Drs H.G. Starrren. Directeur Management Centre VNO-NCW. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 20 november 1999. Betreft: OPERATION PURPLE

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: JH/HS991120. Nijmegen, zaterdag 20 november 1999. Beste Harry, Aansluitend aan mijn brief 'DE BAAK' IN SPANJEd.d. 23 september 1999 met onder meer mijn mededeling "Mijn eerstkomende verblijf in Spanje heb ik vastgesteld op 14 oktober tot en met 15 november" laat ik je weten dat ik gisteren voor het eerst sinds 6 oktober jongstleden mijn postbus 689 op de Neude te Utrecht heb kunnen ledigen en daarin van de Baak de volgende bescheiden heb aangetroffen:

1. Brief ref. acf d.d. 06-10-1999 (bijlage) met Algemene Voorwaarden
2. Factuur 993403 d.d. 11-10-99 groot Hfl. 2.291,25
3. Factuur F 23343 d.d. 11-10-99 groot Hfl. 80,00
4. Factuur F23493 d.d. 14-10-99 groot Hfl. 249,75
5. Brief ref. acf d.d. 10-11-1999, onderwerp: Management maakt meer kapot dan je lief is: Bijeenkomst III: 17 november 1999.

Mijn reactie:

1. Volledig correct. Dank voor de Algemene Voorwaarden. Duidelijk deze keer. Ik heb er met belangstelling kennis van genomen. Er is nogal het een en ander aan veranderd sinds ik hieraan heb gesleuteld met Mr. G. van Amstel. Chapeau.
2. Deze factuur - alsmede mijn inschrijving op de cursus 'Management maakt meer kapot dan je lief is' - is op maandag 15 november jongstleden in aanwezigheid van de heren Alex van 't Hooft en Ruud van der Zalm nietig verklaard door jouw nieuwe collega Metselaars. Ik hoop dat ik zijn naam goed heb geschreven. Hij was mij nog niet bekend. Nochtans herhaal ik hiermede mijn goede wensen voor succes. Zijn voorstel om niet meer aan deze 'cursus' deel te nemen heb ik in dank aanvaard. Ik heb immers hogere prioriteiten, zoals de organisatie van het Congres 'El Mundo de Mañana' van 9-11-2000 t/m 12-11-2000 in het Palacio de Congresos
in Torremolinos en het Teatro Cervantes in Málaga. Voor een bijdrage aan dit congres nodig ik je hiermede van harte uit. Mijn bijdragen aan de eerste twee bijeenkomsten van de 'cursus' zal ik niet in rekening brengen.
3 en 4. Het totaalbedrag ad. Hfl. 329,75 zal ik aanstaande woensdag met mijn Spaanse creditcard betalen. Ik heb in Nederland geen andere betalingsmogelijkheid.
5. Ik stoei eens met het fragment "Lijkt op, klinkt als... de atoombom die je wel hebt maar niet gooit. Tijdens de koude oorlog een geliefde methode om de tegenstander in het gareel te houden.." Ik had hem wel, die atoombom. Bijna had ik hem laten vallen boven Bogotá in mei 1993. Te elfder ure heb ik gekozen voor een andere strategie. Dit heeft geresulteerd in hetgeen de Telegraaf gisteren meldde:
"De Economische Controle Dienst (ECD) in Den Haag heeft aan de Colombiaanse drugskartels in het kader van de wereldwijde opsporingsactie Operation Purple een slag uitgedeeld door 45 ton aan grondstoffen voor cocaïne tegen te houden. Het gaat om het chemische product kaliumpermanganaat, waarmee de Colombiaanse cokegangsters de gigantische hoeveelheid van 450.000 kilo cocaïne hadden kunnen aanmaken. Omgezet tegen een prijs van 40.000 gulden per kilo cocaïne zou zo'n enorme hoeveelheid in ons land een straatwaarde van 18 miljard gulden hebben vertegenwoordigd". In het kader van de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden maakt CERVANTES HOLDING aanspraak op 10% van dit bedrag, zijnde Hfl. 1.800 mio (12 februari 2011: ofwel 1,8 miljard Nederlandse guldens).
Jullie factureringssyteem en 'Algemene Voorwaarden' komen dus goed van pas. Hartelijke groet en graag tot woensdag, John L. Van der Heyden. Bijlage: Kopieën brieven Ref. acf 06-10-1999 en Ref. acf d.d. 10-11-1999. P.S. Ik heb gedurende twee dagen getracht met mijn Spaanse creditcard een rekening van Hfl. 3.707,- te voldoen bij de Primafoonwinkel voor de aanschaf van een iMac. Dat is mij niet gelukt. Vandaar deze brief handgeschreven, deze keer. Dinsdag heb ik vernomen dat jullie die computers de deur uitdoen. Ik neem ze graag van jullie over tegen gereduceerd tarief. Zoals mijn gewaardeerde collega Halbertsma dat in 1990 heeft gedaan voor een bureaulamp en een stoel. Haar bijdrage is ten goede gekomen aan het Wereld Natuur Fonds. Het doet mij deugd dat wij Ruud Lubbers daarmee in het zadel hebben kunnen helpen.

25 MEI 2000 UITNODIGING AAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN