Datum: 12 november 1998. Betreft: SCHITTERING VAN SPANJE Kenmerk: ICNBLEW/HMKB981112. Majesteit, Zoals U heeft kunnen vaststellen heb ik op 15 september jongstleden weer eens met veel genoegen plaats genomen op de tribune op de Lange Voorhout. Dat was wederom een bijzondere Prinsjesdag. Bovendien heb ik met veel genoegen vastgesteld dat Zijne Majesteit Koning Juan Carlos van Spanje volgende week ten derde male ons land bezoekt. Ik beschouw dat als een zeer positieve ontwikkeling in het kader van de ontwikkeling van mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Het is immers al weer meer dan 430 jaar geleden dat Gaspar van der Heyden en de Prins van Oranje een Spaanse koning definitief het land uit hadden gejaagd. Het doet mij derhalve buitengewoon veel deugd dat de Van der Heydens en Oranjes thans in staat blijken te zijn deze historische kloof te overbruggen. Aansluitend aan mijn brief van 27 januari van dit jaar kan ik u melden dat ik inmiddels een brief namens Prins Charles heb ontvangen vanuit BUCKINGHAM PALACE en St. James's Palace. Ik heb hem in een brief van 18 september jongstleden verzocht mij in kennis te stellen van het testament van zijn voormalige echtgenote Prinses Diana, zoals dat in december 1996 door Haar advocaat Anthony Julius is opgemaakt. Zoals U wellicht bekend heb ik in die tijd op Haar uitnodiging kerst gevierd op Het Stadhouderlijk Hof, nadat ik Haar op 6 november daaraan voorafgaand tot Queen of Hearts had verheven in een symbolische handeling in de Laekense Straat te BRUSSEL. Voordien had ik eveneens een aangenaam onderhoud met onze ambassadeur Jonkheer Röell. Tussentijds had ik My Lady mijn business plan doen toekomen en ik ga ervan uit dat Zij dit plan in haar Last Will heeft opgenomen. Hare Majesteit Koningin Elizabeth II geeft morgen - vrijdag 13 november - op BUCKINGHAM PALACE een receptie ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Prins Charles. Ik heb hiervoor nog geen uitnodiging ontvangen, maar stel het zeer op prijs dat Her Majesty deze datum heeft gekozen, aangezien het dan exact twee jaar geleden is dat ik namens Prinses Diana was uitgenodigd voor kerst en op de Baak te Noordwijk mijn nieuwe organisatie ten doop is gehouden. Ik hoop het bedrijf daar dan ook zo spoedig mogelijk - in goede samenwerking met de Spaanse naamgenoot en de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE - van start te laten gaan in de juridische vorm Instituto Cervantes Holding Limited met werkmaatschappijen op het gebied van opleiding & training en werving & selectie. Daartoe hoop ik zo spoedig mogelijk te kunnen verhuizen naar Wassenaar. Uw particulier secretaris, de Heer de Heer, heb ik hier in 1996 reeds van in kennis gesteld. Su Real Majestad heeft inmiddels een verzoek voor een audiëntie te Madrid van mij ontvangen. Het zou aardig zijn als ik Hem bij die gelegenheid het volledige business plan kan doen toekomen. De Engelstalige versie berust onder meer op St. James's Palace te Londen. Ik zou het zeer op prijs stellen indien U Su Real Majestad hiervan in kennis zou willen stellen. Ik heb begrepen dat Uwen Majesteiten op 18 november aanstaande een bezoek brengen aan de tentoonstelling Schittering van Spanje in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Ik hoop daar dan ook bij aanwezig te kunnen zijn. Inmiddels verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting, Instituto Cervantes Holding Limited, Johannes L. Van der Heyden. Vice President. P.S. Voor de Stichting Cervantes Benelux heb ik nog geen geschikte bestuursleden kunnen vinden in ons land. Wellicht heeft Doña Sofía een idee. Ik heb Haar in mei 1996 nog getroffen in Salamanca tijdens Haar bezoek aan de universiteit aldaar.

Daar komt bij dat de European Cervantes Foundation ook nog geoperationaliseerd dient te worden in samenwerking met het Prinses Diana Fonds.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN