VRIJDAG 19 JUNI 2009

WAARDE COLLEGAE

Gisteravond heb ik op het terras van THE FLOW gedineerd met een vriend van KO KOOIJMAN uit LEIDEN. Wij hadden een goed onderhoud over onze gemeenschappelijke ervaringen in die regio waar nog steeds MIJN HART ligt.

Ik heb hem laten weten hoe wij met behulp van HET KAPITAAL VAN DE TOEKOMST de CRISIS TE LIJF kunnen gaan en mijn contact met CONSTANT VAN GESTEL terzake. Vanuit die invalshoek kijk ik vandaag ook naar de statistiek. 490 bezoeken. In de Top 10 van 2286 eerste pagina's geen nieuwe binnenkomers. Nieuw in de Top 20 van 210 zoekopdrachten op 3. organizacion diversificada 8. fietspad dus niet brommen 11. marijn westerbeke 16. construccion juridica 18. echtheid verklaring en 20. jaap leeuwenburg. Laat ik beginnen bij die juridische constructie als vermeld onder 3. organizacion diversificada en 16. construccion juridica

CONSTRUCCIÓN JURÍDICA La actividad económica del Instituto Cervantes NBL EW será determinada por el cambio del Instituto Cervantes Limited England and Wales en Instituto Cervantes Holding Ltd. El holding y sus unidades comerciales actuarán independientemente de la Fundación Europea Cervantes procediéndo de la fundación Stichting Cervantes Benelux. Como consecuencia del fallecimiento de la Princesa de Gales el 31 de agosto de 1997 el desarrollo de la Fundación Europea Cervantes ha sufrido un grave retraso. Sin embargo el fundador de la fundación Stichting Cervantes Benelux la ha postumamente nombrado Primera Presidenta de la Fundación Europea Cervantes en ocasión de Navidad de 1997 como descrito en su libro Letters to Diana, Princess of Wales..

In het Nederlands: JURIDISCHE CONSTRUCTIE De economische activiteit van het Instituto Cervantes NBLEW zal worden bepaald door de omzetting van Instituto Cervantes Limited England and Wales in Instituto Cervantes Holding Ltd. De holding en haar werkmaatschappijen zullen onafhankelijk opereren van de vanuit de Stichting Cervantes Benelux voortkomende European Cervantes Foundation. Ten gevolge van het overlijden van de Prinses van Wales op 31 augustus 1997 heeft de ontwikkeling van de European Cervantes Foundation vertraging opgelopen. Nochtans heeft de oprichter van de Stichting Cervantes Benelux Haar met kerstmis 1997 posthuum tot First President of the European Foundation benoemd conform zijn toezeggingen zoals beschreven in het boek Letters to Diana, Princess of Wales.

2.3.5 ORGANIZACIÓN DIVERSIFICADA
Instituto Cervantes NBL
EW será una organización diversificada. Trabaja central y decentralmente. Cursos, enseñamientos, entrenamientos y actividades de consultación serán ser ejecutados por las instituciones licenciadas desde sus propios domicilios. Estas instituciones llevan una propia responsabilidad dentro de esta marca. El Instituto Cervantes de España puede participar en la expansión de la red de Cervantes en Nederland, Bélgica y Luxemburgo tan pronto como arreglos jurídicos inarrugables hayan sido producido. Las unidades comerciales del holding forman una propia división. Divisiones serán formadas a base de tres especies de diversidad de mercado:

- productos y servicios
- clientes
- regiones

Las actividades coordinantes y apoyantes estarán centralizados por el holding. A plazo se aspira a dejar constar la oficina pricipal de tres partes: una pequeña cumbre estratégica donde reside el mando mayor, una tecno-estructura pequeña que se ocupará con diseño y modo de obrar del sistema de control de rendimiento y un grupo algo más grande de apoyo de estaff para la concesión de servicios parecidos a todas la divisiones. Cervantes tiene como objetivo estratégico desarrollarse a una organización profesional e inovativa.

In het Nederlands: GEDIVERSIFIËERDE ORGANISATIE Instituto Cervantes NBLEW wordt een gediversifieerde organisatie. Zij werkt centraal en decentraal. Cursussen, opleidingen, trainingen en advieswerkzaamheden worden door de werkmaatschappijen vanuit hun eigen lokaties uitgevoerd. Deze instellingen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het Spaanse Instituto Cervantes kan bij de uitbreiding van het Cervantes-netwerk in Nederland, België en Luxemburg worden betrokken zodra er juridisch waterdichte afspraken zijn gemaakt. De werkmaatschappijen van de holding vormen een eigen divisie. Divisies worden gevormd op basis van drie soorten marktdiversiteit:

- produkten en diensten
- klanten
- regio's

De coördinerende en ondersteunende werkzaamheden worden gecentraliseerd door de holding. Er wordt naar gestreefd het hoofdkantoor uit drie delen te laten bestaan: een kleine strategische top waar de hoogste leiding zetelt, een kleine technostructuur die zich bezighoudt met ontwerp en werkwijze van het prestatiebeheersingssysteem en een iets grotere stafondersteuningsgroep, voor het verlenen van gelijksoortige diensten aan alle divisies. Instituto Cervantes NBLEW heeft als strategische doelstelling door te groeien naar een professionele, innovatieve organisatie.

8. fietspad dus niet brommen is vermeld in DE LAATSTE BRIEF VOOR EEN NIEUW PERSPECTIEF, BROMBEEK, FIETSPAD, DUS NIET BROMMEN, OP WEG NAAR GRANADA en DEADLINE 28 MAART 2008.11. marijn westerbeke was mijn goeroe in Dordrecht in de periode 1992/1993. Hij heeft toen mijn toekomst voorspeld op een cassattebandje en is vermeld in ONTVANGST OP 10 MAART 1993 TER ATTENTIE VAN DE HEER MARIJN WESTERBEKE TE DORDRECHT, DIANA'S ANGELS, DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT, DEADLINE, WATERMANAGEMENT, WEDEROPSTANDING, EVIDENCE, VANUIT HISTORISCH PERSPECTIEF, WIR HERREN VON HEYDEN, ALEX, IK BEN ER... ALS JE ME NODIG HEBT, NUCLEOUS OF AN ORGANIZATION, REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG, BAR GALATEA EN ALBA DE TORMES, DE OPEN DEUR, DIANA, VERHAAL VAN EEN PRINSES (DEEL 3), GELUKKIG - HAPPY - FELIZ 2006, BIJ JOUW VIJFTIGSTE VERJAARDAG, GROETEN UIT DE KEIZER KARELSTAD, EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE, AMBASSADORSHIP, DE ONTBREKENDE FOTO en KONINKLIJKE WEGEN.18. de echtheidverklaring omtrent de juistheid van mijn geschriften zal vemoedelijk worden afgegeven door 20. jaap leeuwenburg. Hij is vermeld in UW SCHRIJVEN 96/wa/mjv TER ATTENTIE VAN ZKH DE PRINS VAN ORANJE, UW REACTIE VAN 8 AUGUSTUS OP MIJN BRIEF VAN 31 JULI JL. AAN DE PRINS VAN ORANJE, LETTER FROM THE PRINCE OF ORANGE, PRIMAVERA, VEILIGHEIDSMAATREGELEN, VERBINDINGEN (2), NIEUW KONINKLIJK ALTERNATIEF, SPAANSE LES, GLAASJE WATER, 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE, WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR, KLM OP HET VERKEERDE SPOOR, BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, UW KENMERK 02/wa/mjv TER ATTENTIE VAN DE PARTICULIER SECRETARIS VAN DE PRINS VAN ORANJE, WERKGROEP JUBILEUM, NEDERLAND/ARGENTINIË, KIEZEN VAN EEN UITGEVER EN SPONSORING, VERHUIZING STICHTING CERVANTES BENELUX NAAR WASSENAAR, CERVANTES FONDS, TERUG IN TORREMOLINOS, BEVRIJDINGSDAG 2008, DE BRIEVEN VAN DE VIJF BIJ MIJN CERVANTESPLAN BETROKKEN VORSTENHUIZEN, 140.000 EURO EN VIJFTIG RODE ROZEN, FC CERVANTES VITESSE OP WEG NAAR EUROPEES VOETBAL. Voorts in de volgende BERICHTEN UIT DE KEIZER KARELSTAD: WILLEM-ALEXANDER 39 JAAR, VIER JAAR NA DE EERSTE RECHTSZITTING VAN PAUL BURRELL, POSITIVE THINKING, PRINSES MARGARITA EN JAAP LEEUWENBURG, MEGAMAN, BANKENFUSIES, JOS FLORISSEN, RETOUR NIJMEGEN-UTRECHT, HEIN VAN HOECKEL, THE BLACK BOX, DE GROTE DAG, VOORBEREIDING OP MIJN TERUGKEER NAAR ALTHORP, ACHT EN TACHTIG, ONDERZOEK NAAR DE ONTVOERING VAN DIANA NADERT VOLTOOIING, ELDORADO, MORGEN JAARVERGADERING WOLTERS KLUWER, BURGEMEESTER HARDLEERS, NIJMEEGSE POLITIE WEER ACTIEF, JOOST VAN DER DOES DE WILLEBOIS, DE WEG NAAR GERECHTIGHEID, VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF, VEERTIEN ORANJE EN VEERTIEN RODE ROZEN, THE DIANA INQUEST PART 2, DE CERVANTESKRING, IMRAN KHAN GEARRESTEERD, KPN SLUIT U AAN, FACTUUR 273632 BETAALD, BIG BROTHER, LEO VAN WIJK EN JOHN WRIGHT, DR HEYDANUS, SCHOKKEND BERICHT, DR. NIJSTEN EN MIJN VENTURES INTO THE UNITED KINGDOM. En BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: KONINGIN BEATRIX 65, TIEN JAAR NA DATO, BIJ HET OVERLIJDEN VAN BORIS JELTSIN, BESTANDSOPSCHONING, TIEN JAAR NA MIJN ROYAL MISSION IN STRATFORD-UPON-AVON, KONINGINNENDAG AAN DE COSTA DEL SOL, AGENDAPUNTEN VOOR HET MAANDAGOCHTENDOVERLEG VAN 3 SEPTEMBER 2007, PAUL BURRELL, I AM VUELING, GRAN HOTEL CERVANTES, KOFFIEUURTJE, TWEE ORDNERS EN EEN PLAKSTIFT, ENGLAND ELIMINATED, DE OPMARS VAN FELIPE EN LETIZIA, AFSCHRIFT EN TOP 30 VAN 72 LANDEN, HERSTEL VAN VERBINDINGEN, JOOP DRECHSEL, RITMO A CABALLO en LIEFDE TUSSEN DE COMPUTERS. De ORTOPANTOMOGRAFÍAS - röntgenfoto's van mijn gebit - die ik op 16 JULI 2009 heb meegekregen van de CLÍNICA RADIOLÓGICA FUENGIROLA kunnen daarbij een belangrijk bewijsmiddel vormen. Bovendien denk ik dat dit onderwerp vandaag ook wordt beproken tijdens de opening van de HERMITAGE in AMSTERDAM in aanwezigheid van president MEDVEDEV van RUSLAND en HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

20 JUNI 2009 SURREY