27 november 1997. Betreft: HOTEMETOTEN Kenmerk: JH/LH971127.2. Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn vorige brieven meld ik dat ik graag op korte termijn de volgende hotemetoten om de ronde tafel wil hebben. 1. Drs. H.H. Wijffels (President Directeur Rabobank). 2. Mr P.J. Kalff (Voorzitter Raad van Bestuur ABN-AMRO bank) 3. Mevrouw S. Tóth (Voorzitter Raad van Bestuur Content Beheer) 4. P.W. Karis (Voormalig Directeur Institute of English Studies en Linguarama Nederland B.V.) 5. P.F. Claessen (Amsterdamse Participatie Maatschappij) 6. Th. Mulder (Voormalig Directeur MINIHOUSE N.V.) 7. Drs P. Ottenhoff (Directeur STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN) 8. Drs E.H. Halbertsma (Directeur Management Centrum VNO-NCW) 9. J.L. van der Heyden (Vice President Instituto Cervantes Holding Limited) 10. Jonkheer J. Laman Trip (Voormalig Projectleider Spanjeproject Van der Heyden) 11. G. Görtemöller (Voormalig Directeur Nederlands Centrum voor Handelsbevordering) 12. Graaf E. Spencer (Beoogd President Instituto Cervantes Holding Limited)

Doelstellingen bezoek aan Engeland

1. Kensington Palace
- Omzetting Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation (statutenwijziging en vertaling in het Engels)
- Uitnodiging Leden Princess of Wales Memorial Fund in European Cervantes Foundation
- Uitgave boek

2. NatWest Kensington Royal Garden Branche
- Beschikbaarstelling Rekening Instituto Cervantes Holding Limited aan C. Spencer en J.L. Van der Heyden

3. Christie's King Street
- Overmaking 'profit' van de veiling van My Lady's jurken op de rekening van de European Cervantes Foundation.

4. Harrods Knightsbridge
- Participatie in Cervantes Air
- Inbreng Landgoed te Parijs in The Company

Doelstellingen ronde tafelgesprek Opzetten van de werkmaatschappijen. Ik hoop je morgen te zien na de kerkdienst om afspraken te maken. Hartelijke groet. P.S. Ik zal Charles Spencer van dit voornemen op de hoogte brengen.

29 NOVEMBER 1997 DE STENEN TAFEL