VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2011

Verzonden: "Subject: VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2011 BRUGGEN SLAAN Date: August 12, 2011 3:59:08 PM GMT+02:00 To: MARC VAN HOORN, GEERT PETERS, LIESBETH HALBERTSMA, THOMAS TRIEBELS . Beste Marc, Geert, Liesbeth en Thomas, Het thema van vandaag is opnieuw BRUGGEN SLAAN. Nadat ik gisteren om 14:00 mijn bericht THE LAUNCH EN DE AFTRAP had verzonden ben ik met de binnengekomen emails aan het werk gegaan. Van IS Online heb ik woensdag om 15:51 al een nieuwsbrief ontvangen ter attentie van Instituto Cervantes Ltd England and Wales met een uitnodiging om eens bij hen op bezoek te komen in hun nieuwe kantoor met 135 medewerkers, direct naast het NS-station in PURMEREND. Wellicht een goede bestemming voor de eerstvolgende NS-keuzedag. Mijn domeinnamen zijn bij hen gehost. Van Bart Rietveld van het Landelijk Bureau afdeling Communicatie en Werving van D66 kreeg ik gisteren om 13:00 een verzoek om deel te nemen aan een Enquête Evaluatie D66-Congres. Hieraan heb ik deelgenomen en daarbij de inbreng van ALEXANDER RINNOOY KAN en HANS WIJERS als zeer belangrijk aangeduid. De uitnodiging voor het laatste congres in Utrecht heb ik niet bijtijds ontvangen, maar ik kon nog wel reageren op basis van hun congres op 19 april 2010 als vermeld in DE GROENE LOPER.

Als reactie op mijn brief 3 AUGUSTUS 2011 VERNIEUWING EN INSTANDHOUDING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES ontving ik het volgende bericht: "Subject: Vernieuwing van Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES - * Knijff ref: PT/TM6670BX00 Date: August 11, 2011 12:14:23 PM GMT+02:00 Geachte heer Van der Heyden, Wij bevestigen hiermee goede ontvangst van uw brief van 3 augustus jl., waarvoor dank. U geeft aan bovengenoemde registratie te willen vernieuwen, en eventueel in een latere fase een adreswijziging aan te willen tekenen. De kosten die met de vernieuwing gepaard gaan, bedragen EUR 610,00 voor een nieuwe periode van 10 jaar. Eventuele kosten voor een adreswijziging bedragen momenteel EUR 95,00. Voor de volledigheid hebben wij het Benelux register geraadpleegd en troffen twee registraties aan, waarvan u in de bijlage een kopie aantreft.

Het betreft:

- Benelux registratie 508277 Instituto Cervantes woordmerk met vernieuwingstermijn 25 maart 2012, en
- Benelux registratie 570018 INSTITUTO CERVANTES woordmerk met vernieuwingstermijn 28 februari 2015.

Op het formulier gaf u aan dat het merk (zoals geregistreerd) gewijzigd is en daarom vernemen wij graag hoe het merk nu wordt gebruikt. Op de website kwamen wij een gecombineerd woord/beeldmerk tegen, zie hieronder het logo. Voor een optimale beschermingsomvang adviseren wij u dit woord/beeldmerk ook te registreren. De kosten voor een nieuwe registratie in 1 klasse in de Benelux bedragen EUR 695,00. Graag verwijzen wij naar bijgevoegd Tarief Benelux merken, waarin u e.e.a. kunt nalezen. U heeft ook aangegeven het merk in bewaking te willen nemen. De kosten hiervan bedragen voor 1 klasse voor 1 jaar in de Benelux EUR 72,00, per jaar. Mocht u voor een 5-jarige bewaking willen opteren, dan bedragen de kosten EUR 57,00, per jaar. U dient zich wel te realiseren dat de kosten van een meerjarig bewakingsabonnement vooraf in 1 keer worden doorbelast. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en zien graag uw verdere input tegemoet, zodat wij e.e.a. kunnen opstarten. Met vriendelijke groet, Véronique Veerkamp Juridisch assistent / Team Paul Thiel Knijff®Merkenadviseurs Bezoekadres: Leeuwenveldseweg 12 Postadres: Postbus 5054 1380 GB Weesp, Nederland. Please consider the environmental impact of needlessly printing this e-mail.

This e-mail is confidential and may also be privileged. It is intended for use by the addressee only. If you are not the intended addressee, we request that you notify us immediately and delete this e-mail, and any attachment(s), without copying, forwarding, disclosing or using it in any other way. Merkenbureau Knijff & Partners B.V. (Chamber of Commerce no.: 32048561) will not be liable for damage relating to the communication by e-mail of data or documents.

General Terms and Conditions, available on request or via our website, are applicable to all services rendered by our offices. The Terms and Conditions incorporate a limitation of liability. WARNING: From time to time, our spam scanners may eliminate legitimate email from clients. If your email contains i

Het depot van het vermelde logo betreft het logo van onze collega's in MADRID en ALCALÁ DE HENARES. Dit is dus een ijzersterk voorstel dat binnen de reikwijdte dient te vallen van het op 21 MEI 2002 voorgestelde ARREGLO AMISTOSO. Dit arreglo dient echter nog te worden vastgesteld. De kosten vliegen voor mij privé nu geheel de pan uit. De hierboven vermelde registratie gaat mij EUR 1.400,- kosten plus 57 euro per jaar voor de bewaking. Ik heb nu dus sterk behoefte aan een EXTERN FINANCIER die zich garant stelt voor het bedrijfsrisico. Alle lasten kunnen immers niet voortdurend op de schouders van DE OPRICHTER worden afgewenteld. Als MINISTER JAN KEES DE JAGER bereid is om GRIEKENLAND met Nederlandse gemeenschapsgelden bij te staan en WOUTER BOS als Minister van Financiën met Nederlandse gemeenschapsgelden de aandelen van ABN-AMRO kan overnemen, moet het ook mogelijk zijn het INSTITUTO CERVANTES BENELUX financiële risicodekking te bieden. En zoals voormalig vestigingsmanager Gullón heeft gesteld: "Er hoeft hier geen geld bij, wij bedruipen ons met cursusgelden" als beschreven in mijn brief 20 SEPTEMBER 1997 CARRIÈREPLANNING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN heb ik dan ook behoefte aan een duidelijk exploitatie-overzicht van de vestigingen in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, ROTTERDAM en Brussel. De uiteindelijke beleidsverantwoordelijkheid komt dan uiteindelijk bij ons te liggen. Ik ben daarna uiteraard ook bereid om terzake te rapporteren aan MIJN COLLEGA'S IN MADRID. In dit verband ontving ik van IS, Wielingenstraat 8, 1441 ZR PURMEREND factuur 631827 inzake www.cervantesonline.co.uk , www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org en www.cervantesonline.tv ad EUR 224,55; factuur 631835 inzake www.cervantesweb.be ad EUR 27,31 en factuur 631853 inzake www.cervantesonline.ch ad EUR 107,04. Deze facturen totaal EUR 358,90 heb ik om 16:24 uit privé voldaan. Ook daar dienen thans inkomsten tegenover te komen staan. Hiertoe verzoek ik om jullie medewerking. Bij consultatie van 4 JANUARI 1997 OPERATIONALISERING BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER heb ik vastgesteld dat de uitzendbureaus CONTENT en UNIQUE gaan fuseren. Dat is alweer een goede stap in de richting van de totstandkoming van CERVANTES EMPLEO. En dat is precies waar de wereld op zit te wachten op dit moment. Zeker nu de Spaanse regering tot nieuwe bezuinigingsmaatregelen heeft besloten. Vanaf 22:45 heb ik op Nederland 2 gekeken naar JEROEN KRABBÉ in het programma In Therapie van de NCRV. Impressive! Ik denk altijd aan mijn brief 6 APRIL 1998 DE STOEL - TER ATTENTIE VAN RIK FELDERHOF als ik met Jeroen word geconfronteerd. Dat raak ik nooit meer kwijt. En de therapeut deed mij denken aan Steven Mathijsen uit de Oranje-Nassaulaan in ZEIST. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 2347 bezoeken. In de Top 100 van 4549 verwijzende pagina's geen nieuwe binnenkomers. Nieuw in de Top 20 van 32 zoekopdrachten 20. EXCURSIE SIERRA NEVADA is vermeld in de brieven 1 MAART 2010 EXPERIENCIAS HISPÁNICAS, 9 MAART 2010 JAN PETER BALKENENDE EN DE GOUDEN DRIEHOEK en 11 MAART 2010 DEADLINE 28 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Indien ik het logo van het Spaanse Instituto Cervantes door KNIJFF - gekoppeld aan mijn handelsmerk - laat deponeren komt het beheer over de vestigingen in Brussel, Utrecht, Amsterdam, ROTTERDAM en Den Haag automatisch terecht bij het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Ik ben als merkenrechthouder en voorzitter van de stichting bereid over deze Benelux-vestigingen de directie te gaan voeren en hun activiteiten gewoon doorgang te laten vinden zoals zij thans plaatsvinden. Zij verrichten immers goed werk. De huidige vestigingsdirecteuren worden dan automatisch onze onderdirecteuren. Zij dienen op financieel gebied dan te rapporteren aan onze nog te benoemen financieel directeur in Soestdijk. Iemand als RUUD VAN DER ZALM bijvoorbeeld. En de zoen van CONSUELO TRIVIÑO heb ik als een positief gebaar in de goede richting ervaren. Integreren dus met volledige rapportage aan MADRID. Dit biedt dan ook de mogelijkheid de in het beleidsplan vermelde werkmaatschappijen vanuit de HOLDING te gaan operationaliseren beste MAAGD: Een depressieve stemming kan zomaar toeslaan, zeker als u slecht hebt geslapen. Blijf vriendelijk als een partner u tracht op te vrolijken. Zeg geen negatieve dingen; uw uitspraken zullen lang nadreunen. Uit geen beschuldigingen in het wilde weg. SCHORPIOEN: Allerlei beslommeringen zullen veel tijd in beslag nemen. Probeer het niet tegen te houden als sommige beslissingen u uit handen worden genomen. Breng een grief liever naar buiten dan deze een vriendschap te laten ruïneren. Ik heb geen grieven. Ik dien alleen nog te vermelden dat ik vanmorgen een colonnoscopie heb ondergaan in HOSPITAL CLÍNICA SANTA ELENA. De behandelend arts was DR. RAMOS. Ik moet inzake het darmkanaal onder controle blijven. FRANK BUSTER krijgt de uitslag van het laboratriumonderzoek. De assistente van DR RAMOS komt uit Finland. Zij woont nu veertig jaar in Spanje en heet Helena. Ik heb met haar een kort onderhoud gevoerd over de ARIANERAKET als vermeld in 10 SEPTEMBER 1996 CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS JOHAN FRISO BERNHARD CHRISTIAAN DAVID VAN ORANJE-NASSAU en de gelijknamige dochter van PRINSES WILLEM-ALEXANDER en PRINSES MÁXIMA. PRETTIG WEEKEND P.S. DE KOERSEN STIJGEN WEER." Van FRANS LAARAKKER ontving ik de uitnodiging voor de ledenvergadering van de VALKHOFVERENIGING op 24 augustus aanstaande.

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2011 START VAN DE FERIA IN MÁLAGA