DINSDAG 14 FEBRUARI 2012

WAARDE COLLEGAE
Verzonden: "Subject:
FUSIEPROCESSEN EN DE STICHTING CERVANTES BENELUX Date: February 14, 2012 2:00:03 PM GMT+01:00 To: DRS E.H. HALBERTSMA Cc: MR DRS MARC VAN HOORN, Beste Liesbeth, Gisteravond was er op mijn website bijzondere belangstelling voor WIJ HEEREN VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN nadat ik mijn frustratie over het gebrek aan medewerking van de Radboud Universiteit aan werkgelegenheid had kenbaar gemaakt. Ik heb al zoveel initiatieven daartoe ontplooid, maar nog steeds niet van het beoogde succes kunnen genieten. Misschien is het wel goed dat de meeste "poppetjes" in het veld zich beperken tot hun core business. Ik heb de SBO ook opgericht om de kloof tussen overheid en bedrijfsleven te overbruggen. Ik mag aannemen dat die afkorting daarom nu staat voor Studiecentrum voor Bedrijfsleven en Overheid. Ik hoop dat je mijn Valentijnskaart in goede orde hebt ontvangen en ervan geniet. Vannacht heb ik weer van je gedroomd. Wij hadden een uitstekend gesprek samen. Als vanouds. Die bos rode rozen die ik indertijd van je heb gekregen op de bowlingbaan van Noordwijk heeft zijn uitwerking niet gemist. Ik kom nog even terug op jouw horoscoop van gisteren: MAAGD: Het kan haperen binnen een vriendschap die u een romantisch tintje wilt geven. Als amoureuze toenadering afketst kunt u beter vrienden blijven. Maak u geen zorgen; geruchten over een fusie of overname kunnen foutief zijn. Fusies zijn essentiële voorwaarden voor het herstel van de economie. En dat begint bij de bedrijven. Gezonde bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan een gezonde economie en aan de werkgelegenheid. Daarom bestaat mijn beleidsplan ook grotendeels uit een toekomstbeeld van bedrijven en bedrijfjes die uit fusies voortkomen en onder hetzelfde label gaan opereren: CERVANTES. Het is zaak dat dit met de grootste zorgvuldigheid wordt aangepakt. Ik memoreer in dit verband de afspraak die ik op 18 augustus 1995 op het landgoed Sint Walrick met Henk Lulofs heb gemaakt als vermeld in HERENACCOORD TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK TE NOORDWIJK. Hetgeen wij mondeling hebben besproken staat niet in dit bericht vanwege het vertrouwelijk karakter van dat gesprek. Maar wij hebben wel degelijk duidelijke strategische afspraken gemaakt. Bij geruchten over een fusie of overname denk ik aan de door mij in BANK CERVANTES BENELUX voorgestelde integratie van ROYAL BANK OF SCOTLAND, FORTIS, BANCO SANTANDER en ABN-AMRO tot één Nederlands- Spaans-, en Engelstalig TRANSATLANTISCH bankbedrijf. Ik denk dat dat proces moet worden voortgezet. Ik hecht er dan wel aan dat dat onder auspiciën gebeurt van de Stichting Cervantes Benelux. Daarbij kan het bestuur worden uitgebreid. Ik denk daarbij op de eerste plaats aan Herman Wijffels, als hij dat zou willen. En ook aan jou. Wij hebben samen de ervaring om hiervan een succes te maken. Ik zie op dit punt dat er nu al belangstelling is voor mijn brieven 26 JULI 1996 BESTUURSWISSELING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 12 NOVEMBER 1996 UITBREIDING ZUID-AMERIKA TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ABN-AMRO, 24 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 3 DECEMBER 1996 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 5 JUNI 1998 STEUNBETUIGING AAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO en 28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO. Zaak is dus dat die fusie er komt onder deskundige leiding. En ik denk dat Herman Wijffels de enige deskundige functionaris is om dat proces in goede banen te leiden. Ik denk hierbij ook aan de woorden die BOELE STAAL mij op vrijdag 19 november 2010 in het Huis der Provincie in Arnhem heeft toegevoegd. Zoals je weet heeft hij mij toen geadviseerd om het boek De Kloof te lezen. Dat boek is geschreven door Jan Terlouw. Een goed advies van de heer STAAL waarmee wij rekening moeten houden. Jan Terlouw was vorige week ook in Scherpenzeel aanwezig. Zie onderstaande foto:


Ik schrijf jou dit ook omdat ik met jou de ervaring heb dat jij in alle gevallen waarbij ik met jou heb samengewerkt altijd de juiste zorgvuldigheid in acht hebt genomen. Zo vind ik dat je er goed aan hebt gedaan om in 1991 het door mij geïnitieerde
Spanjeproject getiteld Internationale Marketing gericht op Spanje op kritische wijze door Inge Post te laten evalueren. Dat heeft ook heel wat nieuwe leermomenten opgeleverd en ik kan begrijpen dat jij niet bij de certificaatsuitreiking op 8 maart 1991 in Stadskasteel Oudaen te Utrecht aanwezig wilde zijn als directeur. Daarom blijf ik ook graag met jou in teamverband samenwerken. Samen hebben wij ook belangrijke ervaring opgedaan met reorganisatieprocessen, zoals de succesvolle reorganisatie van Nieuw Elan, die wij samen hebben doorgevoerd in eendrachtige samenwerking. Voorts wil ik nog de aandacht vestigen op de mislukte fusiebesprekingen tussen KPN en Telefónica in de jaren 2000 en 2001. Ten gevolge van het gestuntel van enkele onderhandelaars heeft dit een gingantische kapitaalsvernietiging met zich meegebracht die mijns inziens ook de Spaanse economie in haar vrije val naar beneden heeft meegetrokken. Het is een boeiende management-case en grotendeels besproken in mijn document GRAN HERMANO. Dit probleem dienen wij thans te herstellen. Met vereende krachten.
Van de heer Heilman uit Duitsland ontving ik het volgende bericht:

"On Feb 13, 2012, at 6:49 PM, Frank Heilmann - Frankcom IT Service wrote: Sehr geehrter Herr van der Heiden, Leider sind Sie nicht Inhaber der Domain cervantes.eu. Sie hatten zwar 2005 im Rahmen der Einführung die Domain beantragt; sie wurde Ihnen aber seitens der Registrierbehörde damals nicht zugeteilt. Die Domain wurde im Rahmen des first-come-first-serve-Prinzips dann später an einen anderen Interessenten vergeben. Wir haben die Domain, zusammen mit anderen Domains, erst im Oktober letzten Jahres übernommen und prüfen derzeit, ob wir diese selbst projektieren oder ob wir sie abgeben. Sofern wir die Domain selbst projektieren ist beabsichtigt eine Informationsseite über Miguel de Cervantes Saavedra zu erstellen. Die www.cervantes.eu ist für unser Projekt nicht unbedingt erforderlich, passt aber aufgrund des treffenden Sachverhalts natürlich optimal. Falls Sie die Domain von uns erwerben möchten, sind wir bereit, sofern sich unsere Preisvorstellungen decken, die Domain an Sie abzugeben. Unsere Preisvorstellung liegt im unteren vierstelligen Bereich. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Interesse am Erwerb haben oder nicht. Mit freundlichen Grüßen Frank Heilmann".

Ik heb getracht hierop te reageren, maar mijn bericht werd niet doorgegeven. Dat lijkt mij ook wel goed. Ik vind het op de eerste plaats belangrijk te weten hoe jij hier tegenover staat. Het lijkt mij een unieke gelegenheid om de positie van het Instituto Cervantes Benelux te versterken. Maar het moet natuurlijk ook geld opleveren en ik mag aannemen dat jij samen met het Cervantes.nu-team daarover heldere ideeën hebt. Mede in het licht van het bovenstaande. Ik weet overigens niet wat hij bedoelt met "Unsere Preisvorstellung liegt im unteren vierstelligen Bereich". Dus graag jouw reactie. Vandaag is het om 13:49 uur wel gelukt een reactie te verzenden. De tekst is klaarblijkelijk niet meegekomen. Door de zeef gegaan, denk ik.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2081 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5675 verwijzende pagina's 94. 23 FEBRUARI 2010 JOHAN BUCKERT met bijzondere aandacht voor 20 SEPTEMBER 2001 ANTWOORDFORMULIER TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANEL CENTRAAL GELDERLAND, 3 NOVEMBER 1999 INSTITUTO CERVANTES TECHNOLOGIES, 27 SEPTEMBER 2002 WIJ HEEREN VAN HEYENDAEL, 28 JUNI 2009 UITNODIGING VAN DE ENGELENBURG, 6 JULI 2007 DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 8 JULI 2007 LONDEN - PARIJS en 15 OKTOBER 2009 NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 1. Nieuw in de Top 20 van 43 zoekopdrachten 19. Gedelegeerd commissaris. Ik werd gisteravond gebeld door mijn oudste zoon in verband met een ophanden zijnde nieuwe ontwikkeling in zijn carrière bij Capgemini. Ik denk dat er samenhang bestaat en wij binnenkort ook een keer naar NIUE moeten. Het hoofdkantoor van Capgemini is in België gevestigd in Diegem. Daar was in 1997 ook het advocatenkantoor GEVERS gevestigd als vermeld in CERVANTES TELECOM (NEDERLANDS), CERVANTES TELECOM (PLAN DE EMPRESA), 25 FEBRUARI 1997 UW KENMERK 0950000 - AQ 588.096 AAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 25 FEBRUARI 1997 SAMENWERKINGSGEDACHTE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 10 MAART 1997 UW KENMERK 0950000 - AQ 588.096 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 1 APRIL 1997 VOORSCHOT TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 2 APRIL 1997 INGEBREKESTELLING TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 9 APRIL 1997 DIPLOMATIE/095000 - AQ 588.096, 22 MAY 1997 MONOPOLY, 18 APRIL 1997 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM BELGIË, 22 MEI 1997 BUREAU GEVERS TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 10 MAART 1998 STRATEGIEBEPALING TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE, 18 MEI 1998 BELEIDSPLAN/095000 - AQ 588.096 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 22 JUNI 1998 KAMPIOENSELFTAL, 27 APRIL 1999 DE KRACHT VAN HET GELOOF, 9 SEPTEMBER 1999 HEYDENS WERK, 2 JULI 2002 BERICHT AAN DE DIRECTIE 002, 9 MAART 2003 BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, 15 JUNI 2003 'CLARÍN' UIT BUENOS AIRES, 29 JANUARI 2004 WERKVERSLAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA , 10 MAART 2005 1992 BENELUX CERVANTES VICTORIA, 2 JANUARI 2007 HET JAAR VAN DE ENGEL, 16 MAART 2007 POSITIVE THINKING, 25 SEPTEMBER 2007 OP WEG NAAR GRANADA, 8 OKTOBER 2007 PETRA KOEK, 17 OKTOBER 2007 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NIEUWE BANKENCOMBINATIE OP DONDERDAG 1 NOVEMBER 2007, 18 OKTOBER 2007 TROTS VAN NEDERLAND, 19 OKTOBER 2007 DOCUMENTEN MET "ENVELOPPE" TOT EN MET FEBRUARI 2000, 20 OKTOBER 2007 EEN APPELTJE MET IEMAND TE SCHILLEN HEBBEN, 21 OKTOBER 2007 ONZE VERMOGENSBEHEERDER IN BEELD, 22 OKTOBER 2007 DE DERDE KAMER, 23 OKTOBER 2007 KOOS SAMSON EN DE CERVANTES MANAGEMENT GROUP IN ALTHORP, 24 OKTOBER 2007 HET HAAGS JURISTEN COLLEGE EN HUIS TER DUIN, 25 OKTOBER 2007 DE NAVOTOP IN HUIS TER DUIN, 26 OKTOBER 2007 TONY BLAIR SCHRIJFT MEMOIRES, 27 OKTOBER 2007 WELLECOM REVIVAL, 28 OKTOBER 2007 VERANDERINGEN BIJ VITESSE IN ARNHEM, 29 OKTOBER 2007 ENGELENGEDULD, 30 OKTOBER 2007 DE HEILIGE ELIZABETH, 31 OKTOBER 2007 VAN MIP TOT VIP , 16 NOVEMBER 2008 SLEUTEL 97, 5 JUNI 2009 EEN FLES ESTOLA , 30 JUNI 2009 ALKMAAR, 26 FEBRUARI 2010 BEZOEK AAN FUENGIROLA, 31 OKTOBER 2009 UTRECHT 1 JUNI 1997 TOT EN MET 31 JANUARI 1999 EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 25 NOVEMBER 2009 KPN, 8 JANUARI 2010 VITESSE OF AZ, 17 JANUARI 2010 DE TERUGKEER VAN DE MEGAMAN, 11 MAART 2010 VOORTBOUWEN OP GEZAMENLIJKE ERVARING VANUIT HILVERSUM, 12 MAART 2010 IN MEMORIAM HANS VAN MIERLO, WOENSDAG 30 JUNI 2010 MARCEL BOEKHOORN, THE RITZ EN DE NATIONALE ONDERNEMINGSPRIJS KONING WILLEM I, WOENSDAG 8 DECEMBER 2010 WESTMINSTER EN SCOTLAND YARD, ZATERDAG 18 DECEMBER 2010 MET HET OOG OP DUBAI, DINSDAG 1 MAART 2011 HOTELS CERVANTES AAN DE VOORAVOND VAN DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN IN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN ALEXANDER PECHTOLD, VRIENDEN EN COLLEGA'S, DONDERDAG 24 MAART 2011 MAX, VRIJDAG 1 APRIL 2011 ARGENTINIË IN BEELD, 23 JUNI 2011 SUCCES VOOR MR ABRAHAM MOSZKOWICZ, THE NEXT STEP, ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2011 ROZENGEUR, MAANDAG 10 OKTOBER 2011 PRIMER DÍA DE LA NUEVA ETAPA DE TRANSICIÓN en ZONDAG 18 DECEMBER 2011 DUTILH beste MAAGD: Uw manier van leiding geven zal respect afdwingen. Hoewel het werk dat u voor anderen doet niet altijd direct beloond wordt zal dankbaarheid het toch de moeite waard maken. Bereidt uw partner vanavond een verrassing. SCHORPIOEN: Een perfect moment om met een cursus of studie te beginnen; men is nooit te oud om te leren. Talentenjagers kunnen op een fantastisch jong fenomeen stuiten, maar moeten de dag niet prijzen voor het avond is. Blijf vanavond niet thuis. Dat is goed. Maar het lijkt mij niet verstandig om nu nog aan een cursus te beginnen. Ik weet immers nog niet wat mijn definitieve woonplaats wordt. Vandaag blijkt MARK RUTTE zijn 45ste verjaardag te vieren. Ik wens MARK een prettige verjaardag en jou een HEERLIJKE Valentijnsdag. TOT MORGEN"

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012 SCHRIKKELJAAR