De heer G. Görtemöller ABBENES. Datum: 24 april 1998. Betreft: VOORTGANGSRAPPORTAGE Kenmerk: JH/GG980424. Beste George, Ik hoop dat je mijn brief van 2 februari jongstleden in goede orde hebt ontvangen. Ik heb een prettig gesprek gevoerd met Edwin de Beukelaer. Het is mij duidelijk dat de liefde gelukkig nog van twee kanten komt, al is het puur zakelijk. Maar dat is wel belangrijk. Op dit moment is het namelijk exact een jaar geleden dat ik dineerde in The Angel on the Bridge in Henley-on-Thames, Oxfordshire.

Op koninginnedag daaropvolgend heb ik daar mijn eerste Engelse missie afgerond. Dit is het juiste moment om er bij stil te staan hoe het bedrijf verder gestalte kan worden gegeven. Inmiddels heb ik mijn voormalige collega Drs P. Ottenhoff geadviseerd het door mij in 1986 opgerichte bedrijf Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO) om te zetten in Instituto Cervantes Benelux. Als oprichter van dat bedrijf mag ik na vele jaren nu wel de eer verwachten die mij toekomt. De heer Ottenhoff zal daar zelf uiteraard ook veel eer bij inleggen. Ik heb hem geadviseerd jou dienaangaande te raadplegen. Op de eerste plaats omdat je volledig van mijn ontwikkelingen op de hoogte bent en op de tweede plaats aangezien je goed thuis bent in de integratie van bedrijven. Voorts zou ik graag met Johan Laman Trip in contact komen en met hem over mijn plannen van gedachten wisselen. Met name aangaande een in Hever Castle (Kent GB) te organiseren congres over Cervantes. Ook denk ik dat hij goed inzetbaar is bij de opbouw van de organisatie gezien zijn uitmuntende inzichten in ontwikkelingsstrategieën. Johan lijkt mij de juiste man voor de juiste plaats. Ik hoop Snel van je te horen. MET VRIENDELIJKE GROET.

ORGANISATIE-ONTWIKKELING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN