WereldOuders T.a.v. de heer Hans Ouwehand HILVERSUM Países Bajos Datum: 8 mei 2002 Betreft: EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION Kenmerk: JH/WO20020508

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, woensdag 8 mei 2002 Geachte Heer Ouwehand, Aansluitend aan mijn brief van 12 december 2001 zult u zich ongetwijfeld ons laatste gesprek nog kunnen herinneren. Ik citeer hiertoe mijn dagboek van dinsdag 29 januari 2002. Inmiddels heb ik hierop een reactie ontvangen. De berichtgeving terzake treft u op aangehechte brief kenmerk THE RED LION d.d. 4 mei 2002. Die aanvullende informatie ontving ik van mw. mr. N.M. Lusink van Elsevier bedrijfsinformatie d.d. 5 maart 2002. Ik doe u dit bijgaand toekomen. Zodra alle vorderingen inzake de Stichting Cervantes Benelux zijn verrekend trek ik mij als bestuurder uit de stichting terug. Mijn functie terzake is dus thans beschikbaar. Bij voorkeur voor onze huidige Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden. Via mijn emailadres in Spanje ben ik op dit moment niet meer bereikbaar. Waarschijnlijk is de server 'verstopt' geraakt. Af en toe komt er een berichtje door. Vandaag bijvoorbeeld van **** met de boodschap 'Honey'. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden TORREMOLINOS MÁLAGA - SPANJE

24 MAART 2004 UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 2004 TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS OUWEHAND VAN DE STICHTING ONZE KLEINE WEESKINDEREN/WERELDOUDERS TE HILVERSUM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN