DINSDAG 15 FEBRUARI 2005

Gisteravond heb ik geen 'mannetjes met sprietjes' gezien, zoals de heren met gsm-toestellen in het verleden door medewerkers van het Radboudziekenhuis te Nijmegen werden aangeduid, maar vrouwtjes met sprietjes. Het betrof de groep jongedames uit Manchester die allen twee sprietjes op het hoofd droegen met rode harten in het kader van Valentijn. Ook de Nederlandse restauranthoudster van dit restaurant La Plazita liet zich daarbij niet onbetuigd.

Het deed mij denken aan het schone lied Kisses for me, save all my kisses for me waarmee THE BROTHERHOOD OF MEN uit het Verenigd Koninkrijk in het verre verleden ooit het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. In dit verband heb ik met mijn Britse vriend uit Kent ook nog het thema To Trust or not to Trust. That is the Question besproken. Het statistiekprogramma van deze website geeft deze keer een record aan: 1495 bezoeken. Ik loop de Top 100 van 720 verwijzende pagina's weer eens met u door. Nummer één is een 'direct request'. Op 2 is mijn verslag uit Alcalá de Henares teruggekeerd. 3. Het Dossier Vitesse. Het Verslag van Moskou op 4 is weer onvindbaar. Op 6 het verslag van Segovia, Salamanca en Valladolid. In dit verband heb ik met Chris ook nog over mijn gesprek met Steven Spielberg gesproken inzake de verfilming van THE ANGEL ON THE BRIDGE. Op 7 de Cervanteskring. Mijn Dagboek van 11 juli 2004 staat op 8. 9. is een terugblik van vier jaar op het historische congres De nieuwe economie op de Baak in Noordwijk, waar ons bedrijf toen ten doop is gehouden. Mede in overleg met Prinses Diana. Mi Di and I staat in dit verband op 10. John and Diana. Their Quixotic Quest op 11. Op 13 Report 38 aan Diana's broer. Op 14 mijn plannen inzake het luchtvaartbedrijf Royal Cervantes Airlines indertijd. Dat is helaas niet doorgegaan ten gevolge van ongevraagde inmenging door de Fransen en gebrek aan veiligheidsmaatregelen op 31 augustus 1997. Mijn visie op het Verdrag van Nice vindt u op 15. Op 17 komt de schilder Jan van der Heyden weer in beeld. 18. Spoorzoeken inzake het koningschap van Nederland. 19. Mijn brief aan Lady Sarah MacCorquodale-Spencer met beelden van mijn bezoek aan Althorp op 25 december 1997, waar ik toen het zesde manuscript van mijn boek heb afgeleverd. Nijmegen-Arnhem (20) betreft opnieuw het koningschap van Nederland. Daar kan de Familie nu goed over nadenken in Lech. Daar heeft Diana ook eens ooit de paparazzi van haar lijf moeten houden die Haar privacy niet konden respecteren en mijns zinziens onder de 'stalkingwet' vallen. Ik heb nooit een foto van Haar gemaakt - althans niet bewust - omdat Zij daar een hekel aan had. Op 21 vinden wij mijn eerste uitgebreide brief aan Haar. Gelijk Spel op 22. Inzake het geplande nieuwe huwelijk van de vader van mijn wettige erfgenaam in het Verenigd Koninkrijk is mij al door veel van zijn landgenoten om mijn mening gevraagd. Hierop heb ik geantwoord: "He's got my blessings, but He has to fulfill His Legal Obligations. That's a Question of Honour". Dat geldt voor ons allemaal. Op 23 vinden wij mijn laatste brief uit Spanje in het jaar 2000. Het is een eerbetoon aan de Spaanse Koninklijke Familie, die mij hier al zeven jaar gastvrijheid heeft verleend. Ook beelden van My Lady met een dubbelganger van mij. Op 24 staat Ons Bedrijf. In Preparing for Dinner (25) treffen wij onder meer mijn correspondentie met het Spaanse Koninklijk Huis en mijn voorbereidingen voor het huwelijk van onze kroonprins en mijn indertijd beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster, die zich thans ook in Lech bevindt. Ook komen Diana's voorbereidingen voor de opbouw van Ons Bedrijf in de Verenigde Staten hierin aan de orde. In dit verband was de heer Al Fayed junior uitsluitend interessant als investeerder in het geplande Familiebedrijf.

Op 26 is mijn ponencia in Alcalá de Henares te vinden. Op 29 mijn eerste lezing over dit onderwerp. De tekst ontbreekt nog. Op 30 mijn onderhoud met medewerkers van de bank ING en ABN-AMRO in Marbella. Vitesse-NEC (31) gaat ook over Valentijn. Op 32 mijn brief aan Mr. Abraham Moszkowicz inzake de verschuldigde schadevergoeding door het management van Harrods. Paarse Petten op 33. Leuk dat ik Hans Dijkstal in dat verband nog even heb gesproken in de Keizer Karelstad. Spanje-Nederland op 34 met Roy Makaay uit Wijchen in de hoofdrol. Daar is ook Ons Bedrijf geboren in 1978. Het Wijchens Talen Instituut. Spijkers met Koppen op 35. Met dank aan Mr. Gijsbrecht van Amstel. Hierin ontbreken een paar foto's. Día de la Constitución op 37. In dit verband heb ik de ladies uit Middlesbrough gisteren laten weten dat ik alles bekijk 'through the eyes of a statesman' en heb hen geattendeerd op het lied van de John Wright Band: 'Keep your distance'.

De terugkeer van de fenix in Sevilla op 38. Cervantes Communications/Comunicaciones Cervantes op 40. De Spaanse versie van mijn beleidsplan op 41. 42. Naar Windsor terug. 43. Mijn laatste slotdag bij de Lionsclub Maarn-Maarsbergen met een foto van Nieuw Elan.

NIEUW ELAN WOUDSCHOTEN 1990

44. Wellecom in Ellecom. Nijmegen-Utrecht op 45. Op 47 Spaans Staatsbezoek gericht aan mijn collega Harry Starren. Op 48 blijkt België thans ook kennis te hebben gemaakt met het door mij beoogde luchtvaartbedrijf. Het wordt weer tijd voor iets nieuws op Zaventem. En Neues Elan (49) in Duitsland. Hierbij denk ik met name aan Study Travel, dat een kantoorvestiging heeft in Kleve. Net over de voormalige grens bij Nijmegen. Ook in België worden thans klaarblijkelijk Spijkers met Koppen geslagen (51) en heeft Cervantes Communicaties ook hun aandacht. Eén voor Allen toont de namen van mijn medewerkers die in mijn Maarnse tijd een grote steun zijn geweest. Ik hoop hen ooit weer eens te zien in Ons Bedrijf en hen beter te kunnen honoreren dan indertijd. Nuevo Espíritu (57) blijft in dat verband een belangrijk gegeven. Ook hier in Spanje. Maar wel alles geënt op mijn Mission Statement. Dat is de basis. 58 geeft de informatie inzake het in 1997 geplande familiebedrijf Van der Heyden/Spencer dat in feite al in oktober 1992 in de 'pijplijn' zat. De paarse bikini is inmiddels teruggevonden in Purple Bikini (59). De gezochte Citroën AX ook, naar ik aanneem. Op 60 vinden wij het bericht aan de voormalige Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden inzake De erfenis van Diana. Op 62 mijn bericht terzake aan H.K.H. Prinses Margriet. Dus tijd voor een Nieuwe Start op 63. Dit wekt klaarblijkelijk Verbazing op 65. Met name inzake het lied Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar tijdens de karaokeshow in juli 1996 in het Gat van Palace in Noordwijk. Nóg een NIEUWE START vinden we op 67 in de NUMBER ONE BAR, met de enige foto die ik van My Lady heb gemaakt.

Op 70 vinden we mijn vijfde bericht aan de directie in het jaar 2002. Koninginnendag op 71. Ik acht Onze Majesteit goed in Staat om onze krachten te bundelen met Haar Collega in BUCKINGHAM PALACE. Hierin heb ik het volste Vertrouwen (72). Met name met de medewerking van de heer Bill Holdsworth uit Malden (73). Op 75 ben ik weer Terug in de Zevende Hemel. 77 betreft het thema Bruggen Bouwen, een proces dat ik door advocaat en procureur Mr. Gijsbrecht van Amstel juridisch heb laten bewaken. 78. Vera Mann komt in beeld in A Star is Born. Ik ken haar graag de hoofdrol toe in de film

THE ANGEL ON THE BRIDGE
van
STEVEN SPIELBERG

Het lijkt mij goed dat deze film door Cervantes Productions wordt geproduceerd. Zo staat Cervantesonline nu op 79. Gisteren heb ik ook nog de oprichtingspapieren van de Limited Company van mij en Diana toegevoegd aan de rubriek Vereiste Papieren (80). To Trust or not to Trust That's the Question op 81. En Valentijn is al binnen op 83. Waar rode harten al niet goed voor zijn. Urging to the Loo (87) betekent in het Engels 'dringend naar het toilet'. Bij ons wordt daar een koninklijk paleis mee aangeduid. Dat scheen men in Australië niet te weten. In deze brief komt ook mijn makelaar ter sprake die mijn voormalige 'paleisje' in de Keizer Karelstad heeft verkocht toen mijn aanwezigheid in Engeland dringend werd gewenst. 89 gaat over Cervantes Airlines. De Paarse Telefoon op 90. Het betreft het sterkste managementteam van West-Europa.

THE TRUTH IS ALWAYS IN THE MIDDLE. Ook wel aangeduid met het HEILIG HART (91).

The Red Carpet komt van Christie's (92). Uiteindelijk is de opbouw van een wereldwijde organisatie een typisch geval van monnikenwerk (96). Zeker nadat de belangrijkste pijler is komen weg te vallen. Als ik mijn initiële kosten eruit heb zijn we alweer een stapje verder. Dagboek. 11.20 Bezoek gebracht aan de Banco Popular met de vraag of het verlies van geld door de verzekering van de creditcard wordt gedekt.18.47 Verzonden: Tarjeta Sanitaria Europea. Ik heb ook de residencia gescand.

16 FEBRUARI 2005 KOMT DE HEER ZALM NU EINDELIJK OVER DE BRUG?