8 oktober 1999. Betreft: HARTENSTEIN Kenmerk: JH/LH991008

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Nijmegen, vrijdag 8 oktober 1999. Liefde is... ...luisteren naar al haar problemen. Dat doe ik met alle liefde en plezier. Na alles wat ik je heb toegestuurd ben ík nu aan de beurt om jouw verhaal te horen. Uit de pers verneem ik niets. Ik heb begrepen dat dat ook enigszins inherent is aan de familiecultuur. Ik kijk nu naar een artikel in de Arnhemse Courant van 15 april 1986 met een advertentie met de tekst: "Utrechtseweg 226, 6862 AZ Oosterbeek. Ja, ik wil... De dag waarop u dat zegt is een bijzondere dag. Klein Hartenstein staat klaar om u stijlvol te ontvangen. Maak vrijblijvend een afspraak. Dan kunt u alvast een beetje genieten van de dag waarop u zegt: "Ja, ik wil". Klein Hartenstein." Dat past uiteraard geheel en al binnen mijn meest geliefde thema: hartoperaties. Hartenstein is voor altijd en eeuwig aan mijn geschiedenis verbonden. Met name 6 mei 1995, de 51ste trouwdag van mijn ouders en daags na de toespraak over De Tirannie Verdrijven. Boris Jeltsin was die dag mijn grote voorbeeld.

Het zal de heer Drijber ook niet zijn ontgaan nu ik lees: "Burgemeester Drijber een fijne collega. "Hij heeft een fantastisch geheugen". Al bij al kan ik hieruit opmaken dat je klaarblijkelijk uit een goed 'nest' komt. Ik denk dat de heer Drijber nog een belangrijke rol kan vervullen binnen de Stichting Cervantes Benelux. Het lukt hem waarschijnlijk wél waar zijn collega Opstelten niet in is geslaagd. Ivo kwam graag eens een keertje bij Kostas in de keuken kijken.

Daar moeten we samen maar weer eens een keer naartoe, zodra de inhoud van mijn portefeuille is gevonden die daar is ontvreemd. Wellicht moeten we ook nog een keer naar Sirtaki. Ik denk dat de FBI het beste kan vertellen wat er is gebeurd met de inhoud van mijn portefeuille die aldaar is teruggevonden nadat ik mijn verloving met Diana officieel bekend wilde maken in het voorjaar van 1997. Wat dat laatste betreft denk ik dat we zo snel mogelijk die geplande cruise van Benalmádena naar Mykonos moeten afwerken. Op het Pentagon zal men ons daarbij beslist van dienst kunnen zijn. Dat zijn zij thans wel aan hun eer verplicht, naar mijn bescheiden mening. Zij weten precies wat er met Andrew Cunanan is gebeurd sinds hij ons achterna heeft gezeten in de buurt van de Harde Bollenstraat. Het tipgeld terzake dienen we in New York ook nog in ontvangst te gaan nemen. Het schijnt aan een vreemde Amerikaan te zijn geschonken. Aan een homosexueel, naar ik heb begrepen. Aangaande het speculeren met ons bedrijfskapitaal kun je je het beste laten adviseren door Silvia Tóth alhoewel er dienaangaande ook nog een afspraak bestaat met de heer Van Gestel. Hij heeft mij tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Baak nog een paar miljoen toegezegd voor het bedrijf. Kort voor mijn gesprek met Piet Bukman. Hij zou dat - volgens afspraak en op mijn advies - met jou regelen. Bijgaand ontvang je ook nog een "Verklaring aangifte van vermissing d.d. 19-8-99" i.v.m. de op dat moment vermiste creditcard. Die is weer terecht, zoals je weet, en opgegeten door de giromaat. Nochtans lijkt het mij handig naar aanleiding hiervan mijn dossier bij de politie te Utrecht te raadplegen en aangaande het bovenstaande tot actie over te gaan. Wellicht is dit een interessante aangelegenheid voor de enige districtleider die mij nog even trouw is gebleven na mijn vertrek bij mijn Zeister werkgever, t.w. de DL met het sterrenbeeld vissen. Ik vond woensdag in mijn postbus ook nog bijgaande brief gericht aan het Pan-Festival. Aangezien ik in de veronderstelling verkeer dat dit iets te maken heeft met Peter Pan van der Heyden, zoals ik klaarblijkelijk in KENSINGTON PALACE werd aangeduid, heb ik deze brief van J. de Wilde meegenomen. Zoëven (12.37) had ik mevrouw Astrid van Munster van de ING-bank aan de telefoon. De heer Puts had mij gisteren getracht via mijn GSM te bereiken. Ik vond zijn telefoonnummer op mijn GSM-display. De heer Puts heeft de ontvangst van mijn brief bevestigd en laten weten dat ik de kluis tot 17 november kan aanhouden en er nadien een vervangende kluis beschikbaar is. Aangaande de financiering van de business is hij klaarblijkelijk niet van plan om van het eerdere standpunt - van dit regiokantoor - af te wijken. Maar daar vind jij wel iets op. Per slot van rekening verwacht ik wel een stand van de ING Bank op ons congres aan de zuidkust. Ook huisarts Ed Nijsten is weer op de been. Hij is zoëven langs geweest om mijn moeder een antigriepspuit te geven. 13.15 Ik heb het schone beddegoed per post naar Torremolinos gestuurd. Dus als je wilt ben je welkom. Van mevrouw Schipaanboord ontving ik vandaag het volgende bericht: "Kabinetszaken, Koninklijke Onderscheidingen en Bijzondere Jubilea. Correspondentieadres: Postbus 9029. 6800 EL Arnhem. Kantooradres (office): Stadhuis Arnhem (Townhall Arnhem). Koningstraat 38. Tel. (026) 3774610. Fax. (026) 3774797: Geachte heer Van der Heijden, conform afspraak. Het enige dat ik nog kon vinden. De heer Drijber is telefonisch te bereiken onder nummer 026-3549377. Met vriendelijke groet. DS". Ik zie dat zijn vrouw (Our Queen Mary) is overleden. Daar ben ik verschrikkelijk van geschrokken.

CURRICULUM VITAE van de Heer Mr. J. Drijber, Burgemeester van Arnhem.

Naam : Drijber
Voornaam : Johannes
Geboren : te Malang (Oost-Java) op 24 april 1924
Burg. staat : gehuwd met M(ary) Halbertsma (overleden)
Kinderen : 3 (2 dochters en 1 zoon).
Godsdienst : Remonstrants
Opleiding : Gymnasium te Hilversum, doctoraal examen Indisch Recht 1950 te Leiden; doctoraal examen Nederlands recht 1952.
Vervulde functies: sinds 1950 adjunct-secretaris Curatoren Rijksuniversiteit Leiden; voorzitter Universitaire Sportraad, van 1952 tot 1962 secretaris en later voorzitter van het Bestuur Stichting Leidse Studentenhuisvesting. Secretaris van de (landelijke) Centrale Stichting Studentenhuisvesting.

In 1952: raadslid (gemeente Leiden), vanaf 1958 wethouder van Leiden. Portefeuilles: bedrijven (waaronder vielen ondermeer het Openbaar Slachthuis, de Reinigingsdienst en de psychiatrische diensten, zoals bijvoorbeeld "Endegeest"), verkeer, openbare werken en volkshuisvesting.

Per 1 november 1961: Burgemeester van Middelburg.
Per 16 november 1969: Burgemeester van Zwolle.
Per 16 mei 1980: Burgemeester van Arnhem
Van 1970 - 1980: Voorzitter van het Gewest Zwolle.
16-5-1980 - 1-5-1989: Burgemeester van Arnhem (pensioen).

De heer Drijber was van 1965 tot 1978: lid van de Raad van de Gemeente-Financiën. Van 1965 tot 1982: lid van de Raad voor het Binnenlands bestuur. Hij is vice-voorzitter van de Omroepraad; lid sinds 1962. Sinds 8 oktober 1981 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (einde 1987).

Sinds 1986: voorzitter Regio Arnhem (voorheen Overlegregio Arnhem).
Sinds 1983: ondermeer Voorzitter van de Stichting "Vrienden van Bronbeek"

Hobby's: daarvoor heeft de heer Drijber (te) weinig tijd. Deze zijn: geschiedenis, postzegels verzamelen, tuinieren, veel wandelen en fietsen.

Politieke partij : V.V.D."

Ik heb mevrouw Schipaanboord telefonisch bedankt voor deze informatie en haar laten weten dat ik graag na mijn terugkeer uit Spanje een afspraak met hem maak. Ik denk dat jij het beste met hem als eerste over ons beleidsplan van gedachten kunt wisselen. Hij is uiteindelijk nog altijd jouw eigen Uncle Job. Vanmiddag ga ik nog een keer naar de sauna in Oss. Graag ontvang ik ook jouw curriculum vitae. Dan kan ik vooruit met ons bedrijf. Goed weekend, John.

9 OKTOBER 1999 HOOFDLIJNEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA