12 oktober 1999. Betreft: NO PROFIT LIKE NON PROFIT. Kenmerk: JH/LH991012. Dear Elizabeth, Nijmegen, dinsdag 12 oktober 1999. Wederom een foutje geconstateerd in mijn spreadsheet. Ik hoop dat het nu klopt.

Januari Fl.1.778,98 134.313 807,24
Februari Fl. 501,16 37.837 227,41
Maart Fl.1.958,69 147.881 888,78
April Fl.1.163,59 87.851 527,00
Mei Fl.6.827,14 515.449 3.097,91
Juni Fl.1.163,13 87.816 527,79
Juli Fl.739,68 55.846 335,64
Augustus Fl.1.550,75 117.082 703,67
September Fl.1.500,86 113.315 681,07
Oktober Fl..212,15 16.017 96,27
Fl.17.396,12 1.313.407 7.893,74
Gemiddeld per maand

Fl.1.449,68 109.451 657,81

Even verkeerd gekeken. Excuus. Gistermiddag en -avond was ik wederom te gast bij sauna (en beautyfarm) IXAT, Nieuwe Dukenburgseweg 7a, 6534 AD Nijmegen. Ik trof daar een bekende bedrijfsleider. Ik heb hem vorig jaar nog getroffen in Hotel Oranje in het kader van het Business Plan Contest. Hij heeft mij de brochure verstrekt met de gegevens van de zalen. Het is Roland Turk. Hij is hier vanaf 1 januari werkzaam als bedrijfsleider. Ik had mijn boek van Don Quichot meegenomen en gelezen op blz. 89.:

"Ze zeggen dat deze Dulcinea van El Toboso, die zo vaak voorkomt in deze historie, de beste hand van varkens inzouten had van alle vrouwen van heel La Mancha."

Hierdoor ben jij uiteraard ook even ter sprake gebracht, aangezien Roland ook goed met de Baak op de hoogte was en uiteraard ook onze latere overbuurman van de Parallelboulevard is geweest. Daarna kwam ook de afwerking van de zaak 'Al Fayed' aan de orde en ik las rond dat thema op blz. 90 dat Cervantes vertelt:

"Als hier enige tegenwerping past ten aanzien van die waarachtigheid, kan dat alleen zijn dat de auteur een Arabier is geweest, omdat het leden van die gemeenschap zeer eigen is leugenachtig te zijn."

Om 19.25 dronk ik koffie en men liet het lied "Alle Menschen werden Brüder" horen. In het Spaans heet dit lied Canción de la Alegría. Mijn kerstkaart met Diana heb ik ook laten zien. Het hierop afgebeelde portret hangt al in Hotel Oranje volgens Roland. In maart 2000 gaat hij in de nieuwe vestiging werken van Vitalizee aan de Algarve in Portugal. De voorbereidingen van ons "Congres 2001" in Noordwijk kunnen thans ook een aanvang nemen. Als toekomstbeeld zie ik nu uitbreiding van de activiteiten van het Cervantes Management Centre naar de 'Paradores' in Spanje en de 'Posadas' in Portugal. Bij het verlaten van de sauna heb ik bij de receptie nog even uitgebreid mijn visie uiteengezet over het ongeval van Diana. Zodra de middelen aanwezig zijn zal ik daaromtrent met Prins Charles van gedachten wisselen met kerst in Schotland. Liefde is... ... 'samen' alleen op de wereld. Dat is uitstekend uitgebeeld: On the top of the world. Bij mijn afwezigheid is er gebeld op mijn GSM-toestel. Mijn moeder heeft aangenomen. Dat was niet mijn bedoeling. Zij liet weten dat er een zekere Jack Stollens had gebeld of iemand met een naam die daarop lijkt. Ik was in de veronderstelling dat het de heer Jack Koolschijn betrof. Jack is - zoals je wellicht weet - directeur van het ISW geweest, collega in het bestuur van de VBMO en heeft mij het idee aan de hand gedaan om een gespecialiseerd instituut Spaans op te zetten. De laatste keer dat ik hem heb gesproken was tijdens ons bezoek aan de villa aan de Valkenburgerweg in Heerlen, waarin toendertijd de Open Universiteit was gevestigd.

Dit was in het voorjaar van 1987. Ik had toen al vastgesteld dat de heer Boogaard mijn bedrijf aan het leegroven was. Mijn stagiaires van de MEAO Catharijnecollege te Utrecht hadden mij laten weten dat hij alle aanvragen voor informatie over de tolk-vertalersopleiding uit mijn kasten had gehaald. Daartoe had ik hem geen toestemming verleend. Vanmorgen stelde ik vast dat er op mijn GSM-display het telefoonnummer 09090304 was verschenen. Toen ik dit nummer belde bleek ik hierop geen aansluiting te krijgen. Dit is het nummer dat ik afgelopen zondag heb gebeld. Het nummer is in de computer van de Soundmix Show verbonden aan ELTON JOHN. Het heeft mij ten stelligste bevreemd dat de heer Huisman mij geen toestemming heeft gevraagd om het lied Candle in the Wind in zijn show ten gehore te laten brengen. ELTON JOHN heeft immers al zelf laten weten dat hij het lied niet meer in het openbaar zou vertolken uit piëteit voor de boys. Hoewel ik zondag op het lied gestemd heb heeft het optreden van 'ELTON JOHN' mijn oude trauma wel opnieuw versterkt. De heer Huisman zou er goed aan doen nog een extra auto weg te geven, zodat ik niet overal met de fiets en het openbaar vervoer naartoe moet. Ik ben overigens ook nog steeds in afwachting van de royalties van Candle in the Wind. Dan kan ik Guus Meeuwis ook eens uitnodigen. Hij rekent er immers op. Bij het opslaan van de krant zag ik plotseling weer een bekend gezicht bij het artikel SCHITTEREN DOOR AFWEZIGHEID. Leuk de heer Röell weer eens terug te zien. Hij is er wel iets dikker op geworden sinds ons gesprek op 6 november 1996 in BRUSSEL. Dit artikel was voor mij direct aanleiding om weer eens in mijn archief te kijken. Er zijn immers sterke parallellen met de Stichting Cervantes Benelux. Ik heb eerst in mijn map gekeken met mijn faxberichten aan de Minister-President. Daarin kwam ik onder meer de volgende berichten tegen: 25 februari 1997 10.40 uur, Rijksvoorlichtingsdienst 26 juli 1997 14.15 uur, ICNBLEW/ICU970921. Vervolgens trof ik de faxberichten in mijn portefeuille voor Buitenlandse Zaken gericht aan Jonkheer Eduard Röell, te beginnen met 6 mei 1996. Na ons gesprek in BRUSSEL ontving de heer Röell van mij de volgende faxberichten: 14 november 1996, 15 november 1996 (1). Voorts op dezelfde dag: 15 november 1996 (2) en 15 november 1996 (3), 17 november 1996, 18 november 1996 en 18 juli 1997 9.25. Dit was het laatste bericht dat ik de heer Röell tot op heden heb doen toekomen. Het doet mij derhalve deugd dat ik hem thans wederom ontwaar in het Kasteel te Breda, dat al in april 1996 het startpunt was van de Europese Vossenjacht die al in een eerder stadium was begonnen op het heuveltje in de Maarnse bossen naast het huis van de familie Wijffels in het kader van Sint Hubertusdag. Ik heb bovenstaand artikel met twee puntjes vastgeplakt. Maak je het los en houd hem tegen het licht en je ontwaardt nog twee oude kameraden die we al in Turijn op het dak van de Fiatfabriek met elkaar aan het werk hebben gezet. Ik attendeer de heer Chirac hiermede op het feit dat hij op onrechtmatige wijze gebruik maakt van een Frans Koninklijk Paleis. Ik mag aannnemen dat de heer Kok dit inmiddels heeft gemeld. Ik lees nu ook: Handelsreis Ybema naar Cuba onzeker. Ik adviseer hieromtrent contact op te nemen met de heer C.J.M. Hacken MA, Lecturer of Fontys University of Professional Education, Eindhoven. De Minister van Financiën zal hier zonder meer een bijdrage aan kunnen leveren binnen het kader van onze 'bedrijfsactiviteit', uitgaande van een van de laatste faxberichten die ik hem via de collega van de heer Breedveld van EZ heb doen toekomen: 27 februari 1997 20.00 uur. Dit mede naar aanleiding van de melding in Utrecht op de derde dinsdag van september 1996: "Kom U niet uit Nijmegen? Ze hebben de Hondenbelasting daar ook afgeschaft!" Het is derhalve - mede in verband met de toekomstige arbeidsmarkpositie van Nederlandse hispanisten en hun pupillen - van belang dat de heer Zalm vandaag nog tot uitbetaling overgaat. Dienaangaande berust er nog een faxbericht bij een afdeling van het Ministerie van SoZaWe: 24 april 1996. Tenslotte trof ik nog twee faxberichten aan onze voormalige Minister van Binnenlandse Zaken aan van iets latere datum: 13 maart 1998 15.05 uur. Dit verhaal is echter helemaal waar. Dat zal Harry volledig kunnen bevestigen, mede in het licht van mijn laatste faxbericht aan onze voormalige Vice Premier: 21 april 1998 10.40 uur. Het is een goede zaak dat de heer Kok de Franse President met een bezoek heeft vereerd. Uit het bericht van Pieter Nijdam maak ik op dat de heer Chirac eind februari naar Nederland komt. Gisteravond heb ik Ronald Blankenstein gebeld om mee te doen aan zijn fietsclub elke zondagmorgen. Het lijkt mij een aardige gelegenheid om van de stress af te komen en de conditie op peil te brengen. Gelet op het bovenstaande denk ik dat het nog wel goed zit wat dat beoordelingsvermogen betreft. Als eenieder zich aan zijn verantwoordelijkheden houdt zal het met het geldgebrek zo over zijn. Verstrek Harry dus maar een kopie van deze brief vóór 14.00 uur. Bij voorkeur nu direct. Dan kan hij er nog rekening mee houden als gespreksleider. Dat heeft dan ook nog een bijkomend voordeel: Wij zijn dan niet meer 'alleen' samen op de wereld. Ik ga nu pakken (15.30). Tot morgen, John L. Van der Heyden. Benelux.

15 OKTOBER 1999 REPARATIEWERKZAAMHEDEN