DINSDAG 24 JULI 2012

Vandaag verscheen in het dagblad "LA NUEVA ESPAÑA" een verslag van de openingsbijeenkomst van ons congres van de hand van Susana F.SERRÁN. Ik geef hieronder mijn Nederlandse vertaling weer van dat artikel.

"HET KASTILIAANS, MULTICULTUREEL PASPOORT
Meer dan 160 docenten begroeten de stad tijdens het 47ste Internationale Congres van de Asociación Europea de Profesores de Español

Uit Japan, Polen, Argentinië of Taiwan. Meer dan 160 docenten in de Kastliaanse taal afkomstig uit twintig verschillende lande kwamen gisteren bijeen in Gijón om een nieuw congres van de Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE) bij te wonen. In de loop van de week delen de deelnemers ervaringen uit, nemen deel aan workshops en lezingen en worden ondergedompeld in de Asturiaanse cultuur; een "zeer open cultuur richting andere grenzen" ten gevolge van de brede emigratiestroom naar Amerika in de negentiende en twintigste eeuw, zoals de organisatoren van de bijeenkomst dat gisteren benadrukten. Het betreft de 47ste editie van het seminar dat tot vrijdag voortduurt. "We dienen ons bewust te zijn van de rijkdom van het Kastiliaans, niet alleen in Spanje maar in andere culturen, zoals Hispanoamerika en de Filippijnen". Pilar Celma, voorzitter van de Vereniging, verklaarde op deze wijze tijdens de presentatie van de gebeurtenis het waarom van de spreuk van dit jaar, "Het Spaans, multicultureel voertuig". Zij onderstreepte ook dat de aan de organisatie en het congres verbonden doelstellingen het bijeenbrengen is van docenten die lesgeven op verschillende niveaus, docenten met elkaar te verbinden vanuit alle delen van de wereld en het creëren van professionele en menselijke banden tussen de deelnemers. Tussen de deelnemers bevonden zich ook voormalige docenten. Zoals Gerardo Hernández, een Chileen van 70 jaar die al meer dan 33 jaar in Zweden woont. "Ik was één van de oprichtende leden van de AEPE (DONDERDAG 26 JULI 2012: Correctie door Gerardo Hernández Roa aan mij medegedeeld: Lid vanaf 1981) en tegenwoordig wijd ik mij aan het geven van Spaanse les aan gepensioneerden" vertelt Hernández. Samen met zijn Argentijnse vriend Rubén Comadina (46 jaar) die Spaans doceert aan de Universiteit van Groningen in Nederland. "Het mooie van het Spaans is dat het een zeer uitgebreide woordenschat heeft en een ongelooflijke klankkleur", verzekert Comadina. De presentatie van het congres vond plaats in de Escuela de Hostalería. Het is de eerste keer dat het event in Gijón wordt gehouden: elk jaar wordt het in een andere plaats in Spanje georganiseerd teneinde te bewerkstelligen dat de docenten verschillende Spaanse steden leren kennen. Naast de voorzitter van de AEPE waren aanwezig wethouder (ofwel loco-burgemeester) Fernando Couto, de vertegenwoordigster van het Instituto Cervantes, Consuelo Triviño, en middels een videoboodschap heette de directeur van het (Spaanse) Instituto Cervantes, de Asturiaan VICTOR GARCÍA DE LA CONCHA de deelnemers welkom."

Op dezelfde pagina lezen wij een bericht inzake de presentatie van LOURDES ORTIZ. Mijn vertaling: "LOURDES ORTIZ: "Ik neem mijn petje af voor de schrijfster van Harry Potter" S.F.S. "Ik heb Harry Potter niet gelezen, maar ik neem mijn petje af voor J.K. Rowling: Zij heeft het voor elkaar gekregen dat duizenden kinderen zich vastbijten in de literatuur". De schrijfster LOURDES ORTIZ (Madrid, 1947) die gisteren het congres van de leraren openbrak met een verhandeling waarin zij een overzicht gaf van haar werk dat sterk gecentreerd is in de historische schrijverskunst, gaf een pluim aan elke schrijver of schrijfster die, zoals de Britse Rowling, erin slaagt om met zijn of haar verhalen "in de val te lokken". Ortiz, schrijfster van titels als "Urraca" of "Antes de la batalla", heeft een literair universum dat wordt gekarakteriseerd door het verleden niet alleen te gebruiken als een achtergrondgordijn, maar als podium om de sleutels van het heden te begrijpen. De schrijfster heeft zich altijd verbonden getoond met de Geschiedenis (zij werd in 1962 lid van de klandestiene communistische partij) en in veel van haar werken lijken er zaken te zijn die onderzoekers niet konden of wilden bekend maken. "Het belang van de historische roman is precies te zijn; een enorm onderzoekproces te realiseren voordat het schrijven kan beginnen". Ortiz benadrukte dat de herschikking van gegevens vóór het schrijven van haar roman "De Vrijheid" heeft gediend om in de concubine van Nero, de romeinse keizer, een daadwerkelijke persoonlijkheid neer te zetten waaruit het trama van de roman is geboren. Tegenover de multiculturele bijeenkomst van de docenten die zich in de zaal bevonden onderstreepte de schrijfster dat zowel Tolstoi alsd Hermann Broch even geïnteresseerd waren als andere eigentijdse schrijvers, zoals Pérez Reverte. Ten aanzien van het Kastiliaans benadrukte Ortiz dat in een lingüistisch zo rijk land als Spanje "het noodzakelijk is te vechten tegen imperialistische houdingen".

Op dezelfde pagina lees ik in het Spaans: "Het is het optimale moment om door te groeien als eerste taal", merkt Pilar Celma op. Susana F.S. Meer dan 450 miljoen mensen spreken Spaans in de wereld, volgens een bericht dat door het Instituto Cervantes in 2011 is uitgebracht: "Het Spaans, een levende taal". De resultaten van deze analyse geven aan dat het de vierde wereldtaal is inzake het aantal gebruikers en de tweede taal inzake internationale communicatie. De toekomst, ondanks de onzekerheid, schijnt zich te ontwikkelen in de richting van een toename van de Spaanssprekende wereld die alleen kan worden overschaduwd door het Chinese Keizerrijk. "Wij bevinden ons in een optimaal moment waarin het Spaans zich ontwikkelt als eerste taal, maar ook als tweede taal" benadrukt Pilar Celma, voorzitter van de AEPE tijdens de openingsbijeenkomst van het 47ste conres van docenten Spaans. Ten aanzien van deze situatie beweerde Celma dat "wij zeer trots mogen zijn op deze uitbreiding", maar "dat wij die landen niet mogen vergeten waar ten gevolge van de economische crisis de uitgaven ten behoeve van het Spaans worden weggestreept." Celma legde hierbij een link naar veel geletterden in gebieden als Afrika en Azië. Met name geeft zij aan dat vanaf de organisatoie van dit congres zij proberen een aula op te richten voor het leren van het Spaans in Oezbekistan.

Vandaag heb ik mij beperkt tot het bijwonen van de lezing EL ESPAÑOL EN ASTURIAS Y EL ASTURIANO door RAFAEL DEL MORAL.

Het werd een indrukwekkende presentatie waarin RAFAEL binnen een afgemeten tijdslimiet van een uur de ontwikkeling van de Spaanse taal uiteenzette vanaf de PUNISCHE OORLOGEN tussen CARTHAGERS en ROMEINEN tot aan de dag van vandaag.

Daarna heb ik nog een presentatie bijgewoond van een medewerkster van de Universiteit van VALLADOLID.

RAFAEL DEL MORAL is vermeld in 18 MEI 2001 HUWELIJK CONSTANTIJN EN LAURENTIEN, 9 MEI 2002 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DRS LEONTINE FREEVE DE VRIJER, LORCA 23 DE JULIO 2002 MUSEO DE BORDADOS Y HARTMUT STOESSLEIN, 24 JULI 2002 LORCA EN MURCIA, 22 JULI 2003 EL AVIÓN DEL REY, 7 JULI 2004 HEALING AND RECONCILIATION, 29 JULI 2004 HET GAAT GOED MET HET SPAANS, 31 JULI 2004 LA GRANJA EN AFSCHEIDSDINER MET COCHINILLO, 12 DE AGOSTO DE 2004 TRADUCCIÓN LETTERS TO DIANA, CARTA DIRIGIDA A RAFAEL DEL MORAL, 17 AUGUSTUS 2004 HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 17 AUGUSTUS 2004 HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN TER ATTENTIE VAN TJITSE BREUKER, 6 NOVEMBER 2004 BACK TO ALTHORP (1), 13 NOVEMBER 2004 ACHT JAAR NIEUWE ECONOMIE, 7 MAART 2005 CERVANTES GROUP OF COMPANIES, 22 MAART 2005 LUNCHGESPREKKEN EN AVONDWANDELING DOOR TOLEDO, 4 APRIL 2005 HART VAN DE ORGANISATIE, 8 MEI 2005 CERVANTES FONDS, 26 JULI 2005 JOHN EL INGLÉS, 28 JULI 2005 EEN BELANGRIJKE DAG IN VALLADOLID, TORDESILLAS EN PEÑAFIEL, 29 JULI 2005 HERNIEUWD BEZOEK AAN DE CASA DE CERVANTES IN VALLADOLID, 8 DE AGOSTO DE 2005 PRESENTACIONES Y TRADUCCIÓN PARA RAFAEL DEL MORAL, 15 AUGUSTUS 2005 MARBELLA, 11 OKTOBER 2005 TERUG UIT NEDERLAND, 13 OKTOBER 2005 VIRGEN DE LA VICTORIA, 7 NOVEMBER 2005 MENSAJE DEL SÉPTIMO CIELO, 14 DECEMBER 2005 KERSTKAARTEN, 27 JANUARI 2006 ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL, BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL VAN 29 JANUARI 2006 INZAKE DE STUDIEDAG VAN DE VERENIGING VAN DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND OP 18 MAART 2006 IN HILVERSUM, 30 JANUARI 2006 AWARD NOTIFICATIONS (1), 30 JANUARI 2006 RAFAEL DEL MORAL, 16 FEBRUARI 2006 BOLETÍN NÚMERO UNO TER ATTENTIE VAN DRS L. FREEVE-DE VRIJER, 25 MAART 2006 TRANSPARANTIE, 28 MAART 2006 LA CAMISA NEGRA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 19 DE MAYO DE 2006 NOTICIA DEL 28 DE MARZO DE 2006 PARA LA JUNTA GOBERNATIVA DE LA AEPE, 22 MEI 2006 DE GLAZEN BOL, 25 JULI 2006 DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN MALAGA, 10 OKTOBER 2006 ALLE BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL TOT 10 OKTOBER 2006, 14 DECEMBER 2006 HET SCHAAP MET DE VIJF POTEN, 25 APRIL 2007 BIJ HET OVERLIJDEN VAN BORIS JELTSIN, 6 SEPTEMBER 2007 SALARISBESPREKINGEN, 3 DECEMBER 2007 EL TOBOSO, ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN PAÍSES BAJOS EN HERMAN WIJFFELS, 3 JANUARI 2008 DE STUKJES VAN DE PUZZEL VALLEN OP HUN PLAATS, 16 FEBRUARI 2008 BIJEENKOMSTEN VOOR HISPANISTEN IN UTRECHT EN MADRID, 21 AUGUSTUS 2008 THE FLYING DUTCHMAN, 7 DECEMBER 2008 ZEG MIJ WAT IK MOET DOEN, LIESBETH, 24 MAART 2009 DILEMMA'S TE LIJF TER ATTENTIE VAN DRS J.G. BLOEM, 29 JULI 2009 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN ESTEPONA, 11 AUGUSTUS 2009 AFSPRAAK MET WIM LINDNER TER ATTENTIE VAN JAN BLOEM IN BILTHOVEN, 16 OKTOBER 2009 NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 2, 27 OKTOBER 2009 DE EERSTE PRESIDENT VAN DE EUROPESE UNIE, 25 NOVEMBER 2009 KPN, 26 NOVEMBER 2009 RAFAEL DEL MORAL, 27 MEI 2010 PENSIOENREGELING EN JAN PETER BALKENENDE, MAANDAG 26 JULI 2010 PLECHTIGE OPENING VAN HET AEPE-CONGRES IN LA CORUÑA, WOENSDAG 28 JULI 2010 EXCURSIE NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA, DONDERDAG 29 JULI 2010 WORKSHOPS EN PRESENTATIE VAN UITGEVERIJEN, MAANDAG 18 OKTOBER 2010 ZENDING GESORTEERD IN SORTEERCENTRUM, 29 OKTOBER 2010 EEN NIEUWE BRON VAN INKOMSTEN NOODZAKELIJK, ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010 DE KLOOF, DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 INVOICE NO. AF-0101.2011.48175 BETAALD, ZATERDAG 5 FEBRUARI 2011 DE TOPICS VAN 2010, WOENSDAG 2 MAART 2011 VOOR TRANSAVIA.COM EN CERVANTESONLINE KUNT U HET BESTE BIJ CERVANTES ZIJN, DONDERDAG 17 MAART 2011 MYRNA, 1 MEI 2011 ARNHEM ORANJESTAD, DINSDAG 3 MEI 2011 OP WEG NAAR EEN VREEDZAME SAMENLEVING, DONDERDAG 30 JUNI 2011 EEN FLESJE ARGENTIJNSE WIJN UIT SAN JUAN, DONDERDAG 28 JULI 2011 WORKSHOPS, PRESENTATIES VAN UITGEVERIJEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING EN MUZIKAAL ONTHAAL, VRIJDAG 29 JULI 2011 WORKSHOPS, SLUITING, EXCURSIE EN AFSCHEIDSDINER, DINSDAG 2 AUGUSTUS 2011 OPNIEUW JAMES HEWITT, DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2011 TROUW EN TROUWEN, 6 AGOSTO 2011 VÍDEOS DE CUENCA, BELMONTE, MOTA DEL CUERVO Y EL TOBOSO, ZATERDAG 15 OKTOBER 2011 MONTESINOS en MAANDAG 18 JUNI 2012 CONVERGENTIE EN TRANSPARANTIE.

WOENSDAG 25 JULI 2012 DÍA DE SANTIAGO - EXCURSIE DOOR HET PRINSDOM ASTURIË