Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT J.P. Nauta UTRECHT Datum: 22 oktober 1997

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Betreft: FUNCTIEWISSELING Kenmerk: ICNBLEW/JPN971022 Beste Jan Peter, Ik heb je gemist afgelopen zondag. Het was een leuke interessante wandeling. Het was voor mij een zeer gedenkwaardige dag. Exact zeven jaar na de themadag in NOORDWIJK onder de naam Neuzen in de wind. Helaas heeft de ontwikkeling haar einde moeten vinden met het lied Candle in the Wind van ELTON JOHN. Mijn appartement op de Neude is inmiddels omgedoopt tot Dianatempel. Vanaf 1 augustus vorig jaar ben ik namelijk op zoek gegaan naar mijn Godin van de Jacht. Ik heb stambomen gevonden waaruit blijkt dat zij rechtstreeks afstamde van Willem van Oranje. Onze 'Vader des Vaderlands'. De vraag is echter wie de echte Vader des Vaderlands was. Leermeester van de familie van Nassau was immers Gaspar van der Heyden. Hij werd in 1530 in Mechelen geboren uit het hoogadellijke geslacht Van der Heyden van Henegouwen (Heydenergouwen). Hij was leermeester aan het hof van de Keurvorst van de Palts in Heidelberg en ging uiteraard tijdens zijn reizen naar de Lage Landen regelmatig op de Dillenburg op bezoek. Hij is de geestelijke vader van de Staat der Nederlanden en vond bij Willem militaire steun. Gaspar is bekend door zijn hagepreken, waarmee hij de Spanjaarden het land uit heeft gejaagd. Lange tijd was hij predikheer in Middelburg. In 1584 is hij overleden in Bacharach am Rhein. Vijf jaar na de Unie van Utrecht dus. In 1580 is zijn kerk dus staatsgodsdienst geworden hier in Utrecht. Ik vind het daarom ook niet verwonderlijk dat zijn wapen prijkt boven de ingang van de Sint Janskerk: een schaap met de vlag van Engeland. Hij heeft immers ook nog een tijd in het Engelse Norwich gewoond. Vermoedelijk aan het Britse Hof te Sandringham. Dat moet ik nog uitzoeken. De ridder op de gevel van het hoekhuis op de Drift is naar mijn stellige overtuiging een kruisridder. In het kader van mijn familieonderzoek heb ik een boek gevonden op het centraal bureau voor de genealogie in Den Haag met de titel Sur les très anciennes et nobles maisons Van der Heyden dite de la Bruyère. Hieruit blijkt dat veel van mijn voorouders in de middeleeuwen op kruistocht gingen naar het Heilige Land en naar Spanje om daar in de Reconquista de moren te verdrijven. Hieruit is het geslacht 'Cervantes' klaarblijkelijk voortgekomen. De ridders Van der Heyden maakten deel uit van de Johannieter Orde. Van de in de adelsboeken vermelde familie Van der Heyden van Doornenburg zijn enkele leden lid van de Maltezer Ridderorde. Dit is uiteraard van geslacht op geslacht overgedragen vanuit de tijd van de kruistochten. Aangezien in Engeland meer waarde aan de adel wordt gehecht ben ik uiteraard niet onbekend aan het Britse Hof. Sinds kerstmis vorig jaar sta ik daar te boek als Prince of Europe. Vandaar dat ik mij vanaf 28 december vorig jaar volledig heb gecommitteerd met de Princess of Wales. Zij ging daar graag in mee. Ook vanwege Haar belangstelling voor Cervantes. Vanaf half april was Zij formeel mijn partner in het op 28 september jongstleden te starten familiebedrijf Van der Heyden/Spencer, ofwel Instituto Cervantes Holding Limited. Half juli is zij echter geschaakt, hetgeen heeft geleid tot het fatale ongeluk in Parijs op 31 augustus jongstleden. Posthuum blijft Zij echter Head of My Organization. 'The Business is zondag van start gegaan na de rondleiding. Vandaag valt er helaas wederom een gerespecteerd staatsburger te betreuren ten gevolge van een auto-ongeval: Maarten van Traa. Er staan hier zwarte bruidsjurken in de etalage en dat kan ik heel goed begrijpen. Nochtans gaat het ontwikkelingsproces door. Beste Jan Peter Nauta. Nauta is ook een voornaam geslacht. Ik heb goede ervaringen met het advocatenkantoor Nauta Dutilh in Amsterdam. Men heeft mij daar geattendeerd op mijn rechten als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Ook heeft dat kantoor de statuten gepasseerd van de Stichting Cervantes Benelux. Hiervan ben ik formeel secretaris. Sinds kort sta ik eveneens te boek als Vice President van Instituto Cervantes Holding Limited. Ik vind deze functies echter onverenigbaar en neem mij voor mij uit het stichtingsbestuur terug te trekken. De stichting bied ik dan aan aan een tripartite vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en overheid met als voornaamste doelstelling positieve samenwerkingsmodellen te creëren tussen partijen welke in mijn beleidsplan zijn vermeld. Uiteraard op basis van mijn doelstellingen. Op de eerste plaats met de Spaanse overheid. Ik denk dat het goed is dat jij daarin plaats neemt vanuit werknemerskringen. Je vertegenwoordigt immers, samen met de VSOS, de belangen van de toekomstige werknemers met een Spaanstalige achtergrond. Regeren is vooruitzien, zoals blijkt uit bijgaande fotokopie uit de brochure van de Government Game Competitie 1997.

De Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd schreef Gaspar van der Heydens vriend Marnix van Sint Aldegonde. Dat geldt ook voor mij jegens Koning Juan Carlos. Hij heeft een jarenlange voorbeeldfunctie voor mij vervuld. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Holding Limited, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Vice President. Bijlage: "Government Game Competitie Regeren is Vooruitzien" P.S. Voor de goede orde meld ik je dat ik een kopie van deze brief heb verstrekt aan Prof. Dr J.G. Knol, Moreelsepark 37, 3511 EP UTRECHT. Professor Knol staat - met mij - aan de basis van het erkend particulier mondeling onderwijs.

14 NOVEMBER 1997 MERKENRECHT TER ATTENTIE VAN DRS J.P. NAUTA

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN