Datum: Zondag 11 juli 2004 Betreft: DAGBOEK Kenmerk: 20040711JHTBG

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Tjitse, Van mijn moeder ontving ik bericht dat je telefonisch contact met haar hebt opgenomen, alsmede met mijn 'sectie Engels'. Ik wil je verzoeken dit niet meer te doen. Je bent inmiddels van mijn hele reilen en zeilen op de hoogte en weet waar mijn primaire doelstellingen liggen. De opbouw van ONS BEDRIJF en als het even kan ook weer een gezellig samenzijn met mensen die ik liefheb. Daarom heb ik vandaag besloten je onderstaand mijn dagboek (ingekort) te doen toekomen vanaf KLINKKLAAR. Here WE go!

Zondag 6 juni 2004
Vandaag heb ik geen huisgenoten. Ik voel mij dus niet aangesproken door de horoscoop. Nieuw in de Top 12 van 12 zoekopdrachten zijn BELDERBUSCH
, drie aren gouden wapen, fundacion cervantes, landmine trust, quintaescencia en van der heyden de BELDERBUSCH. Het onderwerp 'BELDERBUSCH' is genealogisch interessant. Mark had op het Revius Lyceum in Doorn een muziekleraar met de naam Hans Belderbos. Hij moet van dezelfde familietak zijn. De familie Van der Heyden de BELDERBUSCH is de grafelijke tak van de familie. Zij hadden hun residentie in Kasteel Terworm bij Heerlen. Ik heb dat kasteel bezocht op dinsdag 17 augustus 1999 hetgeen staat beschreven in BRONSGROEN EIKENHOUT. Kandidaat europarlementariër Camiel Eurlings is uit die streek afkomstig.

Ik ben de stellige overtuiging toegedaan dat deze familietak is geparenteerd aan de Duitse Keizerlijke Familie Von Hohenzollern. Dat waren Hoge Tolheren, zoals de bewoners van kasteel Doornenburg bij Tolkamer, waar de Rijn ons land binnenkomt. De 'drie aren gouden wapen' kan ik nog niet plaatsen, maar het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met een 'Landheer' of Landgraaf wellicht. De terugkeer van de fundacion cervantes duidt er mijns inziens op dat er thans werk wordt gemaakt van de European Cervantes Foundation. Financiering vanuit deze stichting van de landmine trust wordt één van de prioriteiten zodra het volledige vermogen van het Diana Princess of Wales Memorial Fund in de European Cervantes Foundation is ingebracht aansluitend aan brief European Cervantes Foundation. Diana is met haar anti-landmijncampagne begonnen nadat mijn vader zaliger mij had laten weten dat hij in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Kleve door een mijnenveld was gelopen. Het werd gisteren dus weer een zoektocht naar de quintaescencia. Met de trein van 8.40 ben ik naar Apeldoorn vertrokken waar ik om 9.54 werd opgewacht door Drs T. Breuker (TBG). Als eerste stond een bezoek aan Paleis Het Loo op het programma. Bij aankomst stond Museumdirecteur Ter Molen een verslaggeefster van Radio TV Gelderland te woord.

Kort daarop werden TBG en ondergetekende persoonlijk door de Heer Ter Molen ontvangen in het Paleis. Ik heb hem bij die gelegenheid de foto van Me and My Lady overhandigd.

In de schilderijengalerij werd mijn aandacht opnieuw getrokken door Diana, godin van de jacht. Ik heb TBG laten weten dat mi novia indertijd een soortgelijk schilderij voor mij heeft laten schilderen door Manuel Muñoz Ruiz in Puerto Banús. Rond 11.30 zijn we via Amersfoort en Maarn naar Doorn gereden voor een kort bezoek aan Der Willem. De familietrekken zijn opmerkelijk.

Ondertussen had TBG mij in kennis gesteld van de verandering van leefomstandigheden van PRINSES MARGARITA. In Wijk bij Duurstede hebben wij de woonstede van mijn collega Prinses Irene gevonden. Ik ga er graag een keer terug. Met Liesbeth samen. Zij is immers goed bekend in Wijk bij Duurstede. Goed dat er een camera was. Zo kan mijn verhaal worden bevestigd. En al gauw gingen mijn gedachten 25 jaar terug. Wijk bij Duurstede was de eerste plaats buiten Wijchen waar ik Spaanse les heb gegeven aan mijn eigen instituut. Ter vervanging van Annette Valken als zij ziek was. Met die gedachten zijn we gaan koffiedrinken op het terras van Kasteel Duurstede. Wij werden bediend door een perfect Nederlands sprekende Oostenrijkse dame uit Salzburg. Zij liet mij weten dat Irene hier vandaag de beeldententoonstelling opent.

Ik heb haar een foto van Me and My Lady verstrekt ten behoeve van Irene. Ook leek zij Corthea Goeman Borghesius ("hoogblond") te kennen. Het zou leuk zijn als we samen onze film van 1980 een keer kunnen bekijken. Uiteindelijk heeft dat idee geleid tot de Teleac-cursus ¡Por Favor!. Ik laat de film bij voorkeur kopiëren op DVD. Maar daar is ook weer geld voor nodig. Vervolgens naar Buren voor een bezoek aan het museum Buren en Oranje.

Opmerkelijk is de levensgeschiedenis van Graaf Floris van Egmond, bijgenaamd Fleurtje Dunbier. Veel elementen van herkenning. JBS liet mij weten dat Karel V drie crises heeft gehad. Mijn naamgenoot Chris van der Heijden heeft hierover een interessante verhandeling gehouden in het kader van de tentoonstelling Schittering van Spanje in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Het spreekt voor zich dat Chris op zoek is naar dezelfde quintaescencia als de eigenaar van het Instituto Cervantes NBL EW. Ook dit museum in Buren heb ik een foto van Me and My Lady verstrekt. Het boek Nassau & Oranje (ISBN 90-5121-548-7) is een welkome aanvulling ten behoeve van mijn studie in de genealogie.

Na een kort bezoek aan het kasteel Soelen, waar in 1995 The Dragon Vision is geboren, hebben we een kort bezoek gebracht aan Kasteel Doornenburg. Voordien nog even een korte stop gemaakt bij het makelaarskantoor van Cor Guijt in Gendt. Ik stel het op prijs als deze vriend van Vitesse zich thans aan de opbouw van Cervantes Seguros gaat wijden. Op de vraag van JBS of ik nog op zoek ben naar een nieuwe partner heb ik laten weten dat ik mij terzake vasthoud aan de opmerking die Alex van 't Hooft terzake aan de bar van Hotel de Baak in Noordwijk heeft gemaakt, alsmede de opmerkingen terzake van Edwin de Beukelaar. TBG is van mening dat Liesbeth Halbertsma thans een reactie dient te geven op al mijn voorstellen. Hierop heb ik hem laten weten dat ik haar om een compleet Rapport van Bevindingen heb verzocht op soortgelijke wijze als Inge Post ooit heeft gemaakt inzake het toenmalige Spanjeproject. Mijn gedane toezeggingen blijven uiteraard onverkort gehandhaafd. Er is geen weg meer terug.

Via Persingen in de Ooypolder naar het restaurant Oortjeshekken bij de Bisonbaai.

Er was voor ons echter geen plaats meer in de herberg. Wij hebben daarom gedineerd in het eetcafé Klinkklaar in de Tooropstraat in Nijmegen. De laatste keer dat ik daar heb gegeten was op 7 oktober 2000, samen met mijn hispanistische collega's Cees van Esch, Chris van Asperen, Toon van Bommel, Gerda Boven en Peer van Beek. Laatstgenoemde als directeur van de enige officiële tolkenopleiding in Nederland te Maastricht zoals vermeld op Tweemaal veertien. Na een genoeglijke maaltijd zijn de Heren Breuker naar het hoge noorden teruggekeerd. 18.30 Brieven D-Day en Klinkklaar verzonden.

Maandag 7 juni 2004
Wereld herdenkt D-Day
16.00 Vandaag heb ik mij een Brugse Straffe Hendrik cadeau gedaan na mijn bezoek aan de universiteitsbibliotheek. Opmerkelijk is vandaag de binnenkomst van Counselling Gesprek op 27. De mededelingen inzake het Princess Diana Memorial Fund zijn echter van zwaarwichtiger belang. Met name in combinatie met brief Stille Reserve op 45 aan Tineke Netelenbos. Een fragment van de grafelijke tak van de familie vinden we op Genealogie Notices Historiques op 69 van de Top 75 van 75 verwijzende pagina's.

Dinsdag 8 juni 2004
Ik ben niet zo flirterig aangelegd. Als ik iemand een voorstel doe meen ik dat serieus. Ik laat Liesbeth evenmin voor joker gebruiken. Ingeval de gesprekken over het pand in Ellecom positief verlopen kan ik mijn pand in Spanje eventueel verhuren. Zodra alle financiële transacties met het PDMF zijn afgerond hoop ik echter dat dat niet nodig is. 14.45 Brief Zimmerman verzonden.

Woensdag 9 juni 2004
Vandaag is Henk Lulofs weer in beeld gekomen in mijn brief aan
Hans Wijers in Uw bedankbrief. Hierbij denk ik aan Liesbeths briefje van 17 november 1992.
De tijd om te gebruiken voor de Nieuw Elanners die nog in Noordwijk werkzaam zijn is inmiddels jaren achter de rug. Dat is een gepasseerd station. Wij hebben samen een toekomstvisie opgebouwd. Er komt een moment dat wij daar weer samen mee aan het werk gaan. Het wordt tijd dat de investering eruit komt. You've got the money and I've got the rights. Een karakter is moeilijk te veranderen. De Friese stijfkoppigheid is in dat verband spreekwoordelijk geworden. Dat neemt niet weg dat een goed plan gezamenlijk kan worden uitgevoerd. Met respect voor elkaars karakter en eigenschappen. Wat de 'contanten' betreft werk ik noodgedwongen nog steeds 'low budget'. Ik stel het daarom op prijs weer inkomsten uit bedrijfsactiviteiten te kunnen genereren, zodat mijn onkosten kunnen worden vergoed. Ook de brief van 8 november 2001 die ik van Wim Kok heb ontvangen met kenmerk 414740 - gericht aan Instituto Cervantes Holding - als vermeldt in Continuïteit van Beleid eindigt met "Rest mij u het beste toe te wensen". Ik denk dat de tijd is aangebroken om weer eens een bordinventarisatie te houden met alle betrokkenen, ofwel een tweetal bijeenkomsten zoals in 1989 in Hulshorst en 's-Graveland inzake Nieuw Elan. Hieruit is toen onze samenwerking voortgekomen. Als goede lokatie denk ik hierbij aan een van de hotels van de Bilderberggroep. In Oosterbeek wellicht. Het RTL4-journaal meldt dat Prinses Victoria van Zweden de peettante wordt van Prinses Amalia en liet beelden zien van Paleis Het Loo te Apeldoorn. Zo heeft mijn verslag van De Nacht van Nijmegen nog enig effect gehad.

Donderdag 10 juni 2004 Twaalf jaar later - Europese Verkiezingen.
Gisteravond ben ik met het oppoetsen van mijn brieven aan Herman de Koning gekomen tot 16 december 2000. Daar kwam ik ook deze foto's tegen.
Ik heb ze van de webpagina verwijderd in verband met de auteursrechten van de fotograaf. Dit fragment verwijst ook naar mijn brief aan Rik van 22 augustus 1998 met als laatste opmerking Het lijkt mij wel aardig om in uw Villa Felderhof op te treden. Samen met mijn collega, Drs. E.H. Halbertsma, statutair directeur van de Baak in Noordwijk. Ik ben nu van plan om met háár een familiebedrijf te starten. Ze hoeft alleen maar JA te zeggen. Vanmiddag zal ik een pannenkoek gaan nuttigen in Het Jagershuys. Mijn favoriete pannenkoek draagt de naam Miss Legs en als toetje nuttig ik vandaag bij voorkeur een kinderijsje Wassenaar. Tot het nuttigen van gemelde pannenkoek was ik geïnspireerd door de foto van mijn Supertrio. Daar is absoluut niets MIS mee. En als Gijs van Amstel daar problemen mee heeft dan raad ik hem aan het verhaal over het ontstaan van de Orde van de Kousenband (The Order of the Garter) eens goed te bestuderen. Trudy Moolhuyzen uit Windsor kan hem dat exact uitleggen tijdens een bezoek aan St. George's Chapel in WINDSOR CASTLE.

Mijn voorstel is een serieus voorstel en welgemeend. Ik stel het dan ook op prijs van Liesbeth daaromtrent op korte termijn een weldoordachte reactie te ontvangen. Maria Delorme heeft uit mijn reacties op haar brieven al terecht opgemerkt: I don't take no for an answer.11.00 TBG heeft vanmorgen al gebeld ter bevestiging van de ontvangst van mijn brieven Klinkklaar en D-Day. Dit is de laatste dag dat ik in Nederland aan mijn computer werk. Morgen ga ik de hele dag naar Wellecom in Ellecom. Zaterdag is het koffers pakken. Zondag viert mijn jongste zus haar verjaardag en maandag vlieg ik om 16.30 naar Zuid-Spanje terug. Vandaaruit zal ik weer rapporteren in mijn dagelijkse Bericht uit de Zevende Hemel.

Vrijdag 11 juni 2004
Top 16 van 16 landen Canada en Polen zijn de nieuwe binnenkomers. Opmerkelijk is de aandacht voor Sluit Vrede op 69, Uw bedankbrief aan
Hans Wijers op 78 en het faxbericht Benoeming aan Theo van Heijningen op 97. Het ziet ernaar uit dat de oude draad wordt opgepakt en er weer aandacht komt voor het geplande Schiphol Project, een idee dat ik al in 1986 heb opgepakt met Peter Stoks en Peter Ottenhoff. Hans Wijers is de stuwende kracht voor de Nederlandse Economie. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van AKZO-NOBEL kan hij nog een belangrijke rol gaan vervullen voor ons bedrijf. Mijn laatste bezoek aan tandarts Nelemans in Utrecht dateert alweer van woensdag 4 april 2001, zoals vermeld op Het Juiste Spoor. Aan de Praktijk van Frank Buster is thans ook een tandartspraktijk toegevoegd in Torremolinos. Daar zal ik binnenkort een bezoek afleggen.

Zaterdag 12 juni 2004
Na Erasmus, Cervantes en Thomas Moore komt thans Michael Moore in beeld. Dat kan geen toeval zijn. Vanmorgen heb ik de doopdienst van Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria gezien. Met uitzondering van Prins William waren al mijn wettige erfgenamen in de Grote of Sint Jacobskerk te 's-Gravenhage bijeen. Vandaag vond ik ook nog een handgeschreven notitie inzake een testament en mijn burgerrechten.

Gisteren ben ik volgens afspraak om 12.11 naar de sauna Wellecom in Ellecom gegaan. Toegerust met haring en wittebrood. Aankomst 13.10 met bus 48. Het was er stil. Daar trof ik de coachinggids 2004 met veel bekende elementen. De zoekwijzer op pagina 14 herinnert mij aan het cursisten-, docenten- en cursusplaatsenbestand dat ik in het voorjaar van 1987 heb overgedragen aan een medewerkster van het IBO. Het is gebaseerd op het postcodesysteem. Het is mijn levenswerk. Het bestand heb ik gedurende de jaren 1979 tot en met 1987 zorgvuldig opgebouwd met al mijn beschikbare energie. Het bevat de gegevens van meer dan 20.000 cursisten en 2.500 docenten. Ook alle cursusplaatsgegevens. Alles gesorteerd op postcode. Aangezien ik alle gegevens persoonlijk heb ingevoerd en de informatie dus via mijn ogen, hersens en vingers in de computer terecht is gekomen is deze informatie tevens mijn geestelijk eigendom. Hierdoor kan ik ook bijna alles plaatsen wat er gebeurt in Nederland en verre omstreken. Hierop is ook mijn helderziendheid gebaseerd als resultaat van een langdurige praktijkervaring. Aan mijn oordeel valt in de regel dan ook niet te twijfelen. Graag heb ik het beheer weer terug over dit bestand. Echter wel binnen een werkbare juridische constructie, zoals onze geplande holding. Yoyo Olivier staat ook in de gids vermeld op pagina 97 en 248. Op pagina 278 tref ik een artikel van ons aller Liesbeth Halbertsma en Robert Stamboliev. Coaching aan de hand van polariteiten. Ik heb het artikel met belangstelling gelezen. Het is mij echter niet duidelijk welk verhaal van Liesbeth of van Robert afkomstig is. Bij voorbeeld: "De kanten die we niet hebben ontwikkeld worden steeds meer als een gemis gevoeld." Hierbij denk ik nog terug aan de opmerking "Ik heb geen behoefte om over mijn gevoel te praten". Er is klaarblijkelijk veel tijd voor nodig om tot het besef te komen dat dat klaarblijkelijk wel nodig is voor onze ontwikkeling. Naar aanleiding van voorbeeld 2 'de harde werker' heb ik de heer Willem Bosman laten weten dat Liesbeth mij regelmatig als zodanig heeft aangeduid. Hierin herken ik enkele waarden die voor mij belangrijk zijn: hard werken, perfectionisme en verantwoordelijkheid nemen. De wens om ''aardig gevonden te worden" heeft bij mij nooit zo sterk gespeeld. Eerder een behoefte aan strengheid en rechtvaardigheid Solid like a rock.

Het zijn vier essentiële vragen die zij zichzelf heeft gesteld op pagina 282. Het lijkt mij een goede zaak om daar samen weer eens aan te gaan werken. Ik citeer pagina 283. Mw. drs. L.H. Halbertsma werkt als organisatieadviseur en coach. Zij studeerde Andragologie en is vervolgens werkzaam geweest als adviseur bij Boer & Croon en als directeur van onder andere de Baak Management Centrum. Zij is geïnteresseerd in het denken in dilemma's. R. Stamboliev MA werkt als trainer en coach en is tevens directeur van het Instituut voor Transformatie Psychologie. Hij stimuleert het gebruik van Voice Dialogue in Nederland en een aantal andere Europese landen. Zijn Masters' degree in de psychologie behaalde hij in Californië. ITP Instituut voor Transformatie Psychologie Postbus 158, 1860 AD Bergen De laatste keer dat ik Bergen heb bezocht was op 10 maart 1993. Je kunt dit lezen in mijn brief aan Bob van Aalst op Afspraken met instituten. Nadat ik op die ochtend het gesprek met de heer Van Essen van het Helders Opleidingsinstituut in Alkmaar had gevoerd ben ik naar Bergen aan Zee gereden. Op het strand heb ik toen een hart getekend met daarin de namen John/Liesbeth. Ik voelde mij net een kleine jongen en heb mij kwetsbaar opgesteld. Maar wel uitdrukking gegeven aan mijn diepste innerlijke belevingswereld. Van daaruit ben ik naar Noordwijk gereden en heb een bezoek gebracht aan de bowlingbaan waar wij zo gezellig hebben gesteengrild in oktober 1990 en zij mij die bos rode rozen heeft gegeven. Tjitse Breuker wist zich zaterdag nog te herinneren dat ik die later achter mijn huis in de grond heb geplant om te voorkomen dat ze zouden sterven. Na het bezoek aan die bowlingbaan ben ik langs de Baak gereden onder de tonen van Everything I do, I do it for you van Bryan Adams. Van daaruit naar Marijn Westerbeke en zijn vriendin Anja in Dordrecht. Mijn besluit stond toen al vast inzake mijn keuzeproces. Dat stond al gegrifd in het zand van het strand van Bergen aan Zee. Ook de Baak staat in de coachinggids. Alle coaches kunnen bij ons plan betrokken worden. De kleurencombinatie Paars en Oranje stel ik buitengewoon op prijs. 25 jaar geleden is op Nachtegaalstraat 28 in Wijchen bij Nijmegen de voorloper van het Instituto Cervantes Benelux geboren in de Prins Willem-Alexanderschool. Gisteren mocht ik zelf een kastnummer kiezen. Dat werd nummer 28. Dit is de laatste brief die ik je stuur voordat ik naar Spanje terug ga. Maar ik heb nog wel een vraag.

LIESBETH WIL JE OP 28 SEPTEMBER MET MIJ TROUWEN OP PALEIS HET LOO? DAN ZAL IK DOMINEE CAREL TER LINDEN UITNODIGEN VOOR DE DIENST.

Graag jouw reactie vóór 1 juli.

WITH LOVE AGAIN.

Zondag 13 juni 2004
Vandaag is mijn jongste zus Eliza Maria Yvonne van der Heyden 18 jaar getrouwd.
Oud-lakei beschuldigt prins Charles vals.

Top 20 van 22 zoekopdrachten
1. nucleous of an organization 2. pharmacist elizabeth o'rourke terence stamp 3. bedankbrief 4. BELDERBUSCH 5. desarrollo de vocacion 6. dotar joden 7. drie aren gouden wapen 8. fundacion cervantes 9. geboortehuis shakespeare 2004 10. guillermo de luxemburg 11. la primera junta gobernativa 12. land van looz 13. landgoed de horsten 14. landmine trust 15. lansberghe middelburg 16. millas klm skyteam 17. ondernemingsplan uitvoeringsplan 18. postbus 172 roden elektro 19. puente principe albert 20. quintaescencia

Ik ben benieuwd of de eerste junta gobernativa inmiddels rond is. Zowel van de European Cervantes Foundation als de holding.

Dinsdag 15 juni 2004
Postbus gelicht in Utrecht om 13.15. Enige poststuk was het magazine VIVA ESPAÑA voor het
Instituto Cervantes Benelux. Voorspoedige vlucht. Medepassagier was een mevrouw uit Beetsterzwaag in Friesland op 14A. Vandaag speelt het NEDERLANDS voetbalelftal binnen het kader van het EK tegen onze oosterburen. Op Schiphol heb ik zegge en schrijve twee shawls aangetroffen met het opschrift NEDERLAND. Op de overige feestartikelen trof ik uitsluitend de provincienaam HOLLAND aan. Ik beschouw dit als een flagrante discriminatie van de overige 10 provincies van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Het past in dezelfde tendens als de overwinning van het VLAAMS BLOK van afgelopen zondag tijdens de Europese Verkiezingen en doet ernstig afbreuk aan de goede naam en reputatie van het NEDERLANDS ELFTAL.

Woensdag 16 juni 2004
Ik heb nog geen contact met het internet, hoewel alle rekeningen zijn betaald. Gisteren heb ik Spantel aan de telefoon gehad. Men werkt thans aan het herstel van de verbinding. De voetbalwedstrijd tussen NEDERLAND en DUITSLAND (1-1) heb ik gisteravond in de NUMBER ONE BAR gezien. Daar heb ik kennis gemaakt met Sylvia uit 's-Gravenhage. Zij werkt voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en is hier thans enige tijd woonachtig. De foto van de Government Game is verwijderd. Nochtans werd ik WELKOM THUIS geheten. 11.40 Alphamega gebeld in VALKENSWAARD. De betaling voor de aanvraag domeinnamen cervantes.eu en cervantesonline.eu is verwerkt. 13.52 Wandeling gemaakt. Er zijn weer berichten over Diana. Less Jell en David Maher komen over negen dagen volgens Aleen. Brief Thanksgiving dateert van 30 maart jl. Ik heb besloten mijn website niet vóór 1 juli (Diana's 43ste geboortedag) te updaten. De term
A Royal Duty is niet exclusief van Paul Burrell afkomstig. In dit verband citeer ik FC Cervantes Geldredome. Mijn flatje loopt niet weg in Torremolinos. Maar we zullen in de nabije toekomst inderdaad naar een grotere behuizing moeten uitzien teneinde alle bedrijfsactiviteiten onder één dak te brengen. Ik heb daarbij geen bezwaar tegen een vleugel in Kensington Palace sinds deze is vrijgekomen op 31 augustus 1997. I consider this as a Royal Duty. Ik ontving in dank de nieuwe 'tarjeta sanitaria' van de 'Seguridad Social' ter vervanging van het exemplaar dat in de nacht van 10/11 oktober 2003 is gestolen. 16.50 Ik werd gebeld door een Spaanse dame met de vraag of ik belangstelling heb voor air conditioning. Ze komt morgen op bezoek tussen 16.00 en 17.00 uur. Ook heb ik Michel Troitski besteld bij Espaceland om de ADSL-verbinding te herstellen. Spanje heeft met 1-1 tegen Griekenland gelijk gespeeld. Mijn Collega Juan Carlos bevond zich op de tribune. Hij is tijdens de wedstrijd in slaap gevallen.

Donderdag 17 juni 2004
21.53 Deze thematiek heb ik zojuist besproken met Antonio in 'Nuevo Lanjarón'. 'El Rey' sliep niet, maar deed zijn ogen dicht bij de gelijkmaker van Griekenland. Zijn echtgenote Doña Sofía is immers een lid van de Griekse Koninklijke Familie.
"El Rey es muy prudente en estos casos" volgens Antonio. Ik sprak ook met een echtpaar uit Zuid-Engeland. Uit de Britse pers heb ik vernomen dat Prins Charles niet welkom was bij de begrafenis van Mother. Dat is vanzelfsprekend begrijpelijk. Charles heeft ooit in het openbaar een eventueel huwelijk tussen 'Dappere Dodo' en My Lady goedgekeurd, terwijl daarvan absoluut geen sprake was en evenmin de bedoeling. Dit heeft een algeheel vertekend beeld aan de wereld gegeven met de fatale gevolgen vandien. Ook trof ik bekenden aan uit Alphen aan den Rijn. Engeland heeft vanmiddag met 3-0 van Zwitserland gewonnen. Voordien zijn de twee medewerkers van een bedrijf uit Málaga op bezoek geweest. Ik heb met hen een contract getekend voor het plaatsen van air conditioning hier in mijn slaapkamer. Die zullen we hard nodig hebben in de komende tijd en we hebben geen water in het zwembad. De temperaturen gaan elke dag omhoog. Voordien werd ik ook gebeld door een medewerker van Espaceland rond 17.00 uur. Na het een en ander telefonisch te hebben uitgetest is besloten dat Michel Troitski morgen komt om het ADSL-probleem op te lossen. Dan kan ik weer emailen. Zoals afgesproken zal ik de nieuwe website niet updaten vóór 1 juli aanstaande conform het advies van Dolphine Grijns: "Watch the timing". Ik las ook in de Telegraaf dat Margarita werkt aan het herstel van contact met haar moeder Irene. Zij heeft thans een advocaat met de naam Kemper. Dat gaat de goede kant op. 22.06 Ik kijk nu naar Frankrijk-Kroatië. 2-2 op dit moment. Zo is het ook gebleven.

Vrijdag 18 juni 2004
11.08 Michel Troitski is langsgeweest. Heeft alle verbindingen gecontroleerd. Geen problemen. Spantel gebeld. Het probleem zit in de lijn. Ik heb geen andere keus dan te wachten totdat zij het probleem hebben verholpen en ga verder met het off-line actualiseren van de website.

Zaterdag 19 juni 2004
Gisteravond even naar de Number One Bar geweest. Starring
Gloria, een blonde alleenstaande Engelse moeder met getalenteerd zoontje. Samen met Ryan zong zij een nummer uit Saturday Night Fever. Zij droeg de 'Union Jack on the Right Place'. Ook de Beatles-potpourri met 'We can work it out' etc. werd ten gehore gebracht. Ik heb nog geen contact met het internet. Naar verluidt heeft de begrafenisplechtigheid van Lady Frances Shand Kydd afgelopen donderdag plaatsgevonden in de kathedraal van Oban. Conform the express wishes of the deceased was Prins Charles daarbij niet aanwezig. Wél mijn rechtmatige erfgenaam William en zijn jongere broer Harry. Charles Spencer heeft naar verluidt tijdens de plechtigheid opnieuw een stevige speech afgestoken. Er is dus weer beweging in de zaak. Men heeft Tony Blair verzocht zich te bezinnen op onze Fundamental Rights. Ik wijd mij thans aan het inlijsten van de foto's in mijn Letters to Elizabeth (804 exemplaren). Vanavond kijk ik naar Nederland-Tsjechië in de Number One.

Zondag 20 juni 2004
Een zwarte dag voor het Nederlandse voetbal. I.p.v. een 5-1 overwinning werd het een 2-3 nederlaag op het laatste moment na met 2-0 te hebben voorgestaan. Nu kunnen we nog slechts de kwartfinale bereiken als Nederland van Letland wint en Duitsland tegen Tsjechië verliest of gelijk speelt. De vraag is of de Tsjechen bereid zijn deze sportieve plicht te vervullen nu zij zich hebben geplaatst voor de volgende ronde. Dick Advocaat maakte opnieuw dezelfde fout als in Praag door op het moment waarop Oranje Nederland op rozen kon brengen de beste speler uit het veld te halen. In Praag was dat indertijd Ruud van Nistelrooy - hetgeen ons de directe kwalificatie kostte - nu was dat Arjen Robben die de sterren van de hemel speelde. Dit was een inbreuk op de gouden regel die zowel geldt in de voetbalsport als in het management:

DO NEVER CHANGE A WINNING TEAM

22.45 Brief Bericht uit de Zevende Hemel ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Aletta is een week naar Engeland geweest. Heeft o.a. een bezoek gebracht aan Royal Ascot. In de Number One trof ik een groepje heren uit de omgeving van Woudenberg. Eén van de heren droeg een t-shirt met het opschrift 'LONDON' PJL (Purple John Lambert) en een embleem met een kroon en de letters PJ aan weerszijden.

Maandag 21 juni 2004 - De langste dag (alweer)
Ik heb nog geen reactie ontvangen op mijn Enquête. Dat wordt nu wel hoogtijd. De deadline is inmiddels meer dan vijf jaar overschreden. De inhoud van mijn archief treffen we in Kerstmis 1998.15.09 Zojuist kwam hier de tweemotorige Chinook-helicopter weer voorbijvliegen. Hij vliegt nu richting noordkust van Afrika. 15.15 Telefoon van een dame van Spantel. Zij werken aan de verbinding. Tjitse Breuker liet mij overigens weten dat José María Aznar naar Boston zou zijn verhuisd en daar is aangenomen als hoogleraar bij Harvard. Collega van Al Gore derhalve. De
Europese Grondwet is aangenomen conform de wensen die ik aan María Martens heb doorgegeven en Bill Clinton publiceert vandaag zijn memoires. 17.18 Ik werd gebeld door Carmen Millán van Instalvía i.v.m. de financiering van de air conditioning. De oude residencia is verlopen. Morgen haal ik de nieuwe op bij het politiebureau en zal het daarna faxen naar 952040251. Er gingen vandaag trouwens heel wat gele ballonnen de lucht in in de tuin van Paleis Het Loo. 22.35 Het John saved the Queen heeft wederom geklonken. Engeland stuurt Kroatië met 2-4 naar huis en speelt donderdag tegen Portugal. Ook Koningin Elizabeth ging op de schouders.

Dinsdag 22 juni 2004
Rond 16.00 uur werd ik gebeld door een dame uit Madrid met de mededeling dat ze mij de toegezegde creditcard met een limiet van 7000 euro zal opsturen. Van UWV Gak ontving ik een jaaropgaaf 2003 d.d. 21-02-2004. Nog te verrekenen vorderingen treffen we onder meer op Storm is over en Operation Purple. Leuk dat Engeland gisteren met 4-2 heeft gewonnen van Kroatië. Bezoek gehad van een technicus van Telefónica. Hij heeft de ADSL-lijn getest. Die is in orde. Het probleem zit blijkbaar in de 'router'. Daarvoor heeft hij contact gezocht met 'UNI2'. Deze komen met een nieuw exemplaar. Ook kennisgeving ontvangen van aankomst aangetekend stuk. Morgen ophalen op het postkantoor.

Woensdag 23 juni 2004
Herlezen: Vragen, opmerkingen en vaststellingen inzake
A Royal Duty. 10.24 Aangetekend stuk opgehaald bij het postkantoor. Het betreft de toegangscode van girotel.

Donderdag 24 juni 2004
Het was een nacht die je alleen nog maar in films ziet. Wat een sensatie. In het Carihuela Park Hotel. Nederland met 3-0 gewonnen van de Letten en Duitsland met 2-1 naar huis. Triest voor Gregor. Er kam um zu weinen. Zaterdag gaat de tocht - zo mogelijk - naar Faro. Met Lee c.s. In de Number One kreeg ik dit briefje.

Vanmiddag wordt de air conditioning geplaatst. 'Jetzt haben die Niederländer Spass'. 19.15 Air conditioning is geïnstalleerd.

Vrijdag 25 juni 2004
Engeland mag naar huis. Na de gemiste eerste strafschop van
David Beckham was de einduitslag voorspelbaar toen Eusebio in beeld werd gebracht. De jongedame van het hierboven opgenomen briefje heeft direct na de wedstrijd de Union Jack verruild voor een zwart shirt. Op dezelfde wijze als Diana op zaterdagavond 30 augustus 1997. Vanmorgen gesprek gevoerd met de heer Van Oss van ICMC Hosting in Beuningen. De beschikbare serverruimte is al automatisch vergroot tot 400 MB. Ik heb tot 1 januari 2005 aan mijn financiële verplichtingen voldaan. In het contract is inbegrepen: Professional hosting Abonnement, cervantes.nu, 400 MB Serverruimte, 10 GB Dataverkeer per maand, 150 POP3 e-mail postbussen, Ondersteuning PHP, CGI, Frontpage, 5 Extra sites mogelijk, 4 MySQL Databases. Vanaf 1 juli moet dit geld opbrengen. Ook een Spaanssprekende dame van Spantel belde. Dinsdag of woensdag wordt de nieuwe 'router' gebracht. 12.03 Het gaat nog voorspoediger. Nu belde een Engelssprekende dame van Spantel. De 'router' wordt maandagmiddag gebracht. Ik probeer de website dan in zijn geheel te hebben 'geupgrade'. 15.25 Brief Een laatste kattenbelletje ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. 22.35 Frankrijk ligt eruit. Griekenland gaat door. Eindelijk Gerechtigheid! Morgen blijf ik thuis.

Zondag 27 juni 2004
Gisteren overdag website afgemaakt. Daarna Nederland-Zweden gezien in het Carihuela Palace Hotel. De verlenging in De Klikspaan inclusief winnende penalties. Vervolgens kort bezoek aan The Number One. Erg druk en heet. Veel Engelsen. Vandaag twee boottochten gemaakt, waarvan de eerste abusievelijk. Na een intensief gesprek met
David the psychic ben ik traditiegetrouw in de Joven María II gestapt. Hij bracht mij - met nog enkele andere passagiers - naar de buitengrens van de Spaanse territoriale wateren. Dat beloofde dus niet veel goeds. Op volle zee bleek dat men deze boot thans heeft ingezet voor een excursie van twee uur naar de dolfijnen. Het krioelde ervan. Onderweg gesproken met een Britse atoomgeleerde. Onder meer inzake de Echelon-satelliet en de activiteiten van de familie Khan uit Pakistan en Stratford. Dat kwam dus goed uit. Om 16.30 was de boot weer aan en ben ik overgestapt op de boot naar Fuengirola. Gedineerd in Ku Damm en met de trein van 19.15 uur (34º) naar huis terug. Veel telefooncontact met de woonplaats van Roy Makaay en omgeving. Ik vernam dat Mr. Cees Korvinus is benoemd tot advocaat-generaal. Het doet mij deugd dat het goed gaat met één van mijn medeleerlingen van het Nijmeegs Lyceum.

Maandag 28 juni 2004
14.20 Ik ontving een nieuwe 'router' van Spantel. Configuratie gechecked. Echter geen verbinding. Spantel gebeld: Gesproken met Engelstalige dame. Zij heeft mij toegezegd terug te (laten) bellen. 16.30 gebeld. Getracht met behulp van installatie-CD op te starten. Dat is niet gelukt. Morgen belt collega met kennis van MacIntosh om 11.00 uur. Vandaag is - twee dagen eerder dan aangekondigd - de macht overgedragen in Irak. De
28ste is de belangrijkste dag van de maand. Ik heb de brochure van ICMC (Interactieve Creative Media Communicatie) gelezen. Het lijkt mij een goede zaak om het beheer over CERVANTESONLINE volledig in handen te geven van dit bedrijf in Beuningen. Zij komen mij uiterst betrouwbaar over. Er dient dan nog wel een contract te worden opgemaakt door Gijs van Amstel teneinde hieruit inkomsten te verwerven voor de holding. Pagina 40 van het magazine mei 2004 van Levende Talen maakt melding van een nieuw instituut met de naam De Europese Academie. Dit project betreft onze doelgroep Engels- en Spaanssprekende Nederlanders. Het lijkt mij dus goed dat deze Europese Academie bij de opbouw van ons bedrijf wordt betrokken. Wellicht kunnen wij hen dan ook een emailadres van cervantes.nu toekennen. Ook lijkt het mij aardig als deelnemers aan ons Cervantes en Diana Project dit jaar deelnemen aan de wedstrijd voor het Europees Talenlabel. Veel bekende namen. Het lijkt mij een goede zaak om de deelnemers aan dit project - evenals de deelnemers aan de Starter van het jaar bij de opbouw van ons bedrijf te betrekken. Ik heb immers niet voor niets in 1998 buiten mededinging aan die wedstrijd deelgenomen. 18.53 Brief Machtsoverdracht met CD Website cervantes.nu om 18.33 'con urgencia' (EUR 4,80) bij loket 3 van het postkantoor van Torremolinos ter verzending aangeboden. Felipe en Letizia zijn vandaag bij de paus op bezoek geweest.
Gisteren waren zij in Asturias in verband met het huwelijk van Letizia's vader, Juan Ortiz. Felipe heeft zijn baard laten staan. In The Bold and the Beautiful blijkt dat Ridge geen natuurlijke zoon is van zijn vader. Ik denk dat thans het moment is aangebroken dat men met behulp van DNA-onderzoek aantoont of Prins Harry de natuurlijke zoon is van prins Charles. Dat soort problemen dient uit de wereld geholpen te worden. Elk kind dient te weten waar hij of zij aan toe is. Elk mens zoekt altijd naar zijn of haar eigen bloedverwanten. Dat is een natuurwet. 21.46 Lang telefoongesprek met Tjitse Breuker. Princess Anne heeft vandaag een bezoek gebracht aan Gibraltar.

Dinsdag 29 juni 2004
Z.K.H. Prins Bernhard is vandaag 93 jaar geworden. 11.47 Jaarverslag 2003 gelezen van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. Het boek Moed en Deugd heb ik nog niet ontvangen. Gebeld met mevrouw Roosenboom. Zij adviseerde mij contact op te nemen met uitgeverij Walburg Pers in Zutphen. De eerste berichtgeving in mijn dagboek is van donderdag 30 mei 2002. Hierop heb ik direct gereageerd met brief Moed en Deugd aan de heer Koning. Zaterdag 29 juni 2002 Ik kreeg gisteren van Drs. I.J. Pasman van de afdeling Pers & Publiciteit van Walburg Pers uit Zutphen ook de bevestiging van mijn intekening op het boek Moed en deugd. Ridderorden in Nederland. Omdat ik tot de 750 eerste intekenaren behoor wordt mijn naam opgenomen in de officiële lijst van intekenaren die een plaats krijgt in het boek onder nummer 612. 12.10 Hierover opnieuw contact opgenomen met mevrouw Roosenboom. Dit klopt. Zij brengt mijn groeten over aan de heer Koning. Gebeld met Rob Ruiter. Hij stuurt het boek nogmaals op. 14.38 Ik ontving een positief bericht van de UWV inzake de voortzetting van mijn WAO-uitkering getekend door mevrouw M. Wooter-Vreeden (hun kenmerk 0681.87.038, mijn kenmerk 43/3400911470) d.d. 28 juni 2004 met de mededeling dat mijn uitkering wordt voortgezet tot 1 januari 2008. Op grond van hun beslissing word ik van rechtswege als arbeidsgehandicapte beschouwd. Dat neemt niet weg dat ik mij conform de nobele wetten van de ridderschap niet zal onttrekken aan de historische maatschappelijke verantwoordelijkheden die ik heb jegens de koningshuizen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag werd in de supermarkt Mercadona in Torremolinos het lied El Rey Le espera (De Koning verwacht U) ten gehore gebracht. Ik sta geheel aan Zijne Majesteit ter beschikking conform de laatste strofe van ons volkslied:

DE KONING VAN HISPANJE HEB IK ALTIJD GEËERD

18.35 Michel Troitski heeft twee en een half uur in goede samenwerking met Spantel gewerkt aan de configuratie van de router. Echter zonder succes. Hij heeft uitsluitend de voorrijdkosten in rekening gebracht (EUR13,94) waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. Morgen gaat hij met vakantie. Spantel stuurt opnieuw een nieuwe router. In goede samenspraak met Espaceland zal die opnieuw worden geïnstalleerd. Althans zal een poging daartoe worden gewaagd. Aletta liet mij gisteren weten dat de heer Les Jell een verrassing voor mij heeft. Hij is zondagavond in The Number One Bar geweest. Daar heeft hij mij niet getroffen. Gisteren was het opvallend 'pink' in de bar. Als reactie op die opmerking kreeg ik ten antwoord "Thank you". Bart was met een groepje naar Gibraltar geweest. Ik ben ook nog even bij Martin en Valery uit Preston op bezoek geweest. Het wordt thans hoogtijd dat Jan Mulder van het scherm verdwijnt. Van negatieve opmerkingen zijn wij niet gediend. Ook dient de illegale President van de Verenigde Staten zich niet bezig te houden met interne aangelegenheden de Europese Unie betreffende. Daar zijn WIJ verantwoordelijk voor.

Woensdag 30 juni 2004
Van de heer Les Jell uit Hertfordshire kreeg ik een prachtige tekening van My Lady Diana in een goudkleurige lijst uit de collectie www.jonathanwoodcollection.com,
my candle in the wind uit Althorp en een memorabilium van The People's Princess. Ik ben vanmorgen na een bezoek aan de Junta de Andalucía in Guadalhorce even bij hem en zijn vriend David op bezoek geweest. Zij gaan morgen - op Diana's 43ste geboortedag - naar Engeland terug tot september. Vanavond is de halve EK-finale Portugal-Nederland.

Donderdag 1 juli 2004 - Diana's 43ste geboortedag
De tekst van mijn Bericht uit de Zevende Hemel van vandaag luidt

DIANA, OUR BELOVED PARTNER

Ook ontving ik een felicitatiekaart van de heer Gerard van den Broek van Hertog Jan in Arcen. Dit is opnieuw een indicatie dat de familie Van den Broek oorspronkelijk een hertogelijke familie moet zijn geweest in Limburg en Brabant en opnieuw een indicatie van mijn hoogadellijke afstamming. Ik heb de kaart doorgestuurd naar de Stichting Karakter. Om 12.00 uur heb ik een persoonlijke herdenkingsdienst gehouden in besloten kring.

Mijn candle in the wind is uitgegaan. Ik heb opnieuw geluisterd naar de toespraak van mijn toendertijd beoogde brother in law, die zich thans volgens Les opnieuw in Zuid-Afrika bevindt voor een bezoek aan zijn kinderen. 15.20 Brief Diana, Our Beloved Partner en kaart van Hertog Jan voor de Stichting Karakter ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Bij de Nederlandse Club Costa del Sol heeft een bestuurswiseling plaatsgevonden. Op 9 juni is er een buitengewone ledenvergadering geweest. Op 29 september 2004 wordt opnieuw een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden waar nieuwe bestuursleden voorgedragen zullen worden. Traditiegetrouw bevind ik mij op die datum in Nederland. Op mijn email terzake aan Maya Hugenholtz d.d. woensdag 31 maart heb ik nog geen reactie ontvangen. Ik trof ook een kopie van een brief van Tjitse Breuker d.d. 25 februari 2004 met daarin het volgende fragment: "Op basis van mijn argumentatie en ingevoerde stukken is de rechter op 14 jan. jl. tot de volgende conclusie gekomen: "Eiser heeft tussen 1988 en 1990 (moet zijn 1 januari 1989 - 19 maart 1990, TB) op kosten van verweerder (Soc. Dienst Gr., TB) een managementopleiding gevolgd. Wegens interne problemen bij de stichting ("de Baak", TB) die de opleiding zou verzorgen is de opleiding nimmer van de grond gekomen en in 1990 beëindigd". Ik heb de indruk dat de heer Breuker hier een interpretatiefout heeft gemaakt. De problemen deden zich immers voor bij de Stichting Nieuw Elan i.o. De operationalisering van die stichting is echter ten gevolge van ons ingrijpen in overleg met het advocatenkantoor Stibbe Blaisse niet doorgegaan teneinde Cees van Lede te ontdoen van een persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van 2 miljoen Nederlandse guldens. 19.22 Ik heb hierover zojuist met de heer Breuker telefonisch contact gehad. Naar zijn zeggen was de Stichting de Baak volledig voor de toenmalige probleemsituatie verantwoordelijk. Hetgeen door de rechter is erkend. Hij bood aan samen met hem naar Engeland en Schotland te gaan in augustus (indien financieel haalbaar). Vandaag heeft ook het nieuwe Nederlands voorzittersschap van de Europese Unie een aanvang genomen. De plaats Wassenaar is strategisch goed gekozen voor de eerste bijeenkomst. Jan Peter Balkenende heeft thans de gelegenheid een aantal zaken op Europees niveau aan de orde te stellen zoals vermeld in mijn brief Paars III. 23.00 Griekenland heeft zich geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal door een goal van 'Keizer Traianus'. Mijn gelukwensen gaan hiermee uit naar Doña Sofía en de gehele Griekse Koninklijke Familie. Cervantes stierf op 23 april 1616. Volgens schilder Manolo González stierf Shakespeare op dezelfde dag. Dat kan geen toeval zijn. Beatrix heeft vandaag de Calatravabrug geopend in Nederland. Dat doet mij deugd. Het is een belangrijke ridderorde. Privatisering van Schiphol is thans mogelijk nu men stelling heeft genomen tegen de doodstraf, waarvoor Maria Delorme lange tijd heeft gewedijverd.

Vrijdag 2 juli 2004
Ik heb alle 'bonnetjes' weer gescanned. De gemaakte ontwikkelingskosten voor ons bedrijf gedurende het eerste halfjaar van 2004 bedragen
EUR 3.161,08. Dat is per maand EUR 526,85. Wel een flink bedrag voor een 'uitkeringsgerechtigde krachtens de WAO'. Ik hoop dat ik nu dan ook kan rekenen op vergoeding van mijn ontwikkelingskosten tot op heden. T.w. EUR 40.824,36 voor de Stichting Cervantes Benelux en EUR 56.991,39 voor de holding. Totaal EUR 97.815,75. Volgens Les Jell kan ik vanaf nu nog meer presents verwachten uit Althorp. Ik ben dus benieuwd. Vanmiddag werd ik gebeld door Carlos Saz. Hij heeft vanaf 25 juli een kamer voor mij gereserveerd in Residencia Gabriela Mistral van de Universiteit van Segovia. Ik denk dat het een goede zaak is dat ik pas overga tot uploaden van de nieuwe site vanaf 1 augustus aanstaande. Bijgaand tref je (LH) de meest actuele versie van de site alsmede de betaalde facturen over 2004 tot op heden. 22.30 Brief Financieel Overzicht met CD ter verzending in de brievenbus van Torremolinos gedeponeerd.

Zaterdag 3 juli 2004
22.13 Saunabezoek achter de rug in Hotel Cervantes. Zij hebben een nieuwe directeur. De heer
Meredalejo. Ik hoop dat hij past in ons organisatiemodel. Na afloop kort bezoek aan THE NUMBER ONE. Fabrizio uit Bologna probeerde er met mijn spiksplinternieuwe 'mochila' vandoor te gaan. Daarna veel bezoekers uit Engeland. Men vroeg zich af of ik 'German', 'Dutch' of 'English' was. Ik heb hen uitgelegd dat ik 'was engaged to the Princess of Wales'. Ze beginnen het nu een beetje te begrijpen na zeven jaar.

Zondag 4 juli 2004
Liefde is.... ...hem zijn rust gunnen.
Dank. Dat is wederzijds. Ik heb het hard nodig. Vroeger gunde Liesbeth mij die rust ook altijd als ik hem nodig had. 20.30 Wandeling gemaakt langs de zee. Als in Noordwijk. Koningin Elizabeth houdt aanstaande dinsdag een toespraak bij de opening van de Diana Memorial Fountain. Ik ben benieuwd of zij Haar onderdanen thans van De Waarheid in kennis stelt. De 'private secretary' heeft een voorstel voor Reconciliation. Indertijd was dat ons aller Sir Robert Fellowes.

De echtgenoot van Diana's sister Jane. Vanmiddag heb ik brief Renewed Visit geschreven voor brother Charles. Hij gaat morgen de deur uit. Samen met het webdesign www.cervantes.nu Prins Michael van Kent heeft een bezoek gebracht aan Moskou. Hij is geparenteerd aan Tsaar Nicolaas II. Vandaag is na intensieve inspectie door de Ayuntamiento de Torremolinos en gerechtelijke tussenkomst ons zwembad in gebruik genomen. De eerste baddoek die ik heb waargenomen was de Union Jack. Ik kijk nu naar de finale van Euro 2004 tussen Portugal en Griekenland. 22.35 Griekenland Europees Kampioen. Mijn gelukwensen gaan opnieuw uit naar Koning Constantijn, Doña Sofía en Prins Philip van Edinburgh.

Maandag 5 juli 2004
Gisteren intensief gesprek gevoerd met 'el novio de Lucía uit Buenos Aires' (Lino). Lino woont in Madrid op de Paseo de la Castellana 199. Dat is in de buurt van de Nederlandse ambassade (178) waar ik op 21 mei 1992 een gesprek had met de heer
Frans Hulsman, economisch attaché, ref. Embajda Real de los Países Bajos. Mark belde vanmorgen. De samenwerking met zijn Engelse collega's verloopt perfect. Hij heeft thans een voortrekkersrol bij Cap Gemini. Op 9 augustus gaat hij weer naar Engeland (Birmingham). Volgens zijn collega's heeft hij in drie maanden tijd meer gepresteerd dan zijn collega's in een jaar lang daarvoor. Een bekend verschijnsel. Om 13.34 heb ik brieven Letter to Earl Charles (gewoon) en Renewed Visit aangetekend verzonden onder nummer RR10310414 9ES.

Tijdens mijn afwezigheid is iemand van Spantel langsgeweest. Nummer 103 kreeg bezoek van een Engelsman. Een 'nice gentleman'. 19.15 Nieuwe router ontvangen. 23.45 Lange wandeling gemaakt eindigend bij bar 'Timeless'. Diepgaand gesprek gevoerd met Martin Roberts en nadien zijn echtgenote Valery McKee. Voordien Nederlands echtpaar uit Vlaardingen in kennis gesteld van de situatie op de boulevard van Carihuela.

Dinsdag 6 juli 2004
11.45 De onthulling van het Diana Memorial in Hyde Park wordt thans life uitgezonden op Sky News. Charles Spencer en Lady Jane en Sarah zijn reeds gearriveerd. Het wordt een bijzondere dag voor
Mr. John Hyde Brook. 12.02 The Queen arrives in Purple.

12.30 De plechtigheid gezien. Het was a historical day. Queen Elizabeth paid tribute to Diana after seven years of grief. Ik hoop dat ik hier mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. Daarom heb ik thans (12.33) besloten een kopie van mijn brief Renewed Visit aan Liesbeth te doen toekomen. 16.00 Brief Diana Memorial Fountain om 15.00 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. De commentator van Sky News liet weten dat Paul Burrell niet bij de openingsplechtigheid van de Diana Memorial Fountain aanwezig was. Dat ligt voor de hand. Want nu zijn WIJ aan de beurt. Het zwembad is weer gesloten 'para desinfectación y desratificación'. We hadden teveel ongenode bezoekers gistermiddag. 18.24 Om 16.00 uur ontving ik de boeken Moed en Deugd van Walburg Pers in Zutphen. Hieromtrent telefoongesprek gevoerd met Tjitse Breuker. Ik ontving het programma van het congres in Segovia. 21.42 Kort telefonisch contact met Lee via mijn Gsm. 22.10 Ik ga nu naar bed 'después de algunas cervezitas'.

Woensdag 7 juli 2004
De zaak is helder. Tony Blair heeft voor de Britse parlementaire enquêtecommissie in Westminster toegegeven dat er geen massavernietigingswapens zijn gevonden in Irak. Hij is dus voorgelogen. Dat geldt eveneens ten aanzien van de Amerikaanse illegale president. De CIA heeft hem klaarblijkelijk cruciale 'democratische' informatie onthouden. Hetgeen ik kan billijken vanuit partijpolitiek opzicht bij gebrek aan een constitioneel monarch in de VS. John Kerry heeft inmiddels een goede 'running mate' gevonden in John Edwards. A.u.b. geen republikeinen meer. Daar heb ik de buik aardig van vol. Het moment is thans aangebroken dat Mohamed Al Fayed uitkomt voor De Waarheid. Het doet mij deugd dat Minister Donner Paul Rosenmöller toestemming heeft gegeven om Officier van Justitie Koos Plooy te interviewen voor de televisie. Dit leidt tot een rechtvaardiger samenleving. President Klestil van Oostenrijk is overleden. Hij heeft jarenlang moeten werken onder onterechte druk. Dit kan worden bevestigd door zijn
ambassadeur in Londen. Het wordt tijd dat er weer een Habsburger in Wenen als samenwerkingspartner in het zadel komt. Von Heyden. Uiteraard werkend binnen de eigen landsgrenzen, zoals de heer Metternich ook aan Napoleon kenbaar heeft gemaakt.
De aanwezigheid van de voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland - Marjo Eurlings - op het congres in Segovia is van belang voor de uitvoering van ons beleidsplan. Zij en haar voorgangster Helma Dam - alsmede andere voormalige bestuursleden - hebben terzake van mij in de loop der tijd de volgende brieven ontvangen: Jouw Brief - Strategisch Perspectief - Besluitvormingsprocessen - Spanjeproject - Cervantes Plan - Verhuizing - Gran Hermano en Jaarvergadering VDSN 2004. Van laatstvermelde brief heeft L. een kopie ontvangen. Thans is in mijn visie de aansluiting van de VDSN bij de FIAPE aan de orde, de Spaanse School Cervantes in Houten inzake het permanent rechtinstandhoudend gebruik van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux alsmede de uitvoering van ons beleidsplan door bij deze organisaties betrokken hispanisten. Brief Healing and Reconciliation om 14.00 uur in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd.

Donderdag 8 juli 2004
14.45 Om 14.00 uur ben ik gebeld door 'Santi' van Spantel. Hij is tot nu toe met mij aan het werk geweest om de nieuwe router (de derde reeds) te configureren. Er blijft een probleem in de verbinding "connecting to". Het geheim schijnt te liggen in het middelste lampje op de router. Ik ontving bericht van Henk Aerts uit Leusden dat hij mijn inschrijving voor de reünie op zaterdag 2 oktober heeft ontvangen. Onze oud-klasgenoot Hans Jansen is op 9 januari 2004 overleden aan de gevolgen van non-Hodgkin. 21.30 Brief The Truce and Nothing but the TrutH in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd met CD en design website. Ik word in THE NUMBER ONE thans aangeduid met de naam
John Schwarzenegger. Als dat iets te maken heeft met The Terminator, dan kan ik mij daar wel iets bij voorstellen. De muziek van Franz Joseph Haydn (1732- 1809) - Ouverture for an English Opera - heeft thans opnieuw mijn aandacht. Ik ontving ook bericht van Léontine met de opmerking:

Vrijdag 9 juli 2004
Langzaam begint het effect van de gebeurtenis op 6 juli in Hyde Park tot mij door te dringen.
"Waarom 6 juli?" heeft Lee mij gevraagd. "Geen idee" was mijn antwoord. "Ik beschik niet over Liesbeths agenda. Niet meer. Ofwel nog niet." En ik lees het verslag in de Daily Mirror van afgelopen woensdag. Door Richard Kay, de enige 'royal correspondent' die recht van spreken heeft. Vooral 'her willingness to embrace a new cause' brengt mij in gedachten terug naar brief Dank die ik op 26 september 1997 aan Prinses Margriet heb doen toekomen. Gisteravond zijn mij weer enkele bijzondere gebeurtenissen overkomen. Dit is te lezen in mijn brief Kroon op het Werk die ik om 18.44 'con urgencia (592267)' heb verzonden.

Zondag 11 juli 2004
00.48 Er is veel veranderd sinds ik de tekening van Diana heb gekregen. Ik moet voortdurend aan haar denken en aan
Liesbeth. Gisteren heb ik een wandeling gemaakt naar het verbouwde restaurant van Juan Tam Tam. Hij was niet aanwezig. Een medewerkster van de Klikspaan droeg een shirtje van Donna Karan. Bekend van de foto van Diana met het paarse petje met het opschrift '492'. Ik heb gegeten in El Botalón bij Gregor en Martina. Daar gesproken met een Duitser uit Württemberg, waar Koningin Sophie vandaan komt. De eerste echtgenote van Koning Willem III. Hij heeft lange tijd in Toledo en Madrid gewoond. Ik heb hem in kennis gesteld van mijn bezoek aan Mirrasierra in 1992. "Da wohnen nur arme Leute" naar zijn zeggen. Voor zover ik mij kan herinneren werden daar in 1992 al huurprijzen gevraagd van 4000 gulden in de maand. Vandaag is Ryan 25 jaar geworden. Dit hebben we gevierd in de Number One. Barclay is ook weer terug uit de VS (New York). Eerder dan normaal ben ik naar huis gegaan. I feel exhausted. Tjitse Breuker doet opnieuw dingen waarmee ik niet gelukkig ben. Zoals het ongevraagd benaderen van mijn familie. Klaarblijkelijk heeft hij het nog steeds op L staan. In 1988 heb ik al voor haar gekozen en daar wijk ik niet van af. Probleempje dus. Schiphol moest volgens twee pas aangekomen Nederlandse dames opnieuw streng worden bewaakt. De invasie uit Nederland is hier nu ook begonnen. De geplande excursie naar Salamanca op 28 juli maakt ook veel bij mij los. Daar zitten nog veel collega's en Peter Slagter is ook lid van de AEPE. 11.54 Ik heb vannacht weer gedroomd. Ik bevond mij in een leeg verlaten landhuis in Engeland.

Het was Walcote House in Royal Leamington bij Warwick. Ik was alleen teruggekomen nadat ik daar voor het eerst was rondgeleid door Linda van het makelaarskantoor Maxwell and Heppell in Church Street nummer 1. Er kwam een jonge vrouw binnen in een lichtblauw mantelpakje. Prachtig zilverblond haar. Zij draaide zich om en ik herkende haar ogen. Het waren dezelfde die ik op 8 september 1996 achter mijn huis had gezien. Zwart omrand. Het was Diana Spencer. Ik vroeg haar of ik haar in mijn armen mocht nemen. Dat vond ze goed. Daar heb ik even van genoten. Ik kon ze niet meer loslaten. En toen werd ik wakker. Zojuist zag ik op RTL5 het programma 'Legends, actions and superstars'. Het toonde beelden van het verhaal dat hieraan is voorafgegaan. Te beginnen in 1977 toen Charles Diana leerde kennen. Hun huwelijk voor 700 miljoen kijkers. Haar bezoek aan de Taj Mahal in de kleuren rood en paars. Haar echtscheiding op de dag dat zij mijn rozen moet hebben ontvangen. Dan de beelden met Dodi Fayed. "Er was zelfs sprake van een huwelijk" volgens de commentator. Dat was inderdaad juist. Maar niet met Dodi Fayed. Ik had alles al geregeld op Het Loo en de Engelenburg. Er was zelfs een nieuwe Nederlandse wetgeving in de maak om Diana's privacy te beschermen. Ik denk dat Ton de Lange het ermee eens was dat ik met Diana op zijn kasteel zou zijn komen wonen. Daar ben ik van overtuigd. Na zeven jaar ben ik nog steeds ongehuwd weduwnaar. Diana had laten weten "that She had een important announcement to make". Dat was naar mijn stellige overtuiging onze geplande verbintenis op 28 september 1997 op Paleis Het Loo. De vraag is wie Diana's plaats gaat innemen. Daarbij hecht ik eraan dat de betrokkene haar verantwoordelijkheid neemt. Zij draagt in ieder geval dezelfde naam als de Koningin van Engeland. Daarover kan geen twijfel meer bestaan.

HARTELIJKE GROET

'JOHN SCHWARZENEGGER'

13 JULI 2004 TOEVAL