MAANDAG 15 MAART 2010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zaterdagavond heb ik de brieven REACTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en UW BRIEF D.D. 3 MAART 2010 INZAKE ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR, INSTITUTO CERVANTES LTD TER ATTENTIE VAN FREEMONT CYPRUS rond 21:30 na het zien van deel 2 van DE TROON ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Gisteren ZONDAG 14 MAART 2010 ben ik met vlucht HV 6654 van TRANSAVIA van MÁLAGA naar EINDHOVEN gevlogen. Ik kreeg stoel 14D. Vertrek 11:30. Wij vertrokken vanaf gate B36. Zoals wij vanuit onze Boeing op 13 SEPTEMBER 2001 op Schiphol vanaf een uithoek van het vliegveld naar de aankomsthal werden vervoerd werden de passagiers in Málaga gisteren met een bus vanaf gate B36 naar het in een verre hoek van het vliegveld geparkeerde vliegtuig gebracht. Dat werd dus weer trappen klimmen. Gezagvoerder was de heer ONNO VAN DER HEIJDEN. Het begint dus al aardig op ons familiebedrijf te lijken. Na het opstijgen liet men een persoonlijk welkomstwoord zien door PRESIDENT-DIRECTEUR MICHIEL MEIJER VAN TRANSAVIA, die ik op 9 SEPTEMBER 2009 de brief CERVANTES AIRLINES heb doen toekomen. Tijdens de vlucht vertoonde men de Amerikaanse speelfilm THE ONE AND ONLY uit 1953. Aankomst Eindhoven Airport 15:20. Met buslijn 410 om 14:47 vertrokken naar het station van Eindhoven. Aankomst 15:01. Per trein naar Nijmegen Dukenburg. Aankomst 16:30. Bij de binnengekomen post bevonden zich twee poststukken van de DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS. Stuk 1 is een kaart van Unicef d.d. 01.02.10

waarvan de inhoud luidt:

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, HARE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINSES MARGRIET EN PROFESSOR MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN DANKEN U, MEDE NAMENS HUN ZONEN EN SCHOONDOCHTERS, VOOR UW VRIENDELIJKE WENSEN. MOGE HET NIEUWE JAAR OOK U VOORSPOED BRENGEN. HUIS TEN BOSCH 'S-GRAVENHAGE HUIS HET LOO APELDOORN. Stuk 2 is van 04.03.10

en luidt:

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN ZEGT U VAN HARTE DANK VOOR DE GELUKWENSEN DIE ZIJ TER GELEGENHEID VAN HAAR VERJAARDAG MOCHT ONTVANGEN. HUIS TEN BOSCH 'S-GRAVENHAGE. Hiermee ben ik bijzonder ingenomen aangezien dit aangeeft dat HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX kennis heeft genomen van mijn bericht HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 72 JAAR. Bovendien betreft het post namens alle volwassen leden van DE KONINKLIJKE FAMILIE van NEDERLAND. Het begint er nu een beetje op te lijken. Ik hoorde zaterdagmiddag in La Carihuela ter hoogte van het restaurant SNEEUWWITJE al een Engelse dame zeggen: "That is that guy of Lady Di". Ook toonde de Spaanse medewerkster van de Luchthaven Málaga gistermorgen bij het inchecken buitengewone belangstelling voor mijn eerste doopnaam JOHANNES en mijn geboortedatum 9 november, "el día de la caída de la muralla de Berlín". Haar zus was ook jarig op die datum, naar haar zeggen. Ik ben nu dus ook benieuwd of Prins Bernhard junior als vermeld in mijn brief PUNT d.d. 17 juli 1999 in het CERVANTES.NU TEAM is opgenomen. Er wordt nu druk gecentraliseerd. Zoals ik dat in ARGENTINIË aan LUIS CHIRINOS heb uiteengezet gebeurt dat thans ook bij de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL getuige onderstaande brief d.d. 2 MAART 2010 die ik in NEDERLAND van LEÓNTINE FREEVE heb ontvangen.

Haaksbergen, 2 de marzo de 2010 Estimados Aepeistas, In het verlengde van wat te lezen staat in het Boletin van januari wil ik jullie het volgende meedelen: Sinds 1997 heb ik als Vocal van de AEPE een bankrekening bij de ABN-AMRO, 50.64.33.331, voor het innen van de Cuotas, het verzorgen van de post en andere diensten. Vroeger was er nl. een Hoja Informativa, die de toenmalige Presidenta Helga Hediger mij toezond en waarvan ik een copie stuurde aan onze leden in Nederland en België. Tijden veranderen en daarom wil ik jullie voorstelien de Cuota en de Matricula de lnscripción al Congreso, voor diegenen die het congres gaan bijwonen, rechtstreeks over te maken naar de Banco Santander Central Hispano. Zie voor verdere gegevens onderaan de brief en het Boletin van januari. Voor vragen ben ik uiteraard beschikbaar. Wie nog graag volgens de oude methode de Cuota of Matricula wil betalen, kan tot 1 mei terecht op bovengenoemde bankrekening op mijn naam. Het saldo is op dit moment 1538,34 euros. Rest mij nog jullie te bedanken voor het vertrouwen in mijn financiëel beheer. Ook in 2009 hebben de Censores mijn verslag goedgekeurd. Saludos cordiales, tot ziens in A Coruña,

Na raadpleging van de website van de AEPE heb ik vastgeteld dat NICOLAS DE LA BARREDA met acht van de tien stemmen door het equipo de transición uit zijn functie is ontheven (suspendido). De aanmelding voor het congres in LA CORUÑA heb ik om 13:10 uur ter verzending in de brievenbus naast het station Nijmegen Dukenburg gedeponeerd ter attentie van SUSANA HEIKEL.

Ik geef er de voorkeur aan om de Cuota en de Matrícula ter plaatse in LA CORUÑA te voldoen beste MAAGD: De huidige bijzondere nieuwe maan kan grote invloed op uw leven hebben. Wat er gaat gebeuren zal niet direct zichtbaar zijn, maar het zaad wordt gezaaid voor een nieuwe richting in uw leven. Iemand zal u verbazen, intrigeren of zelfs shockeren. Dan denk ik hierbij aan de mededeling WACHTGELD VOOR BOS EN EURLINGS in de Telegraaf van vandaag. Volgens het artikel behoeven voormalig PvdA-minister Bos en demissionair CDA-minister Eurlings zich niet à la minute zorgen te maken over het inkomen van hun (toekomstige) gezinnen. Beiden ontvangen volgens de Telegraaf wachtgeld voor de duur dat ze minister zijn geweest. Dat bedraagt het eerste jaar 80 procent van het ministerssalaris van ongeveer 140.000 euro en de jaren daarna 70 procent. Het maximum aantal jaren is zes. Uiteraard geldt de regeling ook voor alle andere ministers (en staatssecretarissen) die al zijn vertrokken of straks na de vorming van een nieuw kabinet niet terugkeren. Als de voormalige bewindslieden een andere baan hebben gevonden, wordt het nieuwe loon aangevuld tot het ministerssalaris. Als het nieuwe inkomen hoger ligt, is daar natuurlijk geen sprake van. Terwijl ik al vanaf 23 JUNI 1995 op de uitbetaling van FACTUUR 001 zit te wachten. SCHORPIOEN Er lijkt iets uitzonderlijks aan de hand. Het kan tot uw eigen verbazing tot u doordringen dat het heel plezierig is om te leven. Aangezien dit een vruchtbaar moment is, kan er een baby op komst blijken te zijn bij u of een naaste. Dat zie ik nu niet meer zo hard zitten op mijn leeftijd. Het is immers alweer een hele tijd geleden dat ik mij heb gewijd aan het onderwerp BELEGGEN OP DE BABYBEURS. Desalniettemin heb ik in Urecht nog steeds Postbus 689 op de Neude. Vandaag kan ik nog gebruik maken van mijn NS-KEUZEDAG (5) 16 JAN 2010 - 15 MRT 2010 19:30 Terug uit Utrecht. Ter hoogte van VEENENDAAL-de Klomp werd mijn kaartje gecontroleerd om 15:50 uur. De conducteur liet mij weten dat de NS-KEUZEDAG (5) niet op maandag gebruikt kan worden. Ik heb hiervan dus verder geen gebruik meer gemaakt. In Utrecht heb ik om 16:30 de postbus geledigd en brief CERVANTES.NU TEAM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA met enkele losse opmerkingen in hanenpoten binnen het postkantoor om 16:40 ter verzending in de rode brievenbus gedeponeerd. Bij de post ontving ik: 1. Aanbieding voor rittenregistratie via GPS van NEDSOFT software development 2. Drie stukken van het PARKINSON FONDS ondanks het feit dat ik nog geen reactie heb ontvangen op mijn brief UW BRIEF VAN 28 JANUARI 2004 TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE STICHTING INTERNATIONAAL PARKINSON FONDS 3. Drie brieven van de stichting WERELDOUDERS d.d. 15 DECEMBER 2009, 18 JANUARI 2010 en 9 MAART 2010. Hierop kan ik niet reageren voordat ik een inhoudelijke reactie heb gehad op mijn brieven UW BRIEF VAN 18 JULI 2001 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (1) TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS IN HILVERSUM, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS OUWEHAND VAN DE STICHTING WERELDOUDERS IN HILVERSUM, UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 2004 TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS OUWEHAND VAN DE STICHTING ONZE KLEINE WEESKINDEREN/WERELDOUDERS TE HILVERSUM, CERVANTES FONDS TER ATTENTIE VAN HET HOOFD FONDSENWERVING EN PR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS TE HILVERSUM, BEZOEK AAN DE POSTCODELOTERIJ TER ATTENTIE VAN HET HOOFD FONDSENWERVING EN PR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS TE HILVERSUM, VAN PLAN A NAAR PLAN B TER ATTENTIE VAN HET HOOFD FONDSENWERVING EN PR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS TE HILVERSUM, UW POST VAN 31 MAART EN 26 MEI 2009 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE STICHTING WERELDOUDERS en UW POST VAN 24 NOVEMBER 2009 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE STICHTING WERELDOUDERS. 3. Rekening KAMER VAN KOOPHANDEL AMSTERDAM Jaarbijdrage 2010 voor de STICHTING CERVANTES BENELUX ad EUR 26,14 d.d. 28-01-2010 Betaald 21:27 4.4. Factuur2009069 t.b.v. Lidnummer 20030101139 van de VDSN d.d. 17 JANUARI 2010 gericht aan Instituto Cervantes Benelux t.a.v. John van der Heyden ad EUR 30,00 betreffende Contributie 2010 Betaald 21:24 5. Uitnodiging Jornada didáctica Reunión anual de socios Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Bij raadpleging blijkt het maximum aantal deelnemers van 80 te zijn bereikt. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de jaarvergadering en de lunch van 12.00 tot en met 13.45 en zal de directie alsmede het VDSN-bestuur terzake een brief doen toekomen. 6. foco NÚMERO 4 DICIEMRE 2009 gericht aan Instituto Cervantes Benelux

7. VIVA ESPAÑA/TEMPERAMENT NUMMERS 1 EN 2 2010 Hoofdredacteur MAYA VAN DER VEER heb ik aan het eind van de avond even gesproken tijdens de OPENING VAN GRAND CAFÉ FRIENDS in La Carihuela op 5 februari 2010. Zij was het met mij eens dat wij samen van gedachten moeten wisselen. Maar veel tijd had zij niet meer voor mij op die avond.

16 MAART 2010 VOORBEREIDING JAARVERGADERING VDSN