FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Betreft: ONTKNOPING Kenmerk: JH/HdK20010228. Nijmegen, dinsdag 27 februari 2001. Na mijn reis bij AIRMILES te hebben geboekt via tel. 0900-8877 (mijn Airmilesnummer: 102635188) heb ik getracht het manuscript van 'How to build the Bridge' te back uppen naar mijn externe 20 gigabite La Cieschijf. Ik kreeg echter de melding "plaats de schijf "naamloos"". Daarom heb ik contact opgenomen met de technische dienst van MacHouse te Woerden. Ik heb de desbetreffende medewerker laten weten dat de schijf nog niet naar behoren functioneert nadat hij is teruggekomen uit Parijs. "Uit Parijs?" was de reactie van de desbetreffende medewerker. "Waarom uit Parijs?". "Dat moet je aan jouw collega Linda vragen, Linda Schaap". Hij heeft het daarna kort gemaakt en geadviseerd de LaCie-software nog een keer te installeren. "Dat is goed. Met wie heb ik het genoegen gehad?" was daarop mijn laatste vraag. "Met Jacco". Opgelegd en nadien de 'LaCie Installer" nog een keer op de harde schijf gezet. Zonder resultaat. Vandaar dat ik hem nog een keer heb gebeld. Toen ik naar Jacco vroeg werd er even gelachen aan de andere kant van de lijn. Jacco adviseerde mij contact op te nemen met de service desk van LaCie in ROTTERDAM. Heb ik gedaan. De desbetreffende medewerker kon mij naar zijn zeggen niet van dienst zijn en adviseerde mij morgen om 9.00 uur contact op te nemen met de heer Bart van der Wal. De naam Jacco is geen veel voorkomende naam. Mijn nicht, die op 9 november 1946 in Engeland is geboren, heeft haar zoon ooit zo genoemd als samentrekking van de voornamen Jack en Co, zijn respectievelijke grootvader en vader. Over zijn grootvader heb ik Diana geïnformeerd. Ik citeer daartoe mijn How to build the Bridge.

27 November 1996
Follow up. Dear Diana, I hope You received my Business Plan in good order. It contains still some mistakes as a consecuence of the time pressure to finish the translation. I think it is a very professional plan however and I hope it will have your interest. As I am aware that a personal meeting can be very difficult to organize I decided to keep you informed about my personal developments and thoughts. A time ago I saw the television programme 'Behind the Palace Walls' in which You were attacked by photographers on Málaga Airport. So I will handle this situation very discretely. Of course there will be already some groups that must know about my commitment to You because of my writings in the yellow envelopes. Of course the Royal Family will be informed as well. In this situation I will give you my sincere and personal opinion. Shortly after the War the youngest sister of my mother married a British soldier who had landed on D Day on the Normandy coast. From that moment on my family always has been very committed to Queen Elizabeth and Prince Philip. I still remember their portraits in their living room. I owe them my existence.

The first of August of this year I landed with my boys on the campingsite of Laleham. I was exhausted and feared to die on a heart attack. That moment I declared that the only person to whom I allowed to possess my keys would be Queen Elizabeth. Fortunately an ambulance brought me to St. Peter's Hospital where I could recover.

During my visit to BLENHEIM PALACE the seventh of August I contemplated the meaningful role of Sir Winston Churchill for the freedom of our country. I am ashamed that too many people nowadays have forgotten that. I also went aware that He belonged to Your Family and that in our country You deserve the same honour as Sir Winston. I am very concerned about Your personal situation and I hope You will accept my offer. But one thing I will state clear: I can not be part of a conflict. In 'Behind the Palace Walls' Mr. Anthony Holden declared that you don't want your ex husband to be king, but that you want your son to be king. I want to help You in that situation but in complete loyalty to the Royal Family. I hope to see You soon.

27 November 1996
Extra. Dear Diana, There's something I have forgotten in my letter of today. I have left a peppermint for you in the sleeping room of the Duke of Marlborough, the seventh of August 1996.

De desbetreffende nicht heeft haar echtgenoot inmiddels verlaten en heeft een onbekend onderkomen gezocht totdat haar echtscheiding is geregeld. Haar jongere broer John Passway woont in Wijchen. Het zou mij niet verbazen als de zogenaamde 'one night stand' van zondagavond jongstleden hiermee verband houdt. Het lijkt mij immers onwaarschijnlijk dat de jongeman in Wijchen nog een taxi naar Woerden zou hebben besteld. Meer kan ik er niet van zeggen op dit moment anders dan dat ik bij MacHouse op 28 januari vorig jaar de hieronder afgebeelde interactieve CD heb gekocht.

Ik heb Liesbeth daaromtrent alsvolgt gerapporteerd: Evidence. Mieke Vermeulen heb ik vanavond aan de telefoon gehad. Karel Aalbers is naar haar zeggen een goede vriend van haar partner Ronald (Blankenstein). Ik heb volledig vertrouwen in de situatie en heb er in principe geen moeite mee als de heer Aalbers de club FC Cervantes verder gaat leiden vanuit de holding na de lessen die hij momenteel ongetwijfeld ondergaat. Ik beschouw Ronald immers eveneens als een zeer goede vriend aan de zuidkust. Ook advocaat W. van den Broek heb ik vanmiddag gebeld. Hij is deze week op zijn kantoor echter niet te bereiken. Morgen ga ik naar Utrecht. Voor de post.

(As)woensdag, 28 februari 2001
Vandaag is de ABN-Amro vergeleken met NatWest.

De heer Cottrell van NatWest Kensington Royal Garden Branche beschikt over mijn businessplan ten behoeve van Diana. Eveneens over mijn toestemming om die versie van april 1997 aan haar over te dragen in die tijd. ("Although She is the Princess of Wales, She has to come with you!"). Het is mij nog niet bekend of en zo ja op welke wijze dit 'redesign' van de versie die ik Haar al in november 1996 had toegezonden door The Office of Diana in behandeling is genomen. Ook de rol van de Deutsche Bank terzake is nog niet duidelijk. De belangrijkste vestiging van deze bank bevindt zich, met name in verband met mijn onderhoud met de Nederlandse ambassadeur aldaar op 6 november 1996, te Brussel. Rob Hoogland geeft vandaag blijk van zijn deskundigheid op dat gebied in zijn column met de titel STANDPUNT. Het bericht gelezen hebbende dat de protestantse kerken weigeren mee te doen aan de discussie over Máxima en haar familie, vroeg ik mij even in dankbaarheid af. Of je met terugwerkende kracht protestants kunt worden. Ik ben niks. Dat zei ik als kind ten minste altijd, als ze mij vroegen of ik religieus was opgevoed. Mijn moeder kwam uit een rood nest, dus wilde geen gelovig kroost, al deinsde zij er niet voor terug ons op zondagochtend op zondagsschool te doen of op zondagmiddag naar de Sint Adelbertusschool te sturen, waar een handvol paters tegen een kwartje entreegeld zwartwit cowboyfilms of de Dikke en de Dunne draaiden. Zij wilde ook wel eens een paar uur vrij. Ach, ik blijf natuurlijk ook niks. Ondanks de zondagsschool en die cowboyfilms zit dat er nu eenmaal ingebakken, bij mij. Laat ik het zo zeggen, beminde gelovigen (ik klim nu even op de kansel): niet alleen de rooms-katholieke sacramentsgedachte, hiërarchie, genadeleer en onthouding van zingenot kunnen mij gestolen worden maar ook de protestantse aanvaarding van het evangelie als de enige norm van geloof en leven, alsmede de overtuiging in die kringen dat slechts het geloof de zondige mens voor God rechtvaardigt. Amen. Ja, u merkt het ongetwijfeld: ik heb wel goed opgelet tijdens zondagsschool! Ik stelde mij de vraag, zoals in de eerste alinea omschreven, dan ook alleen maar omdat ik sympathiseer met het standpunt dat de Samen Op Weg-kerken (SOW) hebben ingenomen over de relatie tussen Willem-Alexander en Máxima. ,,De kroonprins kan zijn eigen afwegingen maken voordat het parlement spreekt over een voorgenomen huwelijk", aldus de kerken in het blad Kerkinformatie.,,De regeringsleider heeft om vertrouwen gevraagd. Deze oproep lijkt terecht, omdat de aandacht voor de beoogde koning en zijn vriendin de proporties van een media-hype dreigt aan te nemen". Eindelijk dus eens een stel mensen dat zijn verstand gebruikt! Wie hebben vooral de maatschappijkritische media al niet het woord laten voeren in de kwestie Het Huwelijk? Het zijn er te veel om op te noemen. En vrijwel iedere keer ging het alleen maar over een vraag die nog lang niet relevant is, namelijk de rol, bij de eventuele bruiloft, van de vader van de bruid. Wat een verademing, dit standpunt. Mensen die weten wanneer ze hun mond moeten houden: die zijn er zo langzamerhand veel te weinig. Het doet mij derhalve deugd dat Fons de Poel en Bob van Huet de enige journalisten zijn die recht van spreken krijgen. Klaarblijkelijk is er in Nederland ook nog weinig nagedacht over het bankgeheim. De vader van de bruid is overigens nog niet bekend, officieel. Uitsluitend de hotelmanager van de Baak acht ik in staat daarover nadere mededelingen te doen. Verdere mededelingen inzake de ontwikkeling van ons bedrijf.

1. Cervantes Comunicaciones
Winst Telefónica. MADRID - De Spaanse telecomgigant Telefónica, eigenaar van Endemol, wist over het jaar 2000 een nettowinst te boeken van 2,5 miljard euro. Een goed begin is het halve werk.

2. Royal Cervantes Airlines KLM en BA naar EC over hulp Sabena. SAS en Lufthansa zijn dus in principe nu ook welkom in ons bedrijf zodra ik daartoe over de benodigde informatie beschik, gelet op mijn brief van 21 januari vorig jaar aan LH: Felicia.

Liefde is... ...iemand met een hart van goud. Dat klopt.

1 MAART 2001 TIEN JAAR NIEUW ELAN