ZATERDAG 7 JANUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Beste Thomas, Een vroegertje deze keer. Vandaag is er op mijn website bijzondere belangstelling voor KINGDOM OF THE NETHERLANDS en 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER ELS BORST VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT. Ik ga vandaag nog iets verder in op mijn horoscoop van gisteren. SCHORPIOEN: Het kan noodzakelijk zijn om een belangrijke financiële kwestie uit te zoeken en het is essentieel dat u volledig begrijpt wat zich aan het financiële front afspeelt. Reken er niet op dat makkelijke oplossingen u zomaar zullen aanwaaien. Op 24 januari is HERMAN WIJFFELS te gast in Culemborg. Ik denk dat hij de enige Nederlander is die het bankenprobleem in zijn totaliteit kan oplossen zoals ik dat in BANK CERVANTES BENELUX. De laatste ontmoeting die ik met HERMAN WIJFFELS en zijn echtgenote HELMA heb gehad was in sauna De Heuvelrug in VEENENDAAL. In dit verband vind ik het een opmerkelijke samenloop van omstandigheden dat de KONINKLIJKE FAMILIE van NEDERLAND op 30 APRIL 2012 een bezoek aan VEENENDAAL brengt.

SAUNA DE HEUVELRUG IN VEENENDAAL
In deze sauna hebben al mijn professionele ontwikkelingen op managementgebied een aanvang genomen. Te beginnen met mijn gesprekken in
1979 met toenmalig directeur P.W. Karis van het toenmalige Institute of English Studies. Sauna De Heuvelrug is voor mij altijd als een soort herberg van Don Quichot gebleven en is vermeld in 9 JUNI 1994 ONDER POLITIE-ESCORTE TOT DRIEBERGEN NAAR ZOETERMEER, 7 DECEMBER 1994 TELEFOONTJE VAN 28 SEPTEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK, 25 AUGUSTUS 1995 BELANGRIJKE AANTEKENINGEN TER ATTENTIE VAN DE POLITIE TE NIJMEGEN, 13 APRIL 1996 IK SCHAAM MIJ ALS MEDICUS TER ATTENTIE VAN PROF.DR. B. SMALHOUT TE BOSCH EN DUIN, 3 FEBRUARY PAPARAZZI, 15 SEPTEMBER 1997 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 15 OKTOBER 1997 ELFDE REDESIGN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 15 OKTOBER 1997 BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DRS J.C. TOET, REGISTERACCOUNTANT, 12 NOVEMBER 1997 HET BUBBELBAD, 27 NOVEMBER 1997 HET PAD VAN "IK" NAAR "WIJ", 17 DECEMBER 1997 CONGRATULATIONS, 17 JANUARI 1998 VITALIZEE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 18 JANUARI 1998 VERDERE BERICHTGEVING AAN LIESBETH HALBERTSMA, 2 FEBRUARI 1998 RONDJE WIJK, 13 FEBRUARI 1998 KEERPUNT 98, 15 FEBRUARI 1998 VALENTIJN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 17 FEBRUARI 1998 VENUS EN MARS, 31 MAART 1998 INSPIRINE, 21 APRIL 1998 DOORBRAAK!!!, 21 APRIL 1998 BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 24 APRIL 1998 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 25 MEI 1998 DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT, 18 JUNI 1998 ITALIA, ITALIA, 22 JUNI 1998 SUMMERTIME, 18 JULI 1998 JE ETEN VERGETEN, 20 JULI 1998 HARTEN ZEVEN, 27 JULI 1998 HET BLIJE NIEUWS, 11 NOVEMBER 1998 WIJ JOHANNES, 16 NOVEMBER 1998 FEITEN, GEEN MENINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN, 6 JANUARI 1999 TUSSEN HEMEL EN AARDE, 2 APRIL 1999 PRESIDENT'S NIGHT, 27 APRIL 1999 DE KRACHT VAN HET GELOOF, 28 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II, 8 MEI 2004 DE GROENE BARET, 21 DECEMBER 2005 SHAKESPEARE EN CERVANTES, 22 DECEMBER 2005 MARJOLEIN BARTELDS EN YOYO OLIVIER, 1 MEI 2006 SAFETY AND SECURITY IN NOORDWIJK EN WASSENAAR, 2 JUNI 2006 VOORBEREIDING LEZING MALAGA, ZONDAG 19 JUNI 2011 MOULIN ROUGE DE MUSICAL, MAANDAG 20 JUNI 2011 SAUNA DE HEUVELRUG EN DE LIONS, ZATERDAG 9 JULI 2011 LUXE PAARDEN EN RENPAARDEN, DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2011 FLORIN IN UTRECHT EN MOROS IN ALICANTE, ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2011 ROZENGEUR, VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2011 ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN DE ONDERWIJSRAAD, VRIJDAG 14 OKTOBER 2011 SHAKESPEARE IN LOVE, ZONDAG 18 DECEMBER 2011 DUTILH en DINSDAG 20 DECEMBER 2011 DE POLITICUS VAN HET JAAR 2011 EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN.

Middels het bericht ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2011 ROZENGEUR heb ik naar de LAATSTE AFLEVERING VAN TOP-MANAGER GEZOCHT gekeken en gisteren om 22:12 uur de volgende reactie doen toekomen: "Ik heb de finale met belangstelling bekeken. Ik wens Rogier van harte met zijn overwinning. De finale op de Rotterdam was uitstekend gekozen. Ik heb het schip tijdens het derde congres van de Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español in Cádiz in de haven van Cádiz aangetroffen. De laatste jaarwisseling heb ik doorgebracht in Noordwijk met bezoeken aan de Baak en Huis ter Duin. Ik stel voor dat Rogier en de heer Oudorp zich in verbinding stellen met Harry Starren teneinde zich te wijden aan de organisatie van de Cervantes-cruise zoals ik die aan Harry Starren heb voorgesteld te organiseren ten behoeve van de opening van het Cervantes Management Centre in Torremolinos. Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN ESPAÑA."

Voormalig MINISTER-PRESIDENT WIM KOK heeft ooit eens gezegd "Je moet een broedende kip niet storen". Op 22 december 2011 heb ik met mevrouw INGEBORG MUSSCHE van DE UNIE de afspraak gemaakt dat zij het contact aangaat met LIESBETH HALBERTSMA en de directie van DE BAAK inzake de verrekening van mijn gemaakte ontwikkelingskosten vanaf 1991, de royalties inzake mijn boek en mijn volmacht van 2 september 1997 tot 3 augustus 2009. Dit dient op zeer korte termijn te gebeuren. Anders dien ik mijn pied à terre in Nederland op te zeggen met alle gevolgen vandien. In verband met de horoscoop van gisteren van Liesbeth, luidende "U kunt in de loop van deze werkdag te maken krijgen met frustraties en irritante kwesties. Zo kunt u het oneens zijn met de wijze waarop een collega zich van een taak kwijt. Als u kritiek laat horen probeer die dan constructief te laten zijn. " heb ik besloten haar vandaag geen kopie van dit dagboek te doen toekomen. Mocht zij hierom verzoeken, dan sta ik jou toe dit bericht aan haar door te zenden. Zodra ik weer in Nederland ben maak ik sowieso van elk bericht weer een aparte webpagina per dag. Wel heb ik op de website van het KONINKLIJK HUIS met veel belangstelling gekeken naar de video van het STAATSBEZOEK AAN QATAR op 9 en 10 maart 2011.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2206 bezoeken. Nieuw in de Top 20 van 24 zoekopdrachten 4. Verblijfsvergunning bsn nummer . Dit betreft de zogenaamde "residencia" Het bsn nummer staat voor Burger Service Nummer als vermeld in 8 JUNI 2009 INVOERING BURGER SERVICENUMMER (BSN). Mijn BSN is dus 068187038. 6. Carta de confirmacion de llegada is een ontvangstbevestiging en is vermeld in 3 JANUARI 2004 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA. De tekst hiervan luidt:

Zaterdag 3 januari 2004 Top 11 van 11 verwijzende pagina's CONFIRMACIÓN DE LLEGADA Dit bericht heeft betrekking op het besluit van de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid om - nadat ik tot oprichting van het Instituto Cervantes in de Benelux had besloten - eveneens een Instituto Cervantes op te richten met gebruikmaking van Spaanse overheidsgelden en zoals is gebleken uit hun brief van 10 juli 1995 - Spaanse economische belangen in de Benelux. Hoewel mijn horoscoop van gisteren meldt dat financiën de aandacht vragen heb ik nog niet vernomen dat de Spanjaarden inmiddels aan hun verplichtingen jegens het gebruik van mijn handelsmerk in de Benelux hebben voldaan. Ik had hieromtrent van Alexander Weijts nadere informatie verwacht. Ik heb hem echter niet gezien gisteravond. Wel heb ik gisteren wederom een betaling van 200 euro verricht aan P.V. Schuld in Zoerzel. Resteert thans nog te voldoen EUR 672,30. Ik hoop dus dat de Spanjaarden op soortgelijke wijze ook de eer aan zichzelf houden. Ik heb nog geen signalen ontvangen dat Alain Meire inmiddels de verschuldigde duizend euro op mijn Spaanse bankrekening heeft overgemaakt. Verzonden: 81 nieuwjaarswensen aan vrienden en collega's. 16.45 Peter-Vincent Schuld belde. Afspraak Zaterdag 10 januari om 12.00 uur op Kasteel Landgoed Engelenburg in Brummen.

7. Dianastradingfund is een interessant gegeven. Dit fonds is in BUSINESS CLASS aan de orde gekomen als vermeld in ZONDAG 13 MAART 2011 DIANA TRADING FUND. Ook weer een leuke klus voor jou THOMAS om daarmee contact te leggen. Jij onderhoudt immers de contacten ten behoeve van ONZE ORGANISATIE met HARRY MENS.

9. Genealogie toonen treffen wij aan in de voorgeschiedenis van mijn naamgenoot JOHANNES VAN DER HEYDEN VAN BAAK. Ik citeer: "Aan Arend v.d. Heyden geeft hij onmiddellijk ten zoon Gijsbert, die met Richardis van Beuckevoort was gehuwd, en ten kleinzoon Joannes Everardus Canisius in den echt verbonden met Anna Joanna van Sweeten. Als we echter de jaren, waarin de grootvader en de kleinzoon den huwelijksband vastknoopten, naast elkander plaatsen, 1580 of 81 en 1681, dan zal wel niemand onzen twijfel aan de volledigheid dere besproken stamlijst onredelijk vinden. Daar moeten schakels uit de keten zijn verloren, zal elkeen zeggen. Ook hebben we streng bewijs om het aan te toonen. Toen evengenoemde kleinzoon in 1683 voor zijne jeugdige dochter eene proeve zocht te krijgen in het adelijke vrijwereldlijke sticht Borchorst in het Munstersche, moest haar stamboom met acht kwartieren volgens de strenge wetten van het domkapittel te Munster worden onderzocht en met eede bezworen; te dier gelegenheid werden alshare voorvaderlijke wapens gestaafd:

vaderszijde: moederszijde:
v.d. Heyden.................................................... v. Sweeten
Beuckevoort............. grootmoeder................. Loe van Aversdijk
Ackersloot............ grootvaders moeder.......... van der Heyden
Renesse..................grootmoeders moeder....... Meckeren

Zou het beweren der stamlijst op waarheid steunen, dan had hier in plaats van Ackersloot het wapen van Kanis moeten verschijnen. Nu dit ontbreekt, hebben we daarin het bewijs, dat er minstens nog één geslacht moet worden tusschen gevoegd om de bestaande gaping aan te vullen. De bewerker der stamlijst is op het dwaalspoor gebracht door een stuk, dat in het archief der havezate Baak bewaard en zonder tegenspraak van groot belang is, maar door hem niet ter snede werd aangewend. We laten het volgen omdat zijne echtheid geen tegenspraak lijdt en zijne waarde ook ons ter stade komt."

Dit heeft betrekking op mijn vermoedelijke rechten op een adellijke titel, zoals ik die op 28 MAART 1997 heb aangevraagd bij de HOGE RAAD VAN ADEL als beschreven in 28 MAART 1997 ERKENNING TER ATTENTIE VAN DE HOGE RAAD VAN ADEL. Ik begin nu steeds beter te begrijpen waarom LIESBETH mij heeft gezegd "bouw alleen op jezelf en op niemand anders". De brief aan de Hoge Raad van Adel bevat wel een fout. Koning Juan Carlos is geen Bourbon Parma. Ik had Zijn familie indertijd verward met de voormalige echtgenoot van Prinses Irene (16:03 aangepast).

18. J. roosenschoon metallised, t.w. De heer ir. J.J. Roosenschoon Amsterdam Metallized Products, is vermeld in 16 JUNI 2001 BAAK-KRING/CERVANTESKRING TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN en 7 APRIL 2004 HOOFDLIJNEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA (in dit verband stel ik vast dat er op 25 januari een introductiebijeenkomst is in Leusden voor nieuwe leden van het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen NCD). Ik wil daaraan graag deelnemen en heb daarom een retourvlucht naar Eindhoven geboekt op donderdag 19 januari aanstaande. Vlucht HV 6654. Vertrek Málaga 18:35. Aankomst Eindhoven 21:30. De afsluitende zin in eerstgenoemde brief luidt: "Jorritsma voor overname KPN door concurrent uit buitenIand.Tijd dus om het bedrijf thans definitief in onze holding onder te brengen. Zaak dus dat de heer Van Amstel al deze informatie eveneens goed checkt. Hij is de enige jurist die terzake mijn volledige vertrouwen geniet, alsmede zijn cliënte. Liefde is... ...de eerste échte ontmoeting. Die kan aanstaande woensdag plaatsvinden in het kader van de voorlichtingsbijeenkomst over Executive Development. Zoals ik met Frits Wiersema heb afgesproken zullen er heel wat nieuwe managers dienen te worden opgeleid om aan het nieuwe bedrijf leiding te kunnen gaan geven. De Baak komt daarvoor in aanmerking. Het zoeken is dan alleen nog naar een financier. Maar dat moet geen probleem zijn als Liesbeth haar werk conform mijn adviezen heeft verricht."

Het nieuws van vandaag: "Nieuw begin voor Karin Bloemen door Wilma Nanninga. AMSTERDAM - Karin Bloemen wordt de Oprah Winfrey van de Nederlandse televisie. Met ingang van volgende week zaterdagmiddag heeft ze een heerlijke talkshow bij SBS 6". Wilma Nanninga heb ik op 18 JULI 1998 mijn brief VERZOEK OM RECTIFICATIE doen toekomen en KARIN BLOEMEN is na de viering van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Club Costa del Sol op 23 MAART 2004 met mij meegereisd van Málaga naar Amsterdam als vermeld in 24 MAART 2004 RAPPORTAGE AAN LIESBETH HALBERTSMA NA HET OVERLIJDEN VAN H.K.H. PRINSES JULIANA. Ik heb haar toen nog gezegd: "Karin, je mag met mij meevliegen". Haar reactie: "Oh, jeetje!". Vanuit deze achtergrond kijk ik naar onze horoscopen. MAAGD: Een geschikt weekend om problemen op te lossen en beslissingen te nemen door ze praktisch te benaderen. Uw creatieve energie neemt toe en wijst op een productieve periode. Maak plannen. SCHORPIOEN: De kosmos zorgt voor invloeden van diverse aard. Hoewel het accent op geldkwesties ligt, zullen activiteiten achter de schermen beter verlopen dan financiële deals. Uw creativiteit neemt toe en dat zal u verheugen. IK BEN BENIEUWD." 12:24 Dit bericht telefonisch met THOMAS TRIEBELS doorgesproken. Het onnodig afbreken van de opbouw van ONZE ORGANISATIE zou directe kapitaalvernietiging betekenen. En dat kan niemand zich meer veroorloven in deze tijd. In BANK CERVANTES BENELUX is nu belangstelling voor 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. In 19 APRIL 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN HERMAN WIJFFELS voor 19 OKTOBER 2009 WIJK BIJ DUURSTEDE, 2 FEBRUARI 2010 EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 EN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK en Letters to Diana, Princess of Wales . Verzonden: "Subject: BERICHT ONTVANGEN Date: January 7, 2012 12:57:24 PM GMT+01:00 To: ROEL SCHMITZ Geachte heer Schmitz, Ik bevestig de goede ontvangst van onderstaand bericht: "From: ROEL SCHMITZ FORZA ASSET MANAGEMENT Subject: RE: Fijne Feestdagen/nader nieuws/. Date: January 7, 2012 12:34:56 PM GMT+01:00. Uw berichten zijn in goede orde ontvangen. De opbouw neem ik nogmaals op mijn gemak door, en geef u daarop mijn reaktie. In volgorde zullen wij elkaar spreken. Ik heb begrepen dat de heer Eggen maandag van verlof terug is. Ik zal dan zaken kortsluiten. Vertrouwende u hiermee te hebben geÏnformeerd. Met vriendelijke groet. Roel W.M. Schmitz FFP." Hartelijk dank en groet aan de heer Eggen. Op 19 januari kom ik naar Nederland terug." (Om 13:02 ontving ik van het Mail Delivery System bericht dat deze email niet kon worden bezorgd ). 13:01 in 24 SEPTEMBER 2005 EIGHT YEARS LATER ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES is er thans bijzondere belangstelling voor CERVANTES MANAGEMENT GROUP, CERVANTES TRAVELS, 26 APRIL 1997 PRINCESS DIANA AND THE WIZARD OF OZ IN WARWICK CASTLE, 20 DECEMBER 1996 KERST IN FRIESLAND TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN, CARDIFF, CERVANTES, SHAKESPEARE, KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 4 JUNI 1997 VERZOEK OM INFORMATIE TER ATTENTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN, PALACE HET LOO, QUEEN ELIZABETH, THE HAGHUE, MOHAMED AL FAYED, PAUL BURRELL, VNO-NCW en 22 AUGUSTUS 2005 FUENGIROLA. Ik zie dat mijn domeinnaam CERVANTESONLINE (ENGLISH), CERVANTESONLINE en CERVANTESONLINE (NEDERLANDS) nu ook in gebruik is genomen. Hierin zie ik echter geen verbinding met CERVANTESONLINE (NEDERLANDS), hoewel de aandacht op CERVANTESONLINE (NEDERLANDS) nu uitgaat naar CERVANTESKRING, VAN 1997 TOT 2009, NAAM VAN DE ORGANISATIE, JURIDISCHE CONSTRUCTIE, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION, BESTUUR EN DIRECTIE, COLLEGE VAN ADVIES, WERKWIJZE, BELEIDSVORMING, ONDERSTEUNING, SAMENWERKING MET SPAANSE INSTITUTO CERVANTES, RESEARCH & DEVELOPMENT, BEHEER ADMINISTRATIEKANTOOR, OVERIGE ACTIVITEITEN, PERSONEEL, ADMINISTRATIE, JAARRAPPORT, AARD VAN DE ACTIVITEITEN, BEHOEFTES, MANAGEMENTSTRUCTUUR, ORGANISATIEDOELSTELLING, POSITIE VAN BEDRIJVEN, RISICOBEPERKING, SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND, OPLEIDINGSPROJECTEN SPAANS EN MANAGEMENT, SPAANS EN MANAGEMENT IN SPANJE, SEMINARS EN WORKSHOPS, BEDRIJFSADVISERING, NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S, KERNPRODUKT, DOELGROEPEN, WERKGEBIED, LIGGING EN BEREIKBAARHEID, BEDRIJFSRUIMTE, MARKTANALYSE, ONDERSCHEID, KRACHT VAN DE ORGANISATIE en DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK. In 27 JULI 2006 CERVANTES EMPRESARIALdienen de Spaanse links van wikipedia te worden verbeterd (wiki -> wikipedia). 15:26 In 24 SEPTEMBER 2005 EIGHT YEARS LATER ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES is THANS het PRINCESS DIANA STADIUM aan de orde. In dit verband merk ik op dat N.E.C. hier over 3 dagen en 60 minuten voetbalt tegen het tweede elftal van Málaga C.F.. Dat is dus aanstaande dinsdag om 16:30 uur. Daar kan ik helaas niet naartoe omdat ik om 18:00 uur een afspraak heb met Dr. Jimenez Garrido. COLLABORATION WITH SPANISH INSTITUTO CERVANTES dient te worden gelinkt aan COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES DE ALCALÁ DE HENARES. Ook in 26 DE FEBRERO DE 1996 PLAN DE EMPRESA (2) PARA EL MALACA INSTITUTO gaat de aandacht THANS uit naar ESTADIO PRINCESA DIANA. N.E.C. bevindt zich thans in MIJAS. Verzonden: "Subject: Re: Reis Date: January 7, 2012 10:36:32 PM GMT+01:00 To: MR. DRS. M. VAN HOORN: 22:02 Beste Marc, Naar aanleiding van ons gesprek van vanavond ontvang je hierbij mijn berichtgeving waarin de plaats Staines is vermeld, t.w. 16 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 18 JANUARY 1997 REGARDING 'MISSION IMPOSSIBLE', 3 FEBRUARY 1997 PAPARAZZI, 25 JUNE 1997 AUCTION OF YOUR DRESSES IN NEW YORK, 19 OKTOBER 1997 DE TOUWTJES AAN ELKAAR TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 8 NOVEMBER 1997 NIGHTS OF WHITE SATIN, 2 MAART 1998 AFDELING BEDRIJFS CONTACTEN, 4 APRIL 1998 WERKVERSLAG VOOR LIESBETH HALBERTSMA, 1 AUGUSTUS 1998 CANDLE IN THE WIND, 3 AUGUSTUS 1998 SUNFLOWER POWER, 4 AUGUSTUS 1998 PAARS MET ORANJE, 5 AUGUSTUS 1998 M484 KKG, 5 AUGUSTUS 1998 QUEEN ELIZABETH, 7 AUGUSTUS 1998 SCHOTLAND, 24 AUGUSTUS 1998 BEKENTENIS AAN LIESBETH HALBERTSMA, 8 NOVEMBER 1999 JUPITER, 3 JANUARI 2000 EDINBURGH CASTLE AND THIRLESTANE AFSCHEID VAN THE BORDERLAND IN THE BUCCLEUCH ARMS, 6 JANUARI 2000 OVER THE BORDER VIA DURHAM TERUG NAAR DE OVERKANT, 8 JANUARI 2000 NEW AGE, 28 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II, 23 APRIL 2000 PASCUAS DE RESURRECCIÓN, 21 MEI 2000 CONVERGENTIE TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING (GRAN HERMANO), 23 OKTOBER 2000 HET WONDER VAN DEN HAAG , 7 JULI 2002 MY DEAR ROYAL HIGHNESS, 9 AUGUSTUS 2003 JEANIUS IN DE LUCHT, 5 JANUARI 2004 IN KONINKLIJKE DIENST, 29 SEPTEMBER 2004 NIEUWE START TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 25 JUNI 2005 THE BIOGRAPHER, 20 DECEMBER 2005 YOU ARE THE ONE, MY NUMBER ONE, 18 MAART 2007 MEGAMAN, ZATERDAG 14 MEI 2011 DE CIRKEL IS GESLOTEN , MAANDAG 6 JUNI 2011 SANTA FE, DINSDAG 7 JUNI 2011 INZAKE DIXONS IN STAINES, UTRECHT EN NIJMEGEN , DONDERDAG 9 JUNI 2011 SLUITING ONDERZOEK PROCES WILDERS, WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2011 INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN HET WERELD NATUUR FONDS. TOT MORGEN 14.00 uur. JOHN"·

De STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2090 bezoeken. Dat zijn er ineens duizend minder dan vorige maand. Nieuw in de Top 30 van 13207 URLs 25. 31 JULY 1997 DUTY FIRST en 27.

Nieuw in de Top 100 van 3493 verwijzende pagina's 12. CERVANTESONLINE NEDERLAND 29 JANUARI 2001 DYNASTY. Nieuw In de Top 17 van 17 zoekopdrachten beste MAAGD: U kunt in de loop van deze werkdag te maken krijgen met frustraties en irritante kwesties. Zo kunt u het oneens zijn met de wijze waarop een collega zich van een taak kwijt. Als u kritiek laat horen probeer die dan constructief te laten zijn. Ik maak met alle soorten van genoegen nieuwe werkafspraken. SCHORPIOEN: Het kan noodzakelijk zijn om een belangrijke financiële kwestie uit te zoeken en het is essentieel dat u volledig begrijpt wat zich aan het financiële front afspeelt. Reken er niet op dat makkelijke oplossingen u zomaar zullen aanwaaien. Op 24 januari is HERMAN WIJFFELS te gast in Culemborg. Hij is mijns inziens de beste deskundige op het financiële terrein dat betrekking heeft op ons beleidsplan. Met name inzake de ontwikkeling van de transatlantische Bank Cervantes. Ik zal mij vandaag wijden aan de documenten waarin hij is vermeld. 11:21 Met dank aan Jeroen Snel BLAUW BLOED ontvangen met de KONINKLIJKE HOOGTEPUNTEN 2011 met een vooruitblik op het staatsbezoek aan LUXEMBURG de komende koninginnendag in RHENEN en VEENENDAAL en het 60-jarig regeringsjubileum van KONINGIN ELIZABETH van 2 tot 5 juni. Ook meer nieuws over de werkzaamheden van DE ECHTGENOTE van MIJN BRITSE ERFGENAAM. PRETTIG WEEKEND".

ZONDAG 8 JANUARI 2012 HET TESTAMENT VAN PRINSES DIANA