14 juni 1998. Betreft: CARDIFF Kenmerk: JH/LH980614. Een jaar na 'Amsterdam' vindt thans wederom een Eurotop plaats. Deze keer in de hoofdstad van Wales. Vandaar dat ik deze brief begin met de tekst van de brief die ik in januari vorig jaar ontving van de Chief Executive van Companies House aldaar. "ROOM 3.105. CROWN WAY. CARDIFF. CF4 3 UZ. JOHANNES VAN DER HEYDEN. DE WELLENKAMP 15-30. NIJMEGEN. THE NETHERLANDS. 6545 NM. 18/01/97. TEL: 01222-380806. REF: PSU/CO. Dear JOHANNES VAN DER HEYDEN. Company Number 03300636 - INSTITUTO CERVANTES LIMITED. I have recently been informed about your appointment as a company director. I am writing to you as part of a continuing programme to ensure that all new directors are fully aware of their responsibilities under the Companies Acts and related legislation. Many thousands of people become directors each year and it is inevitable that some of them will not be entirely certain of the legal obligations their new role places on them. The notes enclosed with this letter outline your new responsibilities, particularly in relation to the delivery of documents to Companies House. If this information has been sent to you in error, or if any of the details shown in your address are incorrect, I would be grateful if you could write and inform Companies House, quoting the reference given above. I would like to congratulate you on your new appointment. Company directors fulfil a vital role in business and I would like to wish you and your company every success in the future. Yours sincerely, JOHN HOLDEN, Chief Executive. FOR EXCELLENCE IN THE PROVISION OF PUBLIC SERVICE. COMPANIES HOUSE IS AN EXECUTIVE AGENCY WITHIN THE DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY."

De heer Holden heeft hierop de volgende reactie ontvangen: YOUR REF PSU/CO. In verband met de actualiteit memoreer ik hieronder ook mijn laatste brief aan Companies House: ANNUAL RETURN (1). De vorming van de Holding heeft vandaag derhalve mijn belangrijkste aandacht. Op de eerste plaats dient er uiteraard worden voorzien in de op 31 augustus vorig jaar ontstane vacature. De ontwikkelingen rond de Top van Cardiff geven een aantal aanknopingspunten. Zo lees ik in de Telegraaf van gisteren "Britten hebben nog veel te leren in Europa. Blair heeft maandag en dinsdag, als zijn collega-premiers uit de Europese lidstaten, alsmede de Franse president Chirac in Cardiff vertoeven voor de afsluitende Eurotop, nog de tijd om zijn blazoen als Europees leider wat glans te geven. Wim Kok. Maar Wim Kok sprak op de vorige top in december in Luxemburg al de wijze woorden uit over zijn politieke bloedbroeder Blair: "Deze jongen moet nog veel leren." En het ziet er niet naar uit dat hij al is uitgeleerd." De heer Kok vertolkt uiteraard in grote lijnen mijn visie op de ontwikkeling van de Europese Unie en het is dus goed dat hij Tony af en toe iets bijstuurt. De as Cardiff-Londen-Den Haag-BRUSSEL-Madrid vervult naar mijn idee in alle opzichten een hoofdrol in het ontwikkelingsproces. Ik ben het met de Britten eens dat Blair een goede bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de relatie tussen de Europese Unie en de VS. Dat kan nog wel een belangrijk gegeven worden in het kader van mijn ventures into Europe and into the USA (Philip Homer). Ook zie ik een stuk van mijn beleid terug in het artikel in dezelfde krant "Nederlandse EU-bijdrage ter discussie op Eurotop". Het doet mij denken aan het artikel dat ik ooit heb geschreven over de Spaanse Zilvervloot in het orgaan van de Vereniging Spaans op School omtrent de te hoge bijdragen die ons land afdraagt ten behoeve van de ontwikkeling van Spaanse achterstandsgebieden. Interessant in het artikel is de laatste alinea: "Een herverdeling van de afdracht aan BRUSSEL staat in het licht van de uitbreiding in de volgende eeuw met nieuwe landen uit Midden-, Oost-Europa en het Middellandse Zeegebied. Overigens gaat het niet erg voorspoedig met het tempo daarvan. Aanvankelijk dacht men dat de eerste nieuwe leden al rond 2000 zouden kunnen toetreden. Een Brusselse diplomaat: "De problemen waar we mee te maken hebben met de uitbreiding zijn zo groot, dat er ieder jaar weer een jaartje bijkomt..." Dit is geheel in overeenstemming met mijn First State of the Union en mijn adviezen aan de Minister-President in de tijd dat hij Voorzitter was van de Europese Unie. De geschiedenis heeft inmiddels voldoende aangetoond dat de cultuurverschillen tussen West- en Oost-Europa vaak niet zijn te overbruggen (Napoleon bij voorbeeld). We zullen zelf nog wel een aantal decennia nodig hebben om intern, binnen de huidige binnengrenzen (moet zijn: buitengrenzen) - die om een verscherpte bewaking vragen - orde op zaken te krijgen en de neuzen in de richting te krijgen die Wij wensen. Daar wordt op dit moment al aardig aan gewerkt. Ik vestig in dit verband nadrukkelijk jullie aandacht op het artikel De Who is Who van de kabinetsformatie in het NRC van gisteren met het schema van De 5 lagen van de kabinetsformatie: 1. Koningin. 2. Informateurs (rapporteren aan HM de Koningin). 3. Onderhandelaars (onderhandelen met elkaar onder leiding van de informateurs). 4. Werkgroepen (rapporteren aan de onderhandelaars). 5. Subwerkgroepen (rapporteren aan de werkgroep intensiveringen en ombuigingen). We zien hiertussen veel bekende namen. Mijn positie (in juridische zin) is vergelijkbaar met positie 1, met dien verstande dat het de koningin volgens de grondwet niet is toegestaan persoonlijk invloed op de ontwikkelingen uit te oefenen.

Het staat mij wel vrij om dat te doen en ik trek daarbij graag één lijn met jou, Harry en Ruud. Met andere woorden: Wij kunnen het kabinetsbeleid voor de komende vier jaar in zeer sterke mate beïnvloeden. De totstandkoming van Instituto Cervantes Holding Ltd. is daarbij wel een belangrijke voorwaarde. Aansluitend aan de lijnen die ik al heb uitgezet in de richting van ABN-Amro, als lid van mijn stichtingsbestuur volg ik daarom de bewegingen binnen het bankwezen. Met name het artikel in het NRC van gisteren. "Top Generale Bank weg na overname. BRUSSEL, 13 JUNI. Vier bestuurders van de Belgische Generale Bank stappen op in de nasleep van de overnamestrijd tussen de Nederlandse ABN Amro en de Belgisch-Nederlandse groep Fortis. De bestuursleden hadden openlijk partij gekozen voor ABN Amro dat vorig weekeinde de slag verloor om de Generale Bank. De voorzitter van de raad van bestuur, Paul-Emmanuel Janssen, kondigde gisteren aan dat hij ontslag neemt "zodra het openbare bod tot omruiling van Fortis AG beëindigd is". Dat zal waarschijnlijk over enkele weken zijn. Janssen verklaarde tegenover de raad van bestuur (gevormd door commissarissen en directieleden): "U zal zonder enige twijfel begrijpen dat ik, na de gebeurtenisssen van de voorbije weken, mij niet meer aangesproken voel om dit voorzitterschap nog langer uit te oefenen." Directievoorzitter Ferdinand Chaffart voert nog gesprekken "om aan deze functies een einde te maken in een sereen klimaat en op het meest geschikte moment om de stabiliteit en de continuïteit van de Bank te garanderen." De bij zijn personeel populaire Chaffart stapt dus niet onmiddellijk op. Ook de Nederlandse onafhankelijk bestuurder Frank de Wit, die zich sterk voor een overname door ABN Amro had gemaakt, heeft meegedeeld dat hij ontslag neemt, net als de secretaris van de raad van bestuur, Hubert Simonart. Deze wil opstappen zodra de nieuwe voorzitter van de raad bekend is." Ik zie de heren Janssen, Chaffart, de Wit en Simonart graag in de raad van bestuur van mijn holding toetreden. Dit kan immers leiden tot een sterkere betrokkenheid van Belgische zijde bij onze plannen. De ABN Amro staat als nummer één op jullie klantenlijst. Ik heb er dus geen bezwaar tegen dat dit intern wordt doorgecommuniceerd. Ik heb sterk behoefte aan goede bankiers aangezien er ook nog zaken gedaan moeten worden met de heer Cottrell van NatWest Kensington High Street in Londen.

Ook in Fleet Street is er nog werk aan de winkel nu ik eveneens lees Beursgang lonkt voor Goldman Sachs. Ook van deze bank mogen we medewerking verwachten ten behoeve van The Business. De in het schema Who is Who gemelde overlegstructuur kan als model dienen voor de bovenbeschreven bankfunctionarissen teneinde participaties van potentiële in de holding investerende banken te realiseren, te beginnen met Bank Cervantes, zoals voorgesteld aan hun voormalige gesprekspartner uit Amsterdam. Dit wordt een uitermate belangrijke ontwikkeling mede gezien het artikel Al 10 procent meer toeristen in Spanje in het NRC van vrijdag. De markt groeit en groeit en de tijd van het opmaken van contracten is thans aangebroken. Ik denk daarbij aan de drie cirkels uit mijn brief van 12 juni jl. over Het Geheim van Utrecht. Dienaangaande zie ik in het NRC van vrijdag een foto met het onderschrift "UTRECHT - De hockeyers Stephan Veen (rechts) en Wouter van Pelt tonen de wereldbeker tijdens een rondvaart door de Utrechtse grachten. Slechts weinig voorbijgangers hadden gisteren oog voor het huldeblijk dat de gemeente Utrecht de nationale hockeyploegen aanbood. Vorige week werden de mannen wereldkampioen in Utrecht, de vrouwen wonnen zilver. (Foto Bas Czerwinski)." Ik vraag mij af of de heren hockeyers zich hebben gerealiseerd dat het 'Geheim van Utrecht' zich op dat moment in het conditiecentrum bevond waar zij met hun boot voorbijkwamen. Een andere foto die ik aan dat geheim relateer is de foto van Beveiligingsbeambte M. Bourceau als bewaker van het onderkomen van het Nederlands elftal, het Trianon Palace in Versailles in hetzelfde NRC naast een column van Youp van 't Hek , wiens taalgebruik ik volledig afkeur, maar die ons toch wel kan helpen om de Nederlandse voetballers aan de wereldtitel te helpen nadat de hockeyers het goede voorbeeld hebben gegeven. Kernfusie. Mede geïnspireerd door het boekje "Wat bezielt" en het schema van de cultuurkwadrant op pagina 71 begin ik graag met een eerste aanzet van mijn uitwerking van de door Harry getekende cirkels, zoals opgenomen in mijn dagboek van 12 juni. Ik herhaal: Segment 1 geeft aan wat John, Peter en Liesbeth gemeenschappelijk hebben in mijn visie. Ik duid dit aan met enkele kernbegrippen: leiderschapskwaliteiten - liefde voor het vak - organisatievermogen - samenwerking - communicatieve vaardigheden. Segment 2 geeft aan wat jij en ik daarnaast afzonderlijk gemeenschappelijk hebben: gezamenlijk verleden - 'chemistry' - gezamenlijke belangstelling voor Engeland - integriteit - analytisch vermogen - doorzettingsvermogen - gezamenlijke toekomstvisie - 'Yin en Yang' - beschaving. Segment 3 het gemeenschappelijke tussen Peter en mij: 'former brothers in arms'. Segment 4 het gemeenschappelijke van jou en Peter: dezelfde ervaringen als directeur van een opleidingsinstituut voor werkzoekende academici - sterke verbale communicatieve vaardigheid. Segment 5 geeft de persoonlijke, aanvullende kenmerken aan: andragologische inzichten - angelsaksisch georiënteerd. Segment 6: 'Spain oriented'. Segment 7: Heer en Meester in Frankrijk. Dit schema kan worden uitgebreid met cirkels rond Harry en Ruud. We krijgen dan de vijf Olympische Ringen: Segment 8: gezamenlijke directieverantwoordelijkheid. Segment 9: diepgaande kennis van wat John Van der Heyden bezielt. Meer weet ik uiteraard niet. Dat vullen jullie zelf wel in. Segment 10: kennis van financieel-economische processen. Segmenten 11, 12 en 13 kan ik niet invullen. Zij geven wel een weg aan om te onderzoeken waar wij elkaar nog verder kunnen vinden. Ik blijf met name geïnteresseerd in de segmenten 1 en 2. Daarom heb ik een groen hart op mijn kaartje getekend de laatste keer. Als Youp van 't Hek doet wat er door mij van hem verwacht wordt, wordt Nederland Wereldkampioen. En als de voetballers het niet worden worden Wij het wel! Hartelijke groet. Je trouwste supporter en liefhebber, JOHN VAN DER HEYDEN.

15 JUNI 1998 DAVID FROST