9 december 2000. Betreft: DIA DE LA CONCEPCIÓN Kenmerk: JH/HdK20001209. Torremolinos, vrijdag 8 december 2000. Estimado Amigo, Na mijn brief over Ludwig van Beethoven op de post te hebben gedaan en mijn lege batterijen in de daartoe bestemde 'contenador' te hebben gedeponeerd, ben ik nog even naar La Carihuela gelopen. Als een soort aandenken heb ik op het pleintje daar aan de 'Paseo Marítimo' een paar foto's geschoten van de wapens van de hoofdsteden van de acht provincies van Andalusië.

Dat werd al snel opgemerkt door twee heren en een dame, die daar rustig op een bankje zaten uit te rusten. Eén van de heren droeg op zijn groene 'blazer' het wapen van BUCKINGHAM PALACE en het onderschrift Elizabeth Regina. Daarop liet ik hem het telefoonnummer van Her Royal Majesty zien. Hij had naar zijn zeggen het jasje echter niet van zichzelf en kwam niet uit het Verenigd Koninkrijk, maar uit de Verenigde Staten. "So, you are on holiday here? Or must I say Vacation?" ving de conversatie aan. "Vacation", zei zijn buurman met een Californisch accent. "So. Well, well. So. You are from California? I knew someone from California. He had a house in Málibu. I was Princess Diana's partner and we could use him for our company. He was a producer of films in Hollywood. Therefore We could use him". Verder heb ik de heren de hele situatie helder uiteengezet. Kort en goed. Ik heb met de heren de hele situatie doorgesproken tot hun verkiezingsproblematiek toe, alsmede de ongevraagde inmenging van de heer Castro te Havana. Het was hen bekend dat ik daarover al had geschreven, afgaande op hun 'affirmative reaction', toen ik dat vertelde. Ook vroegen zij mij naar de meest geschikte staatsvorm voor de toekomst. "Monarchy, without any doubt". Vóórdat ik in april 1997 naar Londen ben vertrokken lag die staatsvorm aardig onder vuur. Nadien zijn we weer aardig uit het dal gekropen. Vandaag is het de dag dat de Monarchie alles zal overwinnen. Alles. Isabel is niet verschenen. Het is vandaag weer feest in Spanje. Día de la Concepción. Dat is vrij aardig van toepassing. Ik stop er dus maar even mee. Ze kan maandag mijn appartement ook nog schoonmaken, vóór mijn vertrek. De Amerikanen heb ik verder naar de Jivin' Jaks verwezen. Voor het geval The Magistrate of London nog over onvoldoene materiaal beschikt, kan hij ook nog terecht bij Papelería Arenas.

Ze hebben daar - uit eigen initiatief - alles op video opgenomen met deze camera:

Daar heb ik geen bezwaar tegen aangetekend.

Zaterdag 9 december 2000

Diana logeerde in HOTEL BYBLOS in Mijas Costa als ze hier op bezoek was.

That's been told to me yesterday when I went back for a walk around the block. Daar woont onze voorzitter Teun van der Steege eveneens.

Onderweg naar het lichtblauwe bankje waar ik de heren uit Californië had gesproken werd ik al vriendelijk toegezwaaid door een jongedame. Ik kan mij niet herinneren dat ik ze ooit eerder had gezien of gesproken. Zij intrigeerde mij dus wel. De wandeling was derhalve van korte duur. In de krantenkiosk schuin tegenover De Hollandse Winkel zag ik een artikel in de Daily Mail met het opschrift Why is Fergie so badly treated by the Royal Family? Mijn reactie was klaarblijkelijk niet onopgemerkt gebleven. Vandaar dat ik 'decided to go right away to my appartment.' Daarbij passeerde ik toevalligerwijs ook nog het terrasje met die betreffende jongedame. She offered me a drink, although I had to pay the bill myself. She was sitting at a table with a boy from Edinburgh. In dit soort situaties ben ik immer geneigd om direct mijn visitekaartje af te geven. Dat heb ik nog van Liesbeth geleerd, zoals "John, het wordt geen fusie met de SBO. Ik heb het er gisteren nog over gehad met Bert." Vandaar dat ik gisteravond de beide jongelui direct heb laten weten wat ik het afgelopen nieuwjaar in Schotland ben wezen doen. De inschrijvingspapieren zijn - naar verluidt - namelijk nog niet in Nijmegen gearriveerd voor de volgende bijeenkomst. De voornaam van de jongedame was Erica and she is Dutch. But she does not speak one word of our language. Ik moest direct denken aan die fietstocht naar Ermelo op 20 augustus 1996 eindigend bij de videocamera van Paleis Het Loo te Apeldoorn.

Deze foto heb ik trouwens nog gemaakt voor Leny Aben. De desbetreffende fietstocht heeft iemand uit West Horseley in Surrey klaarblijkelijk nog geïnspireerd tot de volgende limmerick in de tijd dat ik regelmatig in het Verenigd Koninkrijk vertoefde.

So Dodi and Di are together
They looked as bright as the weather
They were snapped by
The Sun
As he patted her Bom
Now their faces
Are purple as Heather.

Vandaar dat zich al direct een gezellige conversatie ontspon rondom de naam van de Nederlandse dame die geen woord Nederlands verstond. Ze komt namelijk uit Canada. Ik heb haar daarbij uitgelegd dat haar voornaam dezelfde is als mijn achternaam. Vervolgens begon zij alle openingen van het terras af te sluiten met paarse afsluitstukken. "You trapped me" heb ik haar daarbij laten weten. "I have been trapped before. It was on a campingsite in Laleham on Thames. By Spaniards at the time". Vandaar dat ik vriendelijk werd uitgenodigd om bij hen plaats te nemen aan de bar van Restaurante El Troubadour C/ Decano Higueras del Castillo 69, Edificio Sotomar, La Carihuela, Torremolinos, naast het restaurantje van Erick uit Eck en Wiel (Leuk voor Frits). Daar ontspon zich een gesprek. Te beginnen met de Spaanse eigenaresse die klaarblijkelijk met iemand uit Finland is getrouwd. Vandaar dat de 18 Finse naamvallen de start vormden van het gesprek. Dat heb ik nog geleerd van Richard Lewis. Richard is docent Engels geweest aan het Hof van de Keizer van Japan. Hij heeft in 1981 mijn bedrijf voor de helft overgenomen, waarmee ik ben begonnen in de Nachtgaalstraat 28 in Wijchen. De laatste keer dat ik hem heb ontmoet was in februari 1986 in Parijs. Samen met Peter en Gerda alsmede mijn voormalige echtgenote. Daar heb ik toen nog een bochtje van 180 graden gemaakt. Midden op de Champs Elysées, before Dodi's appartment. Daar was mevrouw OTTENHOFF niet zozeer van gecharmeerd. Vandaar dat het gesprek gisteravond verder ging over de andere vrouwen in mijn leven, zoals Ana Botella.

"¿Conoce Usted a Ana Botella?" vroeg ik daarop de Spaanse dame, vermoedelijke echtgenote van de Finse eigenaar. "¡Sí. Es la Señora del Presidente del Gobierno!". "Somos muy amigos" liet ik haar daarop weten en daarbij te doen gebuikelijk de duim van de rechterhand omhoog stekende, zoals aan de heer Van Vollenhoven bekend van Prinsjesdag 1996. Daarna moest ik even 'to the loo'. En heb het gesprek voortgezet met barkeeper Lee, die uit Calgary in Alberta afkomstig is, evenals George, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bij mijn grootouders was ingekwartierd op de Groenestraat. It's a small world. Ik heb Lee nog uitgelegd welk probleem ik heb gehad met de roundabout tussen Melrose en Jedburgh, kort nadat ik was teruggekeerd van de Royal Mile between Edinburgh Castle and Hollyrood Palace. Dit mede ten faveure van mijn Schotse gesprekspartner die uit Ierland afkomstig was. Kun je het nog volgen? Zijn voornaam kon ik niet uitspreken. Zijn achternaam is Flynn. Daarom heb ik hem uitgelegd welke familie Koningen van Ierland zijn geweest volgens Jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaar. De eveneens aan de overkant van de bar plaatsgenomen gesprekspartner heette Newton. "Have you ever heard of the name?" "Yes of course. From Science". "Yes Isaac invented the lamp. He gave us The Light". "Yes. That's al We need" Wel Licht with Christmas". Hij concludeerde dientengevolge dat hij met "a very famous person" van gedachten had gewisseld. Daar heeft hij uiteraard wel gelijk in. Maar het kost mij toch nog wel af en toe 'some headaches'. Vandaar dat ik - na te hebben vastgesteld dat Lee eveneens in Bellavista woont - van alle aanwezigen afscheid heb genomen en mij vervolgens naar de Jivin' Jaks heb begeven.

Ik werd al direct door David benaderd met de vraag wie er nu President van de Verenigde Staten wordt. "Gore. I don't want Bush in the White House because of what happened in Dallas on 22 November 1963." "He is responsible for that State." David agreed completely. Voorts raakte ik in gesprek met een echtpaar uit België. "De Charleroi". "Oh, la, la. De Charles le Roi. Je suis de la ville de Charles l'Empéreur'". Deze conversatie werd vervolgens in vloeiend Frans voortgezet. Wederom met veel genoegen waargenomen door Double Donna die er deze keer geen genoeg van kon krijgen naar het mij toeschijnt. Vandaar dat ik ook nog werd aangesproken door een landgenoot van haar. "From Manchester. Manchester United. Do you know them?" "Yes I know them. I let them win the Euro Cup against Bayern Munich last year. In the last two minutes. Communication goes very fast these days. Jim from the London Pub in Fuengirola can tell you everyting about it." Liesbeth ook trouwens, maar ik heb van haar nog niets gehoord. Het gesprek met de 'Mancunion' - een sympathieke knaap - ging vervolgens verder: "And where are You from, John?" "From Nijmegen originally. EN NIE SIE. Do you know en nie sie?" "Yes I know them!". En daarna hebben we nog een tijdje gesproken over mijn 'Legal Heir' waarvoor ik vorig jaar op 28 december nog naar Balmoral ben geweest. Nadat ik hem vervolgens heb laten weten dat de 'Imperative' niet voorkomt in mijn vocabulaire nodigde hij mij uit om een lied te zingen. Het ging alsvolgt:

I've just seen a face
I can't forget the time or place
where we've just met
She's just the girl for me
And I long all the world to see
We've met
....
DI, DI DI
DI DI DI.

Wel Licht zinvol om die 'Imperative' nog in te voeren. En nu het verdere nieuws van vandaag. Ze hebben het bericht dus doorgekregen, naar het mij toeschijnt. Overwinning Gore bij hof De stem van één persoon kan dus doorslaggevend worden. De heren uit Californië lieten mij gisteren overigens ook nog weten dat er bij hen een VANDERHEYDEN REGION bestaat, 'a rural countryside with vineyards'. Ik heb inmiddels al een uitnodiging ontvangen om daar naartoe te komen. Ik hoop echter dat voordien alle zaken zijn geregeld m.b.t. de business. Liesbeth heeft mij in 1992 al gezegd: "Volgend jaar hebben we alletwee een bloeiend bedrijf". Inmiddels zijn we zeven jaar verder. Ik hoop dat ik die jaren heb mogen beschouwen als beleidsvoorbereidend. In dit verband doet het mij deugd vandaag wederom een leuke familiefoto te zien. Oranjes weer samen In dit verband werd ik op 17 september 1997 op de Baak getroffen door dit schilderij.

Ik vroeg mij daarbij af wat die bruine rand betekende. Ik herken hierin nu de huiskleur van mijn voormalige Frans-Spaans Instituut. Daarbinnen de zandkleur van de enveloppe van ons huidige Instituto Cervantes Benelux met een Oranje steunkleur. En dan dat Hart. Het doet mij nog denken aan mijn brief uit Parijs die ik Liesbeth in februari 1992 heb gestuurd in het kader van VALENTIJN, na een bezoek aan de Sacré Coeur. Hierdoor realiseer ik mij plotseling dat Erica mij gisteren de vraag stelde "What kind of Beer do you like". Zij had ongeveer zeven verschillende soorten in de aanbieding. "I am not allowed to drink Beer", was daarop mijn antwoord. Nochtans was ik van mening dat ik het haar niet mocht onthouden bij mijn keuzeproces te worden betrokken. Zij heeft de keus voor mij zelf gemaakt. Het werd Alhambra uit Granada. Voor het eerst gaat mijn belangstelling nu ook uit naar Scandinavië in verband met het bezoek van die paarse dame uit Zweden. Twee weken terug. Öresund sleutelt aan beter imago Daar moeten wij dus ook een keer naartoe. Ida Willadsen komt daar eveneens vandaan.Vandaag heeft onze goede vriend Professor Bob Smalhout een rubriek gekregen op het net. Hij komt uit Bosch en Duin. Zijn wij soms crimineel? Daar komt nog bij dat de heer Zalm de rekening niet heeft betaald. In Bosch en Duin kan men mijn vordering op de staat wel motiveren. Denk ik. Voor kennisgeving aangenomen, hetgeen niet wegneemt dat de rekening dient te worden betaald aan de Stichting Cervantes Benelux. Door diezelfde overheid. Compromis nog ver weg op EU-top Ik ben wel benieuwd naar hun educatieve plannen. Die dienen we immers allemaal in elkaar te schuiven. Ik heb de Stichting Cervantes Benelux niet voor niets opgericht. Evenmin het initiatief genomen tot de oprichting van de European Cervantes Foundation. Als zodanig bekend bij de Monarchist League in Londen (aangehecht). Hun brief van 15 november 1997 luidt dienaangaande:

15 November 1997. Johannes van der Heyden, European Cervantes Foundation, Neude 30 C, 3512 AG Utrecht, Kingdom of the Netherlands. Dear Mr.van der Heyden, Thank you for your fax. I regret that I do not have an address for the Diana Princess of Wales Memorial Fund. All I can suggest is that you write c/o BUCKINGHAM PALACE, London SWIA IAA. Alternatively, the British Embassy in The Hague might have the Fund's address. I am sorry I cannot be more helpful. Yours sincerely, Donald Foreman Secretary-General.

Verder nieuws uit Nice bij St. Tropez. Akkoord over toekomst Europese defensie. Veel subdoelen zijn dus alweer geraliseerd. Nu nog ons bedrijf. Met name de reisorganisatie dienen we snel van de grond te krijgen, nu iedereen van zijn zwarte geld afwil vóór de invoering van de euro. Reisbranche verwacht topjaar Nochtans verwacht ik weer een sterke toeloop naar Zuid-Spanje. Ik lees daarbij dan graag voor uit eigen werk, maar ben uiteraard ook bereid om naar een ander te luisteren. Ik denk hierbij op de eerste plaats aan Donald Foreman. Zijn faxnummer ben ik kwijt. En ik weet niet hoe die man uit Manchester heet. Maar ze kan uiteraard altijd met het in het begin van deze brief vermelde telefoonnummer bellen. Ik denk wel dat Elizabeth daar inmiddels goed bekend is. En ze is - naar verluidt - bijna zo goed in het Engels als Miss Bom uit Ellecom. Liefde is... ...haar overtuigen Daarom mag ze deze brieven ook lezen. Ik vind het echter niet nodig dat ze overal die advocaat bij haalt. Alleen als het ONS geld oplevert. Anders niet. Dan weet ik altijd nog wel een leuk hotel hier aan de kust. Bienvenidos a la Web del Club de Leones Mijas Mijas es un bonito pueblo de la provincia de Málaga, en la Costa del Sol en España. Enclavado en la Sierra de su nombre, domina completamente la bahía de Málaga, y posee una belleza natural que hace el que el visitante se sienta feliz durante su estancia aquí. El Club de Leones, fundado el 5 de Enero de 1979, pertenece al Distrito 116-B, España y cuenta en la actualidad con 42 socios, de diversas nacionalidades , ya que por su ambiente turístico, cuenta en su población con residentes de muchos países, ya establecidos de forma definitiva en Mijas. Aparte el Club Decano, Mijas cuenta en su término municipal, con dos Clubes de Leones más, el de Mijas Costa Calahonda y el de La Cala de Mijas.La aportación del Club Leones Mijas, a la Comunidad en estos años de existencia, ha sido muy importante, con obras de ayuda tanto a personas necesitadas como a la propia ciudad en mejoría de instalaciones comunitarias. A nivel internacional, tanto en obras humanitarias, aportaciones a campañas internacionales, asistencia a eventos leonísticos, forums, convenciones,jornadas leonísticas, el Club de Leones Mijas tiene un extraordinario curriculum de participación.
http://www.wcostasol.es/asociaciones/lions
Ik denk dat ik mij toch maar bij deze club aansluit. Dat is niet zover van HUIS.

11 DECEMBER 2000 SU MAJESTAD EL REY