, ALGEMENE ZAKEN, BINNENLANDSE ZAKEN, JUSTITIE, FINANCIËN, MINISTER-PRESIDENT RUTTE, DONNER, DE JAGER, VAN BIJSTERVELD, HIRSCH BALLIN, SORGDRAGER, 1997, UTRECHT, MINISTER-PRESIDENT, MONOPOLY, GERBEN JAN GERBRANDY, DE STATISTIEK VAN VANDAAG, 22 JANUARI 2001 JOOST, CERVANTESONLINE BELGIË VRIJDAG 9 DECEMBER 2011 TWEEDE NS-KEUZEDAG 2011-2012 DEN HAAG - PURMEREND SOESTDIJK, 17 MAART 2000 SPIJKERS MET KOPPEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS, STICHTING CERVANTES BENELUX, MAAGD en SCHORPIOEN.

Nieuw in de Top 20 van 45 zoekopdrachten 7. ETON COLLEGE Prince William. Ik denk hierbij aan de brief van 4 APRIL 1997 van Headmaster Lewis als vermeld in 7 APRIL 1997 YOUR LETTER OF THE FOURTH OF APRIL ON BEHALF OF MR J.E. LEWIS OF ETON COLLEGE.

18. Excuusbrief ABN AMRO. Excuusbrief is vermeld in 30 JANUARI 2002 GOED NIEUWS VAN EEN HARDE WERKER en 20 OKTOBER 2002 MEER MENSEN MENS. ABN AMRO is vermeld in MARKETING: AFNEMERSANALYSE, MARKETING: ANÁLISIS DE CLIENTES, CUSTOMERS ANALYSIS, DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK, DIFFERENTIATION IN LOGO, BANCO CERVANTES SANTANDER, BANK CERVANTES BENELUX AND UNITED KINGDOM, BANK CERVANTES BENELUX

1992 23 JUNI 1992 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, 14 JULI 1992 STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, 8 SEPTEMBER 1992 BRIEF INZAKE 14 SEPTEMBER 1992 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST, 8 SEPTEMBER 1992 VERSLAG 7-9-1992 TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, 17 SEPTIEMBRE 1992 INSTITUTO CERVANTES BENELUX, FAX DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO, 25 SEPTEMBER 1992 NOTULEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 25 SEPTEMBER 1992 OPRICHTING STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN, 1 OKTOBER 1992 BEZOEKVERSLAG MALACA INSTITUTO, 2 DECEMBER 1992 CURRICULUM VITAE TER ATTENTIE VAN DE HEER P.C.S. METMAN VAN ABN-AMRO TE AMSTERDAM, 8 DECEMBER 1992 UW OFFERTE D.D. 15 OKTOBER 1992 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTSKANTOOR R.M. TIJSSEN TE NIJMEGEN, 23 DECEMBER 1992 GESPREKSRAPPORTAGES TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN ABN-AMRO

1993 2 JANUARI 1993 GELUKKIG NIEUWJAAR TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO, 18 FEBRUARI 1993 HISPANOCOMMUNICATIE TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO, 24 FEBRUARI 1993 TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO, 2 APRIL 1993 TUSSENEVALUATIE TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO, 12 OKTOBER 1993 MEDISCH GEHEIM, 6 DECEMBER 1993 EEN HARDWERKENDE PROJECTLEIDSTER

1994 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE

1995 8 JUNI 1995 SLUIT VREDE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 8 JUNI 1995 BRIEF VAN 7 JUNI 1995 TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX

1996 26 FEBRUARI 1996 UW KENMERK SG96/U1 (2) TER ATTENTIE DE MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 2 MAART 1996 ONTWIKKELING INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 7 MEI 1996 DON QUIJOTE TE SALAMANCA TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 27 MEI 1996 WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 26 JULI 1996 TRUC VAN DE EEUW TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO26 JULI 1996 BESTUURSWISSELING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 12 NOVEMBER 1996 UITBREIDING ZUID-AMERIKA TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ABN-AMRO, 14 NOVEMBER 1996 TERUGBLIK EN PERSPECTIEF, 24 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 25 NOVEMBER 1996 PETER PAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, 28 NOVEMBER 1996 NIEUWE STRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 3 DECEMBER 1996 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 3 DECEMBER 1996 DEVELOPMENTS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 3 DECEMBER 1996 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 6 DECEMBER 1996 AANDELENTRANSACTIE TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING

1997 25 NOVEMBER 1997 UW BRIEF PC/F6530 TER ATTENTIE VAN NIEHE EN LANCEE CS IN HAARLEM, 25 NOVEMBER 1997 AFSPRAKEN MET PAUL KARIS, 27 NOVEMBER 1997 HOTEMETOTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA,

1998 14 APRIL 1998 QUO VADIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 MEI 1998 GRAAF FLORIS, 27 MEI 1998 KENTEKENS, 29 MEI 1998 MACHTSVERSCHUIVINGEN, 3 JUNI 1998 VERANDERINGEN, 4 JUNI 1998 ONTROEREND GOED, 5 JUNI 1998 STEUNBETUIGING AAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 8 JUNI 1998 CONCERT FOR LIFE, 10 JUNI 1998 BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 JUNI 1998 INTUÏTIE, 14 JUNI 1998 CARDIFF - TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 20 JULI 1998 HARTEN ZEVEN, 21 AUGUSTUS 1998 DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR, 21 OKTOBER 1998 OP REIS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 NOVEMBER 1998 BIJZONDERE UITNODIGING, 9 NOVEMBER 1998 ELTON JOHN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX

1999 28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 15 MAART 1999 BEELDEN UIT NOORDWIJK, 28 MAART 1999 HEIDEROOSJE, 12 APRIL 1999 LEUN OP MIJ..., 27 APRIL 1999 DE KRACHT VAN HET GELOOF, 11 AUGUSTUS 1999 DE LAATSTE CENT, 21 OKTOBER 1999 SCHREINER EN CERVANTES, 23 OKTOBER 1999 KWARTETTEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 26 OKTOBER 1999 BEWEGING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 OKTOBER 1999 GESPREK MET DE HEER CASAUBON - DIRECTEUR HOTEL CERVANTES TE TORREMOLINOS, 28 DE OCTUBRE DE 1999: EL MUNDO DE MAÑANA PARA LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO, 1 NOVEMBER 1999 ELIZABETH, 13 NOVEMBER 1999 LADY IN BLUE AND PURPLE, 14 NOVEMBER 1999 PURPLE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 21 NOVEMBER 1999 OPERATION PURPLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 NOVEMBER 1999 CERVANTESONLINE, 26 NOVEMBER 1999 PURPLE HEART OPERATION

2000 3 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING VIII, 14 FEBRUARI 2000 THE ROAD AHEAD, 23 FEBRUARI 2000 RETOUR NIJMEGEN-'S-GRAVENHAGE, 2 MEI 2000 GRAN HERMANO II, 7 JUNI 2000 NIEUW HUWELIJK, 30 JUNI 2000 KENNISGEVING AAN DRS. P. OTTENHOFF INZAKE ENDEMOL, 19 JULI 2007 PLANET MONEY, 12 AUGUSTUS 2000 IN DE LIFT, 5 OKTOBER 2000 KAMER VAN KOOPHANDEL TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX D.D. 5 OKTOBER 2000, 14 NOVEMBER 2000 FOUR YEARS LATER, 16 NOVEMBER 2000 ESPAÑA - NEDERLAND, 21 NOVEMBER 2000 COSTA DEL SOL, 23 NOVEMBER 2000 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE, 24 NOVEMBER 2000 PREPARING FOR DINNER

2001 11 JANUARI 2001 WEDDEN OP HET WINNENDE PAARD, 31 JANUARI 2001 HOOGTIJD, 22 FEBRUARI 2001 PAARSE WENSEN TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO, 23 FEBRUARI 2001 BANK CERVANTES, 28 FEBRUARI 2001 ONTKNOPING TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 25 MAART 2001 A STAR IS BORN, 19 APRIL 2001 TERUG IN TORREMOLINOS, 16 JUNI 2001 BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 19 JUNI 2001 BEOOGDE BESTUURSSAMENSTELLING CERVANTES HOLDING, 21 JUNI 2001 TOP-DOWN BENADERING, 24 JUNI 2001 DE RODE LOPER UIT VOOR MERCOSUR, 25 JUNI 2001 COMPARITIE VAN PARTIJEN, 26 JUNI 2001 REGEREN IS DELEGEREN

2002 10 JANUARI 2002 MIJN DECLARABELE DAADWERKELIJKE ONTWIKKELINGSKOSTEN, 10 JANUARI 2002 OVERNAME GELREDOME, 6 FEBRUARI 2002 FIRST REACTION FROM CALIFORNIA, 12 MAART 2002 ING PRIVATE BANKING, 21 MEI 2002 ARREGLO AMISTOSO VERZONDEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN SPANJE, 22 MEI 2002 ABN AMRO EN GOLDMAN VRIJUIT IN ZAAK ROND WORLD ONLINE, 12 AUGUSTUS 2002 WILKINSON, 12 SEPTEMBER 2002 REMINDER TER ATTENTIE VAN DE HEER PAUL VAN SLIEDRECHT, 20 OKTOBER 2002 MEER MENSEN MENS

2003 28 MAART 2003 LOGBOEK ZOMER 1996, 1 MEI 2003 DE VERGULDE SLEUTEL, 27 MEI 2003 OPEN KAART, 12 JUNI 2003 DOMEINNAMEN CERVANTES, 14 JUNI 2003 THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH

2004 26 JANUARI 2004 DE VUYST, 29 JANUARI 2004 WERKVERSLAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 4 FEBRUARI 2004 EN NU DE WEBSITE......, 21 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.04, 27 FEBRUARI 2004 28 FEBRUARI DÍA DE ANDALUCÍA, 7 APRIL 2004 HOOFDLIJNEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 14 MEI 2004 HET EINDPUNT, 18 OKTOBER 2004 NICO WORDT DE CHAUFFEUR, 9 NOVEMBER 2004 ELIZABETH, 6 DECEMBER 2004 FINISHING TOUCH TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 15 DECEMBER 2004 BTW-NUMMER, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN

2005 24 JANUARI 2005 ALLES OP EEN RIJ TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 31 JANUARI 2005 BEURSINTRODUCTIE, 1 FEBRUARI 2005 COR EN SYLVIA, 2 FEBRUARI 2005 PRINSES DIANA FONDS, 3 FEBRUARI 2005 NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2005, 15 FEBRUARI 2005 KISSES FOR YOU AND ME, 30 MAART 2005 PRINSES DIANA STADION, 5 MEI 2005 KAREL AALBERS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 8 MEI 2005 CERVANTES FONDS, 5 JULI 2005 ADRESWIJZIGINGEN, 28 AUGUSTUS 2005 DECREET TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 26 SEPTEMBER 2005 NIKITA, 24 NOVEMBER 2005 AZ 002 LR, 4 DECEMBER 2005 SAMEN AAN DE SLAG, 7 DECEMBER 2005 ACCORDEREN, 15 DECEMBER 2005 IEMAND MET EEN BETOVERENDE UITSTRALING

2006 10 JANUARI 2006 NUMMER 100 TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 15 APRIL 2006 1992 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 20 OKTOBER 2006 SUCCES MET DE ONDERHANDELINGEN, 15 NOVEMBER 2006 HERNIEUWD BEZOEK AAN MAROKKO,

2007 19 MAART 2007 BANKENFUSIES, 26 MAART 2007 ONTWIKKELING BANK CERVANTES, 10 APRIL 2007 HET SUIDERAS IN VIERAKKER EN WILHELMINA VAN PRUISEN, 23 APRIL 2007 JOOST VAN DER DOES DE WILLEBOIS,25 APRIL 2007 BIJ HET OVERLIJDEN VAN BORIS JELTSIN, 3 MEI 2007 ELKA STEGEMAN EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE, 11 MEI 2007 ON TOP OF THE WORLD, 17 MEI 2007 42STE AEPE-CONGRES IN SANTANDER, 26 JUNI 2007 HET GEHEIME WAPEN, 11 AUGUSTUS 2007 VERHALEN VAN DE NUMBER ONE, 14 AUGUSTUS 2007 LENGUADO PICASSO, 22 AUGUSTUS 2007 EERLIJKHEIDSTEST, 18 SEPTEMBER 2007 PRINSJESDAG 2007, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007 PONENCIA PROPUESTA PARA EL SEGUNDO CONGRESO DE FIAPE EN GRANADA, 3 OKTOBER 2007 BRITSE JURY ONDERZOEKT COMPLOTTHEORIEËN, 6 OKTOBER 2007 THE DIANA INQUEST PART 1, 10 OKTOBER 2007 THOM DE GRAAF UIT WARMOND, 24 OKTOBER 2007 HET HAAGS JURISTEN COLLEGE EN HUIS TER DUIN, 4 NOVEMBER 2007 BEZOEK AAN UTRECHT, AMSTERDAM EN ZANDVOORT, 17 NOVEMBER 2007 BIG BROTHER

2008 27 MEI 2008 TREN DE CERVANTES, 13 NOVEMBER 2008 TWAALF JAAR NIEUWE ECONOMIE

2009 13 FEBRUARI 2009 NIEUW PIED À TERRE IN BARILOCHE, 7 APRIL 2009 BANKZAKEN, 9 APRIL 2009 ARTIKEL 8.1 HUURCONTRACT, 19 MEI 2009 DE KOERSEN STIJGEN WEER, 3 OKTOBER 2009 PAARS III EN DE OLYMPISCHE SPELEN IN RIO DE JANEIRO, 15 OKTOBER 2009 NIEUW LICHT OP BRUSSEL, 20 OKTOBER 2009 DE WELLENKAMP IN NIJMEGEN, 21 OKTOBER 2009 ABN-AMRO, 31 OKTOBER 2009 UTRECHT 1 JUNI 1997 TOT EN MET 31 JANUARI 1999 EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 5 JUNI 2009 EEN FLES ESTOLA, 17 SEPTEMBER 2009 NIEMAND REGEERT IN NEDERLAND MAAR WEL IN SPANJE, 1 NOVEMBER 2009 NIEUW LICHT IN NOORDWIJK, 3 NOVEMBER 2009 CONVERGENTIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 NOVEMBER 2009 BETALINGSHERINNERING 2 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 12 NOVEMBER 2009 EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN EN HET KABINET DER KONINGIN, 13 NOVEMBER 2009 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL ENGELENBURG TE BRUMMEN, 2 DECEMBER 2009 KERSTVAKANTIE IN MIJN GEBOORTELAND, 10 DECEMBER 2009 UW POST VAN 24 NOVEMBER 2009 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE STICHTING WERELDOUDERS

2010 7 JANUARI 2010 DE GOUDEN SLEUTEL, 22 JANUARI 2010 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN, 26 FEBRUARI 2010 BEZOEK AAN FUENGIROLA, 28 JANUARI 2010 CONTACT MET TELEFÓNICA, 29 JANUARI 2010 EEN HARDNEKKIG MISVERSTAND, 3 FEBRUARI 2010 RIJKMAN GROENINK, 1 MAART 2010 DE KOFFER VAN PRINSES MÁXIMA EN OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN, 1 MAART 2010 EXPERIENCIAS HISPÁNICAS, 3 MAART 2010 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 15 MAART 2010 POST VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE VAN NEDERLAND, 15 MAART 2010 CERVANTES.NU TEAM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 20 MAART 2010 OPKIKKER, 20 MAART 2010 AEGON/CERVANTES SEGUROS, 12 APRIL 2010 RABOBANK, 21 APRIL 2010 BEVESTIGING VAN DEELNAME AAN KONINGINNENGALA TE WASSENAAR ONTVANGEN, 22 APRIL 2010 SANTANDER, 27 MEI 2010 PENSIOENREGELING EN JAN PETER BALKENENDE, 28 MEI 2010 OPHEFFING GARANTIE 122.77.31.039, 28 MEI 2010 VERBLIJF IN AMSTERDAM, MAANDAG 7 JUNI 2010 HERMITAGE AMSTERDAM, DONDERDAG 17 JUNI 2010 ZWITSERLAND, 30 JUNI 2010 MARCEL BOEKHOORN, THE RITZ EN DE NATIONALE ONDERNEMINGSPRIJS KONING WILLEM I, DONDERDAG 1 JULI 2010 DIANA'S 49STE GEBOORTEDAG, ZONDAG 4 JULI 2010 HERNIEUWDE BELANGSTELLING VOOR FC CERVANTES ARNHEM, PRINSES DIANA STADION, ALAN BEER EN GUY VERHOFSTADT, DINSDAG 13 JULI 2010 PAUL DE INKTVIS, ZATERDAG 7 AUGUSTUS 2010 BEWIJS TEKEN VAN LEVEN EN THE DIANA INQUEST, MAANDAG 23 AUGUSTUS 2010 MARBELLA EN PUERTO BANÚS OPNIEUW BEZOCHT, 23 AUGUSTUS 2010 PUERTO BANÚS EN MARBELLA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 21 SEPTEMBER 2010 DE OMSLAG, MAANDAG 18 OKTOBER ZENDING GESORTEERD IN SORTEERCENTRUM, DINSDAG 19 OKTOBER 2010 ER ZIT MUZIEK IN DE BANK CERVANTES BENELUX, WOENSDAG 20 OKTOBER 2010 DE MACHTIGSTE VROUW VAN NEDERLAND, MAANDAG 1 NOVEMBER 2010 THE PURPLE GLASSES OF ELTON JOHN, ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010 DE KLOOF, VRIJDAG 26 NOVEMBER 2010 41 JAAR OP STAP MET TRANSAVIA

2011 ZONDAG 12 JUNI 2011 EERSTE PINKSTERDAG 2011 ROND AALBERS MARBELLA, VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2011 BRUGGEN SLAAN, MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 ADRESWIJZIGINGEN, PASPOORTNUMMER EN COMMUNICATIE MET DE BRITSE AMBASSADE IN DEN HAAG, DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011 PRINSJESDAG 2011 EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM, MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 KORTE ONTMOETING MET BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE VAN ARNHEM EN BEZOEK AAN DE ENGELENBURG IN BRUMMEN, ZONDAG 18 DECEMBER 2011 DUTILH

2012 MAANDAG 16 JANUARI 2012 DE HMKB EN D E KNIPOOG VAN STEVEN SPIELBERG, DONDERDAG 9 FEBRUARI 2012 PRINSES MÁXIMA IN HET PAARS, MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 DE KLOK SLOEG VIJF VOOR ACHT, DINSDAG 14 FEBRUARI 2012 FUSIEPROCESSEN EN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, VRIJDAG 17 FEBRUARI 2012 JAMES WHITAKER EN GERRIT YBEMA OVERLEDEN EN NIEUW LICHT OP DON CESAR ANTONIO MOLINA, MAANDAG 27 FEBRUARI 2012 SINT WALRICK EN DE VUIST VAN CERVANTES, WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012 OPNIEUW RIJKMAN GROENINK, DINSDAG 6 MAART 2012 INZAKE 7 MAART 2012 EN 13 MAART 2012 en ZONDAG 11 MAART 2012 GUILLAUME LESEVRE, HAAGS JURISTEN COLLEGE EN KONINKLIJKE DIENST.

19. Gerard Evans Eton is vermeld in 7 APRIL 1997 YOUR LETTER OF THE FOURTH OF APRIL ON BEHALF OF MR J.E. LEWIS OF ETON COLLEGE beste MAAGD: Iemand die te verlegen is om u direct te benaderen kan via een derde z'n gevoelens kenbaar maken. Wees vriendelijk maar duidelijk als u de gevoelens niet beantwoordt en speel geen spelletje. Gedraag u onder alle omstandigheden waardig. SCHORPIOEN: Een collega kan eindelijk die aandacht voor u opbrengen waar u al enige tijd naar verlangt. Dat levert een dilemma op als uw interesse inmiddels voorbij is. Blijf op goede voet met elkaar. Los een probleem zo eenvoudig mogelijk op. Dat doe ik middels deze website te blijven communiceren. Want mijn geheugen kan mij wel eens in de steek laten. En dan is het goed dat alles verifiëerbaar vastligt. Mijn interesse is niet voorbij. In dit verband verwijs ik naar mijn meest recente electronische gedachtenwisseling met YOYO OLIVIER. Ik citeer mijn berichtgeving: "Op 12 maart 2012 05:05 schreef JOHN VAN DER HEYDEN het volgende: Hoi Yoyo, Ik heb je toch niet het gras voor jouw voeten weggemaaid? Toscane is een heel mooie streek. Ik heb daar rond 1968 een studie gemaakt over Michelangelo Buononarotti. Maar ik denk dat wij daar ook wel weer iets creatiefs kunnen bedenken dat de wereld vooruit helpt. JOHN On Mar 12, 2012, at 10:25 AM, Yoyo Olivier - van der Kooi wrote: Vast wel! En als 1968 je laatste bezoek was, wordt het wellicht weer eens tijd... Subject: ANTWOORD Date: March 13, 2012 12:39:10 AM GMT+01:00 Daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Maar ik heb jouw prijs nog eens bekeken en die past op dit moment niet of nauwelijks binnen mijn budget. Er komt weer een vacature bij de DIRECTIE VAN DE BAAK. Want HARRY vertrekt. Dat is mij afgelopen dinsdagavond nog bevestigd door BEREND VERLOREN VAN THEMAAT na mijn bezoek aan de TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Ik loop nooit graag op dat soort ontwikkelingen vooruit, aangezien ik van mening ben dat de desbetreffende functionaris het recht moet hebben zijn eigen mededelingen te doen voordat er ongevraagde interventies plaatsvinden in het communicatietraject. Maar ik houd mij wederom beschikbaar voor Noordwijk en DRIEBERGEN in verband met mijn commitments met Henk Lulofs. Ik kan niet alles alleen. Maar ik heb nog wel een goede collega op het oog waarmee ik die zaak wel zou kunnen runnen. Ik denk dat ik uit het Verenigd Koninkrijk ook nog wel wat steun kan verwachten gelet op het bericht 18 AUGUSTUS 2003 JOHN SAVED THE QUEEN. Zodra de financiële vooruitzichten er beter uitzien dan THANS het geval is neem ik mij voor om met je mee te gaan naar Toscane om daar een boom OVER DE LIEFDE op te zetten. De bijeenkomst op 13 april heb ik al in mijn agenda genoteerd. Welterusten Yoyo. JOHN On Mar 13, 2012, at 8:56 AM, Yoyo Olivier - van der Kooi wrote: Ja, je kunt niet altijd alles hebben - daar ben ik zelf ook achter. Maar zo te zien heb je hier in Nederland ook nog wel de nodige pijlen op je boog. Enjoy! Subject: Re: ANTWOORD Date: March 13, 2012 9:28:45 PM GMT+01:00 Ja. Natuurlijk. Wat dacht je hiervan?" Ik denk dus dat ik voorlopig geen advocaten meer ga inschakelen als het om DE LIEFDE gaat. Want op dit moment (17:30) gaat de aandacht uit naar 23 MAART 2007 THOMAS TRIEBELS EN FRED RIJNTALDER, 31 MAART 2007 ONDERZOEK NAAR DE ONTVOERING VAN DIANA NADERT VOLTOOIING, 14 FEBRUARI 2008 VALENTIJNSDAG 2008, 7 DECEMBER 2008 ERNEST HELMICH EN KO KOOIJMAN, DONDERDAG 22 JULI 2010 RUUD LUBBERS INFORMATEUR, ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2010 WILLIAM WALES HELICOPTERPILOOT, ZATERDAG 6 NOVEMBER 2010 FELICIA MAKES THE DIFFERENCE, WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 STAAROPERATIE VERRICHT, DINSDAG 3 MEI 2011 OP WEG NAAR EEN VREEDZAME SAMENLEVING, MAANDAG 6 JUNI 2011 SANTA FE, ZONDAG 3 JULI 2011 VRIJWILLIG HUISARREST EN DECLARATIE, DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 IN MAASTRICHT HEEFT DE OPBOUW VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX EEN AANVANG GENOMEN, ZONDAG 21 AUGUSTUS 2011 DEBUUT VAN VAN DER HEIJDEN BIJ VITESSE, ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2011 HET EERSTE CONTRACT VOOR CERVANTES SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA, ZONDAG 28 AUGUSTUS 2011 VEERTIEN JAAR DEADLINE 28-8, WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2011 EEN BIJZONDERE DAG VANDAAG, MAANDAG 24 OKTOBER 2011 EVA JINEK, DE TOVENAAR VAN ALKMAAR EN HANS BLANKERT en ZATERDAG 3 DECEMBER 2011 TERUGBLIK OP DE THEMADAG OVER PENSIOENEN IN HET HOOFDGEBOUW VAN DE UNIE IN CULEMBORG.

DONDERDAG 15 MAART 2012 DE MAATSCHAPPIJ