Datum: Woensdag 2 februari 2005 Betreft: PRINSES DIANA FONDS Kenmerk: 20050202JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. Brief Cor en Sylvia rond 15.45 verzonden. Ik werd op mijn gsm gebeld door een medewerkster van Viva España. De automatische incasso was niet gelukt. Ik heb haar laten weten dat ik in hun administratie te boek sta als Instituto Cervantes Benelux. Naar haar zeggen moet het nu wel lukken.

Woensdag 2 februari 2005
Website: 284 bezoeken. Vorige maand januari was een recordmaand met 10.862 bezoeken. Zo had ik gisteravond in LUX een ontmoeting met zowel Hans Dijkstal als Fer Boshouwers. De heer Dijkstal reageerde nog enthousiast op onze oude groepsfoto van 1996 en 1997 met de woorden "Die goede oude tijd".

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

De heer Boshouwers liet mij weten moeite te hebben gehad met mijn mededeling in mijn brief Over de brug komen Uiteindelijk heb ik in maart 1997 al met Fer Boshouwers op de Wellenkamp afgesproken dat ik met Diana in het nieuwe kasteel zou gaan wonen. Ik heb echter bijna zeven jaar gewacht met deze mededeling alvorens dit algemeen bekend te maken. En ik kan mij niet veroorloven dat er nog meer ongelukken gebeuren zoals op 31 augustus 1997, 11 september 2001 en de oorlog in Irak. Dat heb ik na de bijeenkomst ook nog even aan Roelof Smink laten weten in Le Figaro. Ik kan niet mijn hele leven blijven zwijgen als Willem van Oranje en lijdzaam toezien dat mensen hun afspraken niet nakomen, zoals een Nijmeegs gemeenteraadsbesluit op 12 juni 1996 tot herbouw van de Valkhofburcht. Besluit is besluit! Inmiddels zijn we meer dan acht jaar verder en staat er nog steeds geen kasteel. In de trein trof ik Maria opnieuw. Ik heb met haar gesproken over onze ervaringen met stagiaires en de vermoedelijk ophanden zijnde beursintroductie van Cervantesonline. Eén vogel in de hand is meer waard dan tien in de lucht. Ik heb Maria laten weten dat het hoofdbestuur van de ABN-Amro officieel ook deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux en mijns inziens de beursintroductie bij hen in goede handen is na de lessen die zij met Worldonline hebben kunnen leren. In dit verband heb ik haar ook geïnformeerd over het gesprek dat ik inzake Tiscali in The Number One Bar heb gevoerd met een groepje Italianen. Cervantesonline kan wat mij betreft dus naar de beurs als werkmaatschappij van de holding. Ik heb de heer Dijkstal dan ook laten weten dat ik mijn goede relatie met de regio Wassenaar dan ook graag verder opbouw. Onder meer binnen het kader van de Baak-kring (Cervantes-kring) analoog aan zijn 'Vrienden van de Appel'. 17.56 Terug van CWZ en UB. De volgende aderlating is op woensdag 4 mei om 14.00 uur. Dr. Dofferhoff belt op 11 mei om 11.30 voor de uitslag. Ik werd aangesproken door een jongedame met het verzoek de Clini Clowns te steunen. Ik heb haar laten weten dat ik hierop zal ingaan zodra mijn bevoegdheden inzake het Prinses Diana Fonds zijn geregeld. Op de UB heb ik de nieuwe statistieken er op nageslagen. Het is duidelijk dat er ontwikkeling zit in het geheel. Ik heb de Top 92 van 92 verwijzende pagina's doorgenomen en hierin opmerkelijke tendenzen geconstateerd. Aangezien ik door mijn aderlating weer iets verzwakt ben kan ik er op dit moment nog niet op ingaan. Ik zal proberen hier vanavond nog op in te gaan. Ik heb nu rust nodig. Ook zal ik mijn feedback geven op de Top 17 van 17 zoekopdrachten.

3 FEBRUARI 2005 NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2005