Stichting Cervantes Benelux NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Accountantskantoor R.M. Tijssen. Ter attentie van: De heer B. Hubbers. Inzake: Stichting Cervantes Benelux Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 8 december 1992. Aantal pagina's: 1. VERTROUWELIJK Betreft: Uw offerte d.d. 15 oktober 1992. Geachte heer Hubbers, Uw offerte d.d. 15 oktober 1992 met betrekking tot de doorlopende behartiging van de administratie- en fiscale belangen van de Stichting Cervantes Benelux is in de bestuursvergadering van 2 december jongstleden aan de orde geweest. De stichting verkeert momenteel in de opstartfase en beschikt nog niet over financiële middelen. Een kredietaanvraag bij de ABN-AMRO-bank is thans in behandeling. Men heeft echter behoefte aan een beginbalansje. Het bestuur heeft zich uitgesproken uw offerte te accepteren zodra dit leidt tot toekenning van het bedrijfskrediet en zodra er zicht is op inkomsten van debiteuren. Aan het creëren van debiteuren wordt door het bestuur gewerkt. Wij verzoeken u in deze fase om uw medewerking om om niet een beginbalans voor de stichting te produceren. Mogen wij hieromtrent op uw medewerking rekenen? Uw reactie vernemen wij graag op korte termijn. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX. Namens het bestuur, J.L. van der Heijden. Secretaris.

31 DECEMBER 1992 BALANSGEGEVENS 1992 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTSKANTOOR R.M. TIJSSEN TE NIJMEGEN