WOENSDAG 15 NOVEMBER 2006

WAARDE COLLEGAE

Gisteren zijn we een dagje naar Marokko geweest. Naar TANGER deze keer. Met het reisbureau Visit and Daily Tours VDT onder leiding van een uitstekend Spaans, Engels, Frans en Duits sprekende Nederlandse gids met de naam Peggy. Carlos was de chauffeur. V. Torremolinos 06:27. Koffiestop 8:30. Algeciras A. 9:10. De vertrektijd van de boot naar Tanger was gepland om 10:00. Vóór de inscheping ontving ik boarding card nummer 6535996000118 met de volgende gegevens: BUQUE ALCANTARA DOS, FECHA 14-11-06, HORA 10:00, VIAJE ALGECIRAS/TANGER, PARA PASAJERO LAMBEERTUS VAN DER HAYDEN, TIPO BJ NF0909600195406111400084. Deze schrijfwijze komt overeen met die op de brief van 27 november 1997, die ik namens MOHAMED AL FAYED van MISS SARAH BRADLEY heb ontvangen.

Om 10:08 uur Spaanse tijd werden wij tot de vertrekpier toegelaten. De ALCANTARA DOS was echter nog in geen velden of wegen te bekennen. Hij legde eerst aan om 10:23. Inscheping om 10:31. Aankomst TANGER 12:35. De plaatselijke tijd aldaar was 11:35. Klaarblijkelijk kent men in Marokko geen zomertijd. Tijdens mijn laatste REIS NAAR TETUÁN was het tijdsverschil nog twee uur. Na aankomst werd de groep in twee groepen verdeeld. Wij kwamen in groep 2 met uitsluitend Engelssprekende deelnemers voor een excursie in een minibus door en rond TANGER. Om 12:00 Marokkaanse tijd werden wij verwelkomd door onze plaatselijke Engelstalige gids SAÏD. Ik vervolg dit verhaal dus met vermelding van de plaatselijke Marokkaanse tijd tot onze terugkeer naar Algeciras. Tijdens de rit in de minibus is mijn kleinzoon in mijn armen in slaap gevallen. De eerste indruk van TANGER was die van een moderne Europese stad. 12:30 Bezoek aan de kamelen. Deze keer geen rit op de kameel, zoals tijdens de REIS NAAR TETUÁN. Het belang van mijn zoon, schoondochter en kleinkinderen kwam nu uiteraard op de eerste plaats. SAÏD had een bijzondere visie inzake de zogenaamde COHABITATION van moren, joden en christenen in Marokko. Zoals dat tot 1492 ook in Andalusië het geval is geweest. Zelfs een Franse protestantse kerk treft men aan in het moderne centrum van de stad (12:42). Hij vertelde daarbij hoeveel waarde men vanuit de islam hecht aan maagdelijkheid voordat een vrouw in het huwelijk treedt. Om 12:53 begon onze wandeling door de medina, kashba ofwel souhks. In het Spaans aangeduid met ALCAZABA. Vóór het binnengaan van de kashba had ik (13:00) een kort gesprek met SAÏD: "I was a friend of PRINCESS DIANA". "Yes I know". "Do you know if the islam allows people tot make statues of human beings?" "No, that is not allowed". Dat wilde ik even horen. Vervolgens hebben wij in de groep met uitsluitend Britten de kashba bezocht onder uitstekende begeleiding van een vriendelijke Marokkaan. 13:10 Bezoek aan een bedrijf dat tapijten verkoopt. Vanaf 13:45 gedineerd in restaurant HAMMADI onder begeleiding van mooie oosterse muziek. Aan tafel had ik een onderhoud met enkele Britten uit Nottingham. Op hun vraag naar de gang van zaken op 31 augustus 1997 heb ik hen laten weten dat DIANA zich had voorgenomen eerst haar twee zoons te raadplegen alvorens zij een besluit zou nemen inzake een tweede huwelijk. De mededeling van MOHAMED AL FAYED dat zij trouwplannen zou hebben gehad met zijn zoon kan dus ook direct naar het rijk der fabelen worden verwezen. "It has been wishful thinking of Mr. Al Fayed. Not DIANA had taken that decision. The decision was taken by MOHAMED AL FAYED." "But nevertheless he lost his own son". "That's true. So he has been very stupid. Although I sent him my CONDOLENCES my vision has been changed after all the information that I have read afterwards. Specificly the book of PAUL BURRELL has convinced me that SHE had already accepted MY PROPOSAL." Hierna (14:45) hebben wij een bezoek gebracht aan een apotheek waar uitsluitend natuurlijke kruiden werden verkocht. Na het afscheidswoord van SAÏD heb ik hem onder dankzegging voor de goede leiding onderstaande fotomontage van OKTOBER 1995 cadeau gedaan

en hem van DE WAARHEID in kennis gesteld. Om 16:00 Marokkaanse tijd, 17:00 Centraal Europese Tijd zijn wij weer met de ALCANTARA DOS naar Algeciras teruggekeerd. Ik vervolg dit verhaal dus weer in de Centraal Europese Tijd (CET). Op de boot heb ik de Britten ook onderstaande fotomontage van JUNI 2003 verstrekt.

Na terugkeer in Algeciras rond 18:50 met de bus terug naar huis. PEGGY is in FUENGIROLA uitgestapt. CARLOS heeft zich nadien verder ontfermd over de gasten. Na een "GRACIAS PARA TODO" van zijn zijde ben ik nog even naar BRASSERIE LA TABERNA gegaan. Ik heb daar het tafelgesprek van restaurant HAMMADI voortgezet met een echtpaar uit ABERDEEN in SCHOTLAND. Onder meer over het DIANA MONUMENT in HYDE PARK. Daarbij heb ik hen verteld dat dat mijns insziens vervangen kan worden door het beeld van DIANA dat MOHAMED AL FAYED van haar heeft laten maken en het beeld van zijn zoon dient te worden omgesmolten teneinde de gevoelens van onze islamitische vrienden te respecteren en eerbiedigen. Het standbeeld dient dan automatisch ook mijn handtekening te bevatten - of verwijzing naar MIJN BOEK - teneinde DE WERKELIJKHEID geen geweld aan te doen. Mijn Schotse gesprekspartner vond dat een uitstekend idee. Ik heb hem en zijn echtgenote ook onderstaande fotomontage van JUNI 1996 verstrekt.

Hiervoor waren zij bijzonder dankbaar. Men speelde er regelmatig het lied I'M SORRY, SO SORRY. Op dit moment zou ik nog niet weten aan wie ik excuses ben verschuldigd. Ik verneem graag nader. Ik verwacht wel excuses van mijn collega HARRY STARREN omdat ik nog steeds geen GEAGENDEERDE UITNODIGING heb ontvangen. Van mijn brieven aan hem heb ik thans ook een INDEX aangemaakt. Het betreft de volgende brieven: KOK AU VIN - CREATIVITEIT - HERKENNING - 'DE BAAK' IN SPANJE - OPERATION PURPLE - UITNODIGING - ONTWIKKEL UW BEDRIJF - APPELTJE VOOR DE DORST - AFSPRAAK - AHEAD ONLY - CERVANTES MANAGEMENT CENTRE - BAAK-KRING/CERVANTESKRING (1) - BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) - PLUS ULTRA - I HAVE A DREAM - SPAANS STAATSBEZOEK - CERVANTES CRUISE - PUINRUIMEN EN HERSTARTEN - VERDER BOUWEN - CONNECTING NETWORKS - CERVANTESKRING De statistiek. Zondag 587, maandag 625 en gisteren 622 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 2746 verwijzende pagina's op 99. SPAANSE PARELS. Mijn betalingsopdracht ter attentie van het HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS als vermeld in TIEN JAAR NIEUWE ECONOMIE en EVERYTHING I DO, I DO IT FOR YOU heb ik vorige week retourontvangen, omdat hij was ingevuld en getekend met PAARSE INKT. Ik heb het bedrag vandaag rechtstreeks vanaf mijn Spaanse bankrekening bij de BANCO POPULAR op de ABN-AMRO-rekening van het HAAGS JURISTEN COLLEGE in 's-GRAVENHAGE laten overmaken en dit om 12:00 CET telefonisch aan hun kantoor in LIMASSOL medegedeeld. 17:20 Ik mis al enige tijd mijn ZWEMBROEK. Ik vraag mij af of dat iets te maken heeft met een BIKINI. 21:30 Ik volg thans de voetbalwedstrijd NEDERLAND - ENGELAND. Het is een vriendschappelijke wedstrijd. Maar vanzelfsprekend gaat het om de EER. In groten getale zijn de Engelsen naar de AMSTERDAM ARENA getogen. Pas in de 23ste minuut heb ik de televisie aangezet. Een Engelse vrouwelijke police officer, die ik nog meen te herkennen - of soortgelijk - van onze aankomst in TWICKENHAM op 1 AUGUSTUS 1996. Nadien hoorde ik de Britten het lied JOHN SAVED THE QUEEN aanheffen. Voor mijn voornaam hadden zij echter een ander woord gekozen. Klaarblijkelijk zijn nog niet alle Britten van THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH op de hoogte. Ook bij het begin van de tweede helft werd dit lied gezongen en de ridders uit WARWICK waren buitengewoon actief in beeld.

In de 56ste minuut werden zij weer in beeld gebracht. Het doet mij vanzelfsprekend deugd dat zij van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de eer van MY LADY te verdedigen in Amsterdam. Dat geldt ook voor de inzet van KLAAS-JAN HUNTELAAR in de zestigste minuut. 22:00

1 - 1

Dat noemen WIJ een WIN-WIN STRATEGIE.

THANK YOU VERY MUCH BOYS

16 NOVEMBER 2006 NEDERLAND - ENGELAND