21 november 1999. Betreft: OPERATION PURPLE Kenmerk: JH/LH991121. Dear Elizabeth, Vrijdag 19 november 1999. Liefde is... ...hem niet in verlegenheid brengen. Daar kom ik echter wel aardig in terecht nu ik lees: "Grondstoffen voor cocaïne onderschept. Van onze verslaggevers. ROTTERDAM/BERLIJN, vrijdag. De Economische Controle Dienst (ECD) in Den Haag heeft aan de Colombiaanse drugskartels in het kader van de wereldwijde opsporingsactie Operation Purple een slag uitgedeeld door 45 ton aan grondstoffen voor cocaïne tegen te houden. De vraag is dus of ik mij nog agua mineral con gas kan veroorloven. In ieder geval staat het voor mij weer vast dat mijn naam Purple wederom aan deze oprolactie is verbonden. Hier word ik wel een beetje verlegen van. Joop van den Ende en John de Mol liggen van deze bedragen echter niet wakker. Bij voorkeur richt ik nu weer een kantoorkamer in waar ik alles bij de hand heb. Dit logeeradres in Nijmegen is echter niet de meest geschikte lokatie daartoe. Ik begin vandaag met de afwerking van mijn vrijstelling loonbelasting. Wel handig zo'n geprogrammeerde instructie. Ik heb hier nu weer tot 1 februari een abonnement op de Telegraaf. Na die tijd hoop ik hem niet meer nodig te hebben.

Zaterdag 20 november 1999
Gistermiddag eerst naar het Nijmeese stadhuis i.v.m. uitschrijvingsbewijs bevolkingsregister. Daarvoor moest ik naar Utrecht. Aankomst Utrecht CS 14.00. Eerst bij de Belastingdienst Particulieren binnengelopen (14:08, nr. 237) voor mijn loonbelastingnummer bij Cadans. Dat hadden ze niet. In de Arthur van Schendelstraat liep ik mijn ex tegen het lijf met mijn oudste zoon. Het gaat goed met haar. Dat doet mij deugd. Mark is nog even met mij meegelopen. Hij heeft een nieuwe stichting, samen met zijn muzikale partner Florus van Rooijen. Hiermee gaan zij zich verder toeleggen op de ontwikkeling van musicalprodukties. Bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen ontving ik na 14:34 het: "AFSCHRIFT UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSONEN A2553238A. Uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen van de gemeente Utrecht blijkt dat:

Naam : van der Heijden
Voornaam : Johannes Lambertus
Geboortedatum : 09-11-1947
Geboorteplaats : Nijmegen
Adres :
Woonplaats : ---
Datum vestiging gemeente: 04-06-1997
Datum vestiging adres: op 01-02-1999 is vertrokken naar Spanje.
Utrecht, 19-11-1999
Namens het gemeentebestuur,
Afd. Burgerzaken, Postbus 5000, 3502 JA Utrecht - Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht.

Hierna wandelden we langs het pand van Psychotechniek, waarvan de heer Bert Schaake mij in 1991 het door jou verzorgde loopbaanadvies heeft verstrekt. Er kwam een auto aanrijden met twee heren. Zij meldden zich bij de ingang van de parkeergarage met de mededeling: "Wij zijn van de Commissie Corporate Governance". Hierop liet ik hen weten dat ik mijn gehele bestuurlijke structuur conform hun richtlijnen heb ingericht. Daar waren zij buitengewoon mee ingenomen. Na van Mark afscheid te hebben genomen (hij is druk in de weer met de Wereldbank) ben ik naar mijn postbus op de Neude gewandeld. Ik trof daar een rekening voor de postbus, groot Hfl. 250,-; 5 enveloppen van de Baak met poststempels 06.10.99, 11.10.99, 12.10.99, 20.10.99 en 10.11.99 alsmede het Informatieblad Vereniging SPAANS op school nr. 62 - september 1999, gericht aan Instituto Cervantes Benelux. Met deze bagage in mijn koffer heb ik de sneltram genomen naar de Winthontlaan voor een bezoek aan Cadans. Toevallig kwam ik uit bij het ondernemerscentrum Element. Daarvan heb ik nog de opening meegemaakt op de Missisippi Queen, die ik voor die gelegenheid had laten huren door de RABO-bank. Hierna nog even bij de nieuwe vestiging van Brouwers Offset langs gelopen. Zij hebben nog een opdracht voor drukwerk van ons tegoed. Voorts bij Cadans binnengegaan voor het loonbelastingnummer. De heer Nanlohy heeft vraag D.4 van mijn aanvraag vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen kenmerk LBB20 persoonlijk ingevuld: Hij beschikte niet over het loonbelastingnummer. Ook niet na telefonische navraag en heeft mij toegezegd mij daarover aanstaande maandag te bellen. Ook heb ik met hem het 'document teken van leven' in orde gemaakt door een fotokopie van mijn paspoort met paarse inkt te tekenen. "Die handtekening is inmiddels goed bekend", heb ik hem daarop laten weten. Daar heeft hij goed nota van genomen en mij vervolgens naar de uitgang begeleid, zoals jij dat de laatste keer ook hebt gedaan op de Parallelboulevard. Vervolgens ben ik weer via 's-Hertogenbosch met de trein naar Nijmegen-Dukenburg gereisd. Ik heb hier het antwoordapparaat van Helma Dam ingesproken met de mededeling dat zij de data 9-12 november 2000 dient vrij te houden voor het congres in Torremolinos "waar het gehele Nederlandse en Spaanse bedrijfsleven wordt uitgenodigd". Daarna heb ik de volgende brief geschreven aan Harry: Operation Purple. Hierna heb ik nog even naar de televisie gekeken. Fraaie beelden van het Chateau de Chambord op SBS6. Nadien het telediario op TVE. Nog even werd de kerk in Mijas in beeld gebracht, met de 'Here' Jezus op de Ezel. Vervolgens mijn goede vriend Baltasar Garzón. Hij heeft Felipe González opnieuw in staat van beschuldiging gesteld in verband met zijn eindverantwoordelijkheid inzake de praktijken van de GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Een woordvoerder van de regering van Amigo Aznar voegde hier aan toe dat het onomstotelijk een juridische kwestie betreft. De brief aan Harry heb ik vanmorgen op het postkantoor van Den Doekenborg op de bus gedaan. Ik heb nog even nagedacht over het bestuurslidmaatschap van Jan Kalff van de Stichting Cervantes Benelux. Hij maakte deel uit van deze stichting als zijnde lid van de Raad van Bestuur van ABN-AMRO. Nu hij hiervan binnenkort geen deel meer uitmaakt kan hij ongehinderd in het bestuur van de holding stappen teneinde de Bank Cervantes Helvetia aan ons bedrijf te koppelen, voor het geval dat nog niet zou zijn gebeurd. In dat verband vestig ik vandaag weer eens deaandacht op een artikel van mijn goede vriend Rob Hoogland: FANFARE. Dat oude korps in Woubrugge: daar zit toch óók een film in?" Dat heeft Rob goed gezien. Daar woont immers de bedenker van het Instituto Cervantes Benelux, de heer Paul W. Karis aan de Van Hemessenkade, mijn collega van het Institute of English Studies en Linguarama Nederland. Ik weet niet of de heer Karis al van het bestaan van het Spaanse Instituto met dezelfde naam op de hoogte was toen hij mij daar zijn advies gaf in de zomer van 1991. Mocht dat wel het geval zijn geweest dan kan ik onder ede verklaren dat hij mij daarvan niet in kennis heeft gesteld. Mijn rechten op de naam zijn dus honderd procent waterdicht. Aangaande de Britse ontwikkelingen zie ik vandaag het artikel van Petra Janbroers onder de titel "Britten vertederd over komst van baby Blair". Tony's 45-jarige echtgenote Cherie blijkt volgens het artikel dertien maanden zwanger te zijn. Goed nieuws voor Tony. Nu is hij me tóch nog vóór. Liefde is... ...hem liefdesbrieven e-mailen. Ik denk dat ik Paul weer eens moet bellen. Dat heb ik nu (13.35) gedaan. Het is Sinterklaas in Woubrugge. Gezellig. Hij is niet zo goed thuis in de Macintosh. Er is in de periode dat ik in Spanje vertoefde geen enkele e-mail bij mij binnengekomen. Wie weet waar het goed voor is. In dit verband vergat ik nog te melden dat ik vanuit de Winthontlaan met de sneltram ben teruggereden tot de halte bij de Jaarbeurs. Bij de roltrap naast het Beatrixgebouw kreeg ik een strooifolder aangereikt m.b.t. het kinderrechtenfestival en een optreden van Guus Meeuwis & Vagant. Ik heb de desbetreffende medewerker verzocht mijn groeten aan hem over te brengen. Hij verwacht immers dat hij voor ons mag optreden. In Granada hoorde ik de stem van Paco Ibañez uit een huis klinken: "En este Mundo el dinero es el gran agitador." Het is echter wel belangrijk erover te beschikken voor de opbouw van ons bedrijf. Dan ga ik weer eens naar de sauna aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Sanadome is ook weg, zegt men. Ik citeer nog even punt 7 uit de brief van 10 november van Lukas van Steveninck, Harry Starren, Philip van Notten en Ton Maas, getekend door Angela Filippo: "Verschillende wegen komen nooit helemaal samen (ook al gaan de wekker en de stopwatch gelijktijdig af)". Dat klopt. Maar ze kunnen wel heel dicht bij elkaar komen. 20.40 Ik kijk naar Kopspijkers. Jack Spijkerman heeft een Heydens Universalistische paus bezocht in Leeuwarden, in de kleuren paars en rood. Vervolgens is hij in gesprek geraakt met een zekere heer Chris van der Heyden uit Breda. In het zuiden van Spanje hangen weer overal afbeeldingen van het schilderij de overgave van Breda van Velázquez. Spinoza krijgt daarbij mijn sleutel aangeboden. Het wordt dus hoogtijd dat ik hem weer terugkrijg van Pepe, inclusief het bedrag ter compensatie van het gebuik van mijn handelsmerk. Overal waar ik kom tegenwoordig krijg ik te horen: "Dag Mijnheer, bent U ook weer in het land?" Ik neem aan dat dat Jack Spijkerman thans ook duidelijk is geworden. Het is hem echter nog niet duidelijk dat de naam Barochelli (spreek uit: barokelli) in Italië niet als Barotsjelli wordt uitgesproken. Ik denk dat hij te vaak in het restaurant van Pinótsio (Pinoccio) heeft gegegeten. 'Pinokkio' is in het Italiaans "Pinocchio". Met een Italiaanse -k- (schrijf: -ch-) dus. Robert ten Brink kan van mij dus naar Studio Sport. Daar weten ze immers nog steeds niet hoe ze de namen van buitenlanders moeten uitspreken. Laat dat maar weten aan Guus Meeuwis en Vagant, zodra je ze uitnodigt voor ons feest. Ronald van de sauna op nummer 7a is ook al met ziekteverlof gestuurd. Per 1 januari loopt zijn contract af. Ik kan daar met hem dus geen zaken meer doen ter voorbereiding van het Congres 2001 in het Hotel Oranje. Dat ligt ook niet meer op mijn weg als Vice President van de holding. Ik ga er dus vanuit dat jij dat verder regelt met de Raad van Bestuur.

Zondag 21 november 1999
20.30 Even naar Brummen geweest. Vertrek Nijmegen Dukenburg 13.10. Aankomst Zutphen 14.04. In de kiosk aldaar de Spaanse krant El Mundo gekocht van vandaag. 14.35 Vertrek naar Brummen. Aankomst: 14.40. Naar de Engelenburg. In de lounge schreef ik de volgende brief: Brummen, 21-11-1999. Uiteraard had ik Chequers moeten schrijven, maar er valt nog heel wat af te checken voordat ik een cheque kan uitschrijven. Dat zal niet lang meer duren, denk ik. Erna Zwart heeft deze informatie, tezamen met mijn presentatiemap van het Palacio de Congresos en de info over Manuel - "Ruiz does not imitate any style or artist. RUIZ is one of the few creators of all time. Together with Velazquez, Goya and Van Gogh, RUIZ is the artist who has most revolutionized art without losing or changing the aesthetic values that art represents. - ten behoeve van de heer De Lange in ontvangst genomen.
Hierna heb ik met Ramon Soers mijn laatste fotoreportage doorgenomen. We hebben - deze keer - niet over de royalties gesproken. Die discussie is inmiddels door Anneke Grönloh op gang gebracht in verband met andere nummers buiten Candle in the Wind. Ramon was met name geïntrigeerd door de paarse affiche met het gele opschrift: "Esta zona ofrece información sobre los sistemas educativos de los países miembros de la Unión Europea, con el fin de poder compararlos rápida y fácilmente. Reflejan estructura educativa de cada país y aportan una serie de datos que ayudarán a entenderlos mejor." Ik heb hem uitgelegd dat die systemen dienen te worden samengevoegd in een organisch geheel. Paars en geel zijn daarvoor de meest geëigende combinatie. Voorts trok de 'plaza de toros' van Mijas zijn aandacht en het opschrift "Club de Leones Bienvenido".

Uiteraard is hem het interieur van Uwe Majesteit niet ontgaan.

Het cruiseschip Radisson Diamond zullen we gaan gebruiken zodra alle voorbereidende werkzaamheden zijn voltooid. Samen een cruise over de Middellandse Zee. Met dat schip varen we in no time naar Mykonos en Egypte, zodra Mohamed over de brug is gekomen. De olijfgroene Fiat 127 die ik in Granada aantrof met het kenteken MA-F 7027, geeft aan dat daar hard aan gewerkt wordt.

Met eenzelfde auto in de kleur Oranje ben ik in 1974 naar Spanje gereden.

Nederland werd toen bijna wereldkampioen, Olé! Mijn afbeelding in het gele shirt met het opschrift Tommy uit Windsor - voor het Alhambra te Granada - verstrek ik graag aan Manuel Ruiz, teneinde daar een eigen impressie van te laten maken.

Ook heb ik Ramon uitgelegd wat het volgende opschrift betekent dat ik op één van de muren tegenkwam van een huis in het Albaycín:

POR TODAS PARTES
TE BUSCO SIN ENCONTRARTE
JAMAS
Y EN TODAS PARTES
TE ENCUENTRO

De parador van Málaga is de inspiratiebron om de activiteiten in de toekomst uit te breiden naar Toronto en de foto van de Artesanía de Frigiliana geeft de brug weer met The Angel on the Bridge in Henley en het prachtige gedicht van Rudyard Kipling:

IF:

If you can walk
With Kings and Queens
With Princes and Princesses

Dan gaan we terug naar het
Marbella Club Hotel
Wat wel een wijze les is.

Ik nam de trein van 18.40
Ik dacht nog even:
"Help"

Ik keek naar links
Ik keek naar rechts
Want ik stond op het station van
Velp.

"I am only a painter"
"I am only a teacher"

Zo kwam ik weer aan op het station van Nijmegen Centraal. Een soldaat wachtte op de trein. Ik stapte bij hem in, want hij had een kroon op zijn baret. "Ik heb er "Nous Maintiendrons" van gemaakt. We kunnen het tóch niet meer alleen". "Ja, dat weet ik", zei hij. De trein reed door naar Oss. Ik zag een groot bord: Lucaya. Ze zijn alweer druk met de herbouw bezig. Dus gauw terug naar huis. Daar lees ik nu (21.45) in El Mundo: Garzón replica que los que lo acusan de hacer política 'buscan su impunidad'. Ik meng mij hierin niet vanuit politieke overwegingen. De oplossing van het probleem van april 1993 in Alkmaar is thans aan de orde in mijn visie. Ik heb de Heer González medeverantwoordelijk gehouden voor de liquidatie van mijn naamgenoot aldaar. Hij had er belang bij dat mijn familienaam zou worden beschadigd. Het onderzoek aangaande deze aangelegenheid is een juridisch probleem en de voormalige (ofwel de huidige) Spaanse Minister-President draagt in mijn visie de eerste verantwoordelijkheid om dat probleem tot een oplossing te brengen. Daartoe heeft 'el presidente del Gobierno' geen andere keus dan zich te wenden tot de rechter. Pagina 5 van El Mundo (de Hoy) meldt in dat verband: NERVIOS EN EL PSOE POR EL HORIZONTE PENAL DE GONZALEZ. De situatie begint de Spanjaarden meer en meer duidelijk voor ogen te staan. De resultaten van mijn studie omtrent de verwantschap tussen Cervantes en Erasmus wordt blijkbaar ook steeds helderder. Het is een kwestie van lange adem. Vijfhonderd jaar is een hele tijd. Maar zelfs Erasmus is in hetzelfde tijdschrift op bladzijde 5 van stal gehaald. Gaandeweg begint Spanje het onderscheid te leren zien tussen Política en Justicia. De secretaris-generaal van de Spaanse socialistische partij PSOE geeft aan dat de Partido Popular van mijn goede vriend Aznar meer geïnteresseerd is in de gangen van de gerechtshoven dan in het parlement. Dat ligt in mijn visie voor de hand op dit moment. Ik houd de heer González immers nog steeds medeverantwoordelijk voor de liquidatie van mijn naamgenoot Jaap van der Heijden in Alkmaar in april 1993 onder verantwoordelijkheid van het zogenaamde 'koningskoppel' volgens 'Operatie Delta'. Ten gevolge van deze zaak is de ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux immers jaren gestagneerd geraakt. Ik mag aannemen dat Aznar terzake om juridische actie heeft verzocht. De samenwerking tussen de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk vormt hierbij een decisieve factor. Ik neem daarom hierbij ook gedeeltelijk het artikel op pagina 14 op in deze brief aangaande Operation Purple. Garzón: "Quien dice que un juez hace política es que busca la impunidad". Hierbij laat ik het wat dit artikel betreft. Ik ben van mening dat de heer Barrionuevo zijn handen mag dichtknijpen dat José María hem vorig jaar met kerst op vrije voeten heeft gesteld. Het lijkt mij daarom niet verstandig dat hij zich nog met deze zaken bezighoudt. Dit is een juridische zaak en niet meer dan dát. Dat is ook de mening van de heer Juan Alberto Perote, tot mei 1995 hoofd van de Spaanse geheime dienst Cesid. Na het aftapschandaal van de telefoon van Su Real Majestad - kort na mijn brief van 4 mei 1995 - enige tijd gevangen gezet in de gevangenis van Alcalá de Henares. Dit is exact de reden waarom ik terzake mijn archivo heb geopend van mijn computer. Een afstammelinge van de Hertog van Alva geef ik dienaangaande hiermede het woord: CONSUELO ALVAREZ DE TOLEDO. Het zijn interessante ontboezemingen die aan het oog van paars voorbijtrekken. De algehele waarheid wordt aan het licht gebracht m.b.t. de partijen die de ontwikkeling van mijn organisatie in de loop der jaren in Europa in de weg hebben gestaan. Met belangstelling heb ik vanavond ook kennis genomen van het interview met onze staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Dick Benschop. Ik ben benieuwd of hij uit Teteringen afkomstig is. In ieder geval heeft hij de kijker duidelijk gemaakt dat thans een proces van Europeïsering gaande is dat zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Op 23 december sluit de Cortes zijn deuren tot april volgend jaar. Voordien worden er 20 nieuwe wetsvoorstellen aan de Spaanse 'cámaras' voorgelegd. Aznar zal dan - naar mijn bescheiden inzichten - steviger in het zadel zitten dan ooit. De resultaten van mijn First State of the Union komen steeds helderder in beeld. Zoals die vuurtoren in Noordwijk en het Lighthouse in Londen. Groot-Brittannië is 'more Europe-oriented than ever since I left my car near Oxford Street on 30 April 1997 after visiting Kings Lynn near Sandringham'.

Het Noordierse Parlement zal met zijn 108 zetels op 2 december aan het werk kunnen nu Gerry Adams een begin heeft gemaakt met de ontwapening van militaire groeperingen die niet handelden in de geest van Oranje en Paars. Ik heb vernomen dat ook S.S.M.M. Los Reyes de España Cuba hebben bezocht in navolging van Gerrit Ybema en José María Aznar. Hierdoor is een sterk democratiserende beweging op gang gekomen waardoor zelfs Fidel Castro zijn koers zal moeten wijzigen. Dat D Day Domino Effect houdt niemand nog meer tegen. Muchas gracias a todos mis amigos. All over the world.

22 NOVEMBER 1999 PRINS PIETER

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN