11 oktober 1999. Betreft: ROOS Kenmerk: JH/LH991011. Dear Elizabeth, Nijmegen, zondag 10 oktober 1999. Het bezoek uit Renkum is weer naar huis, via Kleve. De astroloog had het goed voorspeld dat bezoek van iemand die ik lang niet had gesproken mijn weekend zou verlevendigen. Het was inderdaad een levendig gesprek met de heer en mevrouw Lenting uit Renkum. De laatste keer dat ik hen had gesproken was in de periode 1965/1966. Zij woonden toen in de Graaf Lodewijklaan in Arnhem. De dame in kwestie heet Roos. Haar moeder is recentelijk overleden. Zij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gaf uiteraard aanleiding tot een verdere diepgaande gedachtenwisseling. Mede vanwege het feit dat hun zoon een bedrijf runt in Londen. De familie Lenting is in 1996 op vakantie geweest in Schotland en heeft daar Balmoral Castle bezocht. Nadat ik mijn verhaal had verteld waren zij van mening dat Prins Charles ons wel een kerstdiner verschuldigd is na alles wat wij hebben gedaan om de Britse Monarchie te redden. Ik heb Roos verzocht het faxbericht van Willem-Alexander van 28 april voor te lezen. Dat heeft zij gedaan. Rond 18.30 uur zijn zij huiswaarts getogen in hun Mercedes met kenteken HN-PX-95. Vanavond heb ik naar de finale van Henny Huismans Soundmixshow gekeken en gestemd op nummer 09090304. Het ons befaamde lied werd uitstekend vertolkt met een witte roos op de piano. Het ziet er dus naar uit dat men inziet dat er slechts één roos is met de naam The Princess of Wales. Bij het nalezen van mijn brief van vandaag merkte ik een inconsistentie op in mijn maandoverzicht. Ik had een foutje gemaakt in mijn spreadsheet. Dat moet zijn:

 Januari

  Fl.1.778,98

  134.313

  807,24

 Februari

  Fl. 501,16

  37.837

  227,41

 Maart

 Fl.1.958,69

147.881 

  888,78

 April

  Fl.1.163,59

 87.851

  527,00

 Mei

 Fl.6.827,14

  515.449

  3.097,91

 Juni

 Fl.1.163,13

  87.816

  527,79

 Juli

 Fl.739,68

  117.082

  703,67

 Augustus

  Fl.1.550,75

  117.082

  703,67 (15-09-2003: fout)
 September

  Fl.1.500,86

  113.315

  681,04

 Oktober

 Fl..212,15

 6.017

  1 96,27

       
 

 Fl.17.396,12

  1.313.407

  7.893,74

       
 Gemiddeld per maand

 Fl.1.449,68

  109.451

  657,81

       

Bij deze dus gecorrigeerd (15-9-2003: Er zat klaarblijkelijk een hardnekkige fout in het spreadsheet. Ik hoop dat dit is gecorrigeerd door KPMG. Ik ben immers nooit opgeleid tot accountant, maar doe wel mijn best om de zaken zo zuiver mogelijk vast te stellen. Zie NO PROFIT LIKE NON PROFIT). Mijn voormalige mede-aandeelhouders zouden mij ogenblikkelijk een claim van enkele tonnen hebben bezorgd wegens mismanagement. Dat wil ik dus graag voorkomen voor een tweede keer. Het is overigens een goed idee geweest om in onze zorgvuldig uitgeselecteerde 'praatgroep' over management maakt meer kapot dan je lief is een deskundige op het gebied van mismanagement op te nemen, alsmede een financieel deskundige van de Universiteit Twente die met een spreadsheetprogramma overweg kan. Ik hoop dat ik woensdag gelegenheid krijg om daar iets meer over te vertellen ten overstaan van de groep en de cassetterecorder.

Maandag 11 oktober 1999. Liefde is... ...even alleen samen zijn. Daar ben ik het mee eens. Ik houd er ook niet van om 'op de gang' te communiceren. Daarom heb ik je de laatste keer niet aangesproken op de Baak. Goede relaties bestendigen zich echter wel in de loop van de tijd. Dat blijkt wel uit het bezoek dat wij gisteren hebben gehad. Er zijn vooraf heel wat vergeelde foto's uit de oorlog uit een oude schoenendoos gehaald. Zo kijk ik ook tegen mijn relatie met jou aan. Het ging prima in die twee jaar dat we samenwerkten en waarom zouden we dat niet op dezelfde goede voet kunnen voortzetten. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn achter de rug en aan de weekhoroscoop hoeft het niet te liggen. Ik hoop dat je de kern van mijn organogram goed hebt begrepen. Het is in feite een sociogram met de meest directe relaties van jou en mij. Vanuit deze kern dient het organogram verder te worden uitgebouwd. Uitgaande van Ruuds mededeling dat jij voor de verbindingen zorgt ga ik ervan uit dat je al behoorlijk bent gevorderd. De contacten heb je bij de hand. Gisteravond heb ik nog naar het programma Een kwestie van kiezen gekeken van Jeroen Pauw. Ik heb Jeroen in 1994 nog eens getroffen tijdens onze slotdag op de Loosdrechter Plassen. Ik maakte in die tijd een zeilboottochtje met Jan Wilzing. Het was op de dag dat Oranje tijdens het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten met 1- 0 van België verloor. Daar komt nog het shirtje vandaan dat ik van Diana heb gekregen met het opschrift We want Holland for World Champion, Olé!

Diana had er duidelijk plezier van toen ze kwam kijken of dat pakje was aangekomen. Tijdens die slotdag is Jan Wilzing nog van de weeromstuit in zijn goede pak in het water gesprongen. Dat was lachen geblazen. Jan vond overigens dat ik goed kan schrijven. Met name het verslag van Prinsjesdag 1996 leverde mij flinke complimenten op van zijn kant toen hij kort daarna het bruggetje van de Wellenkamp kwam bezoeken. Hoewel hij er klaarblijkelijk nog wat moeite mee had om niet altijd 'de baas' te kunnen zijn. Het is wel belangrijk om hem te vriend te houden. Zeker nu er actie genomen dient te worden in de richting van John Major. Op één punt is John het al met mij eens getuige bijgaand artikel in de Telegraaf van vandaag met de tekst: Major: Uitspraken Thatcher "idioot". Op dat punt scoort mijn voormalige vriend van Whitehall alweer aardig. Ik begrijp echter niet waarom hij zijn fout aangaande Diana's Testament nog niet heeft goedgemaakt. Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat ik daaromtrent een brief naar zijn opvolger heb gestuurd in Downing Street. Wellicht kan Hans Wiegel hier een bijdrage aan leveren. Hij heeft zijn kantoor voor de zorgverzekeraars momenteel in het gebouw Sparrenheuvel in ZEIST. Daar zou ik nu ook hebben gezeten als Peter Ottenhoff mijn adviezen ogenblikkelijk zou hebben opgevolgd. In ieder geval zijn wij gemeenschappelijke bekenden van de heer Van Lanschot van William Properties, die ik in september 1997 ook van mijn relatie in het Verenigd Koninkrijk in kennis heb gesteld in verband met de acceptatie van de nog op te maken offerte inzake mijn aanvankelijk geplande bedrijfspand aan de Driebergseweg. In dit verband wordt het ook hoogtijd dat Frank Kooijmans iets van zich laat horen vanuit het Slot ZEIST. Dat zal Ed d'Hondt ook goed doen. Hans Wiegel deed het weer eens goed gisteravond tijdens een kwestie van kiezen. Jeroen Pauw is weer zo verstandig geweest om mijn naam niet te noemen in verband met 'paars'. Hij heeft mijn zoon Mark al een keer in zijn cabaretprogramma gehad en de heer Wiegel doet geen uitspraken aangaande het Koninklijk Huis. Dat neemt niet weg dat hij als voormalig Commissaris der Koningin in dat verband geen hand- en spandiensten zou kunnen verrichten. Dat past niet voor een ambassadeur, maar het zou onze goede vriend uit de Senaat sieren als hij ook een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem aan de overkant. Er werden nog namen genoemd van enkele goede bekenden, zoals Joris Voorhoeve, Ed Nijpels, Hans Dijkstal, Frits Bolkestein en Rudolf de Korte. Ik heb van de heer De Korte nog een leuke foto tijdens de hypes op de helling tijdens het jubileum van de Baak.

Het zou leuk zijn om die aan Jan Wilzing te laten zien teneinde mijn 'hallucinaties' ter plaatse te illustreren. Ik ben dus benieuwd hoelang het nog duurt voordat ik mijn centjes krijg van de Minister-President. Hij dient immers het goede voorbeeld te geven. Vind je niet? Die geschikte kans doet zich voor op woensdagavond en donderdagmorgen. Ik hoop dat je dan alles op een rijtje hebt. En reken erop dat ik dan geen 'nee' verwacht. We hebben immers nog een hoop werk voor de boeg in Spanje. Het zou dus een goede zaak zijn als wij daar een maand samen aan het werk kunnen. Ik ga ervan uit dat iemand met jouw capaciteiten met een kant en klaar pakket aan oplossingen en verdere ontwikkelingslijnen kan komen. Hans Wiegel is niet 'voor' de legalisering van softdrugs. Van mij mag hij daarom nog een tijdje in de Senaat blijven zitten. Hij is één van de weinige Nederlandse politici die zich altijd aan zijn woord houdt. Ed Nijpels noemde hem nog 'een jonge god'. Hij is pas 57 jaar. Dus ook geschikt voor het ambt van Minister-President in de toekomst. Ik hoop wel dat hij ervoor zorgdraagt dat zijn huidige collega in het Catshuis zijn verplichtingen nakomt jegens 'paars'. Ik begin in dit verband ook te begrijpen waarom ik nog steeds niets van de Europese Partij heb gehoord. Ook uit Het Stadhouderlijk Hof heb ik nog niets vernomen. Het was leuk logeren in De Pauw, maar in het vervolg heb ik behoefte aan een beetje meer pluche. Daarom laat ik het hierbij. Vanmiddag naar de sauna aan de Dukenburgseweg - het voormalige 'Pieperslaantje' - en morgen grote schoonmaak en inpakken. Graag tot woensdag of donderdag.

 

P.S. Van mijn moeder ontving ik een leuke attentie ten behoeve van mijn verjaardag op 9 november. Het zou leuk zijn als we die samen kunnen vieren in de Parador Nacional 'Gibralfaro' in Málaga, samen met Bob en Ida.

12 OKTOBER 1999 NO PROFIT LIKE NON PROFIT