Datum: Zondag 8 mei 2005 Betreft: CERVANTES FONDS Kenmerk: 20050508JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. Brief KINGDOM OF HEAVEN op het moment dat de voorheen illegale president van de Verenigde Staten voet op Limburgse bodem heeft gezet (19.30) ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Jos Brink presenteert op dit moment een actie ten behoeve van het Liliane Fonds. 'Dweilen met de kraan open' zoals Jos dat zo treffend uitdrukt. Ik ben van mening dat er vanaf heden ook actie genomen dient te worden voor het CERVANTES FONDS. Met als eerste doelstelling kindertehuizen te onderhouden in Latijns-Amerika, zoals ik de heer Ouwehand van de Stichting Wereldouders heb toegezegd. Ik geef ook mijn reactie op de Top 20 van 82 zoekopdrachten 1. zwarte bruidsjurken brengen mij in gedachten terug naar de tijd dat ik in Utrecht woonde. Elke ochtend liep ik vanaf het fitnesscentrum Scheepstra aan de Oudegracht langs een etalage met bruidsjurken. Ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat het management van die winkel een communicatiestrategie had met deze jurken. De zwarte bruidsjurken staan vermeld in mijn brief FUNCTIEWISSELING van 22 oktober 1997 aan Jan Peter Nauta. 2. althorp Mijn laatste rustplaats. Zoals Bacharach am Rhein van Gaspar. 3. de zee van binnen ramon sampedro Bij de zee van binnen denk ik op de eerste plaats aan onze voormalige Zuiderzee. Het huidige IJsselmeer. Tijdens het eerste bezoek van de heer Alberto Sampere, zijn toenmalige echtgenote en zijn dochter Christina (zus van Juan Manuel) aan Nederland heb ik met hen een tocht gemaakt naar dat IJsselmeer. De eerste stop was in de later afgebrande permanente expositie 'Nieuw Land' in Lelystad. Vervolgens over de dijk dwars door het IJsselmeer naar Enkhuizen. Vandaaruit naar Edam en Volendam. In Monnikendam gegeten bij de chinees. Het eten werd daar zo laat opgediend dat we bijna te laat op de Vrije Universiteit aankwamen in de Boelelaan, waar de heer Sampere een presentatie gaf over zijn instituut. Van de weeromstuit is tijdens die presentatie ook nog de doos met voorgesorteerde dia's op de grond gevallen. Een avond om nooit te vergeten. De volgende dag heeft hij ook nog een presentatie verzorgd in ZEIST. In de school aan de Dijnselburgerlaan. Niet ver van Huis ter Heide. Daarvan heb ik ook nog een video-opname op VCC. Het lukt mij echter nog niet om die oude recorder op mijn DVD-recorder aan te sluiten. Ramón Sampedro zal ongetwijfeld familie zijn van Julio Sampedro. De in H&H AAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND vermelde Olga van de bar naast Gabriela Mistral in Segovia vertelde mij Julio Sampedro goed te kennen. Olga: "Aquí se oye solo un nombre: ¡John, John, John!" 4. diana princess of wales komt ook helder ter sprake in H&H AAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND. 5. fiape la tuna Tijdens het congres van de fiape in Toledo heb ik geen tuna aangetroffen. Wel tijdens ons bezoek aan Segovia tijdens de Día del Corpus Christi in juni 1982. Juan Manuel Sampere spreekt hierbij het commentaar op mijn film.

6. jaime alfonsin Ik heb deze secretaris van de Spaanse Kroonprins op 18 september 1996 mijn brief TENDER LA PUENTE DESTINADO AL SECRETARIO DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS doen toekomen.

7. sarah mccorquodale ontving van mij de brieven European Cervantes Foundation, Letters en Change of Address. 8. spaanstalige werk De verantwoordelijkheid hiervoor berust thans bij de heren Antonio Rodríguez del Pino en RAFAEL DEL MORAL. 9. (munten gelder serooskerke) Hierbij denk ik aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland, de heer Wim van Gelder, die mij op 19 maart 1996 bijgevoegde brief namens de Roosevelt Stichting heeft doen toekomen.

10. abn amro moskou adres Op dit moment van schrijven (12.04) heeft President Bush de begraafplaats van Margraten verlaten nadat hij met Jan-Peter heeft ontbeten. Ik heb zijn gebaar - met referte aan 22 april 1997 in Londen - tijdens het spelen van onze volksliederen - in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin en de Minister-President - ten zeerste op prijs gesteld.

Dat betreft ook zijn verwijzing naar voormalig President Franklin D. Roosevelt. Hij heeft veel bijgeleerd sinds zijn eerste aantreden in januari 2001. Hij vliegt momenteel door naar Moskou en zal daar ongetwijfeld met een collega van André Veltman te maken krijgen. 11. adel belgië Hier denk ik nog veel voorouders aan te treffen. Van hieruit zullen er ongetwijfeld ook lijnen naar het Huis van Oranje te trekken zijn. Naar mijn stellige overtuiging komt ons Koningshuis uit het Huis van der Heyden voort. 12. apeldoorn loo beatrix huwelijk geschenk Beatrix is op 10 maart 1966 in Amsterdam getrouwd. Het is mij niet bekend wat zij in Apeldoorn als geschenk heeft ontvangen. Ik heb mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales in ieder geval op 28 september 2002 op Paleis Het Loo achtergelaten ter attentie van de heer Paul Rem, teneinde te worden verkocht in de gift-shop van het paleis. 13. badlaken kinderen vlinder verwijst naar De Paarse Vlinder en het Blauwe Licht. Bij het badlaken denk ik aan het badlaken op het strand van Benalmádena, toen ik daar op 17 en 19 maart 1998 een dagje met Mieke Vermeulen thans Blankenstein heb vertoefd in de tijd dat je mijn reisverslag De kikker en de molen van La Mancha van 30 maart 1998 hebt ontvangen.

14. ben van orsouw Notaris. 15. betreft faktuur In dit verband denk ik op de eerste plaats aan de faktuur die ik van de Baak had ontvangen in verband met mijn deelname aan de 'cursus' Management maakt meer kapot dan je lief is Als beschreven in mijn brief Operation Purple d.d. 20 november 1999 aan Harry Starren. Dit heeft uiteraard ook betrekking op mijn factuur van 23 juni 1995 ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. 16. BUCKINGHAM PALACE de geschiedenis Hierover heb ik nog een videoband die ik aldaar op 8 augustus 1996 heb gekocht.

Van die dag heb ik nog een paar foto's naar Diana gestuurd. Het was op dezelfde dag dat Kroonprins Willem-Alexander de brief heeft laten schrijven door de heer Leeuwenburg.

Vanzelfsprekend maak ik thans ook deel uit van de geschiedenis van BUCKINGHAM PALACE. 17. candle in the wind ELTON JOHN diana betreft de kaars die ik op 1 augustus 1996 heb opgestoken in Canterbury Cathedral. 18. cervantes saavedra y el erasmismo Mijn afstudeerproject. 19. cervantesonline.com dient volledig te worden gecommercialiseerd. 20. convocatie Hierbij denk ik op de eerste plaats aan mijn faxbericht aan Hare Majesteit de Koningin op 31 juli 1996. De statistiek van vandaag. 5929 hits. 2925 bezoeken, gemiddeld 849. Jaartotaal 99.044 bezoeken. Vandaag speciale aandacht voor 36. Baak-kring/Cervanteskring 48. Verdrag van Nice Met als bijzondere opmerking: "Hoewel het voorlopig [tel]verbod geen beslissing over de hoofdzaak betekent, suggereert het wel dat de eiser [Bush] een aanzienlijke kans op succes heeft". Zijn regering zal door mij echter niet worden erkend voordat er een goed - aan onze holding gekoppeld - Amerikaans Cervantes Plan op tafel ligt. Ik verwacht dus dat het vandaag zijn beslag heeft gekregen. 52. Lorca en Murcia met de mededeling dat RAFAEL DEL MORAL verbonden is aan het Instituto Francés in Madrid. 53. Vossenjacht 87. REPORT FROM THE SEVENTH HEAVEN Dit is een open brief aan Prins William. 96. Día de la Concepción met het HART VAN DE ORGANISATIE.

97. Corporate Identity Van gijzelingsacties - zoals door de heer Breuker volgens zijn telefonische mededeling van dinsdagavond 3 mei beoogd - ben ik in dit verband niet erg gecharmeerd. Ik vraag mij bovendien af of dat wettelijk is toegestaan. Hetgeen ik hem ook heb medegedeeld. Ik mag aannemen dat de AIVD van de desbetreffende telefoongesprekken heeft kennisgenomen. Ik heb Interpol reeds in 1994 toestemming verleend om mijn telefoongesprekken op te nemen. Toen ik een dag in de week bij de CRI werkzaam was als hispanist. Gerrit Zalm is niet enthousiast over de Europese Grondwet. Ik ben benieuwd of hij de rekening al heeft betaald. Ik heb begrepen dat Willem-Alexander thans tot brigade-generaal bij de Nederlandse Landmacht is benoemd. Dat is een goede zaak in dit verband. Dienaangaande kom ik nog even terug op jouw horoscoop van gisteren. Dit is het werkterrein van Tjitse Breuker als antropoloog. Er zijn indertijd nogal wat misverstanden ontstaan ten gevolge van onzorgvuldige communicatie. Zo heb ik in een brief van de Groningse Gemeentelijke Sociale Dienst inzake de cursusbeëindiging gelezen "De argumenten van de projectleider waren overtuigend". Dit heeft de suggestie gewekt dat Tjeb Maris zich als voormalig projectleider zich nog met die zaak zou hebben beziggehouden. Met 'projectleider' kan evengoed José Ravenstein zijn aangeduid. Het ware dan wel handiger geweest om de vrouwelijke vorm 'projectleidster' te hanteren. In alle gesprekken die ik met de heer Breuker heb gevoerd heb ik ook nooit enig aanknopingspunt kunnen vinden die voor onze Nieuw Elan-organisatie van belang zouden kunnen zijn. Antropologie staat zeer veraf van het ondernemersschap. Desalniettemin hoop ik voor de heer Breuker dat hij vanaf woensdag een goede boterham kan gaan verdienen met de achtergrond die hij heeft. Wellicht is het hieronder vermelde emailbericht uit Burkina Faso een aanknopingspunt.

Nieuw in de Top 20 van 97 zoekopdrachten
12. and frances spencer
Dit betreft uiteraard de moeder van Diana en mijn vraag wat zij met al mijn aangetekende brieven heeft gedaan. Ik hoop dat haar kinderen Charles, Sarah en Jane die verantwoordelijkheid nu naar zich hebben toegetrokken en die problematiek ook tot een goed einde brengen, zodat ik binnenkort in Althorp aan het werk kan. Wij krijgen er weer een collega bij in Madrid. Spaanse prinses Letizia zwanger Dat zal dan in de tijd van ons congres gebeuren.
Inzake de mij op 31 maart toegekende prijs van 850.000 euro is mij nog niet bekend of dit bedrag inmiddels aan de Stichting Cervantes Benelux is toegekend. Wellicht kan de heer Breuker nu in Afrika worden ingezet als antropoloog.

9 MEI 2005 25 MILJOEN DOLLAR TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA