Mevrouw J. Olivier. 't Laborint ARNHEM. Datum: 15 december 1998. Betreft: 'De Blauwe Hoed'. Kenmerk: JH/JO981215. Geachte mevrouw Olivier, Hartelijk dank voor de toezending van uw agenda van deze maand en de uitnodiging van de Open Dag op 16 januari aanstaande. Het herinnert mij weer aan ons gesprek op 22 april jongstleden tijdens De Kroon op het Werk. Ik heb u toen mijn blauwe hoed met parels laten zien uit Wales. Deze heb ik inmiddels overgedragen aan een collega. Ik weet niet of ik op 16 januari in de gelegenheid ben om uw bijeenkomst te bezoeken. Ik vertoef aanstaande vrijdag wel bij u in de buurt. Ik heb om 10.30 uur een afspraak in de omgeving van Deventer. Nadien vertoef ik in Nijmegen om het een en ander te regelen voor een op handen zijnde verhuizing. Ik neem mij voor dan even bij u op bezoek te komen voor het maken van eventuele afspraken op het professionele vlak. Rond het middaguur ben ik dan bij u. Ingeval het u niet schikt, voelt u zich dan maar niet bezwaard. Dan rijd ik gewoon door naar mijn moeder in Nijmegen. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

VERWENDAG

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN