13 juni 1998. Betreft: INTUÏTIE Kenmerk: JH/LH980613. Beste Liesbeth, Zaterdag 13 juni 1998. Een dik pakket deze keer. Maar in deze fase van de beleidsontwikkeling vind ik dat je goed geïnformeerd moet zijn. Voor mijn meest dierbaren houd ik niets geheim. Daarom schrijf ik je bijna elke dag. Your intuition is your greatest gift as well. Ik heb mijn fysiotherapeut gisteren laten weten dat Diana mij veel aan jou deed denken. Haar broer heeft dat ook bevestigd in zijn speech "But her greatest gift was her intuition". Ik kan mij voorstellen dat je daar een emotioneel probleem aan hebt overgehouden, hoewel het volgens de heer Knol goed met je ging. De situatie goed op mij inwerkende denk ik dat zij voor jou een belangrijke inspiratiebron was. Dat kwam ook tot uitdrukking uit de affiche met haar beeltenis, waarvan de heer Bakker uit Terschelling nog een foto heeft gemaakt.

Vandaag over twee weken vindt in Althorp al het concert plaats dat door Charles wordt georganiseerd. Ik heb van jou nog geen reactie ontvangen op mijn verzoek om daar mee naar toe te gaan tot en met 1 juli. Een paar dagen moet kunnen. Je bent ook ooit met een collega van mij naar Madrid geweest. Nu ben ík dus aan de beurt. Love. Ik kan mij voorstellen dat dat een groot emotioneel probleem voor jou kan zijn. Maar ik wil jou daar ook bij helpen. Gedeelde smart is halve smart en jou kennende ben je niet alleen de kille zakenvrouw die uitsluitend bedrijfsresultaten op een rijtje zet. Gezelligheid is ook kenmerkend voor jouw karakter. Kalm aan dus en laat de rest maar werken. Dit als variant op 'Stap maar in en laat de rest maar lopen' en 'Ga maar mee en laat de rest maar werken'. Dit niet ten nadele van je personeel. Integendeel. Voor zover ik dat nu kan beoordelen heb je een zeer goede groep mensen om je heen, die jou heel veel werk uit handen kunnen nemen. Ik denk in dit verband automatisch aan Ida Willadsen in Málaga.

Naar jouw zeggen lijkt zij niet op jou, maar zij bevindt zich wel in een soortgelijke situatie als vrouwelijke directeur aan de kust. Zij heeft ook hetzelfde sterrebeeld en is twee dagen later dan jij jarig. Tijdens haar echtscheidingsperiode heeft zij een verschrikkelijke tijd gehad en werd toen zeer goed gesteund door haar mensen. Het bedrijf ging gewoon verder toen zij 'in de kreukels' zat. Maar het Malaca Instituto is nog steeds een van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten van Spanje. Zij heeft soortgelijke mensen onder haar clientèle als jij, zoals ambassadeurs en andere diplomaten. Ik schrijf je dit vanuit míjn intuïtie, die zegt dat er iets met jou gaande is 'on this very moment'. Vrolijk gezelschap vind je wellicht op de golfbaan van Wassenaar. Bob van Aalst misschien en zijn tweede echtgenote. Zij werkt bij de ANWB als juridisch adviseur van directeur Nouwens. Aangezien ik via jouw bemiddeling met hem in contact ben gekomen neem ik vandaag ook het advies van de astroloog over om geen zaken geheim te houden voor jou aangaande mijn voormalige contacten met Bob en Marlène. Hij was een tweede vader voor mij en zij een buitengewoon amabele gastvrouwe. Vandaar hieronder de teksten van de brieven die ik hem heb geschreven vanaf september 1992. Niet de notulen van de vergaderingen, tenzij die nog belangrijk worden. 14 SEPTEMBER 1992 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST; NOTULEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE; OPRICHTING STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE; TALENCENTRUM DEN HAAG TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE; VERSLAG GESPREK MET DE CULTUREEL ATTACHÉ VAN DE SPAANSE AMBASSADE TE 's-GRAVENHAGE TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST; GESPREKSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE. Voor zover ik mij kan herinneren ging die persoonlijke brief over jou. Ik kan hem niet meer terugvinden. GELUKKIG NIEUWJAAR TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE; GESPREKSAFSPRAKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE; NEUZEN IN DEZELFDE RICHTING TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE; AFSPRAKEN INSTITUTEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE; INSTITUUT VOOR TAALHANTERING TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE; AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE; AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (2); GESPREKSVERSLAGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE. De berichtgeving aan de heer Veltman zal ik opnemen aan het eind van de correspondentie aan Bob. WOLTERS-KLUWERGROEP; ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE. Bob heeft deze maand nadien de maand van de waarheid genoemd. De inhoud van de brieven die ik in deze periode aan de heer Van Aalst heb doen toekomen bevindt zich - voor zover ik dat kan nagaan op dit moment - in een kluis. NIEUWJAARSKAART TER ATTENTIE VAN DE HEER EN MEVROUW VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE. Het doet mij deugd van Harry te hebben vernomen dat hij meer houdt van Coca Cola dan van cocaïne. Dan kan ik met een gerust hart verdergaan met deze berichtgeving. BEVRIJDINGSDAG 1995 TER ATTENTIE VAN DE HEER EN MEVROUW VAN AALST; NEDERLANDS ADELRECHT;INSPIRATIE TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX; TICKET TO THE TROPICS en DANK AAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX. Wat er nadien allemaal is gebeurd mag ik inmiddels als bekend beschouwen. De heer Veltman kreeg de volgende brieven van mij: INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN; VERSLAG 7-9-1992 TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN; OPRICHTING STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN; OPRICHTINGSACTE STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN; VOORBEREIDING BEZOEK LEEUWARDEN TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN GESPREKSRAPPORTAGES TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN ABN-AMRO; GELUKKIG NIEUWJAAR TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO; HISPANOCOMMUNICATIE TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO; 24 FEBRUARI 1993 TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO; TUSSENEVALUATIE TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO; VERTOL TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX; DOORBRAAK; CERVANTES-CIRCUS; BRIEF VAN 7 JUNI 1995 TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX; PRINS WILLEM-ALEXANDER TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX; DON QUIJOTE TE SALAMANCA TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX; TERUG UIT SALAMANCA; WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX. Dit is mijn laatste brief aan de heer Veltman. Aangezien ik dit verhaal nu aan jou heb gecommuniceerd heb ik hem vandaag de volgende brief doen toekomen: BERICHTGEVING. Indien iemand met een emotioneel probleem een beroep op mij doet, zal ik hem of haar doorverwijzen naar de heer Drs S.J. Matthijssen (Steven), Oranje Nassaulaan 43, 3708 GC ZEIST. Ik heb veel plezier van hem gehad in de tijd dat ik aan een nieuwe relatie toe was. Nederland-België. Het is dus nul-nul geworden. Dat kon niet missen. Dat doet mij automatisch denken aan dat brilletje van Yoep van 't Hek in het NRC met de aanhef Majesteit. Hij sloot de avond af met het fraaie lied 'Jongens zet de Leeuw niet in zijn hemd'. Dit is de eerste keer dat ik waardering voor Joep kan opbrengen, nadat hij mij heeft nagedaan in het openbaar. Jouw foto staat weer op mijn nachtkastje. Samen met Harry en Ruud.

Ik hoop dat we weer gauw kunnen kwartetten en ons Team compleet maken. Ik zou graag zakelijk blijven. Maar een Mens blijft toch een Mens. Ook als hij geen Harry heet. So, with love again. P.S. George Leekens droeg een Gouden stropdas Vanavond.

14 JUNI 1998 CARDIFF - TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA