FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: Zaterdag 15 april 2006 Betreft: 1992 Kenmerk: 20060415JHLH Dear Elizabeth, Mijn brief PRETTIGE PAASDAGEN heb ik gistermiddag om 15.40 ter verzending in de brievenbus naast het station Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. In de sauna van Oz kreeg ik sleutel 92 hetgeen mij uiteraard in gedachten terug bracht naar het memorable jaar 1992. Reden om de gebeurtenissen in dat jaar eens op een rijtje te zetten. Te beginnen met de nieuwjaarskaart van Nieuw Elan. Mijn eerste brief aan jou van 5 januari ging over WickerWork. 2 februari Afspraak op maandag 24 februari. Ik had toen reeds met Mr. Gijsbrecht van Amstel afgesproken om het handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux Merkenbureau te deponeren. Voor dat advies heeft hij mij toen als vriendendienst slechts 50 gulden in rekening gebracht, hetgeen ik hogelijk heb gewaardeerd. 3 februari Operatie Spider. Mijn plannen gingen toen al in de richting van een gespecialiseerd instituut Spaans en Management. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Aankondiging reis naar Parijs van 12 tot 14 februari. 5 februari brief over Bestuursvergadering Wickerwork. 12 februari BRIEF UIT PARIJS. De originele tekst is in jouw bezit. Ik beschik niet meer over een kopie. Tijdens EXPOLANGUES in Parijs was er ook een stand aanwezig van het Spaanse Instituto Cervantes. De Spaanse standhoudster heeft mij toen verzekerd dat er in de Benelux geen vestiging bestond van dit bedrijf. Mijn besluit tot deponering van het handelsmerk was op dat moment al genomen. Niets stond mij dus in de weg om op deze voet door te gaan. Op zondag 12 maart 2006 heb ik de informatie CONTROL OF THE COMPANY voor onderzoeksdoeleinden aan deze webpagina toegevoegd. Mijn voornemen tot de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux heb ik 20 februari 1992 in een brief kenbaar gemaakt aan de heer Nicolás Sanchez Albornoz van mijn Spaanse naamgenoot. Op 27 februari schreef ik jou een brief met de titel Zaken op een rij met als belangrijkste mededeling Ik sta op het punt de Stichting Cervantes Benelux op te richten en haar eerste uitvoerend orgaan Instituto Cervantes, een gespecialiseerd instituut op het gebied van Spaans en Management. De handelsnaam is inmiddels bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd. DIANA bezocht in die tijd de TAJ MAHAL in INDIA in de kleuren PAARS en ROOD. BERT HORTENSIUS was daar in de zomer van 1991 ook geweest, zoals hij had aangekondigd tijdens de afscheidsbijeenkomst van SJEF VAN ZWIETEREN in DE GLIND bij AMERSFOORT. 11 maart De knoop doorgehakt. Op 25 maart zond ik je mijn Reisschema Spanje en een dag later de aankondiging van mijn bezoek aan Alcalá de Henares aan de heer Sánchez Albornoz. Hierna had ik op 13 april ook een gesprek met de cultureel attaché op de Spaanse ambassade te 's-Gravenhage, mevrouw María Jesús Alonso. In dat gesprek ben ik voor het eerst officieel in kennis gesteld van het Spaanse voornemen om de Casa de España in Utrecht te veranderen in Instituto Cervantes. Mijn handelsmerk was toen echter al een feit. Op 21 april bezochten wij met de LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN de KEUKENHOF in Lisse. Het was de laatste dag van mijn huwelijk. De heer en mevrouw STORM VAN 's-GRAVEZANDE hebben mij nadien naar NOORDWIJK gebracht, waar ik heb gelogeerd bij MEVROUW VAN SCHIE in het PENSION BERNADETTE aan de QUARLES VAN UFFORDSTRAAT. De volgende dag - 22 april - heb ik jou het verloop van mijn keuzeproces terzake uiteengezet alsmede de wijze waarop ik dat heb gecommuniceerd. De gebeurtenissen hierna zijn grotendeels op mijn website te vinden op De laatste dag in Maarn, The selffullfilling prophecy, Valladolid Casa de Cervantes, Valladolid ¡Qué susto!, PÁRAMO, Valladolid Casa de Colón - Salamanca, Salamanca Don Quijote, Bezoekverslag Don Quijote, Salamanca Bar Cervantes, Mis 10 mandamientos de Salamanca, Alba de Tormes, Portugal y Alba de Tormes, Salamanca El Cambio, El Dulcineaísmo y el Don Juanismo, Scorpio, Colegio de España Salamanca, La Vuelta a España, 14 mei 1992 - Día de la nueva etapa, Casi nunca recibimos un participante tan inteligente como John, Portugal - Guarda en Almeida, Ávila - Madrid, Alcalá de Henares, Instituto Cervantes Alcalá de Henares Daar heb ik gesproken met de Secretario General Sr. Don Juan A. Gimeno Ullastres.

Hij was geïnteresseerd in samenwerking maar was van mening dat eerst HET PROBLEEM VAN DE NAAM moest worden opgelost. Belangenafweging Nederland-Spanje De Nederlandse ambassade behartigt de belangen van Nederland. "Cervantes Benelux" wordt een organisatie die de belangen van de Nederlandse ondernemers in Spanje gaat behartigen: rendementsverbetering bij de marktpenetratie. Het voornaamste doel t.a.v. de Nederlandse bedrijven is beperking van de begininvestering door voorkomen van veel gemaakte fouten. Voorkomen dient te worden dat het Spaanse Instituto Cervantes eerder operationeel wordt in Nederland dan Cervantes Benelux. Vervolgens Weerzien met Julio Sampedro en bezoek aan Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel, mevrouw Bouman, 20 mei, de dag van Nuevo Espíritu, CERYSE, Madrid, Embajada Real de los Paises Bajos gesprek met de heer Frans Hulsman, economisch attaché, Madrid, Madrid, En un lugar en La Mancha, TUSSENRAPPORTAGE, La Cueva de Montesinos, De fenix is herrezen. DIANA bezocht op dezelfde dag het BARRIO DE SANTA CRUZ in SEVILLA hetgeen ik heb mogen opmaken uit mijn eigen video-opnames. De andere kant van Sierra Morena, Centro de Lenguas e Intercambio Cultural, Wereldtentoonstelling 1992, Puerto de Santa María, Los Geranios, Estudio Internacional Sampere, Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Gadir Cádiz, Benalmádena Costa, Colegio Maravillas Benalmádena, Cerrado de Calderón, Francisco Pérez Navarro, Aan de andere kant van Sierra Morena, Malaca Instituto, Jan Louwers, Al-Andalus, Instituto Cervantes, DEBLA, Federico García Lorca, Málaga Plus, ¡No pasarán!, Escuela Hispana, Instituto Flomar, Escuela Mediterráneo, Nerja en Frigiliana, Escuela Hispánica, Nerja en Almuñecar, Instituto Internacional Almuñecar, Carmen García de Granada, Carmen de las Cuevas, CASTILA, Eurohispania Granada, Instituto Internacional Granalingua, Terug in het Alhambra, Granada - Alicante, Vera Emmen, Colegio de España Alicante, Diana, Her True Story, Alicante Rustdag, Moros, Cristianos y escobas, La Queimada. Na terugkeer in Nederland heb ik mij gebogen over het vraagstuk inzake de naam Instituto Cervantes. Daartoe heb ik mij gewend tot het advocatenkantoor NAUTA DUTILH in AMSTERDAM dat mij heeft laten weten dat ik DE OUDSTE RECHTEN heb. Die geef ik dus niet meer af en heb daarom gekozen voor een juridische contructie waarin de betrokken partijen op een juridisch zorgvuldige wijze kunnen worden verenigd. Zo is de STICHTING CERVANTES BENELUX geboren. Het eerste contact had ik daarover op 22 juni 1992 met de heer André Veltman van de ABN-AMRO in Amsterdam.Ter bevestiging van ons gesprek zond ik hem op 23 juni de brief Instituto Cervantes Benelux. Nadien heb ik verder contact opgenomen met mejuffrouw Christina Messer uit Zürich, die ik in Salamanca heb leren kennen. Op 3 juli 1992 schreef ik haar de brief Actividades propuestas de mi nueva organización. Mijn contactpersoon bij NAUTA DUTILH was Mr. E.J. Arkenbout. Mijn eerste brief aan hem dateert van 14 juli 1992 en is getiteld Instituto Cervantes i.o.. Op dezelfde dag schreef ik Stichting Cervantes Benelux aan André Veltman. Een dag later zond ik jou Een bedankje naar aanleiding van mijn bezoek aan ons kantoor op de Parallelboulevard een week daarvoor. Vervolgens ¡Alegría! aan Christina. Sobre EL AMOR. Op advies van de heer Arkenbout zond ik op 16 juli 1992 de brief Alcalá de Henares aan de heer Gimeno in Alcalá met de mededeling dat het gebruik van de naam Instituto Cervantes in de Benelux door de rechter kan worden verboden, maar dat ik voorstander ben van een minnelijke regeling. Hierna volgde een uitgebreide correspondentie met NAUTA DUTILH: faxbericht d.d. 30 juli 1992 inzake Instituto Cervantes i.o., Dossiernummer: 3011884 d.d. 4 augustus 1992, Dossiernummer: 3011884 d.d. 5 augustus 1992 (4 berichten) en een berichtje aan Julio Sampedro. Op 12 augustus een faxbericht aan het Malaca Instituto. De heer Frans L.E. Hulsman, economisch attaché aan de Nederlandse Ambassade in Madrid stelde ik op 14 augustus in kennis van het Instituto Cervantes Benelux als Nederlandse activiteit. Op 17 augustus gevolgd door Eerste reactie op het schrijven van 5 augustus jl. Die brief van 5 augustus heb ik niet meer in mijn dossier teruggevonden. Het was nogal een hectische en vermoeidende tijd. Via bemiddeling van de heer Olav Smits van Waesberghe in ROTTERDAM - waarvan je mij tijdens ons laatste gesprek een visitekaartje had gegeven - ben ik in contact gekomen met de heer J.W. van Aalst, voormalig directeur van Philips Argentinië. Mijn eerste brief aan hem dateert van 8 september 1992 en is getiteld 14 september 1992. Een bijna gelijkluidende brief zond ik op dezelfde dag aan André Veltman getiteld Verslag 7-9-1992. Op 14 september ontving ik berichten van jou en Saskia Wassens.

Gezien deze naar mijn mening volstrekt correcte handelwijze ben ik jou de veertien jaar nadien altijd volledig loyaal gebleven. Op 16 september 1992 zond ik je in dat verband een Beknopt schrijven waarom je had verzocht. De dag daarna zond ik het faxbericht Instituto Cervantes Benelux aan Ida Willadsen van het Malaca Instituto. Op 22 september het bericht Dossiernummer: CB/HK/3012031 rr2031brl aan mr J.R.E. Kielstra van Nauta Dutilh. Daarna ben ik vanaf 25 september een week op uitnodiging van Ida Willadsen op het Malaca Instituto te gast geweest nadat ik eerst de brieven Notulen aan de heer Van Aalst en Oprichting Stichting Cervantes Benelux aan de heer Veltman had verzonden. Op 1 oktober 1992 heb ik het Resumen de la conversación entre la dirección del Malaca Instituto (Ida Willadsen) e Instituto Cervantes Benelux als bezoekverslag samengesteld. Een dag later hebben wij HET VERDRAG VAN MÁLAGA gesloten. In dit verband heb ik jou op 5 oktober 1992 van de Toekomstplannen van Cervantes in kennis gesteld. Onder meer inzake de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux op donderdag 8 oktober 1992. DIANA heeft kort daarop besloten tot scheiding van tafel en bed. Na de oprichting zond ik Oprichting Stichting Cervantes Benelux aan de heer Van Aalst en Oprichtingsacte Stichting Cervantes Benelux aan de heer Veltman met onder meer een afschrift van de correspondentie met het Malaca Instituto. Op 29 oktober wederom een faxbericht aan Nauta Dutilh inzake Dossiernummer: 3011884 en daarna Opnieuw een bedankje aan jou. Daarna heb je tot 5 maart 1994 niets meer van mij vernomen. Op 4 november 1992 schreef ik het bericht Talencentrum Den Haag aan Bob van Aalst. Op 12 november een faxbericht aan de heer Arkenbout van Nauta Dutilh inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: EA/sw/3011378. Op 5 november had ik wederom een gesprek met mevrouw María Jesús Alonso op de Spaanse ambassade. Toevallig heeft mijn huidige buurvrouw in Torremolinos exact dezelfde naam. Ik heb van dit gesprek op 13 november verslag gedaan aan de heer Van Aalst en de heer Arkenbout van Nauta Dutilh. Op 16 november wederom een brief aan Christina Messer nadat zij haar waardering tot uitdrukking had gebracht voor de steun die ik in die tijd van jou heb ondervonden. Gevolgd door een brief aan Carmen García Moreno in Granada. Op diezelfde 17 november stuurde jij mij ook een briefje. Dat kwam nogal chaotisch over.

1 december wederom een faxbericht naar de heer Arkenbout inzake Van der Heijden/UNIE BLHP. Ik liet alles checken door mijn advocaten, zoals WIJ gewend waren. Teneinde activiteiten door de stichting op te starten hadden wij behoefte aan een ondernemerskrediet. Daarom heb ik op 2 december op verzoek mijn CURRICULUM VITAE per fax doen toekomen aan de heer P.C.S. Metman van ABN-AMRO. Dat verzoek is nadien OP ONJUISTE GRONDEN afgewezen. 3 december wederom een fax aan mevrouw Mr. W.G. Sillevis Smitt van Nauta Dutilh Inzake: Van der Heijden/UNIE BLHP. STRICT VERTROUWELIJK. Op 8 december 1992 heb ik het Accountantskantoor R.M. Tijssen - dat in die tijd in Nijmegen was gevestigd en thans in Malden - de eerste verantwoordelijkheden toegekend inzake boekhoudkundige en fiscale aangelegenheden. Gevolgd door opnieuw een fax aan de heer E.J. Arkenbout inzake Dossiernummer: EA/sw/3011378. Het hiernavolgende bericht van 15 december betreft de Merklicentieovereenkomst. Daarna komt LEEUWARDEN voor het eerst in beeld in Voorbereiding bezoek Leeuwarden d.d. 18 december 1992 aan de heer Veltman. De gespreksrapportages van de in die week gevoerde gesprekken heb ik op 23 december aan de heren Van Aalst en Veltman doen toekomen. Het laatste bericht van dat jaar betreft de balansgegevens van de stichting d.d. 31 december. Ik heb dus voortdurend aan al mijn wettelijke verplichtingen voldaan en in dat jaar dus ook de basis gelegd voor een wereldwijd concern. Hierover had ik gisteravond een gesprek met een voormalig hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Hij las het blad QUOTE. Daarom vroeg ik hem of mijn naam daar al in voorkomt, waarbij ik hem in kennis heb gesteld van de waarde van mijn handelsmerk. Ik heb hem daarbij laten weten dat alle in de TOP 500 van QUOTE vermelde miljonairs klaarblijkelijk het geld niet bij elkaar kunnen brengen om mijn handelsmerk te kopen. Wij hebben hierover een tijd doorgefilosofeerd, waarna hij mij heeft geadviseerd het eiland NIUE in de STILLE OCEAAN in zijn geheel te kopen, omdat vermoedelijk alle inkomsten van www.cervantes.nu daar naartoe gaan. Ik heb daarna ook nog met een collega van HERMAN WIJFFELS gesproken van de WERELDBANK in verband met ONZE GEPLANDE ACTIVITEITEN IN ARGENTINIË. Mede naar aanleiding van het geslaagde staatsbezoek van ONZE KONINKLIJKE FAMILIE. In overleg met een dame in een ORANJE badjas heb ik besloten op 30 april naar Apeldoorn te gaan. Dan neem ik mij voor zaterdag 29 april wederom in Noordwijk en Wassenaar op bezoek te gaan. Om een partijtje te dammen als er iemand is. Na met Saskia te hebben afgerekend ben ik met de trein van 22.55 naar Den Dukenburg teruggekeerd. Vanmiddag was het mij om 12.34 gelukt via de ADSL-verbinding contact te krijgen met de server. Nadat ik echter mijn passwords had ingetoetst van mijn statistiekprogramma is de verbinding weer verbroken. (23.45 Hij doet het weer) Daarom heb ik nu weer een Telegraaf gekocht voor het laatste nieuws. De voorpagina: SATELLIET BELOERT BURGER. Van dat communicatiemiddel heb ik al vanaf 1992 gebruik gemaakt om niet te worden afgeluisterd. En jullie eveneens, naar ik mag aannemen. Dit uiteraard als gevolg van de bijzondere dag die jij op 19 oktober 1990 had georganiseerd in Noordwijk.

Ik citeer: Het digitale oog registreert als een big brother op een afstand van 700 km van de aarde feilloos alle veranderingen rondom woningen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor andere aangelegenheden die het gevolg zijn van de activiteiten die wij na mijn vertrek bij de Baak hebben ondernomen. Guus Hiddink gaat zes miljoen euro per jaar verdienen in Rusland. Is dat vergelijkbaar met de honorering voor de verantwoordelijkheid die WIJ reeds 14 jaren dragen? Ik gun het hem VAN HARTE. Daar niet van. Het doet mij deugd dat WIJ het pad voor hem heb kunnen effenen in het Kremlin. Aangezien het bovenstaande verhaal deel gaat uitmaken van mijn lezing in Málaga krijgt HARRY STARREN ook een kopie van deze brief, alsmede een CD met mijn webdesign 20060415www.cervantes.nu WITH FOND LOVE AGAIN CC HARRY STARREN

17 APRIL 2006 ADSL WERKT